8. Sınıf - Din Kültürü Ve Ahlak Bilgis - Hz. Muhammed'in Hayatı Testi 3

  • 0 replies
  • 479 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay    1. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanların düşmanlarından Süfyan bin Ümeyye Cid¬de'ye kaçmıştır. Süfyan'ın arkadaşlarından biri Hz. Muhammed'e gelerek onun hakkında ko¬nuşur. Hz. Muhammed Süfyan'ın arkadaşına başındaki sarığını vererek, "Bunu ona ver, bu onun teminatıdır." der. Arkadaşı sarığı Süfyan'a götürür, olanları anlatır, kaçmasına gerek olmadığını söyler. Süfyan geri dönüp Hz. Muhammed'e geldiği zaman, "Bana güvence veri¬yor musun?" deyince Hz. Muhammed, "Evet veriyorum." der Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?
A) İnsanlara değer verdiğini
B) Sözünde durduğunu
C) Cesaretli olduğunu
D) Danışarak iş yaptığ

    2. Sahabeden Abdullah b. Hamza anlatıyor: Benim Hz. Peygambere bir miktar borcum vardı, ödemek için sözleştik. Ben nasılsa oraya gelmeyi unutmuşum. Aradan bir süre geçtikten sonra hatırladım. Beni görünce, “Ey genç! Beni burada beklemekten usandırdın!” dedi. Bu olay Hz. Muhammed’in hangi özelliğini örneklen¬dirmiştir?
A) Merhametini
B) Hakkı gözetmesini
C) Sözünde durmasını
D) Güvenirliliğini

    3. “Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim: — Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, — Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin, — Size emanet edileni koruyun!” (Hadis-i şerif) Hz. Muhammed yukarıdaki sözleriyle insanları hangi ahlâkî davranışa yönlendirmektedir?
A) Sabırlı olmaya
B) Çalışkan olmaya
C) Adaletli davranmaya
D) Güvenilir olmaya.

    4. “... Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.” (İsrâ S. – 34) ayetinde Müslümanlardan hangi davranışı yapmaları istenmiştir?
A) Zamanı iyi kullanmak
B) Sözünde durmak
C) Yardımsever olmak
D) Sabırlı olmak

    5. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın özelliklerinden değildir?
A) Verdiği sözde durmaz
B) Doğruluktan ayrılmaz
C) Emanete ihanet etmez
D) Kimsenin arkasından konuşmaz

    6. İnsanlar Hz. Muhammed (sav)’e mallarını emanet eder, O’nun söylediklerine inanır, hatta bazı olaylarda O’nu hakem tayin ederlerdi. Yukarıda Hz. Muhammed (sav)’in aşağıda verilen hangi özelliği anlatılmaktadır?
A) İnsanlara değer vermesi
B) Güvenilirliği
C) Cesareti
D) Hoşgörüsü

    7. “Müslüman herkesin elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” Peygamberimizin burada anlatmak istediği insan modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olaylara sessiz kalmak
B) Çevresine güven vermek
C) Herkesle uzlaşmak
D) Bildikleriyle amel etmek

    8. Hz. Muhammed bir hadisi şeriflerinde “ Bir Müslüman’ı aldatan, hile yapan bizden değildir” buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bu hadisi ile aşağıdaki davranışlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır.
A) Doğru ve dürüst olmanın
B) Yoksullara şefkat gösterilmesi gerektiğinin
C) İnsanların merhametli olması gerektiğinin
D) İnsanların birbirine yardım etmesinin

    9. Her şeyi anlayışla karşılardı Başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı gösterirdi Kendisinden af dileyen kimse kim olursa olsun onu affederdi Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?
A) Hakkı gözetmesini
B) Hoşgörülü oluşunu
C) Sabrını
D) Danışarak iş yaptığını

    10. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, babası gibi Müslümanlara ve Hz. Muhammed'e karşı en fazla düşmanlık yapanlar arasındaydı. Yaptıkları nedeniyle Mekke'nin fethi sırasında korkup kaçar. Karısı Müslüman olur ve Hz. Muhammed'e gelerek İkrime'nin affını ister. Hz. Muhammed İkrime'yi affeder. İkrime daha sonra gelir ve Müslüman olur. O da İkrime'nin Müslüman olmasına çok sevinir. Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?
A) Hoşgörülü oluşunu
B) Cesaretini
C) Sabrını
D) Danışarak iş yaptığını

    11. On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r.a.) diyor ki: “ Peygamberimiz bana hiçbir gün “ öf ” bile demedi. Yaptığım bir şey için bunu niye yaptın, yapmadığım bir iş için niye yapmadın diye beni azarlamadı. ” Enes (r.a.)’nın bu sözü Hz. Muhammed (a.s)’nin hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Cesaretli olması
B) Sabırlı olması
C) Hoşgörülü olması
D) İnsanlara değer vermesi

    12. Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?
A) Duygu ve düşünceleri paylaşma
B) Farklı düşüncelere saygı gösterme
C) Düşkünlere yardım etme
D) Toplumsal suçları bağışlama

    13. Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılayarak, saygı göstermek, öfkeye kapılıp cezalandırmamak anlamına gelen güzel huy aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alçakgönüllülük
B) Hoşgörü
C) Ağırbaşlılık
D) Dürüstlük

    14. Bir gün Necran Hıristiyanları Peygamberimizi (s.a.v) ziyarete gelmişlerdi. Tam ziyaret saatinde Müslümanlar ikindi namazına yönelmişlerdi. Bu sırada heyette bulunan Hıristiyanlarda mescidin doğusuna dönerek kendi ibadetlerini yapmaya başladılar. Bazı sahabeler onlara engel olmak istedi ancak Hz. Muhammed’in onların ibadetlerini serbestçe yerine getirmesine istemiştir. Bu olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir?
A) Danışarak iş yaptığını
B) Cesaretini
C) Güvenilirliğini
D) Hoşgörüsünü

    15. I. ‘…Bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah çokça affedicidir.’ (Nisa,149.ayet) II.‘Bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme.’ )Araf, 199.ayet) III.’…Allah affeden bir kimsenin ancak şerefini artırır.’ (Hadis-i Şerif) IV. ‘Kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını gizlerse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını gizler.’ (Hadis-i Şerif) Yukarıda sıralanan ayet ve hadis-i şerif meallerinin ortak amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Yardımsever olmak
B) Sabırlı olmak
C) Adaletli olmak
D) Hoşgörülü olmak

    16. Allahtan bir rahmet eseridir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen huysuz ve katı kalpli olsaydın muhakkak ki onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık günahlarının bağışlanması için dua et; (Al-i İmran,159) -Yukarıdaki ayet mealinde Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Hakkı gözetmesi
B) Zamanı iyi değerlendirmesi
C) Güvenilir olması
D) Hoşgörülü olması

    17. “Affedici ol, iyiliği emret, cahillere aldırış etme.”(Araf suresi, 199) Bu ayetle Hz. Muhammed (sav)’den hangi şekilde davranması istenmiştir?
A) Güvenilir olması
B) Adil olması
C) Çalışkan olması
D) Hoşgörülü olması

    18. Hz. Hamza'nın katili Vahşi Mekke’nin fethinden sonra Mekke'den kaçarak bir müddet kabileler arasında gizlenir. Fakat emin bir yer bulamaz. Sonunda birisi kendisine "Sen kendin için en güvenli yeri ancak onun yanında bulabilirsin, git, ResulAllah’tan af dile" der. Vahşi çekinerek ve sıkılarak Resulullah’ın huzuruna girer. Peygamberimiz Vahşi'yi görür görmez başını yere eğer. Ona bakamaz. O anda amcasını hatırlamıştır. Hz. Hamza'nın al kanlar içinde bulunan başı gözünün önüne gelir. Mübarek gözlerinden yaşlar boşanır. Katil, karşısındadır. Kısas yapabilir. Kimse de bir şey diyemez. Fakat o yine büyüklük göstererek Vahşi'yi affeder. Yukarıdaki olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?
A) İnsanlara değer verişini
B) Doğruluğunu
C) Adaletli oluşunu
D) Affediciliğini

    19. Peygamberimiz bir gün mescide girdiğinde iki grup insan görür. Bir kısmı nafile namaz kılmaktadır, bir kısmı da ilim öğrenmektedir. Peygamberimiz şöyle der :” Her iki grup da iyi şeyler yapmaktadır; şu var ki bir şey isteyerek dua edenlere o şeyi verip vermemek Allah’a aittir. Hâlbuki ilim öğrenen kişiler cehaleti kovmaktadırlar. Bana gelince ben öğretmen olarak gönderildim. Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?
A) Bilgiye önem verdiğini
B) Danışarak iş yaptığını
C) Hakkı gözetmesini
D) Allah’a ibadet ettiğini

    20. Peygamberimizin mescidinin yanındaki odalarda kalırlardı Peygamberimizin özel talebesiydiler İhtiyaçlarının karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle peygamberimiz ilgilenirdi Yukarıda özellikleri verilen kişilere ne ad verilir?
A) Muhacir
B) Ashabı Kehf
C) Ensar
D) Ashabı Suffe


Cevap Anahtarı
1.B   2.C   3.D   4.B   5.A   6.B   7.B   8.A   9.B   10.A   
11.C   12.B   13.B   14.D   15.D   16.D   17.D   18.D   19.A   20.D   

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
3555 views
Son İleti 20 Şubat 2015, 13:57:43
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1945 views
Son İleti 20 Şubat 2015, 14:03:43
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1731 views
Son İleti 20 Şubat 2015, 14:08:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
718 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:04:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
606 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:11:01
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
720 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:23:06
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
611 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:22:25
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
526 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:26:24
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
581 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:28:03
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
765 views
Son İleti 22 Şubat 2017, 13:29:36
Gönderen: Uyanan Gençlik