İngilizce Sözlük

 • 25 replies
 • 5915 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
İngilizce Sözlük
« Yanıtla #15 : 02 Mayıs 2016, 10:29:30 »- P -
Pack    pek    PAKETLEMEK
Packet    pekıt    PAKET
Page    peyc    SAYFA
Pain    peyn    ACI, AĞRI
Painful    peynful    AĞRILI
Paint    peynt    BOYAMAK, BOYA
Painter    peyntır    1.RESSAM 2.BOYACI
Pair    peır    ÇİFT
Palace    pelıs    SARAY
Pale    peyl    SOLUK,SOLGUN (renk)
Pan    pen    TAVA
Panic    penik    PANİK
Paper    peypır    1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
Paradise    perıdays    CENNET
Paragraph    perıgraf    PARAGRAF
Parcel    paasl    PARÇA
Pardon    paadn    PARDON
Parent    perınt    ANA BABA
Park    park    1.PARK 2.PARK ETMEK
Parliament    parlımınt    PARLAMENTO
Parrot    perıt    PAPAĞAN
Part    part    KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
Particular    pıtikülır    YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
Partner    partnır    1.ORTAK 2.PARTNER
Part-Time    part taym    YARIM GÜN
Party    paati    PARTİ
Pass    pes    GEÇMEK, GEÇİRMEK
Passage    pesıc    PASAJ
Passenger    pesıncır    YOLCU
Passport    pasport    PASAPORT
Password    paswörd    PAROLA
Past    pest    GEÇMİŞ
Patience    peyşns    SABIR
Patient    peyşnt    1.SABIRLI 2.HASTA
Pay    pey    ÖDEMEK
Payment    peymınt    ÖDEME
Peace    piis    BARIŞ
Pear    peır    ARMUT
Peculiar    pıküliır    GARİP
Pen    pen    1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
Penalty    penılti    CEZA
Pencil    pensl    KURŞUN KALEM
People    piipl    HALK
Pepper    pepır    BİBER
Per    pör    HER
Perfect    pörfekt    KUSURSUZ, YETKİN
Perform    pörform    1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
Performance    pörformıns    PERFORMANS
Perhaps    pörheps    BELKİ
Permission    pörmişn    İZİN
Permit    pörmit    1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
Person    pörsın    KİŞİ
Personality    pörsınelıti    KİŞİLİK
Persuade    pörsweyd    İKNA ETMEK
Petrol    petrıl    PETROL
Phone    foun    TELEFON
Photo    foutou    FOTOĞRAF
Piano    pieno    PİYANO
Pick    pik    TOPLAMAK, SEÇMEK
Pickpocket    pikpakıt    YANKESİCİ
Picnic    piknik    PİKNİK
Picture    pikçır    RESİM
Pie    pay    PASTA, BÖREK
Piece    piis    PARÇA
Pig    pig    DOMUZ
Pigeon    picın    GÜVERCİN
Pile    payl    ÜST ÜSTE KOYMAK
Pill    pil    HAP
Pilot    paylıt    PİLOT
Pin    pin    TOPLU İĞNE
Pine    payn    ÇAM
Pineapple    paynepl    ANANAS
Pink    pink    PEMBE
Pipe    payp    1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
Pity    piti    ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
Place    pleys    YER, YERLEŞTİRMEK
Plain    pleyn    AÇIK, ORTADA, DÜZ
Plan    plen    PLAN, PLANLAMAK
Plane    pleyn    UÇAK
Plant    plent    1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK 2.FABRİKA, TESİS
Plantation    plenteyşn    EKİLİ YER
Plate    pleyt    TABAK
Play    pley    1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
Player    pleyır    OYUNCU, ÇALAN
Pleasant    pleznt    KEYİFLİ, ZEVKLİ
Please    pliiz    1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK
Pleasure    plejır    ZEVK
Plenty    plenti    ÇOK SAYIDA
Plough    plau    TOPRAĞI SÜRMEK
Plug    plag    FİŞ, BANYO TIKACI
Plus    plas    ARTI
Pocket    pakıt    CEP
Poem    poım    ŞİİR
Poet    poıt    ŞAİR, OZAN
Poetry    poıtri    ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
Point    point    NOKTA, UÇ
Poison    poizın    ZEHİR
Police    pıliis    POLİS
Policy    palısi    1.POLİÇE 2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
Polish    poliş    PARLATMAK
Polite    pılayt    KİBAR
Political    pılitikl    POLİTİK
Politician    polıtişın    POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
Politics    palitiks    POLİTİK
Pool    puul    HAVUZ
Poor    puur    1.YOKSUL 2.ZAVALLI
Population    papüleyşn    NÜFUS
Pork    pork    DOMUZ ETİ
Port    port    LİMAN
Position    pızişn    DURUM, KONUM
Positive    pazitiv    1.EMİN, KESİN 2.OLUMLU
Possess    pızes    SAHİP OLMAK
Possession    pızeşn    SAHİPLİK
Possibility    pasıbilıti    OLASILIK
Possible    pasıbl    OLASI, MÜMKÜN
Post    poust    1.POSTA 2.İŞARET 3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
Postpone    pospon    ERTELEMEK
Pot    pot    TENCERE
Potato    poteyto    PATATES
Pour    poor    DÖKMEK, AKITMAK
Powder    paudır    TOZ, PUDRA
Power    pauır    GÜÇ
Powerful    pauıfl    GÜÇLÜ
Practical    prektikl    PRATİK
Practice    prektis    ALIŞTIRMA
Practise    prektis    ALIŞTIRMA YAPMAK
Praise    preyz    ÖVMEK
Pray    prey    DUA ETMEK
Preach    priiç    VAAZ VERMEK
Predict    prıdikt    TAHMİN ETMEK
Prefer    prıför    YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
Pregnant    pregnınt    HAMİLE
Prejudice    precıdis    ÖNYARGI
Preparation    prepıreyşn    HAZIRLIK
Prepare    prıpeır    HAZIRLAMAK
Presence    prezns    VARLIK(bir yerde varlığı )
Present    preznt    BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
Present    prizent    SUNMAK
President    prezidınt    BAŞKAN
Press    pres    1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
Press    pres    BASKI YAPMAK, BASMAK
Pressure    preşır    BASINÇ, BASKI
Pretend    pritend    GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
Pretty    priti    1.SEVİMLİ 2.OLDUKÇA
Prevent    privent    KORUMAK
Previous    priiviıs    ÖNCEKİ
Price    prays    FİYAT
Pride    prayd    ONUR,GURUR
Priest    priist    RAHİP
Prince    prins    PRENS
Principal    prinsipl    1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP 3.ANA PARA (borçta)
Print    print    1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
Prison    prizn    HAPİS
Prisoner    priznır    1.MAHKUM 2.ESİR
Private    prayvıt    ÖZEL
Prize    prayz    ÖDÜL
Probable    prabıbl    OLASI
Problem    prablım    SORUN, PROBLEM
Produce    prodyus    ÜRETMEK
Product    prıdak    ÜRÜN
Production    prodakşn    ÜRETİM
Profession    profeşn    MESLEK
Profit    profit    KAR
Programme    prougrem    PROGRAM
Progress    prougres    GELİŞME
Promise    promis    SÖZ VERMEK
Pronounce    pronauns    OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
Proof    pruuf    KANIT
Proper    prapır    UYGUN, DOĞRU
Property    prapıti    MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
Proposal    propouzl    PLAN, ÖNERİ
Propose    propouz    1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
Protect    prıtekt    KORUMAK
Protest    protest    PROTESTO
Proud    praud    GURURLU
Prove    pruuv    KANITLAMAK
Provide    provayd    SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
Pub    pab    PAB, BİRAHANE
Public    pablik    HALK (puplıc sector=devlet sektörü )
Publish    pabliş    BASIM (bir yayını)
Pull    pul    ÇEKMEK
Pullover    pulouvır    1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
Pump    pamp    POMPA
Punch    panç    1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
Punish    paniş    CEZALANDIRMAK
Pupil    püupl    1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
Puppet    papıt    KUKLA
Puppy    papi    GENÇ KÖPEK
Purchase    pörçıs    SATIN ALMAK
Purple    pörpıl    MOR
Purpose    pöpıs    AMAÇ
Push    puş    İTMEK
Put    put    KOYMAK
Puzzle    pazl    BULMACA, PROBLEM
Pyjamas    pıcaamız    PİJAMA
Packed    pekt    KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN
Palm    paam    1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
Panel    penıl    PANEL
Pants    pents    1)DON 2)PANTOLON (AmE)
Parachute    perışut    PARAŞÜT
Parade    pıreyd    RESMİ GEÇİT
Participate    partısipeyt    BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
Passive    pesiv    PASİF, EYLEMSİZ
Pasta    pesti    MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
Paste    peyst    BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
Pastime    pastaym    HOŞ İYİ ZAMAN
Path    peth    PATİKA, KÜÇÜK YOL
Patrol    petrol    DEVRİYE
Patron    petrın    1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
Pause    poz    MOLA, ARA
Paw    poo    HAYVAN PENÇESİ
Pea    pii    BEZELYE
Peach    pii?    ŞEFTALİ
Peak    pik    ZİRVE, TEPE
Peanut    pinat    YER FISTIĞI
Pearl    pörl    İNCİ
Peasant    peznt    ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
Pedal    pedıl    PEDAL
Pedestrian    pidestriın    YAYA GİDEN
Peel    piil    KABUK SOYMAK (Meyve)
Penknife    pen nayf    ÇAKI
Pension    penşın    EMEKLİ MAAŞI
Perfume    pörfyüüm    PARFÜM
Peril    peril    BÜYÜK TEHLİKE
Period    periid    1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
Permanent    pörmınınt    DEVAMLI,SÜREKLİ
Persist    pesist    DEVAM ETMEK
Pessimist    pesimist    KÖTÜMSER
Petrol Station    petrıl steyşın    BENZİNCİ
Philosophy    fılosıfi    FİZOLOFİ
Physical    fizıkıl    FİZİKSEL
Picket    pıkıt    GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
Pickle    pıkıl    TURŞU
Pillow    pilow    YASTIK
Pillowcase    pilokeys    YASTIK KILIFI
Pincers    pin?ırs    1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
Pinch    pin?    ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
Pioneer    paynır    ÖNCÜ
Pistol    pıstıl    TABANCA
Pity    piti    ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
Plastic    plestik    PLASTİK
Platform    pletform    1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
Playground    pleygraund    OYUN SAHASI
Plum    plam    1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
Plumber    plamır    MUSLUK TAMİRCİSİ
Pole    pol    1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
Porcelain    poselın    PORSELEN
Porter    pootır    1)HAMMAL 2)KAPICI
Postage    postı?    POSTA ÜCRETİ
Poverty    povitı    FAKİRLİK
Power Of Attorney    pavır ıv atörn    VEKALETNAME
Power-House    pauwırhaus    1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
Precious    presis    KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
Precisely    prısayzlı    KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
Prescription    priskrıpşın    REÇETE
Preserve    prizörv    KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
Primarily    pramırili    ANA OLARAK
Primary    praymeri    1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
Primitive    primitiv    1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
Priority    payoriti    ÖNCELİK
Privilege    privılı?    İMTİYAZ
Process    proses    İŞLEM
Prohibit    prıhibit    YASAKLAMAK
Promote    prımot    1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış i?in)
Promotion    primoşın    TERFİ
Propeller    prıpelır    1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
Proportion    propoşın    ORANTI
Prosecute    prasıkyut    TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
Prostitution    prostıtuşın    FUHUŞ
Proverb    provörb    ATA SÖZÜ
Provocation    prıvıkeyşın    KIŞKIRTMA
Provoke    prıvok    KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
Publicity    pablısiti    İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
Pull Up    pull ap    ARACI DURDURMAK
Pulse    pals    NABIZ, VURUŞ
Pumpkin    pampkin    KABAK
Punctual    pank?uıl    TAM ZAMANINDA
Pure    püur    SAF, TEMİZ
Purse    pöös    KÜÇÜK EL ÇANTASI
Pyramid    piramit    PİRAMİT

Q

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
İngilizce Sözlük
« Yanıtla #16 : 02 Mayıs 2016, 10:30:03 »
- Q -
Quality    kualıti    NİTELİK, KALİTE
Quantity    kuantıti    MİKTAR
Quarrel    kuarıl    TARTIŞMAK, ATIŞMAK
Quarter    kootır    ÇEYREK
Queen    kuiin    KRALİÇE
Question    quesçın    SORU, SORMAK
Queue    küu    SIRA, KUYRUK
Quick    kuik    ÇABUK
Quiet    kuayıt    SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
Quite    kuayt    HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
Quiz    kuiz    KÜÇÜK TEST
Qualified    kwolifayd    EHLİYETLİ, KALİFİYE
Quota    kwotı    KOTA, KONTENJAN
Quote    kwot    AKTARMA, SÖYLEME

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
İngilizce Sözlük
« Yanıtla #17 : 02 Mayıs 2016, 10:31:09 »
- R -
Rabbit    rebit    TAVŞAN
Race    reys    IRK
Race    reys    YARIŞMAK
Radiator    reydieytır    RADYATÖR
Radio    reydio    RADYO
Rail    reyl    RAY
Railway    reylwey    TREN YOLU
Rain    reyn    YAĞMUR
Raincoat    reynkout    YAĞMURLUK
Raise    reyz    1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
Range    reync    ARALIK, ALAN
Rank    renk    1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
Rapid    repid    ÇABUK, HIZLI
Rare    reyr    NADİR
Rate    reyt    1.HIZ 2. ORAN
Rather    radır    EPEY, ÇOK DEĞİL
Raw    row    1.HAM 2.ÇİĞ
Razor    reyzır    USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
Reach    riiç    ERİŞMEK
Read    riid    OKUMAK
Ready    redi    HAZIR
Realize    riılayz    FARK ETMEK (idrak etmek )
Really    riıli    GERÇEKTEN
Reason    riizn    1.NEDEN 2.AKIL
Reasonable    riiznıbl    MAKUL
Recall    rikol    ANIMSAMAK
Receipt    rısiit    MAKBUZ
Receive    rısiiv    1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
Recent    riisnt    YAKIN ZAMANDA OLAN
Reception    risepşn    1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
Recognize    rekıgnayz    TANIMAK
Recommend    rekımend    TAVSİYE ETMEK
Record    rekord    1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
Recover    rikavır    1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
Red    red    KIRMIZI, KIZIL
Reduce    rıdyus    AZALTMAK
Reflect    riflekt    YANSITMAK
Refuge    refüuc    REFÜJ, GÜVENLİ YER
Refugee    refyucii    TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
Refuse    refyuz    REDDETMEK
Regard    rigard    1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
Regret    rigret    ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
Regular    regulır    DÜZENLİ, OLAĞAN
Reject    ricekt    KABUL ETMEMEK
Relation    rıleyşn    1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
Relationship    rıleyşnşip    İLİŞKİ, İLETİŞİM
Relative    relıtiv    1.AKRABA 2.GÖRECELİ
Relax    rileks    RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
Release    rilis    SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
Relief    rıliif    RAHATLAMA
Relieve    rıliiv    UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
Religion    rılicın    DİN
Remain    rımeyn    1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
Remark    rımark    BELİRTMEK, AÇIKLAMA
Remarkable    rımarkıbl    DİKKATE DEĞER
Remember    rimembır    UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
Remind    rimaynd    ANIMSATMAK
Remote    rimuut    UZAK
Remove    rimuuv    UZAKLAŞTIRMAK
Rent    rent    KİRALAMAK
Repair    ripeır    ONARMAK
Repay    rıpey    GERİ ÖDEMEK
Repeat    rıpiit    TEKRARLAMAK
Replace    rıpleys    YENİDEN YERLEŞTİRMEK
Replacement    rıpleysmınt    YERLEŞTİRME
Reply    rıplay    YANITLAMAK, YANIT
Report    riport    RAPOR, RAPOR ETMEK
Represent    reprızent    TEMSİL ETMEK
Representative    reprızentıtiv    TEMSİLCİ
Republic    rıpablik    CUMHURİYET
Request    rikuest    RİCA ETMEK, RİCA
Require    rikuayır    GEREKSİNMEK
Rescue    reskuu    KURTARMAK
Reserve    rizörv    1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
Resign    rizayn    İSTİFA ETMEK
Resist    rızist    KARŞI KOYMAK
Respect    rıspekt    SAYGI DUYMAK
Respectable    rıspektıbl    SAYGIDEĞER
Responsible    rıspansıbl    SORUMLU
Rest    rest    DİNLENMEK
Rest    rest    GERİYE KALAN
Restaurant    restrant    RESTORAN, LOKANTA
Result    rizalt    SONUÇ
Retire    ritayır    EMEKLİ OLMAK
Return    ritörn    GERİ DÖNMEK
Revenge    rivenc    ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
Reward    riword    ÖDÜL
Rib    rib    KABURGA
Ribbon    ribın    KURDELA, ŞERİT
Rice    rays    PİRİNÇ
Rich    riç    ZENGİN
Ride    raıd    ATA,BİSİKLETE BİNMEK
Ridiculous    ridikulıs    GÜLÜNÇ, SAÇMA
Right    rayt    1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
Ring    ring    YÜZÜK, HALKA
Ring    ring    ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
Ripe    rayp    OLGUN, HAM DEĞİL
Rise    rayz    YÜKSELMEK
Risk    risk    RİSK
Risky    riski    RİSKLİ
River    rivır    NEHİR
Road    roud    YOL
Roar    roor    KÜKREME
Roast    roust    ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
Rob    rob    1.SOYGUN YAPMAK
Rock    rak    1.KAYA 2.SALLANMAK
Role    roul    ROL
Roll    rol    YUVARLANMAK
Roof    ruuf    ÇATI
Room    ruum    ODA
Root    ruut    KÖK
Rope    roup    HALAT, İP
Rose    rouz    1.GÜL 2.PEMBE
Rough    raf    KABA
Round    raund    YUVARLAK
Row    rou    1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
Row    rou    KÜREK ÇEKMEK
Royal    royıl    KRALİYETE AİT
Rub    rab    SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
Rubbish    rabiş    1.ÇÖP 2.SAÇMA
Rude    ruud    KABA
Rule    ruul    1.YÖNETMEK 2.KURAL
Ruler    ruulır    1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ 2.CETVEL
Rumble    rambl    GÜRLEMEK
Run    ran    1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
Runaway    ranıwey    1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
Rush    raş    ÇABUK DAVRANMAK
Racket    rekit    RAKET
Radar    reydır    RADAR
Railing    reiling    BAHCE PARMAKLIKLARI
Ram    rem    1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
Rash    raş    1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
Rat    ret    SIÇAN
Rear    rıir    1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
Recession    riseşin    DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
Recipe    resipi    YEMEK TARİFİ
Recollect    rekılekt    HATIRLAMAK
Reconcile    rekınsaıl    UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
Reconciliation    rekınsilieyşin    UZLAŞMA
Referee    refiri    HAKEM
Referendum    refırendum    REFERANDUM, HALK OYLAMASI
Refill    rifıl    DOLDURMAK
Refreshments    rıfreşmınts    SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
Refrigerator    refrı?ıretır    BUZDOLABI
Region    ricın    BÖLGE
Register    recıstır    1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP
Regulation    reguleyşın    YÖNETMELİK, YASA
Relate    releyt    ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)
Relevant    relıvınt    BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
Reliable    rilaybıl    GÜVENİLİR
Reluctant    rilanktınt    İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK
Remedy    remidi    ÇARE
Remit    rimit    1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
Remittance    rimitıns    HAVELE (Para)
Reputation    reputeyşın    İTİBAR,ÜN
Research    risör?    ARAŞTIRMA
Resent    rizent    HOŞLANMAMAK, KIZMAK
Reside    rizaıd    OTURMAK, İKAMET ETMEK
Resident    rezıdıns    BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
Respond    rispond    CEVAP VERMEK
Restore    ristor    1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA
Restrict    rıstrikt    SINIRLAMAK
Resume    rızuum    YENİDEN BAŞLAMAK
Retail    riteil    PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
Retaliation    ritalieyşın    İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME
Revenue    revenüü    GELİR
Reverse    rivörs    TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
Revise    rıvayz    TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK
Revolution    revolışın    DEVRİM
Rid    rid    ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
Rifle    rayfıl    TÜFEK
Rocket    rokıt    ROKET
Roundabout    raundıbaut    1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
Route    ruut    ROTA
Rubber    rabır    1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ
Rug    rag    KÜÇÜK HALI, KİLİM
Ruin    ruin    HARABE, YIKIM, MAHVETME
Rust    rast    PAS

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
İngilizce Sözlük
« Yanıtla #18 : 02 Mayıs 2016, 10:31:57 »
- S -
Sabotage    sebıtaj    SABOTAJ
Sack    sek    ÇUVAL
Sack    sek    KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
Sad    sed    ÜZGÜN, MUTSUZ
Saddle    sedl    EĞER
Safe    seyf    1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
Sail    seyl    DENİZ YOLCULUĞU
Sailor    seylır    DENİZCİ
Sake    seyk    HATIR, UĞRUNA
Salad    selıd    SALATA
Salary    selıri    MAAŞ
Sale    seyl    SATIŞ
Salt    solt    TUZ
Same    seym    AYNI, FARKSIZ
Sand    send    KUM
Sandal    sendl    SANDALET
Sandwich    sendwic    SANDVİÇ
Satisfy    setısfay    TATMİN ETMEK
Saturday    setırdey    CUMARTESİ
Save    seyv    1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK
Say    sey    DEMEK, SÖYLEMEK
Scale    skeyl    1.ÖLÇEK 2.TART
Scarce    skers    KIT
School    skuul    OKUL
Science    sayıns    BİLİM
Scissors    sizız    MAKAS
Score    skoor    SKOR
Scrape    skreyp    KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
Scratch    skreç    1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
Scream    skriim    ÇIĞLIK
Screen    skriin    1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
Screw    skru    VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
Sea    sii    DENİZ
Search    sörç    ARAŞTIRMAK
Seashore    siişor    DENİZ KIYISI
Season    siizn    MEVSİM, SEZON
Seat    siit    OTURULACAK YER
Second    sekınd    1.SANİYE 2.İKİNCİ
Secret    sikrıt    GİZ, SIR
Secretary    sekrıtri    SEKRETER
Section    sekşn    KISIM, BÖLÜM
See    sii    1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
Seed    siid    1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
Seek    siik    ARAMAK, SORUŞTURMAK
Seem    siim    GÖRÜNMEK
Seize    siiz    KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
Seldom    seldım    ARA SIRA, SIK DEĞİL
Select    sılekt    SEÇMEK
Selection    sılekşn    SEÇİM
Selfish    selfiş    BENCİL
Sell    sell    SATMAK
Semi    semi    YARI
Send    send    GÖNDERMEK
Sense    sens    DUYU
Senseless    senslıs    1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
Sensible    sensibıl    AKILLI
Sensitive    sensitiv    DUYARLI, ALINGAN
Sentence    sentıns    1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
Separate    seprıt    AYRI, AYIRMAK
September    septembır    EYLÜL
Serial    siiriıl    SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
Serious    siiriıs    CİDDİ
Sermon    sörmın    VAAZ
Servant    sörvınt    HİZMETÇİ
Serve    sörv    1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
Service    sörvis    SERVİS
Set    set    AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
Settle    setl    1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
Settlement    setlmınt    ANLAŞMA
Several    sevrıl    BİR KAÇ
Severe    sıviır    SERT, CİDDİ
Sew    sou    DİKİŞ DİKMEK
Shade    şeyd    GÖLGE, GÖLGELEMEK
Shadow    şedou    HARANLIK, GÖLGE
Shadow    şedou    İZLEMEK (gizlice)
Shake    şeyk    SARSMAK
Shame    şeym    UTANÇ
Shape    şeyp    ŞEKİL, FORM
Share    şeyr    PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
Sharp    şarp    1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
Sheep    şiip    KOYUN, KOYUNLAR
Sheet    şiit    1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
Shell    şel    1.KABUK 2.BOMBALAMAK
Shelter    şeltır    SIĞINMAK
Shine    şayn    PARLAMAK, PARLATMAK
Ship    şip    GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
Shirt    şört    GÖMLEK
Shock    şak    ŞOK, ŞOK ETMEK
Shoe    şuu    AYAKKABI
Shoot    şuut    1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
Shop    şap    DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
Shopping    şaping    ALIŞVERİŞ
Shore    şoor    KIYI
Short    şort    1.KISA 2.ANİDEN
Shortly    şortli    1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
Shot    şat    ATIŞ
Shoulder    şouldır    OMUZ
Shout    şaut    BAĞIRMAK
Show    şou    GÖSTERMEK, GÖSTERİ
Shower    şauır    1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
Shut    şat    KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS
Shy    şay    UTANGAÇ
Sick    sik    HASTA
Side    sayd    1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
Sigh    say    DERİN NEFES ALMAK
Sight    sayt    GÖRÜŞ
Sign    sayn    1.İŞARET 2.İMZALAMAK
Signal    signıl    SİNYAL VERMEK, SİNYAL
Signature    signıçır    İMZA
Silence    saylıns    1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
Silent    saylınt    SESSİZ, SAKİN
Silk    silk    İPEK
Simplify    simplifay    BASİTLEŞTİRMEK
Sin    sin    GÜNAH
Since    sins    ŞİMDİYE KADAR
Since    sins    1.’…DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
Sing    sing    ŞARKI SÖYLEMEK
Single    singl    1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
Sink    sink    1.BATMAK 2.EVYE
Sir    sör    EFENDİ
Sister    sistır    1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
Sit    sit    OTURMAK
Situation    siçueyşn    DURUM
Size    sayz    BÜYÜKLÜK
Skate    skeyt    BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
Skateboard    skeytboord    KAY KAY
Skeleton    skelıtın    İSKELET
Ski    skii    KAYAK, KAYAK YAPMAK
Skill    skil    YETENEK
Skin    skin    DERİ
Skirt    skört    ETEK
Sky    skay    GÖKYÜZÜ
Slang    sleng    ARGO
Slave    sleyv    KÖLE
Sleep    sliip    UYUMAK, UYKU
Sleepy    sliipi    UYKULU, SAKİN
Sleeve    sliiv    ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
Slide    slayd    KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
Slide    slayd    DİA, SLAYT
Slight    slayt    ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
Slim    slim    İNCE, ZAYIF
Slim    slim    ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
Slip    slip    YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
Slope    sloup    EĞİM
Slow    slou    YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
Small    smol    KÜÇÜK, UFAK
Smash    smeş    ÇARPIP KIRMAK
Smell    smel    KOKU, KOKLAMAK
Smile    smayl    GÜLÜMSEMEK
Smoke    smouk    1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
Smooth    smuuth    DÜZGÜN, YUMUŞAK
Snail    sneyl    SÜMÜKLÜBÖCEK
Snake    sneyk    YILAN
Sneeze    sniiz    HAPŞIRMAK
Sniff    snif    BURNUNU ÇEKMEK
Snore    snoor    HORLAMAK
Snow    snou    KAR
So    sou    1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
Soap    soup    SABUN
Society    sısayıti    SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
Socket    sakıt    SOKET, PRİZ
Sofa    soufı    DİVAN , SOFA
Soft    soft    YUMUŞAK
Soil    soil    TOPRAK
Soldier    soulcır    ASKER
Solemn    salım    1.CİDDİ 2.BAYILTICI
Solid    solid    KATI, SERT
Solve    solv    ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
Some    sam    1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
Somebody    sambadi    BİRİSİ
Someone    samwan    BİRİ
Sometimes    samtaymz    BAZEN
Somewhere    samweır    BİR YER
Son    san    ERKEK ÇOCUK, OĞUL
Song    song    ŞARKI
Soon    suun    YAKINDA (zaman açısından)
Sore    soor    AĞRI VERİCİ
Sorrow    sarou    ÜZÜNTÜ
Sorry    sori    ÜZGÜN
Sort    sort    ÇEŞİT
Sort    sort    SIRALAMAK
Soul    soul    RUH
Sound    saund    1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
Sound    saund    GİBİ GELMEK
Soup    suup    ÇORBA
Sour    sauır    EKŞİ
Source    soors    KAYNAK
South    sauth    GÜNEY
Sow    sou    TOPRAĞA EKMEK
Space    speys    1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
Spade    speyd    1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
Spare    speyr    EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
Speak    spiik    KONUŞMAK
Special    speşl    1.ÖZEL 2.EN İYİ
Speech    spiiç    KONUŞMA
Speed    spiid    HIZ, HIZLI GİTMEK
Spell    spel    1.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
Spend    spend    PARA HARCAMAK, HARCAMAK
Spirit    spırit    1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
Spite    spayt    1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
Splendid    splendid    NEFİS, HARİKA
Split    split    İKİYE BÖLMEK
Spoil    spoil    1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
Spoon    spuun    KAŞIK
Sport    sport    SPOR
Spot    spat    1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
Spot    spat    1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK
Spread    spred    YAYILMAK, YAYMAK
Spring    spring    1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
Spy    spay    CASUS
Square    skueır    KARE
Staff    staaf    ELEMAN, MEMUR
Stage    steyc    1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
Stain    steyn    LEKELEMEK
Stair    steyr    MERDİVEN
Stamp    stemp    PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
Stamp    stemp    AYAKLA BASMAK, EZMEK
Stand    stend    1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
Standard    standırd    STANDART
Star    star    YILDIZ
Stare    steyr    UZUN SÜRE BAKMAK
Start    start    BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
State    steyt    1.DEVLET 2.DURUM
State    steyt    SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
Station    steyşn    İSTASYON, DURAK
Stay    stey    KALMAK
Steady    stedi    SABİT
Steal    stiil    ÇALMAK
Steam    stiim    BUHAR
Steer    stiir    DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
Step    step    1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY
Stick    stik    SOPA, BASTON
Stick    stik    YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
Stiff    stif    KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
Still    stil    1.HAREKETSİZ, SAKİN 2.HALA
Stir    stör    1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTİRMEK
Stock    stok    1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
Stocking    stoking    KADIN ÇORABI
Stomach    stomak    MİDE
Stone    stoun    1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.(6.3)Kg.
Stop    stap    STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
Store    stoor    DÜKKAN, DEPOLAMAK
Story    stori    ÖYKÜ ,HİKAYE
Stove    stouv    SOBA
Straight    streyt    DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
Strange    streync    GARİP, TUHAF
Straw    strow    1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR
Strawberry    strowbri    ÇİLEK
Stream    striim    IRMAK
Street    striit    CADDE
Strength    strength    GÜÇ, KUVVET
Stress    stres    BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
Stretch    streç    1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
Strict    strikt    KATI (katı kuralları olan)
Strike    strayk    1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK
String    string    İP,TEL
Strip    strip    SOYMAK, SOYUNMAK
Stripe    strayp    1.ŞERİT,ÇİZGİ 2.KIRBAÇ CEZASI
Stroke    strouk    1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
Strong    strong    GÜÇLÜ
Struggle    stragl    1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
Student    studınt    ÖĞRENCİ
Study    stadi    ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
Stuff    staf    1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
Stupid    stüupid    APTAL
Subject    sabcıkt    1.KONU 2.ÖZNE
Submarine    sabmıriin    DENİZALTI
Suburb    sabörb    BANLİYÖ
Subway    sabwey    ALT GEÇİT , ALT YOL
Succeed    sıksiid    1.BAŞARMAK 2.YERİNİ ALMAK
Success    sıkses    BAŞARI
Succession    sıkseşn    ARDARDA ,DEVAMLI
Such    saç    1.BUNUN GİBİ 2.BU KADAR
Suck    sak    EMMEK
Sudden    sadn    ANİ
Suffer    safır    ACI ÇEKMEK
Sugar    şugır    ŞEKER
Suggest    sıcest    ÖNERMEK
Suggestion    sıcesşn    ÖNERİ
Suit    suut    1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
Sum    sam    TOPLAM
Summer    samır    YAZ
Sun    san    GÜNEŞ
Sunday    sandey    PAZAR (günü )
Sunshine    sanşayn    GÜNEŞ IŞIĞI
Suntan    santen    BRONZ RENGİ (ciltte)
Super    suupır    SÜPER
Superb    supörb    HARİKA, ÇOK GÜZEL
Superstition    supıstişn    BATIL İNANÇ
Supper    sapır    YEMEK (günün son yemeği)
Supply    sıplay    SAĞLAMAK, MİKTAR
Support    sıport    TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
Suppose    sıpouz    SANMAK
Sure    şuır    EMİN, KESİN
Surface    sörfıs    YÜZEY
Surname    sörneym    SOYADI
Surprise    sıprayz    1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
Surround    sıraund    ÇEVRELEMEK
Suspect    sıspekt    ŞÜPHELENMEK
Swallow    swalou    1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
Swear    sweır    1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
Sweep    swiip    SÜPÜRMEK
Sweet    swiit    TATLI
Swell    swel    ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
Swim    swim    YÜZMEK
Swing    swing    1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RİTİM
Switch    swiç    AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
Sword    sood    KILIÇ
Symbol    simbl    SEMBOL
System    sistım    SİSTEM
Sacrifice    sekrıfays    KURBAN, FEDAKARLIK
Safari    sifaari    SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
Safety-Belt    seyftibelt    EMNİYET KEMERİ
Safety-Pin    seyftipin    ÇENGELLİ İĞNE
Salmon    semın    1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
Saloon    sıluun    1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU
Salute    selüut    SELAM VERMEK (Asker?)
Sample    sempıl    ÖRNEK, NUMUNE
Sandpaper    sendpeypır    1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
Sardine    saadin    SARDALYA
Satellite    setilayt    UYDU
Satin    setin    SATEN, ATLAS
Sauce    soıs    SALÇA, SOS
Saucepan    soospen    TAVA
Saucer    soosır    BARDAK ALTLIĞI
Sausage    sosı?    SOSİS
Savage    sevi?    VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI
Savour    seyvır    TAT, LEZZET, ÇEŞNİ
Saw    soo    1)TESTERE 2)GÖRMEK (See’nin past tens’i)
Saxophone    seksifon    SAKSAFON
Scandal    skendıl    SKANDAL
Scare    skeir    KORKUTMAK
Scarf    skaaf    ATKI
Scene    siin    OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ
Scheme    skiim    PLAN, PROJE
Scholarship    skılırşip    BURS
Scone    skon    BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
Scorpion    skorpion    AKREP
Scramble    skrımbıl    1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
Scruff    skraf    1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN
Seal    siil    1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
Seaside    sisayd    DENİZ KENARI
Seat-Belt    sit belt    EMNİYET KEMERİ
Second-Rate    sekınd reyt    İKİNCİ DERECE, KALİTE
Secure    seküür    EMNİYETLİ, SAĞLAM
See Over    siovır    İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
Segment    segmınt    DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
Senate    senit    SENATO
Senior    sinyır    YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
Sergeant    sarcınt    ÇAVUŞ
Serviette    sörviyet    PEÇETE
Set Off, Out    set of,set aut    t SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
Set On    set on    ATAK
Sex    seks    CİNSİYET, CİNS
Shallow    şelow    SIĞ
Shampoo    şempuu    ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
Shark    şark    KÖPEK BALIĞI
Sharp Shooter    şarpşutır    KESKİN NİŞANCI
Shave    şeyv    TIRAŞ
Shelf    şelf    RAF
Shield    şiild    KALKAN, KILIF
Shift    şift    1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
Shoelace    şuu leys    AYAKKABI BAĞI
Shoot Down    şut daun    İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
Short Cut    şortkat    KESTİRME
Shortage    sortı?    YOKLUK, KITLIK
Shrink    şringk    ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
Significant    sinifıkınt    MANALI, ÖNEMLİ
Signpost    saynpost    İŞARET DİREĞİ
Silly    sili    BUDALA, APTAL
Silo    saylo    SİLO, DEPO
Sincere    sinsiır    İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
Singular    singulır    ACAİP, TEK, EŞSİZ
Siren    saırın    SİREN
Skim    skim    KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
Skull    skal    KAFATASI
Slice    slays    DİLİM, DİLİMLEMEK
Slipper    slipır    TERLİK
Slot    slot    UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
Smart    smart    1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
Smuggle    smagıl    KAÇAKÇILIK (Gümrük,i?ki,esrar v.b.)
Snack    snek    KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
Snag    sneg    PÜRÜZ
Snub    snab    KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
So Far    so far    ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
Soak    sok    ISLATMAK
Soccer    sokır    FUTBOL
Social    soşıl    SOSYAL
Sock    sak    1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
Solidarity    soliderıti    DAYANIŞMA
Sophisticated    sofistikeyt    İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
Souvenir    suuvenır    HATIRA
Span    spen    1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
Spanner    spenir    SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
Spectacular    spektıkulır    GÖRÜLMEYE DEĞER
Spectator    spekteytır    İZLEYİCİ (Ma? vb.)
Speedometer    spidamıtır    HIZÖLÇER
Spice    spays    BAHARAT
Spider    spaydır    ÖRÜMCEK
Spill    spil    DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
Spiral    spiral    SPİRAL
Spit    spit    TÜKÜRMEK
Splash    splaş    SIÇRATMA
Squash    skwaş    1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
Squeeze    skwiiz    SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
Stabilize    stebilayz    DENGELEME,SAPTAMA
Stable    sıteybıl    1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
Stadium    stedyum    STADYUM
Stall    stool    1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
Stapler    steipılr    ZIMBA (Tel)
Stationery    steyşınery    KIRTASİYE
Statue    statüü    HEYKEL
Steak    steyk    BONFİLE
Steel    stiil    1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
Steep    stiip    1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
Step Child    step ?ayld    ÜVEY ÇOCUK
Sterile    sterayl    1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
Sterilize    sterilayz    KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
Stethoscope    stethıskop    GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
Steward    stüvıd    1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
Stock Certificate    stok sertifikeyt    HİSSE SENEDİ
Stool    stuul    TABURE
Storm    stoom    FIRTINA
Strain    streyn    GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
Strainer    streynır    SÜZGEÇ
Strap    strep    TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
Stretcher    stre?ır    SEDYE
Structure    strak?ır    YAPI
Studio    stüudio    SÜTÜDYO
Stutter    statır    KEKELEMEK, KEKEME
Style    stayl    SİTİL
Submit    sıbmit    1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
Subscribe    sebskrayb    1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
Subsidize    sabsidayz    YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
Subsidy    sabsidiy    YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
Substance    sabstıns    MADDE, CEVHER
Substitute    sabstitüvt    VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
Subtract    sabtrekt    ÇIKARMAK (6-3=3)
Sufficient    sefişınt    YETERİNCE
Suicide    suisayd    İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
Suitcase    suitkeys    BAVUL (Elbise i?in)
Summary    samiri    ÖZET
Summit    samit    ZİRVE
Sunset    sanset    GÜNEŞİN BATIŞI
Superior    süperiyır    DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
Supervise    süpervayz    DENETLEME, GÖZLEM
Supplies    sıplayz    ERZAK, MAL
Suppress    sıpres    1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
Supreme    süupriim    YÜCE, ÜSTÜN
Surgeon    söcın    CERRAH
Surgery    söcırı    AMELİYAT
Surrender    sırendır    TESLİM OLMAK (To yield)
Suspend    sıspend    ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
Suspension    sıspenşın    ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
Suspicion    sıspışın    ŞÜPHE
Swan    swan    KUĞU
Sweat    swet    TER,TERLEMEK
Sweater    swetır    SÜVETER
Swollen    swolın    ŞİŞMİŞ
Syrup    sırıp    ŞURUP

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

 • *
 • 7462
 • +545/-0
 • Cinsiyet: Bay
İngilizce Sözlük
« Yanıtla #19 : 02 Mayıs 2016, 10:32:50 »
- T -
Table    teybl    1.MASA 2.TABLO,LİSTE
Tail    teyl    KUYRUK (kedi,uçak v.b)
Tailor    teylır    TERZİ
Take    teyk    TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
Talk    tolk    KONUŞMA, KONUŞMAK
Talkative    tolkıtiv    KONUŞKAN
Tall    tool    UZUN
Tame    teym    EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
Tank    tenk    1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
Tap    tep    1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
Tape    teyp    BANT, SELOTEYP
Task    task    GÖREV
Taste    teyst    TATMAK, TAD
Tax    teks    VERGİ
Taxi    teksi    TAKSİ
Tea    tii    ÇAY
Teach    tiiç    ÖĞRETMEK
Teacher    tiiçır    ÖĞRETMEN
Team    tiim    TAKIM, GRUP
Tear    tiır    1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
Telegram    telıgrem    TELGRAF
Telephone    telıfoun    TELEFON
Telescope    telıskoup    TELESKOP
Television    telıvijn    TELEVİZYON
Tell    tel    ANLATMAK, SÖYLEMEK
Temper    tempır    1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
Temperature    temprıçır    SICAKLIK
Tender    tendır    1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
Term    törm    1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR
Terrible    terıbl    KORKUNÇ, KÖTÜ
Terrific    tırifik    1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
Terror    terır    1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR
Test    test    SINAMAK, DENEMEK, TEST
Than    den    …DEN …DAN EKİ
Thank    thenk    TEŞEKKÜR ETMEK
That    det    O
Theatre    thiıtır    TİYATRO
Their    theır    ONLARIN
Them    them    ONLARI
Then    then    1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
There    theer    1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
Therefore    deırfoor    DOLAYISIYLA
These    diiz    BUNLAR
They    dey    ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
Thick    thik    1.KALIN 2.SIK
Thief    thiif    HIRSIZ
Thin    thin    İNCE
Thing    thing    ŞEY
Think    think    DÜŞÜNMEK
Thirsty    thörsti    SUSAMIŞLIK, SUSATAN
This    dis    BU
Thorough    tharou    1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
Those    douz    ONLAR
Though    dou    NEDENSE
Thought    thoot    DÜŞÜNCE
Thread    thred    İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
Threat    thret    TEHTİD
Threaten    thretın    TEHTİD ETMEK
Throat    throut    GIRTLAK, YEMEK BORUSU
Through    thruu    İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
Throw    throu    FIRLATMAK
Thunder    thandır    GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Thunderstorm    thandıstorm    FIRTINA
Thursday    thözdey    PERŞEMBE
Thus    das    BÖYLE, BÖYLECE
Ticket    tikıt    BİLET
Tidy    taydi    DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
Tie    tay    1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
Tight    tayt    SIKI, KOLAY AÇILMAZ
Till    til    1.KADAR 2.YAZAR KASA
Time    taym    1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
Timetable    taymteybıl    (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
Tin    tin    1.TENEKE 2.KONSERVE
Tip    tip    1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK 2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
Tire    tayır    YORMAK
Tired    tayırd    YORGUN
Tissue    tişuu    KAĞIT MENDİL
Title    taytl    1.BAŞLIK 2.UNVAN
To    tu    ..e KADAR
Toast    toust    1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK
Tobacco    tıbakou    TÜTÜN
Today    tıdey    BUGÜN
Toe    tou    AYAK BAŞ PARMAĞI
Together    tıgedır    BİRLİKTE
Tomorrow    tımarou    YARIN
Tongue    tang    DİL
Tonight    tınayt    BU GECE
Too    tuu    1.ÇOK 2….DE …DA EKİ
Tooth    tuuth    DİŞ
Top    tap    EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
Topic    tapik    KONU
Total    toutıl    TOPLAM
Totally    toutıli    BÜTÜNÜYLE
Touch    taç    DOKUNMAK
Tour    tuır    TUR
Towards    tıwordz    DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
Towel    tauıl    HAVLU
Tower    tauır    KULE
Town    taun    KASABA
Toy    toy    OYUNCAK
Trace    treys    İZ, İZ SÜRMEK
Track    trek    İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
Trade    treyd    1.TİCARET 2.İŞ
Traffic    trefik    TRAFİK
Train    treyn    1.EĞİTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN
Training    treyning    EĞİTİM,ÖĞRETİM
Transfer    trensför    TRANSFER
Translate    trenzleyt    ÇEVİRİ , TERCÜME
Transport    trensport    TAŞIMACILIK
Travel    trevl    YOLCULUK YAPMAK
Tray    trey    TEPSİ
Treasure    trejır    HAZİNE
Treat    triit    1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
Treatment    triitmınt    1.DAVRANIŞ 2.TEDAVİ
Tree    trii    AĞAÇ
Trial    trayıl    1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
Tribe    trayb    KABİLE
Trick    trik    1.HİLE,HİLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
Trip    trip    1.GEZİ 2.ÇELME TAKMAK
Triumph    trayamf    ZAFER, UTKU
Trouble    trabl    DERT, DERT ETMEK
Trousers    trauzız    PANTOLON
True    truu    DOĞRU, GERÇEK
Trunk    trang    1.AĞAÇ GÖVDESİ 2.SANDIK 3. FİL HORTUMU
Trust    trast    GÜVENMEK
Truth    truth    GERÇEK
Try    tray    DENEMEK, DENEME
Tube    tüub    TÜP
Tuesday    tüuzdey    SALI
Tune    tüun    1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
Tunnel    tanl    TÜNEL
Turkey    törki    1.HİNDİ 2 TÜRKİYE
Turn    törn    DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It’s your turn=Sıra sende
Twice    tways    İKİ KEZ
Twist    twist    ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
Type    tayp    1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
Typical    tipikıl    TİPİK
Tablet    teblit    TABLET
Taboo    tabuu    AYIP, ARGO, TABU
Talent    telınt    1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
Tan    ten    TEN RENGİ
Tangerine    tengerin    MANDALİNA
Tape-Measure    teip-mejır    MEZURA
Target    tergıt    HEDEF
Tariff    terif    TARİFE, FİAT LİSTESİ
Tart    tart    1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
Tease    tiiz    1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
Technique    teknik    TEKNİK
Teenager    tiine?ır    13-19 YAŞ ARASI
Temple    tempıl    TAPINAK
Temporary    temprıri    GEÇİCİ
Tempt    tempt    CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
Tenant    tenınt    KİRACI
Tend    tend    MEYİLLİ OLMAK
Tent    tent    TENTE,ÇADIR
Terminal    termınıl    TERMİNAL
Terrace    terıs    BİTİŞİK EVLER
Terrify    terifay    KORKUTMAK
Territory    teritri    TOPRAK PARÇASI
Theme    thiim    TEMA, KONU
Theory    thiori    TEORİ
Thermometer    themomitır    TERMOMETRE
Third    thöd    ÜÇÜNCÜ
Thirteenth    thötiith    ONÜÇÜNCÜ
Thirtieth    thötith    OTUZUNCU
Thoroughly    thruili    TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
Thoughtful    thootful    DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
Thoughtless    thootlıs    DÜŞÜNCESİZ
Thumb    tham    EL, BAŞ PARMAĞI
Tick    tik    SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
Tide    tayd    GEL-GİT OLAYI
Tiger    taygır    KAPLAN
Tiny    tayni    ÇOK KÜÇÜK
Toilet    toilıt    TUVALET
Token    tokın    1)İŞARET 2)JETON
Tomato    tımaato    DOMATES
Ton    tan    TON (1000 kg.)
Tone    ton    TON (SES,IŞIK vs.)
Tool    tuul    ALET (Çeki?, Balta vb.)
Tooth Pick    tuuth pik    KÜRDAN
Torch    tor?    1)MEŞALE 2)EL FENERİ
Torpedo    torpiido    TORPİL
Tortoise    tootıs    KAPLUMBAĞA
Torture    tor?ır    İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
Tough    taf    ZOR, GÜÇ, SERT
Tournament    turnımınt    TURNUVA
Tradition    tredişin    GELENEK
Tragedy    trejedi    TRAJEDİ
Transform    trensform    BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
Transparent    tresperint    SAYDAM
Trap    trep    TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
Tremendous    trimendıs    ÇOK BÜYÜK, HARİKA
Trigger    trigır    TETİK ( Who pulled triger? )
Tripod    traypod    ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
Troop    trup    İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
Troops    trups    ASKERLER
Truck    trak    KAMYON
Tuition    tuuşın    ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
Tulip    tüulıp    LALE, LALE FİDANI
Tummy    tami    MİDE
Turban    töbın    TÜRBAN
Turnkey    törnkiy    ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
Turnover    törnovır    CİRO (SATIS)
Typist    taypist    DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
Tyre    tayr    LASTİK

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
Tıbbi sözlük

Başlatan Black_house « 1 2 ... 5 6 » Sağlık

27 replies
13479 views
Son İleti 10 Kasım 2008, 21:04:26
Gönderen: drfm
1 replies
1892 views
Son İleti 07 Ocak 2009, 22:16:02
Gönderen: falcon42
64 replies
31980 views
Son İleti 19 Ocak 2010, 12:14:31
Gönderen: Şeyma©
0 replies
4659 views
Son İleti 23 Ocak 2011, 17:21:45
Gönderen: busegül
1 replies
3573 views
Son İleti 13 Mayıs 2016, 22:09:14
Gönderen: Buzulkuşu
0 replies
2731 views
Son İleti 13 Şubat 2011, 19:24:31
Gönderen: D®agon
0 replies
1732 views
Son İleti 19 Kasım 2012, 22:49:35
Gönderen: busegül
0 replies
2198 views
Son İleti 27 Ekim 2013, 22:03:44
Gönderen: D®agon
0 replies
1377 views
Son İleti 24 Temmuz 2015, 10:31:53
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
150 views
Son İleti 08 Mayıs 2018, 18:37:57
Gönderen: Uyanan Gençlik