Açık Öğretim Lisesi - Felsefe 1 - Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 531 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Bilgecan

  • *
  • 3279
  • +520/-0
  • Cinsiyet: Bay
  • 1 Soru - 1 Cevap1.   • Dogmatiktir.
      • Sistematiktir.
      • İnanca dayanır.
Verilen özellikler aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?
A) Dini bilgiye    B) Felsefi bilgiye      C)   Teknik bilgiye        D) Gündelik bilgiye 

2.  “İnsanın bu evrendeki yeri nedir?
Güzel nedir? Doğru nedir?” türünden sorularla insanların kendileri ve yaşamın anlamı üzerinde düşünmelerini
sağlayan bir faaliyettir. Verilen bilgi aşağıdaki alanlardan hangisine aittir?
A) Din     B) Bilim      C) Sanat         D) Felsefe 

3.  Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında yer almaz?
A) Bilgiyi üretmenin önemli yollarından biridir.
B) İnsanın varoluşunun anlamını sorgulamasını sağlar.
C) Olay ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisi ile ilgilenir.
D) İnsana birçok konuda açık, seçik ve doğru düşünebilmeyi öğretir.

4.    I. Fizik
 II. Kimya
III. Psikoloji
Yukarıdakilerden hangileri doğa bilimleri arasında yer alır?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

5.  Doğru bilginin akıl yoluyla elde edilebileceğini ileri süren felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Analitik Felsefe           B) Rasyonalizm         C) Pragmatizm         D) Empirizm

6. 
“Dil ile gerçeklik aynı yapıya sahip olduğu için dilin analizi gerçekliğin analizi demektir.”
 görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokritos      B) I. Kant        C) Wittgenstein       D) Platon

7.  Hegel’ e göre aklın yasalarıyla varlığın yasaları bir ve aynıdır. Varlık ve düşünce arasındaki bu özdeşliği şöyle
ifade etmiştir: “Akla uygun olan gerçek, gerçek olan ise akla uygundur.”
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Düşünce ve varlık hakkında bilgi edinmenin çok çeşitli yolları vardır.
B) Aklın yasaları varlığın yasalarından farklı özellikler gösterir.
C) Duyular olmaksızın akıl yetersiz kalır.
D) İnsan yalnızca akıl yoluyla varlığın bilgisine ulaşabilir.

8.  Aşağıda verilen filozof ve felsefi yaklaşım eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Platon - Pozitivizm
B) Sokrates - Rasyonalizm
C) Farabi - Analitik Felsefe
D) Wittgenstein - Pragmatizm   

9.  Aşağıdakilerden hangisi  “Bilimsel­liğin ölçütü doğrulanabilirliktir.” görü  şünü savunan filozoflardan değildir?
A) Kuhn     B) Carnap       C) Hempel      D) Reichenbach

10.  Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?
A) İde      B) Töz      C) Metafizik      D) Episteme 

11.  Her şey tez, antitez ve sentez aşamalarından geçerek var olur. Doğa, kültür ve tarihin ilerleyişi bu üç aşa­
malı evrensel ilkeye göre gerçekleşir. Sözü edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geist     B) Madde       C) Diyalektik     D) Düşünce

12.  “Kavramlar deneyden gelen malzeme olmaksızın boş, deneyden gelen ham madde ise kavramlar olmaksızın
kördür.” Deney bu dünyaya ilişkin bilgilerimizin ham maddesini verir.
Akıl ise bu ham maddeyi düzenler. Kant’ın bu düşüncesine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bilgimizin ham maddesini akıl oluşturur.
B) Doğru bilgiye akıl ve deneyin birlikteliğiyle ulaşılır.
C) Bütün bilgilerimiz deneyle başlar fakat yalnızca deneyin ürünü değildir.
D) Bilginin kaynağı konusunda rasyonalizm ve empirizm bir aradadır.

13.  Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?
A) Mantıksaldır.   B) Kümülatiftir.      C) Objektiftir.    D) Olgusaldır.

14.    I. Birikimsel olarak ilerler.
 II. Nesnel gerçekliği konu edinir.
III. İnsan zihninden bağımsız olan gerçeklikleri araştırır.
Yukarıdakilerden hangileri klasik bilim anlayışının özellikleri arasında yer alır?
A) I ve II.   
B) I ve III.
C) II ve III. 
D) I, II ve III.

15.  “Hiçbir şey var değildir. Var olsa bile bilinemez. Bilinse bile bu bilgi başkalarına aktarılamaz.”
Gorgias’ın bu düşüncesi aşağıdaki akımlardan hangisine uygundur?
A) Realizm         B) Nihilizm         C) Kritisizm       D) Rasyonalizm

16.  “Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur. Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız. Çünkü akıp giden sular her
seferinde onu başka bir ırmak yapar.” Bu bilgiye göre aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisi savunulabilir?
A) Varlığın fenomen olduğu
B) Varlığın madde olduğu
C) Varlığın oluş olduğu
D) Varlığın idea olduğu

17.  Varlığın özüne ulaşabilmek o varlığın varoluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve önyargılar paranteze alınarak
sağlanır. Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokritos    B) Descartes        C) Husserl       D) Hobbes   

18.  Thomas Kuhn’a göre her bilim dalı kendi tarihi içinde bazı aşamalardan geçerek ilerler.
Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalar arasında yer almaz?
A) Olağan bilim dönemi
B) Bilim öncesi dönem
C) Bunalımlar
D) Paradigma       

19.  “Kanun fi’t Tıp” adlı eseri Latinceye tercüme edilerek, batıda tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Sözü edilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Sina     B) Harezmi        C) Biruni          D) Farabi

20.  Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin soruları arasında yer almaz?
A) Varlık var mıdır?
B) Bilginin değeri nedir?
C) Gerçekten var olan nedir?
D) Varlık hangi özelliklere sahiptir?

CEVAP ANAHTARI:
1.  A
2.  D
3.  C
4.  A
5.  B
6.  C
7.  D
8.  B
9.  A
10. D
11. C
12. A
13. B
14. D
15. B
16. C
17. C
18. D
19. A
20. B

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
513 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:11:06
Gönderen: Bilgecan
0 replies
550 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:20:16
Gönderen: Bilgecan
0 replies
522 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:29:01
Gönderen: Bilgecan
0 replies
563 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:47:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
505 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:55:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
501 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:04:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
592 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:12:41
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
549 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:20:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
523 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:52:49
Gönderen: Egitimhane
0 replies
492 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:03:33
Gönderen: Egitimhane