Açık Öğretim Lisesi - Tarih 2 - Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 504 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1.  İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşayan kabileler arasında sık sık savaşlar yaşanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bilimsel çalışmaların hızlanmasına
B) Siyasi birliğin kurulamamasına
C) Ticaretin önem kazanmasına
D) Sözlü edebiyatın gelişmesine

2.  Aşağıdakilerden hangisi, Mekke’den Medine’ye hicretin nedenlerinden biri değildir?
A) Ticaret yollarına sahip olmak
B) Medine’yi merkez haline getirmek
C) İslamiyet’i daha rahat yaymak
D) Müşriklerin baskı ve zulümlerinden kurtulmak

3.  Aşağıdaki olaylardan hangisi, İslam dünyasını olumlu etkilemiştir?
A) Moğol istilası     B) Kerbela olayı      C)   Talas Savaşı      D) Sıffin Savaşı

4.  Kudüs, Müslümanlar tarafından ilk kez hangi halife döneminde fethedilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir     B) Hz. Ömer        C) Hz. Osman   D) Hz. Ali

5.  Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam Devletleri’nden biri değildir?
A) Karahanlılar      B) Gazneliler         C) Büyük Selçuklu Devleti      D) Abbasiler

6.  İslam mimarisinde camilerde mihrap ve minareyi oluşturan devlet aşağıdakilerin hangisidir?
A) Abbasiler    B) Emeviler     C) Beni Ahmer Devleti       D) Endülüs Emevi Devleti

7.  Abbasiler, Emeviler gibi ırkçı bir politika izlememiş, Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Halifeliğin saltanata dönüşmesine
B) İslam dünyasının Hristiyanlardan etkilenmesine
C) Görüş ayrılıklarının tamamen sona ermesine
D) İslamiyetin Arap olmayanlar arasında yayılmasının hızlanmasına

8.  Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife Dönemi’ni sona erdiren olaydır?
A) Hz. Ali’nin şehit edilmesi
B) Abbasi Devleti’nin kurulması
C) Deve Olayının yaşanması
D) Mekke’ye hicret edilmesi

9.  Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşı’nın yakın sonuçlarından biri değildir?
A) Mekkeliler savunmaya geçmiştir.
B) İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
C) Müslümanlar Mekke’yi ele geçirmişlerdir.
D) Müslümanlar taarruza geçmişlerdir.

10.  Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan iç karışıklardan biri değildir?
A) Deve Olayı    B) Sıffin Savaşı     C) Hakem Olayı   D) Moğol İstilası

11.  Aşağıdaki savaşlardan hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda etkili olmuştur?
A) Talas Savaşı        B) Katvan Savaşı        C) Dandanakan Savaşı       D) Kösedağ Savaşı

12.   • Afganistan’da kurulmuştur.
       •  Adını başkentinden almıştır.
       •  En parlak dönemi Sultan Mahmut dönemidir.
Verilen bilgiler hangi Türk- İslam devletine aittir?
A) Selçuklular    B) Akhunlar      C) Gazneliler    D) Karahanlılar

13.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Tarihi’nin başlangıcı olarak kabul edilir?
A) Pasinler Savaşı         B) Malazgirt Savaşı        C) Talas Savaşı        D) Kösedağ Savaşı

14.  Selçuklularda sultan çocuklarının eğitiminden sorumlu kişiye hangi unvan verilmiştir?
A)   Atabey      B) Şehzade     C) Melik       D) Emir

15.  Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtaran Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tuğrul Bey    B) Alparslan      C) Selçuk Bey       D) Sencer

16.  Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Haçlı Seferleri sonucunda elde ettiği kazanımlardan biri değildir?
A) Pusula       B) Barut       C) Kağıt    D) Yazı

17.  Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait mimari bir eser yoktur?
A) Konya     B) İstanbul         C) Kayseri        D) Sivas

18.  Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin siyasi sonuçlarından biridir?
A) Skolastik düşüncenin zayıflaması
B) Kiliseye olan güvenin sarsılması
C) Feodalite rejiminin zayıflaması
D) Akdeniz ticaretinin gelişmesi

19.  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’daki ticareti olumsuz etkilemiştir?
A) Haçlı Seferleri
B) Sinop ve Antalya’nın fethi
C) Kervansarayların yapılması
D) Maden işlemeciliğinin gelişmesi

20.  Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ahilik teşkilatının faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Malların fiyatlarını belirlemek
B) Ahlaki ve mesleki eğitim vermek
C) Üretimi ihtiyaca göre ayarlamak
D) Önemli devlet adamlarını atamak


CEVAP ANAHTARI:
1.  B
2.  A
3.  C
4.  B
5.  D
6.  B
7.  D
8.  A
9.  C
10. D
11. C
12. C
13. B
14. A
15. A
16. D
17. B
18. C
19. A
20. D

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
510 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:11:06
Gönderen: Bilgecan
0 replies
549 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:20:16
Gönderen: Bilgecan
0 replies
519 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:29:01
Gönderen: Bilgecan
0 replies
529 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:36:23
Gönderen: Bilgecan
0 replies
561 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:47:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
499 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:04:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
590 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:12:41
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
545 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:20:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
522 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:52:49
Gönderen: Egitimhane
0 replies
488 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:03:33
Gönderen: Egitimhane