Türk Dili 2 - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 366 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay
Türk Dili 2 - Çıkmış Sınav Soruları
« : 15 Mayıs 2018, 12:49:26 »1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)  Hayatının yanlış arkadaş seçimi ile mahvolduğunun farkında bile değildi.
B) Babaannem hep bana “Biraz daha sabır etsen iyi olur.” derdi.
C) Mutlaka okullar açılmadan bir hafta önce kaydolmalısın bu yurda.
D) Öğretmenimiz eğitimle ilgili filmleri mutlaka bize de seyrettirirdi.
E) Ölmeden önce oğlunun geleceğini hissetmiş olmalı ki gözünü kapıdan ayırmadı.

2.
I. Gazete ve dergi yazılarıdır.
II. Savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.
III. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşurlar.
Yukarıdakilerden hangileri makale ile fıkranın ortak özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Dün, Doktor Ahmet Bey'e teşekkür ziyaretine gittik.
B) Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı.
C) Bugün Boncuk keyifsiz gibi, hasta mı acaba?
D) Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlatmaktır.
E) Mimar Sinan mahallesinde yeni bir ortaokul yapılıyormuş.

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde kesme (') işaretinin
kullanımı yanlıştır?
A) İzmir’in yakınlarında bir ev aldığını duymuştum.
B) Arkadaşımın Ankara'lı olduğunu bilmiyordum.
C) Bu şehre 1995’te geldiğimde her yer çamurdu.
D) İnce, ak pak haminneler, n'olur...
E) M. Kemal Paşa’yı anlamak için "Nutuk" adlı muhteşem eseri okuyun.

5. “Plinus’un söylediği gibi, herkes kendisi için bir derstir. İnsan kendisini yakından görmeyi
bilmelidir. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir. Böylece başkasına
değil, kendime ders veriyorum. Dolayısıyla bunu yaparken de bildiklerimi başkalarına anlatmakla
kötü bir iş yapmıyorum. Bana birçok yararı olan bu işin, belki başkasına da faydası olur diye
düşünüyorum. Zaten ben, yalnız kendimle uğraşıyorum.”
Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?
A) Tanıklama
B) Tanıtlama
C) Karşılaştırma
D) Tanımlama
E) Örneklendirme

6. Emile Zola aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin temsilcisi olarak kabul edilir?
A) Fütürizm
B) Naturalizm
C) Romantizm
D) Parnasizm
E) Hümanizm

7. Aşağıdakilerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?
A) Öz Geçmiş
B) Karar
C) Edebî Mektup
D) Rapor
E) Tutanak

8. Dinleyin dostlarım başa geleni
Ekmek çama çıktı tuz firar etti
Artık siz düşünün geri kalanı
Çoğu bekliyorduk az firar etti
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Didaktik
B) Epik
C) Lirik
D) Satirik
E) Pastoral

9. Aşağıdaki kaynakça yazımı örneklerinden hangisi doğrudur?
A)  Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yay.
B) Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yay. Ankara: (2004).
C) Arıkan, R. Ankara: Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yay. (2004).
D) Arıkan, R. (2004). Ankara: Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yay.
E) Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yay. (2004). Ankara.

10. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?
A) En önemli ölçütünün estetik olması
B) Okurun kendine göre yorumlayabileceği çok anlamlı çağrışımlar içermesi
C) Dil kullanımının düşünce yazılarıyla aynı olması
D) Okuru bilgilendirme amacının olmaması
E) Şiir ve düzyazı olmak üzere iki ana türde yazılabilmesi

11. Konusunu tarihten ve mitolojiden alan, kahramanlarını seçkin ya da olağanüstü
kişilerden seçen bu türün en güzel örneklerinden biri Shakespeare’in "Romeo ve Juliet" adlı
eseridir.
Yukarıda söz edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik tiyatro
B) Tragedya
C) Komedi
D) Dram
E) Diyalektik tiyatro

12. Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Satirik
B) Didaktik
C) Epik
D) Lirik
E) Pastoral

13. Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir?
A) Konuşmacılarının ele alınan konunun uzmanlarından oluşması
B) Bir kişi tarafından yönetilmesi
C) Konusunun farklı yönlerden ele alınıp tartışılması
D) Tartışılan konuda kesin sonuca varılması
E) Konusunun önceden belirlenmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçlarından biri
değildir?
A) Metinle ilgili verilen şekilleri ya da haritaları tamamlamak
B) Metnin bağlamını açıklamak, anlamak, çıkarım ve yargıda bulunmayı kolaylaştırmak
C) Anlamı bilinen ve bilinmeyen kelimeler arasında anlamsal ilişki kurmak
D) Metnin yapı ve mantıksal sırasını kavramak
E) Yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamak

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) adele
B) bilfiil
C) aliminyum
D) ahpap
E) arabeks

16. Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel
özelliklerden biri değildir?
A) Doğallık
B) Akıcılık
C) İşitilebilirlik
D) Esneklik
E) Hoşagiderlik

17. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden biri değildir?
A) Yorumlama
B) Akıl yürütme
C) Tanık gösterme
D) Tanımlama
E) Değerlendirme

18. Türkçeye başka dillerden yapılan anlam kopyalamalarında adlar, eylem yapım ekleriyle
kullanılabilecekken, “açıklamak” yerine “açıklama verici dilin etkisiyle yanlış yardımcı eylemlerle
birlikte kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kullanımı yanlıştır?
A) karar vermek
B) yardım etmek
C) fark etmek
D) alkış almak
E) var olmak

19. Aşağıdaki okuma süreçlerinden hangisi “Okuyucunun konuyla ilgili ön bilgilerini
harekete geçirmesi, okuma türüne en uygun amaç ve yöntemi belirleyerek okuma
eylemini gerçekleştirmesi” ilkesini içerir?
A) Okuma stratejik olmalı
B) Okuma yaşam boyu devam etmeli
C) Okuma anlam kurma süreci olmalı
D) Kişi okumaya güdülenmeli
E) Okuma akıcı olmalı

20. “Oy birliği” ve “oy çokluğu” kavramlarının yakından ilişkili olduğu yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilekçe
B) Mektup
C) Tutanak
D) Öz Geçmiş
E) Karar


CEVAP ANAHTARI:
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D E B A B C D A C   B  E    D  C   B   A  C   D  A  E

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
729 views
Son İleti 03 Ocak 2018, 11:26:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1365 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
526 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 15:46:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
205 views
Son İleti 15 Mayıs 2018, 11:58:25
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
327 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:17:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
275 views
Son İleti 09 Eylül 2018, 19:22:56
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
535 views
Son İleti 09 Eylül 2018, 19:56:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
209 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 16:47:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
128 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:53:44
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
13 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:32:06
Gönderen: Ders Hocası