Tarih ve Tarih Yazıcılığı - Konu Testi 5

  • 0 replies
  • 217 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay
Tarih ve Tarih Yazıcılığı - Konu Testi 5
« : 31 Mayıs 2018, 15:06:02 »1.   Alman Tarihçi Leopold Von Ranke “Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan, tarihçidir.” sözüyle tarih araştırmalarının hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
A)   Olayın geçtiği mekanın bilinmesi gerekir.
B)   Tarihte objektifliği sağlamak önemlidir.
C)   Yeni bulgularla tarihi bilgiler değişebilir.
D)   Olayın yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
E)   Tarihi olaylar süreklilik gösterir.

2.   Tarih  araştırmalarında  tarafsızlığın  sağlanması  için aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?
A)   Tarihi olayların üzerinden belli bir süre geçmelidir.
B)   Araştırmacılar objektif olmalıdır.
C)   Olayın yaşandığı dönemin koşulları ve değer yargıları dikkate alınmalıdır.
D)   Birden fazla kaynaktan yararlanılarak değerlendirilmelidir.
E)   Aynı olayın tekrarlanması beklenerek iki olay birbirleriyle kıyaslanmalıdır.

3.
Genel kabul gören doğrular oluşturmak siyasal ve tarihsel olaylarda çok zordur. Tarihçiler aynı belgeleri farklı anlayıp yorumlayabilirler. Buna “bakış açısı” denir.
   Tarihçi,  tarihi  olayları  incelerken  aşağıdakilerden hangisine dikkat ederse farklı bakış açılarına rağmen doğru bilgilere ulaşabilir?
A)   Araştırmalarında bilimsellik ilkesine uyma
B)   Günümüzde değişen şartları dikkate alma
C)   Kararlarında kesin ve ısrarcı olma
D)   Olayları kendi ırk ve inancına uygun yorumlama
E)   Bakış açısına uyan tarihi belgeleri dikkate alma

4.
   I.   Milliyet farkı
    II.   Objektif bakış
    III.   İnançlar
    IV.   Dünya görüşü
   Bir tarihi olayla ilgili aynı belgelere sahip iki ayrı tarihçinin yorumlarının farklı olmasındaki etkenler arasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?
A)   I ve II.
B)   I, II ve III.
C)   I, II ve IV.
D)   II ve IV.
E)   I, III ve IV.

5.
Tarihçi olaylara duygusal yaklaşamaz. Ancak inancı, siyasal anlayışı, aldığı eğitim vb. nedenlerle tarihçinin duygusal yaklaşması mümkündür.
   Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir tarihçide olması beklenemez?
A)   Objektiflik
B)   Öznellik
C)   Tutarlılık
D)   Gerçekçilik
E)   Araştırmacılık

6.   
Aşağıdakilerden  hangisi  tarihi  olayların  incelenmesinde deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının temel nedenidir?
A)   Eskiden deney ve gözlem bilgisinin zayıf olması
B)   Hatalardan ders alındığından, deneye ihtiyaç duyulmaması
C)   Tarihi olayların tekrarlanamaması
D)   Tarihin geçmişte yaşanan olayları incelemesi
E)   Tarihin gelecek hakkında da çıkarımda bulunması

7.
Tanzimat Fermanı üzerine yapılan bir tartışma programında bir tarihçi, Osmanlı Devleti’nin Batı’nın kontrolüne girmesine  neden  olan  Tanzimat  Fermanı’nın,  Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediğini iddia etmiştir. Diğer bir tarihçi ise buna itiraz ederek, kanun gücünün üstünlüğünü vurgulayan  Tanzimat  Fermanı’nın,  Osmanlıda  modern devlet  anlayışının  başlamasını  sağladığını  dolayısı  ile Osmanlı Devleti’ni olumlu etkilediğini ileri sürmüştür.
   Bu bilgilere göre tarihi olayların değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)   Tarihi olaylarda sebep ve sonuç önemlidir.
B)   Her iki tarihçi de yeterli bilgiye sahip değildir.
C)   Her iki tarihçi de tarafsız değerlendirme yapmıştır.
D)   Tarihte farklı bakış açıları olabilir.
E)   Tarihi olayları tartışmak faydasızdır.

8.
“Tarihinin  sürekliliğini  kaybeden  bir  millet,  her  şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır
ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.”    Peyami Safa, bu sözü ile tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır?
A)   Farklı milletlerin bir arada yaşamasını kolaylaştırır.
B)   Eleştirel düşünme becerisi kazandırır.
C)   Dünya barışına katkıda bulunur.
D)   Millet olma şuurunu güçlendirir.
E)   Problem çözme becerisini artırır.

9.
Günümüzde  devlet  adamlarının  danışmanları  arasında tarihçiler önemli bir yer tutmaktadır.
   Aşağıdaki  sözlerden  hangisi  bu  durumun  nedenini açıklar niteliktedir?
A)   Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturma tehlikesi vardır. (A. Cevdet Paşa)
B)   Tarih kainatın vicdanıdır. (Ömer Hayyam)
C)   Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. (V. Hugo)
D)   Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. (Voltaire)
E)   Tarih;  okuyana,  kendi  gözünün  görme  derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. (Rousseau)

10.   Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
A)   Olayın geçtiği yerde araştırma yapmalı
B)   Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmalı
C)   Gelişmeleri objektif olarak değerlendirmeli
D)   Olayın geçtiği dönemin şartlarını göz önünde bulundurmalı
E)   Sözlü kaynaklara öncelik vermeli

11.   Aşağıdakilerden  hangisi “Tarihçi  araştırma  yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.” ilkesini açıklar niteliktedir?
A)   Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir.
B)   Tarih bugün ile geçmiş arasında kesintisiz diyalogdur.
C)   Tarihi yazanlar, yapanlara sadık kalmalıdır
D)   Geçmiş bir anlamda, bugün hala yaşayan zaman dilimidir.
E)   Tarihçi, ne nasılsa öylece gösteren kişidir.

12.   Avrupalı devletler II. Dünya savaşı ile ilgili arşivlerini 40 – 50 yıl sonra açarak savaşa dair belgeleri tarihçilerin hizmetine sunmuşlardır. Devletlerin böyle bir tutum sergilemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Savaş ile ilgili tartışmaların son bulmasını beklemek
B)   Savaşın sonuç ve etkilerinin tüm yönleri ile ortaya çıkmasını sağlayıp daha net değerlendirmelere fırsat tanımak
C)   Savaş ile ilgili bütün belgeleri tasnif etmek için zaman kazanmak
D)   Kendilerini  haklı  gösteren  tarih  kitapları  yazılmasını sağlamak
E)   Savaş ile ilgili araştırma yapacak iyi tarihçiler yetişmesini beklemek


CEVAP ANAHTARI:
1. D
2. E
3. A
4. E
5. B
6. C
7. D
8. D
9. A
10. E
11. A
12. B

KAYNAK: Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
2128 views
Son İleti 16 Şubat 2010, 21:45:03
Gönderen: sult@n
0 replies
1807 views
Son İleti 14 Mayıs 2013, 19:26:40
Gönderen: sult@n
1 replies
4360 views
Son İleti 12 Mayıs 2014, 15:05:11
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
362 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 14:24:45
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
208 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 14:34:52
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
236 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 14:42:51
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
332 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 14:54:04
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
256 views
Son İleti 01 Haziran 2018, 10:17:20
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
229 views
Son İleti 01 Haziran 2018, 10:50:17
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
376 views
Son İleti 01 Haziran 2018, 14:57:59
Gönderen: Uyanan Gençlik