9. Sınıf Kimya - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Konu Testi 3

  • 0 replies
  • 154 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63517
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. pH = 2    X çözeltisi
   pH = 12   Y çözeltisi
   pH = 5     Z çözeltisi
Oda koşullarında bulunan X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili;
I. X ve Z çözeltileri karıştırılırsa nötralleşme olur.
II. Y ve Z çözeltileri karıştırılırsa tuz oluşur.
III. Elektrik akımını iletirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

2. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili;
X : Fenolftaleinin rengini pembe yapıyor.
Y : Suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturuyor.
Z : X ve Y çözeltilerini karıştırıldığında oluşuyor.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y ve Z maddelerinin sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
X Y Z
A) Asit Baz Tuz
B) Baz Asit Tuz
C) Asit Asit Baz
D) Asit Baz Asit
E) Baz Tuz Asit

3. Aşağıda bazı asit- baz çözeltileri miktarları ile verilmiştir.
          Asitler           Bazlar
a. 1 mol H2SO4 I. 1 mol NaOH
b. 1 mol HNO3 II. 1 mol Ca(OH)2
c. 1 mol H3PO4 III. 3 mol KOH
Buna göre aşağıdaki hangi eşleştirmeler yapılırsa tam nötralleşme gerçekleşir?
A) a: I        B) a: II        C) a: III        D) a: I         E) a: II
    b: II           b: I              b: II             b: III           b: III
    c: III          c: III            c: I               c: II            c: I

4. Metil oranj indikatörü; asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renklidir.
Yandaki asit çözeltisi ve metil oranj indika-Asit çözeltisi +metil oranjtörü bulunan kaba 100 mL X çözeltisi eklediğimizde çözeltinin rengi sarıya dönüşmüştür.
Buna göre;
I. X çözeltisi baziktir.
II. Son çözeltide H+ iyonu sayısı, OH– iyonu sayısına eşittir.
III. Kapta nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

5. X maddesinin sulu çözeltisine, NaOH çözeltisi ilave edildiğinde tuz ve su oluşuyor.
Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) CH3COOH
B) H2SO4
C) HNO3
D) HCl
E) NH3

6. I. NaCl(k) + H2O(s) $ X çözeltisi
II. CO2(k) + H2O(s) $ Y çözeltisi
III. CaO(k) + H2O(s) $ Z çözeltisi
Yukarıda oluşan X, Y ve Z çözeltilerinin aynı koşullardaki pH değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I > II > III
B) II > I > III
C) III > I > II
D) I > III > II
E) II > III > I

7.
X çözeltisi
Y çözeltisi
X çözeltisine damla damla Y çözeltisi ilave edilmektedir.
X çözeltisinin pH değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre;
I. X çözeltisi asidiktir.
II. V mL Y çözeltisi eklendiğinde tam nötürleşme olmuştur.
III. Y çözeltisindeki OH– iyonu sayısı, H+ iyonu sayısından fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

8. Oda koşullarında asit ve baz çözeltilerinde pH + pOH = 14’ tür.
Buna göre;
I. Nötr çözeltilerde pOH = 7’dir.
II. Asidik çözeltilerde pOH < 7’dir.
III. Bazik çözeltilerde pOH > pH’dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

9. HCl + NaOH → Tuz + X
Yukarıdaki tepkime denklemi ile ilgili;
I. NaCl tuzu oluşur.
II. Nötralleşme tepkimesidir.
III. X, H3O+ iyonudur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. Bir sulu çözeltideki pOH değişiminin pH değişimi ile ilişkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre bu sulu çözelti ile ilgili;
I. A noktasında kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.
II. C noktasında HNO3 ile nötralleşme tepkimesi verir.
III. B noktasında nötr özellik gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

11. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir.
Madde               pH
Sirke                 3
Süt                  6,5
Çamaşır suyu   12,5
Buna göre
I. Çamaşır suyu baziktir.
II. Sirke ve süt asidik maddelerdir.
III. Sirkenin asitlik kuvveti sütün asitlik kuvvetinden küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

12. 1 mol H2SO4 ile;
• 2 mol X maddesi,
• 1 mol Y maddesi,
tepkimeye girdiğinde tam nötralleşme gerçekleşiyor.
Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
         X           Y
A) NaOH Ca(OH)2
B) Mg(OH)2 NaOH
C) Al(OH)3 Mg(OH)2
D) KOH LiOH
E) Ba(OH)2 Ca(OH)2

CEVAP ANAHTARI:
1. E
2. D
3. E
4. C
5. D
6. B
7. A
8. C
9. D
10. C
11. B
12. C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1053 views
Son İleti 06 Aralık 2014, 18:12:20
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
869 views
Son İleti 16 Şubat 2016, 10:25:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
913 views
Son İleti 16 Şubat 2016, 11:17:38
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2661 views
Son İleti 01 Temmuz 2016, 17:24:21
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
282 views
Son İleti 02 Mayıs 2017, 09:15:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
339 views
Son İleti 02 Mayıs 2017, 09:52:21
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
71 views
Son İleti 23 Haziran 2018, 12:24:10
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
94 views
Son İleti 23 Haziran 2018, 12:32:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
93 views
Son İleti 23 Haziran 2018, 12:58:56
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
176 views
Son İleti 23 Haziran 2018, 13:18:20
Gönderen: Ders Hocası