İslam Hukukuna Giriş - Dönem Sonu Sınavı Deneme Testi - IV

  • 0 replies
  • 386 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1. Aşağıdaki kurallardan hangisi hukuk kurallarının içinde yer almaz?
Yapılmasını kesin olmayan biçimde talep eden kurallar
Yapılmasını kesin olarak talep eden kurallar
Yapılmamasını kesin olarak talep eden kurallar
Kişilere yetki veren kurallar
Kişilere yetki vermeyen kurallar

2. Belli bir müctehidin kendine mahsus ictihad usulü ve bu usul ile elde edilmiş fıkıh hükümleri bütününe ne denir?
Ekol
Fıkıh
Mezhep
Tedvin
kuralları

3. I. Toplumsal düzeni sağlama
II. Kişinin kendisine dönük davranışlarını düzenleme
III. Toplumsal gereksinimleri karşılama
IV. Yasa çıkartılması
V. Adaleti gerçekleştirme
Hangileri hukukun temel işlevlerindendir?
I ve II
I ve III
II ve IV
I, II ve III
I, III ve V

4. Başka canlıların davranışları ile eşyanın hareketini içine almamakta, yalnızca beşerî davranış anlamına gelmekte olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Tefsir
Şeriat
Kelam
Fıkıh
Amel

5. Üstün bir kavrayışın kendisinde sıfat ve karakter haline geldiği kimseye ne denir?
Fakih
Ulvi
Veli
Kamil
Zalim

6. Aşağıdakilerden hangisi temel İslam bilimlerinden biri değildir?
Hadis
Kelam
Kabala
Fıkıh
Tefsir

7. Aşağıdakilerden hangisi tahsiniyyat mertebesinde yer alır?
Canın korunması
Aklın korunması
Neslin korunması
Süsleme uygulaması
Malın korunması

8. Oluşumunda beşer katkısı olmayan ve insani eylemlerin hükümlerini içinde barındırdığı düşünülen şeye ne ad verilir?
Sünnet
Delil
Yöntem
Karar
Kıyas

9. Istıshâb hangi kökten türemiştir?
Sohbet
Sorgu
Sahi
Sahih
Sahte

10. Caferiler aşağıdakilerden hangisini bir başvuru kaynağı olarak görmezler?
Kitab
Sünnet
İcma
Akıl
Kıyas
 
11. Hangisi yaşayan Sünni hukuk ekollerindendir?
Maliki
Evzâî
Sevrî
Taberî
Zahirî

12. I. Zeydî
II. Caferî
III. İsmailî
IV. İbâzî
V. Taberî
Hangileri Şii çevrelerde kendine özgü hukuk anlayışına sahip, günümüzde de mensubu bulunan ekollerdendir?
I ve II
III ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, IV ve V

13. Aşağıdakilerden hangisi Şafiiliği resmi mezhep olarak kabul etmiş yerdir?
Yemen
Mısır
Seylan
İran
Ürdün

14.  Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki ictihad faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
   Farazi fıkıh olgusuna rastlanmaktadır
   Farazi fıkıh olgusuna rastlanmamaktadır
   Anı konuda farklı ictihadlarda bulunulmasına rağmen, birbirlerini itham etmemişlerdir
   Naslar amaçsal yoruma tabi tutulmuştur
   Nas olmayan konularda ictihad etmişlerdir

15. İlk inen ayetler hangi motifleri taşımaktadır?
Helal ve haram
Cennet ve Cehennem
Yargılar ve hükümler
Mucizeler
Müminler

16. Hicri ikinci asrın başlarından itibaren, dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan ve “Tedvin dönemi" olarak da anılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Modern dönem
Yakın dönem
Cahiliye dönemi
Müctehid İmamlar Dönemi
Tabiun Dönemi
 


CEVAP ANAHTARI:
1. Yapılmasını kesin olmayan biçimde talep eden kurallar
2. Mezhep
3. I, III ve V
4. Amel
5. Fakih
6. Kabala
7. Süsleme uygulaması
8. Delil
9. Sohbet
10. Kıyas
11. Maliki (Yaşayan Sünni hukuk ekolleri dört mezhep; adıyla da anılan Hanefi, Şâfiî, Maliki ve Hanbeli ekolleridir. Bunların yanında günümüze kadar varlığını sürdüremeyen Sünni hukuk ekolleri bulunmaktadır. Başlıcalarını Evzâî, Sevrî, Leys, Taberî ve Zahirî ekolleri oluşturmaktadır.)
12. I, II, III (Şiî çevrede gelişen Zeydî, Caferî ve İsmailî ekolleridir. Haricî çevrede gelişen İbâzî ekolüdür, taberi ise yaşamayan sünni ekoldür)
13. Mısır
14. Farazi fıkıh olgusuna rastlanmaktadır. (İctihad faaliyetleri somut meseleleri çözmeye yöneliktir.)
15. Cennet ve Cehennem
16. Müctehid İmamlar Dönemi

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
408 views
Son İleti 11 Ocak 2018, 08:55:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
363 views
Son İleti 11 Ocak 2018, 14:25:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
214 views
Son İleti 22 Nisan 2018, 18:54:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
345 views
Son İleti 22 Nisan 2018, 19:12:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
279 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 14:12:45
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
218 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 18:02:23
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
228 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 18:22:07
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
285 views
Son İleti 26 Nisan 2018, 16:51:03
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
254 views
Son İleti 27 Nisan 2018, 10:47:41
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
321 views
Son İleti 27 Nisan 2018, 11:31:15
Gönderen: Uyanan Gençlik