2017-2018 - 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (2)

  • 1 replies
  • 524 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: BayKRAL VE KÖYLÜ
Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine bir kaya koydurdu. Kendisi de pencereye oturup olanları seyretti. Ülkenin en zengin tüccarları, saray görevlileri bir bir geldiler. Hepsi de taşın etrafından dolaştı. Sonunda bir köylü geldi. Saraya meyve ve sebze taşıyordu. Sırtındaki küfeyi yere bıraktı. Tüm gücü ile kayayı itti.

Tam sırtına küfeyi alıp oradan ayrılırken yerde bir kese gördü. Kesenin içini açtı. Kesenin içi altınla doluydu. Ayrıca kesenin içinde bir kâğıt da çıktı. Kâğıtta “Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir. ” diyordu kral. Köylü yaptığı iyiliğin mükafatını alarak, oradan ayrıldı.
Her engel hayatımızı iyileştirecek fırsattır.
Başarılı bir insan olmak istiyorsak engellerle mücadele edelim.

1) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayalım. (  9 P)

1.Kral saray yolunun üzerine ne koydurdu?
…………………………………………………………………………………

2. Kayayı yoldan kim itti?
…………………………………………………………………………………

3.Metnin ana düşüncesi nedir? 
 ………………………………………………………………………………..

2) Aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz. (5P)
Göz yummak (1)              Başka şeyler düşünmek (   )
Ağzından bal damlamak (2)      Çok sevinmek (   )
Boğazı kurumak   (3)              Kusurları görmezden gelmek (   )
Etekleri zil çalmak (4)              Çok susamak (   )
Aklı başka yerde olmak (5)      Çok tatlı konuşmak (   )

3) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.(9P)

1. İstanbul(  )a dayım (  ) yengem ve kuzenim ile birlikte gideceğim.
2. Eyvah (  ) Okula geç kaldım (  )
3. Cumhuriyet, ne zaman ilan edildi (  )
4. Atatürk (  ) Milli Mücadele döneminde Samsun (  ) Amasya (  ) Erzurum ve Sivas(  )a gitti.

4) Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri kutucuklarda verilen genel ve özel durum bildiren sözcüklerle tamamlayın. (6P)
                        Her zaman – genellikle - sadece

* Bizim evde yemekler ………………………………yer sofrasında yenir.
* O problemi sınıfta  …………………........... ben çözdüm.
* Türkülerimizde ……………………………… üzüntü, gurbet, sevgi konuları işlenmektedir.

5) Aşağıdaki cümleleri anlamları ile eşleştiriniz. (4P)
1- Yaşasın! Teyzem geldi.                (   . ) Korku
2- Hey! Şuna bakın.                        (   . ) Uyarı               
3- Dikkat !Köpek çıkabilir.                (   . ) Seslenme
4- İmdat! Boğuluyorum.                  (   . ) Sevinç                         

6) Birinci sütundaki altı çizili sözcükler ikinci sütundaki soruların cevabıdır.
Buna göre sorularla cevaplarını eşleştiriniz. (5P)

Çocuklar evin bahçesinde toplandı. (  )                             (1)   Ne zaman
Manavdan erik aldık. (  )                                                   (2)   Nasıl
Yarın Ankara’daki teyzeme gideceğiz. (  )                         (3)   Nerede
Az önce ağlaya ağlaya merdivenlerden indi. (  )               (4)    Ne
Yarım saattir hastanede bekliyorum. (  )                                 (5)    Kim

7) Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden kurallı ve anlamlı cümleler oluşturunuz.
Noktalama ve yazıma dikkat ediniz.(6P)

başlayınca – çamaşırlar ı– annem – yağmur – topladı–mı  -  balkondaki
…………………………………………………………………………………

ankaraya-çıktık-sabah-yola-için-gitmek
…………………………………………………………………………………

8) Aşağıdaki cümlelerde yapılan işi ve işi yapanı bulunuz. Altlarına yazınız. (6P)
Ahmet   fırsat buldukça müzeleri  geziyor.
Sabah erkenden ben  uyandım.

Yarın  gelecekmiş  babam.

9- Aşağıdaki cümleler altı çizili sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmışsa başlarındaki noktalı yerlere "G", mecaz anlamıyla kullanılmışsa "M" yazınız. (6 P)
 (……) Çok tatlı bir çocuk.
 (……) Kurabiye  çok tatlı olmuş.
 (……) Bugün hava çok soğuk.
 (……) Bana  çok  soğuk  davrandı.
 (……) Arkadaşım kalbimi kırdı.
 (……) Vazoyu  istemeden kırdım

10) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.(11x4=44 P)

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı vardır?
A) Arkadaşları onu çağırdı.
B) Ormanları korumalıyız.
C) Tabaklar kırılmış.
D) Kitabını sıranın üzerinde unutmuş.

2) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem çoğul eki hem de durum eki almıştır?
A) sabunlar     B) otobüste     C) bilyeleri     D )tarlada

3) “Hediyeleşin. Yani birbirinize hediye alın. Çünkü hediye sevgiyi artırır, kalplerdeki kötü duyguları yok eder.”Bu sözde geçen altı çizili sözcükler yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse tümcenin anlamı değişmez?
A) sürpriz       B) elbise         C) ayakkabı    D) armağan

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özetleyen-sonuç bildiren bir sözcük yoktur?
A) Özet olarak ormanların yararları saymakla bitmez.
B) Kısacası televizyon bazı insanları kendine esir eder.
C) Yarışmayı kimin kazanacağını hepimiz merak ediyorduk.
D) Sonuçta öğrenciler öğretmenden özür dilediler.

5) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?
A) Akşama kadar arabayla gezip durduk.                     
B) Öğretmen ödev olarak çıkarma işlemi verdi.
C) Bahçeden annem için gül topladık.                       
D) Çamaşırları astığı ip ağırlıktan kopmuş.

6) Tok, açın hâlinden anlamaz." tümcesindeki altı çizili sözcüklerle aynı özelliği taşıyan sözcükler hangi seçenekteki tümcede kullanılmamıştır?
A) İyi kötü yuvarlanıp gidiyoruz.
B) İrili ufaklı taşlar vardı.
C )Acı tatlı günler geçirdik.   
D) Bu sene çok verimli bir yıl oldu.

7) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?
A) Her sabah yüzümüzü yıkarız.
B) Meslekler çeşitli dallara ayrılır.
C) Buse çok kitap okudu.
D)  Ali çayda balık avlıyordu.

8) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde  yol sözcüğünün aldığı ek anlamını değiştirmiştir?
A) Erken yola çıktık.
B )Yolda  Serpil’le karşılaştık.
C) Bize “Yolculuk nereye?” dedi.
D) “Hatay’a gitmek için yoldayız.” dediler.

9) “Dal” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?(5p)
A) Gözleri uzaklara daldı gitti.
B) Kuş ağacın dalına küçük bir yuva yapmış.
C) Ağacın dalları meyveleri taşıyamıyordu.
D) Çiçek dalında güzeldir.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Atatürk Amasya’ya da gitmiştir.   
B) Yarışmada 1. oldum.
C) Bileti Aliden  aldım.         
D) Kapıda “Prof. Dr. Ali Yalçın” yazıyordu.

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” eki yanlış yazılmıştır?
A) Annemin balkonda çiçekleri var.
B) Sinema da ki film çok komikti.
C) O kalemden bana da alır mısın?
D) Bursa’da dayımlar oturuyor.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay
CEVAP ANAHTARI:
1.)
1. Bir kaya koydurdu.
2. Bir köylü.
3. Başarılı bir insan olmak istiyorsak engellerle mücadele etmeliyiz.
2.)
Göz yummak (1)  - Kusurları görmezden gelmek (1)
Ağzından bal damlamak (2) - Çok tatlı konuşmak  (2)
Boğazı kurumak   (3) - Çok susamak ( 3 )
Etekleri zil çalmak (4) - Çok sevinmek ( 4  )
Aklı başka yerde olmak (5)  - Başka şeyler düşünmek ( 5 )

3.)
1. İstanbul( ' )a dayım ( , ) yengem ve kuzenim ile birlikte gideceğim.
2. Eyvah ( ! ) Okula geç kaldım ( . )
3. Cumhuriyet, ne zaman ilan edildi ( ? )
4. Atatürk ( , ) Milli Mücadele döneminde Samsun ( , ) Amasya ( , ) Erzurum ve Sivas( ' )a gitti.
                                         
4.)   * Bizim evde yemekler ……genellikle……yer sofrasında yenir.
* O problemi sınıfta  ……sadece...... ben çözdüm.
* Türkülerimizde ……Her zaman……… üzüntü, gurbet, sevgi konuları işlenmektedir.   

5.)     
1- Yaşasın! Teyzem geldi.                ( 3 ) Korku
2- Hey! Şuna bakın.                        ( 2 ) Uyarı               
3- Dikkat ! Köpek çıkabilir.               ( 4 ) Seslenme
4- İmdat! Boğuluyorum.                  ( 1 ) Sevinç         

6.)
Çocuklar evin bahçesinde toplandı. (3)   Nerede                           
Manavdan erik aldık. (4)  Ne                                               
Yarın Ankara’daki teyzeme gideceğiz.   (1)   Ne zaman                     
Az önce ağlaya ağlaya merdivenlerden indi.   (2)   Nasıl           
Yarım saattir hastanede bekliyorum.   (5)    Kim   

7.)                             
başlayınca – çamaşırlar ı– annem – yağmur – topladı–mı  -  balkondaki
Yağmur başlayınca annem, balkondaki çamaşırları topladı mı?

ankaraya-çıktık-sabah-yola-için-gitmek
Ankara'ya gitmek için, sabah yola çıktık.

8.)
Ahmet   fırsat buldukça müzeleri  geziyor.
iş: Müzeleri gezmek - Yapan: Ahmet

Sabah erkenden ben uyandım.
iş: uyanmak   Yapan: Ben

Yarın gelecekmiş babam.
iş: gelmek    yapan: babam

9.)
(…M…) Çok tatlı bir çocuk.
(…G…) Kurabiye  çok tatlı olmuş.
(…G…) Bugün hava çok soğuk.
(…M…) Bana  çok  soğuk  davrandı.
(…M…) Arkadaşım kalbimi kırdı.
(…G…) Vazoyu  istemeden kırdım

10. )
1. B) Ormanları korumalıyız.
2. C) bilyeleri
3. D) armağan
4. C) Yarışmayı kimin kazanacağını hepimiz merak ediyorduk.
5. B) Öğretmen ödev olarak çıkarma işlemi verdi.
6. D) Bu sene çok verimli bir yıl oldu.
7. C) Buse çok kitap okudu.
8. C) Bize “Yolculuk nereye?” dedi.
9. A) Gözleri uzaklara daldı gitti.
10. C) Bileti Aliden  aldım.
11. B) Sinema da ki film çok komikti.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
441 views
Son İleti 29 Kasım 2017, 07:56:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
296 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 12:17:24
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
309 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 12:22:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
296 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 12:33:03
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
296 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 12:37:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
314 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 12:44:02
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
410 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 12:52:03
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
313 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 13:01:13
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
381 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 13:26:22
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
385 views
Son İleti 06 Aralık 2017, 13:45:08
Gönderen: Uyanan Gençlik