Ünite 1: Kompozisyon Bilgileri - Kitaptaki Sorular

  • 0 replies
  • 139 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay
Ünite 1: Kompozisyon Bilgileri - Kitaptaki Sorular
« : 25 Ağustos 2018, 12:18:15 »1. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi do¤rudur?
a. Sözlü kompozisyonda dinleyen tepkisini sonra
verir.
b. Kompozisyon yazmak yetenek işidir.
c. Kompozisyonun bütününde bir düzen olması gerekir.
d. Yazılı kompozisyon daha kuralcıdır.
e. Kompozisyonun bir anlamı da parçalayıp toplamadır.

2. İlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dinleme
b. Okuma
c. Yazma
d. Konuşma
e. Anlama

3. Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış konudur?
a. Tanımlamada sözlüklerden yararlanma
b. Okuma
c. Araştırma
d. Dil
e. Bilim

4. “Ülkemizde de sınav gerçeğini şu örneklerle değerlendirelim.”
cümlesi bir paragrafta aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a. Giriş cümlesi
b. Gelişme cümlesi
c. Tanıtma cümlesi
d. Yargı cümlesi
e. Sonuç cümlesi

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Üzerinde yazı yazılan düşünce, olay ya da durum
konudur.
b. Olgular, veriler ya da sorunlar kompozisyonun
konusu olabilir.
c. Konunun ilgi çekici olmasında deyim ve atasözlerinden
yararlanılabilir.
d. Kompozisyon yazarken konunun nasıl ele alınacağı
planlanmalıdır.
e. Kompozisyonda anlatıma akıcılık ve etki kazandırmak
için uzun yazılmalıdır.
“fiiir eleştirisi, şiirin çevrilmesi gibidir; olanaksız değil
elbette, ama elefltirinin en zor alanı. Bu yüzden de şiir
eleştirilerinde ço¤un, şiirin anlamının bütün derin yapılarııa
adım adım girilirken, biçiminin yüzey yapı-sıyla yetinildi¤i görülüyor.
Çetin iş bu. Dilin içinde yaratıcı
yazarın ve şairin kullanımına sunulmuş söz sanatları
da var, her yaratıcının ulaştığı özgünlüğü dışa
vuran ritim, ses gibi katısız soyutlukta öğeler de ve
bunların yaratıcısının onlara verdi¤i değerlere uygun
biçimde çözümlenmesi elbette zordur.”

6. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. fiiiri eleştirmek olanaksızdır.
b. fiiirin eleştirisinde önemli olan derin yapıları anlamaktır.
c. fiiir eleştirisi eleştiriler içinde en zor olanıdır.
d. Yazarın seçti¤i söz sanatlarını de¤erlendirmek
zordur.
e. fiiir eleltirisinde biçimle yetinmemek gerekir.

7. “Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dile¤i, öneriyi, ya
da olay›, olaydan al›nm›ş bir kesiti yaln›z bir yönüyle
tam olarak çözümleyen, aç›klayan, tart›şan, öyküleyen,
betimleyen tümcelerdir.” Diyen biri aşağıdakilerden
hangisini tan›mlamaktad›r?
a. Hece
b. Sözcük
c. Cümle
d. Paragraf
e. Kompozisyon

8. Bir düşüncenin gerçekli¤in yads›namayacak bir kesinlikle
göstermek için aşağıdadakilerden hangisinden yararlanılabilir?
a. Sayısal verilerden
b. Anılardan
c. Gözlem verilerinden
d. Etrafta söylenilenlerden
e. Günlüklerden

9. Paragrafta verilen bilginin tan›nm›ş bir kayna¤a dayand›r›larak
anlatılmasına ne denir?
a. Kanıtlama
b. Karşılaştırma
c. Açıklama
d. Tanıklama
e. Tanıtlama

“Okumadan yazılmayacağı sanırım yazmaya çalışan
herkeste artık yer etmiş bir düşünce. Gelgelelim, do¤ru
bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarımız sürüyor.
Okudu¤umuz bir metnin bütün ö¤elerini tek tek
soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapıyı o ö¤elerin
bireşimi olarak okumaktır do¤ru okuma biçimi. Demek
ki bir çalışma. Önce teknik bir çalışma gibi görünebilir
bu, ama soyutlamay› ve eleştirel bakış açısını
tam anlam›yla içselleştirdikten sonra, kendili¤inden,
bir refleks biçiminde yap›lmaya başlar.”

10. Öne sürülen düşünceyi anlatmak için yukarıdaki
paragrafta hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?
a. Kanıtlama
b. Tanıklama
c. Açıklama
d. Tanıtlama
e. Örneklendirme


CEVAP ANAHTARI
1. c
2. a
3. a
4. b
5. e
6. c
7. d
8. a
9. d
10. c

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
139 views
Son İleti 15 Mayıs 2018, 12:08:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
103 views
Son İleti 18 Ağustos 2018, 14:22:11
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
97 views
Son İleti 18 Ağustos 2018, 14:41:50
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
191 views
Son İleti 18 Ağustos 2018, 14:43:25
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
112 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 10:12:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
144 views
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:25:13
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
67 views
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:27:07
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
128 views
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:29:23
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
79 views
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:31:09
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
115 views
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:37:37
Gönderen: Uyanan Gençlik