İslam Ahlak Esasları - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları 1

  • 0 replies
  • 678 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını,
bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din felsefesi
B) Ahlâk felsefesi
C) Hukuk felsefesi
D) Edebiyat
E) Tasavvuf

2. Hz. Peygamber (s.a.s) kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki
ilke ve kurallar ile etrafındaki insanlara aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
A) Rahat bir hayatı
B) Maddi refahı
C) Yeni bir varoluş imkânını
D) Sınıfsal farklılıkları
E) Eski düzenin devamını

3. Aşağıdaki sorulardan hangisi ahlak teorileri geliştiren düşünürler tarafından dikkate
alınmaz?
A) İyiyi gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır?
B) Bir fiili iyi veya kötü yapan özellikler nelerdir?
C) İyi ve kötü fiiller nelerdir?
D) İnsan nedir?
E) İnsanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?

4. İslam ahlakına göre; reziletlere bulaşmış kişiliğe modern psikolojide ne ad verilir?
A) Yoksun
B) Saldırgan
C) Ahlaksız
D) Bireyselleşememiş
E) Parçalanmış

5. "İnsan Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelligâhıdır." cümlesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan, ahlaki kemale yönelik bir kabiliyete sahiptir.
B) İnsanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
C) Allah insana ruhundan üflemiştir.
D) İnsan, bu dünyada düzen kurarak yeryüzünü imar edebilme gücüne sahiptir.
E) İnsan, eşref-i mahlûkattır.

6. Ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olamayacağını söyleyen İslam düşünürü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Haldun
B) İbn Meymun
C) İbn Ömer
D) İbn Rüşd
E) İbn Kesir

7. İnsanın kişiliğini, şerefini, dinini, vatanını ve namusunu koruma duygusu nefsin
güçlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Saldırı gücü
B) Arzu gücü
C) Öfke gücü
D) Düşünme gücü
E) Koruma gücü

8. Aileyi "ahlaki temele dayanan bir beraberlik olarak niteleyip, aralarında kandaşlık bağları
bulunan ve karşılıklı hak ve ödevlerle birbirine bağlanan bireylerden meydana
gelen topluluk" şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durkheim
B) İmmanuel Kant
C) John Locke
D) Platon
E) Descartes

9. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin aile ahlakı ile ilgili sorumluluklarından biri değildir?
A) Kardeşlerin birbirine karşı görevleri
B) Çocukların anne babaya karşı görevleri
C) Anne babanın çocuklarına karşı görevleri
D) Eşlerin birbirine karşı görevleri
E) Çocukların devlete karşı görevleri

10. Bir “ilişkiler örgüsü” olarak nitelenen, başkalarıyla olan ilişkilerimizin nasıl olması
gerektiğini öğreten ve buna ilişkin kurallar koyan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak
B) Sosyoloji
C) Psikoloji
D) Tarih
E) Hukuk

11. Müminlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan
kaçınmanın emredildiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enfâl
B) Necm
C) Fetih
D) Hucurât
E) Mü'minûn

12. “Doğru olman gerektiği için doğru ol.” şeklindeki ahlakî emir, felsefî açıdan
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Şartlı emir
B) Şartsız emir
C) Sırât-ı müstakîm
D) Emr-i bi’l-ma’rûf
E) Temeddün

13. İşveren ahlakını da kapsayacak şekilde her tür yönetim ahlakında gözetilmesi gereken temel
prensiplerden ikisi Nisa suresi 58. ayette belirtilmektedir.
Nisa Suresi'nde belirtilen en temel İslami  yönetim ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adaletle hükmetmek ve liyakatı esas almak
B) Adaletle hükmetmek ve mesuliyetle yönetmek
C) İşi ehline vermek ve adaletle hükmetmek
D) İstişare etmek ve adaletle yönetmek
E) Dürüst ve adil olmak

14. İnsan, alın teriyle helalinden geçimini sağlayabildiği bir işi olduğu sürece, kendisinden
daha varlıklı olanları kıskanmamalı, mevcut halinin gerektirdiği ahlaki faziletleri yerine
getirmelidir. Bu bağlamda İbrahim Suresi 7. ayette, sahip olunan nimetin Allah tarafından artırılmasına yol açacağı belirtilen erdem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şükretmek
B) Minnettarlık
C) Dürüst olmak
D) Yardımlaşmak
E) Sabretmek

15. Erdem-ekonomi ilişkisinde minimum düzeyde en öncelikli erdemler aşağıdakilerin
handisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yardımlaşma ve dayanışma
B) Sabır ve metanet
C) Şefkat ve merhamet
D) Hak ve adalet
E) Lütuf ve ihsan

16. “Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle düzeltmeye gücü yeterse eliyle,
buna gücü yetmezse, diliyle düzeltsin…” hadisinde toplumsal ahlak ilkelerinden
hangisine vurgu yapılmaktadır?
A) Haktan ve haklıdan yana olma
B) Sıla-i rahim
C) Dayanışma
D) Doğruluk
E) İyiliği tavsiye kötülükten sakındırma

17. Yararlılık kuramının Batı çevre ahlakındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdem etiği
B) Haz etiği
C) Koruma etiği
D) Ödev etiği
E) Fayda etiği

18. İslam tarihinde “ilk milli park veya yeşil kuşak” uygulamasının yapıldığı şehir
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şam
B) İstanbul
C) Medine
D) Mekke
E) Kudüs

19. İslam çevre etiğinin en üst düzey kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdemlilik
B) Bilgelik
C) Yararlılık
D) Sevgi
E) Sorumluluk

20. Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakında sorumluluk kuramının temel
ilkelerinden biridir?
A) Kutsiyet
B) Ayet
C) Nimet
D) Merhamet
E) Emanet


CEVAP ANHATARI:
1. B) Ahlâk felsefesi
2. C) Yeni bir varoluş imkânını
3. E) İnsanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?
4. A) Yoksun
5. B) İnsanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
6. D) İbn Rüşd
7. C) Öfke gücü
8. A) Durkheim
9. E) Çocukların devlete karşı görevleri
10. A) Ahlak
11. D) Hucurât
12. B) Şartsız emir
13. C) İşi ehline vermek ve adaletle hükmetmek
14. A) Şükretmek
15. D) Hak ve adalet
16. E) İyiliği tavsiye kötülükten sakındırma
17. C) Koruma etiği
18. D) Mekke
19. B) Bilgelik
20. E) Emanet

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
595 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 12:51:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
501 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 16:13:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
558 views
Son İleti 26 Aralık 2017, 11:21:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
728 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:27:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
685 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
651 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 17:21:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
113 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:18:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
132 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:30:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
101 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:42:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
151 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:59:19
Gönderen: Ders Hocası