Ünite 5: Batı Endülüs Filozofları - Kitaptaki Soru ve Cevaplar

  • 0 replies
  • 200 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. İbn Bâcce’nin “Tedbîru’l-mütevahhid” adlı eseri aşağıdaki sorulardan
hangisine cevap aramaktadır?
a. Erdemsiz bir toplumda erdemli bir şekilde yaşamak mümkün müdür?
b. Erdemli bir toplumda mutluluk mümkün müdür?
c. Doğru bilgiye ulaşmanın yolu nedir?
d. Doğru yönetimin şartları nedir?
e. Metafizik bilgiye nasıl ulaşılır?

2. İbn Tufeyl’in felsefesi aşağıdaki terimlerden hangisini ifade eder?
a. Meşşâîlik
b. İşrâkîlik
c. Rivâkîlik
d. Meşrıkîlik
e. Reybîlik

3. İbn Rüşd’ün, tevil problemini konu edindiği eseri aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Şerhu Mâ Ba‘de’t-tabî‘a
b. Bidâyetu’l-müctehid
c. el-Keşf an menâhici’l-edille
d. Faslu’l-makâl
e. Telhîsu Kitâbi’n-Nefs

4. Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün din-felsefe ilişkisi konusundaki
görüşünü en iyi ifade eder?
a. Felsefe dînî düşünceyi dışlamaktadır.
b. Felsefî ve dînî düşünce aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı amacı
gütmektedir.
c. Dînî düşünce ile felsefî düşünce arasında telif edilmesi mümkün
olmayan çelişkiler mevcuttur.
d. Din, felsefeye tâbidir.
e. Felsefe dînî bir düşünceyi yönlendiren ana fikri benimseyemez.

5. İbn Rüşd’e göre nefsin aklî kısmının kendisiyle özdeşleştirildiği erdem
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hikmet
b. Şecaat
c. İffet
d. Cömertlik
e. Dostluk


CEVAP ANAHTARI
1. a Cevabınız doğru değilse İbn Bâcce konusunu tekrar okuyunuz.
2. d Cevabınız doğru değilse İbn Tufeyl konusunu tekrar okuyunuz.
3. c Cevabınız doğru değilse “İbn Rüşd’ün kullanmış olduğu açıklama
ve yorum teknikleri” konusunu tekrar okuyunuz.
4. b Cevabınız doğru değilse İbn Rüşd’de din-felsefe ilişkisi konusunu
tekrar okuyunuz.
5. a Cevabınız doğru değilse İbn Rüşd’de ahlak konusunu tekrar
okuyunuz.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
618 views
Son İleti 08 Nisan 2017, 11:55:11
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
223 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 12:57:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
243 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 12:58:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
285 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:02:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
188 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:05:52
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
214 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:09:50
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
200 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:11:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
205 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:44:37
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
236 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:46:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
200 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:49:38
Gönderen: Ders Hocası