Açık Öğretim Lisesi - Türk Edebiyatı 4 - Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 793 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Egitimhane

  • *
  • 13
  • +0/-0
  • Cinsiyet: Bay
  • Uyanan Gençlik
    • uyanan gençlik1.  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünün Türk edebiyatına yansımalarından biri değildir?
A) Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır.
B) Arap edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.
C) Divan edebiyatının oluşumuna zemin hazırlamıştır.
D) Sözlü edebiyat tamamen bitmiştir.

2.  Alegorik bir eser olan Kutadgu Bilig’de kahramanların her biri bir kavramı temsil eder.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kün Togdı – Bilgi
B) Ay Toldı – Saadet
C) Ögdilmiş – Akıl
D) Odgurmış – Hayatın sonu

3.  Aşağıdakilerden hangisi Divanü Lügati’t Türk adlı eserle ilgili söylenemez?
A) Kitapta sözlü edebiyattan alınmış şiir örnekleri bulunmaktadır.
B) Sözcüklerin sözlük anlamlarının yanında, açıklamaları da verilmiştir.
C) Türklere Arapçayı öğretmek için yazılmıştır.
D) Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.

4.  Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk edebiyatı alanında eser vermiş sanatçılardan biridir?
A) Fuzuli
B) Pir Sultan Abdal
C) Nedim
D) Baki

5.  Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünün eski edebiyatımızdaki örneği olarak kabul edilebilir?
A) Atabetü’l Hakayık
B) Divan-ı Hikmet
C) Heşt Behişt
D) Garibnâme

6.  Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında Leyla ve Mecnun hikâyesini konu olarak almış sanatçılardan biri
değildir?
A) Karacaoğlan
B) Fuzuli
C) Âşık Paşa
D) Ali Şir Nevai

7.  Aşağıdakilerin hangisi öğretici eserler arasında gösterilemez?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Hikmet
C) Hüsn ü Aşk
D) Atabetü’l Hakayık

8.  Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şeyhî – Harnâme
B) Ahmet Yesevi – Atabetü’l Hakayık
C) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk
D) Süleyman Çelebi – Mevlid

9.  Aşağıdakilerden hangisi şarkı nazım biçiminde eser vermiş sanatçılarımızdan değildir?
A) Fuzuli
B) Nedim
C) Enderunlu Fazıl
D) Enderunlu Vasıf

10.  Klasik Türk şiirinde gazelden sonra en çok kullanılan nazım şeklidir. Bir kişiyi öven veya yeren şiirlerdir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. Uyak düzeni “aa,ba,ca...” şeklindedir.
Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi
B) Şarkı
C) Rubai 
D) Kaside

11.  Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatımızdaki düzyazı örneklerinden biridir?
A) Cönk 
B) Divan
C) Tezkire
D) Hamse

12.  Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Şiirlerde daha çok yarım uyak tercih edilmiştir.
B) Murabba, rubai gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
C) Günlük konuşma diline ve halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
D) Aşk, ayrılık, güzellik ve kahramanlık konuları işlenmiştir.

13.  Gizli dertlerimi sana anlattım,
Çalıştım sesimi sesine kattım,
Bebe gibi kollarımda yaylattım,
Hayal-i hatır et beni unutma
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile oluşturulmuştur.
B) Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
C) Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
D) Nazım biçimi semaidir.

14.  Adrasan’dan itibaren sırasıyla Karaöz, Papaz ve Korsan Koyları’nı gördükten sonra 12. kilometrede
Mavikent’e varıyoruz. Akdeniz’in en önemli sebze üreticilerinden biri olan beldede kilometrelerce uzanan
seralar dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 kilometre sonra, gelişmiş bir kent görünümüyle karşımıza çıkan Kumluca
tam bir meyve ve sebze deposu.
Bu parçanın türünün eski edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyahatname
B) Tezkire
C) Tarih
D) Mektup

15.  Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk şiiri nazım türlerindendir?
A) Şarkı 
B) Devriye
C) Mesnevi
D) Kaside

16.  Sanatçının doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. XI. yüzyılda yaşamıştır. Eserinden
Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği anlaşılmaktadır.
Türklerin yaşadığı coğrafyaları dolaşarak yaptığı araştırmadan sonra “Türk Dilinin Karşılaştırmalı Sözlüğü” anlamına gelen eserini yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Yesevi
B) Yusuf Has Hacip
C) Yunus Emre
D) Kaşgarlı Mahmut

17.  Aşağıdaki tezkirelerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmıştır?
A) Heşt Behişt
B) Gülşen-i Şuara
C) Son Asır Türk Şairleri
D) Silahtar Tezkiresi

18.  Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölümün adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girizgâh
B) Medhiye
C) Tegazzül
D) Fahriye

19.  (I) Dede Korkut Hikâyeleri’nde Oğuz Türklerinin sosyal hayatından, gelenek ve göreneklerinden, yaptıkları
savaşlardan bahsedilir. (II) Halkın karakterini ve hayat biçimini yansıtan bu hikâyelerde gelişmiş ve şiirsel bir
dil vardır. (III) Bu hikâyelerde tamamen gerçeğe uygun kişi ve olaylar anlatılmaktadır. (IV) Eser, her biri
ayrı bir bütün oluşturan 12 hikâyeden oluşur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.

20.  Günümüzde “monolog, stand-up”diye adlandırılan tek kişilik oyunların eski edebiyatımızdaki karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta oyunu    B) Meddah      C) Drama         D) Komedi


CEVAP ANAHTARI:
1.  D
2.  A
3.  C
4.  B
5.  D
6.  A
7.  C
8.  B
9.  A
10. D
11. C
12. B
13. D
14. A
15. B
16. D
17. C
18. D
19. C
20. B

KAYNAK: Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
504 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:55:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
499 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:04:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
590 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:12:41
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
522 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:52:49
Gönderen: Egitimhane
0 replies
488 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:03:33
Gönderen: Egitimhane
0 replies
567 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:10:14
Gönderen: Egitimhane
0 replies
602 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:18:26
Gönderen: Egitimhane
0 replies
553 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:30:23
Gönderen: Egitimhane
0 replies
540 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:37:15
Gönderen: Egitimhane
0 replies
616 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:44:32
Gönderen: Egitimhane