İslam Sanatları Tarihi - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları 1

  • 0 replies
  • 675 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad
verilir?
A) Hattat
B) Zanaatkâr
C) Müzehhip
D) Sanatkâr
E) Artist

2. Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samerra Camii
B) Elhamra Camii
C) Nayin Camii
D) Kurtuba Camii
E) Mescid-i Nebî

3. Sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çiçekli Kufi
B) Tomar
C) Tevkī’
D) Muhakkak
E) Sülüs

4. Osmanlı eğitim ve öğretiminde hadis okutulan müessese aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sıbyan Mektebi
B) Dârülhadis
C) Dergâh
D) Zâviye
E) Medrese

5. Aşağıdakilerden hangisi dini eserlerde kullanılan motiflerden biri değildir?
A) Penç
B) Çintemani
C) Bulut
D) Hatayi
E) Hayvan

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nakkaş Osman’ın baş usta olarak görev yaptığı
eserlerden biri değildir?
A) Hünernâme
B) Şehnâme-i Selim Han
C) Surnâme-i Hümayun
D) Mecmûa-i Menâzil
E) Zübdetü’t-tevârih
 
7. Aşağıdakilerden hangisi ebru türlerinden biri değildir?
A) Fırça ebrusu
B) Çiçekli ebru
C) Mutaf ebrusu
D) Tarama ebrusu
E) Kumlu ebru

8. "Müşebbek şemse" uygulamasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gömme kabın kabartma yerlerini altınlamaktır.
B) Kalıp basarak kabın üzerine desen çıkarmaktır.
C) Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
D) Ebru kağıdıyla kaplanmış kaba verilen isimdir.
E) Kabın üstünde sıcak demir yürüterek desen çizilmesidir.

9. Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen, kitapta ayraç vazifesini de üstlenen
beşgen şekilli kısma ne ad verilir?
A) Şîrâze
B) Sertap
C) Salbek
D) Mıkleb
E) Şemse

10. Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelen çini tekniğine
ne ad verilir?
A) Mertebânî
B) Minâî (Heft-reng)
C) Çini mozaik (Kâşîgerî)
D) Perdahtlı (Luster)
E) Lâkabî

11. Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya
cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?
A) Fresk
B) Çini
C) Vitray
D) İkona
E) Mozaik

12. Çini veya seramik hamuru üzerine sürülen, pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan
koruyucu şeffaf tabakaya ne ad verilir?
A) Astar
B) Perdaht
C) Sır
D) Vernik
E) Boya

13. Çinilerinde ilk kez hafif kabarık mercan kırmızısı rengin kullanıldığı İznik kâşîleriyle
Türk çini sanatının zirvesine ulaşılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul Süleymaniye Camii
B) Edirne Muradiye Camii
C) İstanbul Sultan I. Selim Camii
D) Topkapı Kara Ahmed paşa Camii
E) Bursa Yeşil Camii Revzen

14. Savatlama tekniğinin uygulandığı sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahşap sanatı
B) Halı sanatı
C) Taş işçiliği
D) Maden sanatı
E) Çini sanatı

15. Anadolu Selçuklu Dönemi halılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bol renk ve çok sayıda figür söz konusudur.
B) Farklı tonlarda az renk ile yoğun bitkisel motif, ana karakteri oluşturur.
C) Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonları tercih edilir, desen
olarak da daha çok geometrik şekiller egemendir.
D) Genelde yoğun bitkisel desen ve kırmızının tonları hâkimdir.
E) Belli bir alana sığan düğüm sayısı, Osmanlı döneminde dokunan halılardan daha azdır.

16. Meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri yanında
üzerindeki bilgilerle tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezar taşları
B) Üzerine yazı hâkkedilmiş mihraplar
C) Kitâbeli minberler
D) Mimarî yapı kitâbeleri
E) Taç kapılar

17. Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?
A) Muharrem ilâhileri
B) Kuûd ilâhileri
C) Cumhur ilâhileri
D) Kıyam ilâhileri
E) Devran ilâhileri

18. Aşağıdakilerden hangisi, Nâyî Osman Dede’nin bestelediği Mi`râciyye’nin
bölümlerinden biri değildir?
A) Müsteâr hânesi
B) Dügâh hânesi
C) Sabâ hânesi
D) Hüseynî hânesi
E) Hicaz hânesi

19. Türk bestekârları tarafından Türk müsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça
güfteli ilahilere ne ad verilir?
A) Temcîd
B) Şuğul
C) Tesbih
D) Nefes
E) Durak

20. Mevlevi âyini icrâ etmekle görevli topluluğa ne ad verilir?
A) Mutrip
B) Selâm
C) Taksim
D) Gülbank
E) Peşrev

CEVAP ANAHTARI:
1. B) Zanaatkâr
2. E) Mescid-i Nebî
3. C) Tevkī’
4. B) Dârülhadis
5. E) Hayvan
6. D) Mecmûa-i Menâzil
7. A) Fırça ebrusu
8. C) Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
9. D) Mıkleb
10. B) Minâî (Heft-reng)
11. E) Mozaik
12. C) Sır
13. A) İstanbul Süleymaniye Camii
14. D) Maden sanatı
15. C) Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonları tercih edilir, desen
olarak da daha çok geometrik şekiller egemendir.
16. A) Mezar taşları
17. D) Kıyam ilâhileri
18. E) Hicaz hânesi
19. B) Şuğul
20. A) Mutrip

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
642 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
668 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
479 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
532 views
Son İleti 26 Aralık 2017, 11:21:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
671 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:27:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
625 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
626 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:41:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
325 views
Son İleti 04 Mart 2018, 16:44:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
131 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:59:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
156 views
Son İleti 22 Ocak 2020, 00:08:16
Gönderen: Ders Hocası