Tefsir - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 432 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner



1. "Hurûf-i   mukattaa"   ile   ilgili   aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A) Başlı başına tek ayet olduğu gibi, ayetin bir bölümüde olmuştur.
B) Bu harfler Kur’an’ın i’câzına işaret eder.
C) Anlamları kesindir.
D) 29 sûrenin başında yer alır.
E) Bu  harflerin  yer  aldığı  surelerin  çoğu Mekkîdir.

2. Lokman  suresi  2.  ayette  Kur'an'ın  niteliği olarak  zikredilen,  aynı  zamanda  Allah'ın
sıfatlarından biri olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azîm
B) Metîn
C) Kerîm
D) Azîz
E) Hakîm

3. Aşağıdakilerden  hangisi  Lokman  suresinin 10. ayetinde  geçen  “zevc”  kelimesinin
anlamlarından  biri  değildir?
A) Bir şeyin eşiti
B) Bileşik varlığın her bir ögesi
C) Bir şeyin zıt yönden dengi
D) Gök cismi
E) Varlıklar topluluğunu oluşturan her bir tür

4. Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresi 10. ayete göre Nûh (as)’un kavmine yaptığı tavsiyelerden biridir?
A) İnfak etmek
B) Allah'tan bağışlanma dilemek
C) Namaz kılmak
D) Allah'a kulluk etmek
E) İyilik yapmak

5. Aşağıdakilerden  hangisi  Nuh Suresi 21-24. ayetlerde  geçen,  Nuh kavminin ilahlarından
biridir?
A) Menât
B) Hübel
C) Nesr
D) Uzzâ
E) Yeğut

6. Aşağıdakilerden hangisi Nûh (as)'un muhatabı ikna için sunduğu deliller arasında
yer almaz
A) Kainatın genişlemesi
B) Öldükten sonra diriliş
C) İnsanın yaratılışı
D) Allah'ın yeryüzünü sergi gibi döşemesi
E) Göklerin yaratılışı

7. Aşağıdakilerden hangisi Nûh Sûresi'nin özelliklerinden biri değildir
A) Baştan sona kadar bir peygamberin niyazı olarak yer alan tek sûre olması
B) Nûh Peygamber'in davet faaliyetini sistematik bir bütünlük içerisinde anlatması
C) Konu birliği ve iç bütünlüğünün olması
D) Nûh (as) ile kavmi arasında geçen diyalogun, Nûh  (as) tarafından Allah’a  arz
edilişini ifade eden bir üsluba sahip olması 
E) Nûh (as)’un gemisinden söz edilmesi

8. Aşağıdakilerden  hangisi  Yüce Yaratıcı'nın, Mülk  Sûresi'nin ilk üç ayetinde bahsedilen
özelliklerinden biri değildir?
A) Hayatı ve ölümü yaratması
B) Yedi kat göğü birbiriyle uyumlu yaratması
C) Her şeye gücü yetmesi
D) Peygamber göndermesi
E) Hakimiyetin elinde olmas

9. Mülk sûresi 22. ayette kur'an ilimlerinden hangisi görülür?
A) Müşkilü'l- Kur'ân
B) Emsâlü'l- Kur'ân
C) Garîbü'l- Kur'ân
D) Tekrâru'l- Kur'ân
E) Fedâilü'l- Kur'ân

10. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ilim ile ilgili sıfatlarından biridir?
A) Kadîr
B) Ğafûr
C) Habîr
D) Azîz
E) Tevvâb

11. Dil ile ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?
A) Ternâsüb
B) Nesh
C) Kırâat
D) Mübhemât
E) Nazaîr

12. Haşr sûresi 21. ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur'an mesajının önemi ve insanın sorumluluğu
B) İnsanın değerli bir varlık oluşu
C) Dağların kıyamet günü un ufak olacağı
D) Kur’an’ın Nur dağında indirildiği
E) Kur’an’ın bir dağa indirilmediği

13. Haşr sûresi 2. ayetin sonunda geçen "fe'tebirû" ifadesinin tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düny ve ahirette azaba uğramaktan kaçının.
B) Peygamber’in verdiklerini alın, yasakladıklarından da kaçının.
C) Olayların hakikatini, sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrayıp gereğini yerine getirin.
D) Tarihi tekerrür ettirmeyin.
E) Müslümanları arkadan vurmaya kalkışmayın.

14. Allah'ın isimlerinden olan "Müheymin"in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her konuda yüceliğini gösteren, yüceliğiyle övünmeye hakkı olan, büyüklüğünde sınırsız olan 
B) Kendisinden  başka  kulluk  edilecek  hiçbir otorite, hiçbir ilah olmayan
C) Her  türlü  kusurdan,  noksanlıktan  uzak, kutsalın kaynağı
D) Her  an  her  şeyi  gözetip  koruyan,  her muhtacın ihtiyacını karşılayan
E) Gücüne  karşı  konulamayan, sonsuz kudret sahibi, her şartta iradesini yürüten

15. Hucurât suresinin 4.ayetinde geçen ve adını bu kelimeden alan “el-Hucurât” kelimesinin
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Odalar
B) Emirler
C) Müstakil
D) İtaatkâr
E) Rivayet

16. Aşağıdakilerden hangisi “tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?
A) Birinin hastalığını anlama
B) Güçlü birinin himayesine girme
C) Gayretli araştırma
D) Kusurları öğrenme
E) Kontrol etme

17. Aşağıdakilerden hangisi Hucurât suresinin ana kavramlarından biri değildir?
A) Kıst
B) Zan
C) Minnet
D) Cihad
E) Nebe'

18. Kalbin tasdiki,dilin ikrarı ve İslam’ın esası olan davranışları yerine getirmek olarak
tanımlanan  kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevbe
B) Tevekkül
C) Takva
D) Salih amel
E) İman

19. Kur’an’a göre imandan sonra en önemli husus olan amel kavramı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Amel kelimesi ile fiil kelimesi insanların tüm davranışlarını içerir.
B) İnsanların yaptıkları bilinçli davranışlardır.
C) Amel kelimesi ile fiil kelimesi arasında hiçbir fark yoktur.
D) İnsanların yaptıkları özel davranışlardır.
E) Bu kelime tüm canlıların yaptıkları hareketleri içerir.

20. Kur'an'a göre, insanın Allah'a inanmasının temel  nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makul bir tutum içinde olmak
B) Çaresiz kalmak
C) Aldanmak
D) Yarar ummak
E) Korkuya kapılmak


CEVAP ANAHTARI:
1. C) Anlamları kesindir.
2. E) Hakîm
3. D) Gök cismi
4. B) Allah'tan bağışlanma dilemek
5. C) Nesr
6. A) Kainatın genişlemesi
7. E) Nûh (as)’un gemisinden söz edilmesi
8. D) Peygamber göndermesi
9. B) Emsâlü'l- Kur'ân
10. C) Habîr
11. E) Nazaîr
12. A) Kur'an mesajının önemi ve insanın sorumluluğu
13. C) Olayların hakikatini, sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrayıp gereğini yerine getirin.
14. D) Her  an  her  şeyi  gözetip  koruyan,  her muhtacın ihtiyacını karşılayan
15. A) Odalar
16. B) Güçlü birinin himayesine girme
17. D) Cihad
18. E) İman
19. B) İnsanların yaptıkları bilinçli davranışlardır.
20. A) Makul bir tutum içinde olmak

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
730 views
Son İleti 03 Ocak 2018, 11:26:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1365 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
487 views
Son İleti 08 Mart 2018, 16:15:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
443 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
603 views
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
406 views
Son İleti 26 Mart 2018, 11:41:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1541 views
Son İleti 26 Mart 2018, 14:19:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
187 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 18:22:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
6 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 09:39:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
9 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 09:54:07
Gönderen: Ders Hocası