Açık Öğretim Lisesi - Din Kültürü Ahlak Bilgisi 5 - Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 504 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Bilgecan

  • *
  • 3279
  • +520/-0
  • Cinsiyet: Bay
  • 1 Soru - 1 Cevap1.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlardan biri değildir?
A) Hilafet      B) Nübüvvet       C) Tevhit       D) Ahiret

2.    I. Güzel ahlakın gelişmesini sağlar.
 II. Ekonomik kalkınma sağlar.
III. Kötülüklerden alıkoyar.
IV. İlmin gelişmesine katkıda bulunur.
Bunlardan hangileri ibadetlerin doğrudan faydaları arasında değerlendirilemez?
A) I ve III. 
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) II ve IV.

3.  Sözlükte görüş, akım, gidilen ve takip edilen yol anlamına gelir. Dini terim olarak kendi içinde
tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olan, belli fikirler ve şahıslar etrafında oluşan itikadî veya fıkhî oluşumlardır.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din     B) Mezhep    C) İnanç    D) Kültür

4.   • Sıffin Savaşı sonucunda ortaya çıkan siyasi - itikadî mezheptir.
      • Bu mezhebe göre ameller, imanın bir parçasıdır.
      • İbadetleri terk eden veya büyük günah işleyen kimse Müslümanlıktan çıkar.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş’arilik
B) Mutezile
C) Haricilik
D) Şia

5.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki ameli- fıkhi mezheplerdendir?
A) Haricilik     B) Caferilik      C) Mutezile     D) Eş’arilik

6.  Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; ”Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri
bu ifadelerden hareket ederek Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü
ileri sürmüştür. Bazıları da bu ifadeleri “Allah’ın kudreti”, “Allah’ın Zatı”
şeklinde yorumlamışlardır. Bu durum farklı mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu metin İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnek oluşturur?
A) İnsanın yapısı
B) Ortam ve kültür
C) Dini metinler
D) Sosyal ve siyasi sebepler

7.  Kültürümüzde “gül” aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgiyi sembolize eder?
A) Allah’a
B) Kur’an’ı Kerim’e
C) Sahabeye
D) Hz. Muhammed’e

8.  Necranlı Hristiyanlardan bir heyet Hz. Peygamberle görüşmek için Medine’ye gelmişti. O sırada Hz. Peygamber Mescid-i Nebi’de bulunuyordu. Hz. Peygamber onları karşıladı. Bir süre sonra Necranlı
Hristiyanlar ibadet vakitlerinin geldiğini söylediler ve ayağa kalktılar.
Hep birlikte doğuya yönelerek mescitte ibadet etmek istediler. Hz. Peygamber onların mescitte ibadet etmelerine izin verdi. Hz. Peygamber’in bu tutumu O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
A) Adalet
B) Hoşgörü
C) Kararlılık
D) Sabır

9.  Şehitlerin ser çeşmesi, evliyanın bağrı başı,Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin’dir.
Hz. Ali babaları, Muhammed’dir de­deleri Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin’dir.
Bu dörtlük aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Sahabe
B) Ehl-i Kitap
C) Ehl-i Beyt     
D) Ashab-ı Suffe

10.  Sahabelerden bazıları, dini daha iyi yaşamak için geceleri namaz kılıp, gündüzleri oruç tutmaya, evlenmemeye, dünya nimetlerinden uzak durmaya karar vermişlerdi. Bunu duyan Hz. Peygamber onları uyarmış
ve şöyle buyurmuştur: “Biliniz ki, ben Allah’a hepinizden daha saygılıyım.
Bununla birlikte bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Namaz da kılarım, uyku da uyurum, evlenirim
de...”Bu olayda Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Merhametli olmayı
B) Adaletli davranmayı
C) Zorluklara sabretmeyi
D) Aşırılıktan kaçınmayı

11.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’da ibadetlerle ilgili temel ilkeler arasında yer almaz?
A) İsteklilik ve samimiyet
B) Gösterişten uzak olmak
C) Bireysellik ve gizlilik
D) Kolaylık ve güç yetirebilirlik

12.    I. Birliktelik şuuru oluşturur.
 II. İç huzurunu güçlendirir.
III. Vicdan duygusunu geliştirir.
IV. Kaynaşmayı teşvik eder.
Numaralanmış ifadelerden hangileri ibadetlerin toplumsal yararlarındandır?
A) I ve III.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) II ve IV.

13.  Mu’tezile’nin beş temel esasından olan “el-Va’d ve’l-Vaid”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük günah işleyen ne mümin ne kâfirdir.
B) İnsan kendi eylemlerinde tamamen özgürdür.
C) İnsanlara iyiliği emredip kötülüklerden alıkoymak herkesin görevidir.
D) İyilik ve kötülüğün mutlaka karşılığı vardır. İyiliğe ödül, kötülüğe ceza yaratıcı için zorunluluktur.

14.   Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara ibadetlerde sağlanan kolaylıklardan biri değildir?
A) Hasta ve yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri
B) Yolcuların dört rekâtlı farz namazlarını iki rekât kılabilmeleri
C) Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
D) Uzun yaz günlerinde Ramazan orucunun kış aylarına ertelenebilmesi

15.  Bir amaca ulaşmak için gereken bütün tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakıp O’ndan yar
­dım dilemektir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Tevekkül      B) Şükür      C) Kader     D) Zikir

16.  “... İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”     (Necm suresi, 39. ayet)
“Hiçbir kimse elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir kazanç yememiştir...”   (Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadis, kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Hayır ve şer
B) Ecel ve ömür
C) Emek ve rızık
D) Hastalık ve sağlık

17.  “Canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kader      B) Ömür      C) Ecel        D) Kaza

18.  İnsanın erkek veya kadın oluşu, boyu, ırkı, anne-babası, nefes alışı,
kalp atışı vb. olaylarda insan iradesinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden kişi, bunlardan
sorumlu tutulmamıştır. Bu metinde verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Külli irade     B) Tevekkül      C) Cüz-i irade    D) Hayır ve şer

19.  Sözlükte ölçü, miktar, tayin etme, planlama gibi anlamlara gelir.
Terim olarak, Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini ve zamanını bilip takdir etmesine denir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Kaza      B) Ecel      C) Kader       D) Tevekkül

20.  Aşağıdakilerden hangisi kader ve kaza ile ilişkili kavramlardan biri değildir?
A) Tebliğ      B) Tevekkül       C) Rızık        D) Özgürlük

CEVAP ANAHTARI
1.  A
2.  D
3.  B
4.  C
5.  B
6.  C
7.  D
8.  B
9.  C
10. D
11. C
12. B
13. D
14. D
15. A
16. C
17. B
18. A
19. C
20. A

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
494 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:11:06
Gönderen: Bilgecan
0 replies
532 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:20:16
Gönderen: Bilgecan
0 replies
519 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:36:23
Gönderen: Bilgecan
0 replies
543 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:47:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
489 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:55:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
489 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 10:04:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
591 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:18:26
Gönderen: Egitimhane
0 replies
542 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:30:23
Gönderen: Egitimhane
0 replies
530 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:37:15
Gönderen: Egitimhane
0 replies
601 views
Son İleti 26 Temmuz 2017, 11:44:32
Gönderen: Egitimhane