2016-2017 - 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 514 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Nadya

  • *
  • 2940
  • +237/-0
  • Cinsiyet: BayanBal arıları çok çalışmışlar, kovanlarını balla doldurmuşlar. Bir gün ormana yaban arıları gelmiş.
Bal arılarına:
— Bal verin bize, yoksa saldırırız size, demişler.
Bizimkiler eşek arılarından yardım istemişler.
 Eşek arıları:
  — Yardım ederiz size, balın yarısını verirseniz bize, demişler.
 Bizimkiler düşünmüşler, taşınmışlar:
 — Çalışmak bizden, yemek onlardan, olmaz böyle şey. En iyisi birlik olup savaşalım. Balımızı koruyalım, demişler.
Birlik olmuşlar, savaşmışlar. Yaban arılarını ormandan kovmuşlar.
               
A. İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.(4x5=20p)               
1. Yaban arıları, bal arılarını neyle tehdit etmişler?
2. Eşek arıları, bal arılarının yardım teklifine nasıl karşılık vermişler?
3. Bal arıları sorunu nasıl çözmüşlerdir?
4. Eşek arılarının davranışı doğrumudur? Neden?
   
B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” ile gösteriniz.(4x2=8p)
(    ) Sert ünsüzle biten bir sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde, ekin başındaki ünsüz yumuşar.
(    ) “akıl” sözcüğüne ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ses düşmesi olayı gerçekleşir.
(    ) Yapı bakımından tekil, anlam bakımından çoğul olan adlara topluluk adları denir.
(    ) Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

C. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.(3x2=6p)
 1. Beş duyu organımızdan en az biriyle algılanabilen varlıklara verilen adlara……………………..denir.
 2.Hiç ek almayarak kök halinde bulunan adlar ismin …………………… halindedir.
 3. İş, oluş ve hareket bildiren sözcüklere ………………………..denir.
 
D. Aşağıda verilen noktalama işaretlerinin kullanıldığı cümleler yazınız.(5x1=5p)
1.   Soru işareti: …………………………………………………………………………………………….
2.   Ünlem: …………………………………………………………………………………………………
3.   Kesme işareti: ……………………………………………………………………………………………
4.   Tırnak işareti:…………………………………………………………………………………………….
5.   Noktalı virgül:……………………………………………………………………………………………

E. Aşağıdaki cümlelerdeki yazım hatalarını düzeltip yeniden yazınız. (5x1=5p)
   
1.   cennet vatanımız türkiyenin başkenti ankaradır./……………………………………………………………
2.   Bursa’lı arkadaşım Gülay Atatürk İlkokulu’na gidiyor…………………………………………………….
F. Aşağıda verilen sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.(12x3=36p)

1. Aşağıdakilerden hangisi bir karşılaştırma cümlesi değildir?
 A. Çok çalışıp, başarılı olacağım.      C. Bugün hava dünkü kadar soğuk değil.   
 B. Bugün daha erken kaktım.       D. Bu eteğin aynısı Zehra’da da var.

I. Köyümüzün yemekleri burnumda tüttü.    III. Annem sana dilini tut demişti.
II. Sevgi, öğleden sonra çarşıya gidecek.     IV. Ulus'taki çarşının biri yandı.
2. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır?
A.I ve IV            B.II ve IV           C.II ve III             D.I ve III

3.  Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
A. Yarın boyacı gelip, evimizi boyayacak.      C.  Annem bugün bilgisayar aldı.
B. Kardeşim yemekteyken tuzluğu düşürdü.      D. Öğrencilerim güzel kalemlikler yaptılar.

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A.  Serviste bazı çocuklar çok gürültü yapıyorlar.       C. Sokaktaki gürültü nedeniyle uyuyamadım.
B.  150 lira daha toplarsam bilgisayar alabilirim.       D.  Gereksiz yanan lambaları kapatın.

5.   Hangi sözcük eşleştirmesi, diğerlerinden farklıdır?
A.  şahit-tanık      B. sabah-akşam      C. dolu-boş      D. ağır-hafif

6.   Uzun bir koridordan geçtik. Sağdaki odaya girdik. Odada bir masa ve bir dolap vardı. Dolabın boyu kadar uzun bir adam bizi karşıladı.
Yukarıdaki metinde karşılaştırılan varlıklar hangileridir?
A. koridor – oda   B.  masa – dolap   D. dolap – adam   D.  adam - oda

7. “Kara” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A. Kara görününce bütün denizciler sevindi.         C. Kara bir kuş pencereye kondu.   
  B.  Kara gözlü kuzum, çok güzel.                           D.  Kara kapaklı kitabı ben de okudum.

Dere boyu saz olur./ Saz çalar düğün olur.
 8. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A.  Eş Anlamlı      B. Zıt Anlamlı      c) Eş Sesli      d)  Terim Anlamlı

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A. ba-şöğ-ret-men   B. Kel-oğ-lan      C. ha-nı-me-li      D. as-la-nağ-zı

10. Aşağıdakilerden hangisinin adına ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz yumuşaması olur?
 A. kalp        B. Sandelye        C. Pantalon        D. Kalem
         
11. Altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi vardır?
A. Şehri gezdiniz mi?      B. Zaman geçmek bilmiyor.    C. Terliğimi bulamıyorum.   D. Kitapçı nerede?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A. Bağdat Cad. trafiğe kapatılmış.          C. Sinan İTܒden mezun oldu.
B. Öğretmenimiz MEB’na dilekçe yazmış.       D. 3 m’de kaç santimetre vardır?

G. Aşağıda verilen kelimeleri soyut yada somut olarak sınıflandırınız..(8p)
toprak,  hayal, nefret, anne   
Soyut         Somut   

Aşağıdaki kelimeleri tekil, çoğul, toplukuk olarak sınıflandırınız.
demet, aile, dolaplar, sokak, kuş, ordu , kapılar, takım, balonlar, orman, sürü,  çakmak   
 Adlar   Tekil       Çoğul    Topluluk      

H. Aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına “N“, öznel olanlarına başına “Ö“ yazınız.(4x1=4p)
(    ) Türkiye yedi bölgeden oluşmaktadır.      (    ) Annem güzel yemek yapar.
(    ) En güzel kıyafetler bu mağazada satılıyor.   (    ) Güneş, doğudan doğar; batıdan batar.

I. Cümlelerde yer alan eylemlerde kişi ve zamanı belirtiniz.(4x2=8p)
                     Kişi         Zaman
•   Tatile gideceğiz.            …………..      ………………
•   Kitap okuyorum.         …………..      ………………
•   Takıma katılacak mısınız?      …………..      ………………
•   Oyun oynadılar.            …………..      ………………

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
4404 views
Son İleti 23 Şubat 2016, 09:41:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1387 views
Son İleti 16 Mart 2016, 12:04:54
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1341 views
Son İleti 10 Nisan 2016, 15:07:51
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1421 views
Son İleti 10 Nisan 2016, 15:32:24
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1220 views
Son İleti 10 Nisan 2016, 15:51:45
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1573 views
Son İleti 10 Mayıs 2016, 11:41:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
790 views
Son İleti 10 Mayıs 2016, 11:50:50
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
3036 views
Son İleti 10 Mayıs 2016, 11:59:52
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2000 views
Son İleti 24 Temmuz 2016, 15:48:34
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
711 views
Son İleti 10 Ağustos 2016, 18:01:35
Gönderen: Uyanan Gençlik