Şia ve Caferilik Üzerine Sorular ve Cevapları

  • 0 replies
  • 1184 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı D®agon

  • Her Şey Senin Rızan İçin Allah'ım.
  • *
  • 11527
  • +523/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • bilyonmu
Şia ve Caferilik Üzerine Sorular ve Cevapları
« : 06 Mart 2015, 14:58:10 »Soru: Şia neden cehennemliktir?

Cevap: Şia-ı şenia itikad ve amel cihetlerinden Rasulullahın Sünnetinden ve yüksek Ashabının yolundan ayrıldıkları için cehennemlik oldular. Nitekim islam cemaatinden ayrılacak 72 fırkanın cehennemlik olacağını Peygamber efendimiz (s.a.v.) haber vermiştir.

Şöyleki: Şia sapık fırkası Hz Aliyi ve diğer imamları sevmede aşırı gittiler ve güya bu sevgi gereği! Ashabı Kirama buğuz ederek hak yoldan saptılar. Bunların Ehli beyt sevgisi hristiyanların Hz İsa yı sevmesine benzer.
Bu tür sevgide hiç fayda yok asıl zarar var. Hristiyanlar o sevgiyle Ona ilah dedi bunlarsa “yegane halife hz Ali olmalı” dediler.
Onlar son peygamber Hz. Muhammed aleyhisselamı inkar etti Bunlar ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) en büyük halifelerini inkar ettiler ve daha nice hususlarda müslümanlar cemaatinden ayrıldılar.

Ashabın bir çoğuna buğuz ettiler nice hadisi şerifleri iptal ettiler ve akibet kafadan bir yol turup sapıttılar.
Artık hristiysana Hz isa sevgisi nasıl fayda vermezse, bir şii, rafızı, caferi, zeydiye Hz Ali sevgisi fayda vermez ve cehenneme düşer. Ancak tövbe eder ehli sünnet inancına dönerlerse o zaman müstesna.

Kurandan delil:

Umum MÜslümanların (o zaman için sahabelerin) yolundan ayrılarak kendilerine yeni bir yol (mezhep) uyduran şia/caferi/rafızilerin cehennemlik olduğuna Kurandan delil şu ayeti kerimedir

Nisa suresi Ayet 115:

Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.

Soru: İmam Caferi Sadıktan ders alıp kendilerine mezhep kuranlar (Ebu Hanife vs gibi) Cennetlik olurken İmamı Cafere uyduğunu idda eden şia neden cehennemlik oluyor?

Cevap: Çünkü şia fırkası aslında ne İmam Cafer Sadık r.ah’a ne de diğer imamlara gerçekte uymamışlardır. Bilakis O zevatı su-i istimal etmişlerdir. Bu imamları sahipleniyor görünerek kendilerine meşruiyet kazandırmaya çalışmışlardır. Olmadık nice yalan ve iftiraları bu imamlara isnad ederk onların ağızlarından sapkın itikatlarını desteklemek istemişlerdir.

Ve illa İmam Cafer sadık ve diğer imamlar gerçek ehli sünnet alimleridir bizlerin büyükleridir. Ne var ki bugüne dek sağlam gelmiş fıkıhları / sözleri fazlaca mevcut olmamış şianın manipülesine kurban olmuşlardır.

Soru: Şianın fıkıh alimi imam caferi sadıktır. Bu durumda nasıl sapık bir fırka olabilmiş?

Cevap: Bu sadece bir iddadır. İmam caferi sadıka dayanan bir sağlam kitap elde yoktur.
Onun en büyük eseri belki İmamı Azamdır. Ve imamı Azamın fıkhı kendi talebeleri tarafından kitaba geçmiş o kitaplar da tüm dünyaya yayılarak elimize ulaşmıştır.

Ancak şia Ashabı es geçerek Peygamberi anlamaya çalışmak hatasını Caferi Sadıkın fıkhı noktasında yineliyerek ciddi yanılgıya düşer ve Caferi Sadıkla taban tabana zıtı bir caferilik! fırkası üretir.

Soru: İmamı Azam Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel ve İdris Şafinin hocası imam Caferi sadıktır, bu imamlar ondan ders almışlarsa demekki imam Cafer pek büyuük ve sizce de makbuldür?

Cevap: Evet öyledir. Şu halde sizde onun yetiştirdiği bu imamlara uyun ki Caferi sadıka uymuş olunuz. zira talebenin öğretisi hocasına bilinir. madem ki zeka ve hafıza gücü ve ahlak ve dirayetçe bu imamlara yetişemiyorsunuz şu halde bu imamları es geçerek Caferi Sadıka uymuşluk idda edemezsiniz. Rivayet silsilesine riayet şarttır.

Soru: Ehlisünnet Hz Aliyi ne zaman 4.Halife olarak kabul etti?

Cevap: Hazreti Ali halife olduğu gün kabul ettiler. ehli sünnet Ashabı kiramın umum yoludur. ehli beyti Rasulillah ise Ashaba dahil ve birliktedir.

Ehli sünnet Rasulullahın cemati olan Ashabı Kiramın yolunda olunca (eli beytle beraber) onların inanç ve amellerini aynen alarak onlar neye nasıl inandıysa iman ederiz. madem ashab Hazreti Alinin hilafetinde ihtilaf etmemiş ve dördüncü sırada ona biat etmişlerdir demekki bizim itikadımız da aynen öyle olacaktır.

Biz bu defterleri kapattık. herşey ortadadır tartışmasını dahi artık yapmıyoruz. sorduğun soruların cevabı bellidir. yenilerle istersen dazla yorulma. sende Cemaate uy ve kurtul, nisa 115 ayetindeki tehditten korun.

—-
Soru: Peki Hz Ali halife iken Hz. Muaviye ile savaştı ve hakem olayı ile hz. Muaviye de halife oldu..şimdi sen olsan hangisini halife kabul ederdin.yine Hz Aliyimi yoksa Hz. Muaviyeyimi halife olarak görürsün?

Cevap: Kurtulucu tek fırka Ehli Sünnet inancına göre ‘teaddüdü l-imam fi zamani vahit’ caiz değildir. Yani bir zamanda ancak bir tek imam (emirül müminin) olur ikincisinin ki sahih değil biat edilmez. Ehli sünnette ittifakla Hazreti Alinin imameti/hilafeti sahih, Haz.Muaviyenin ki o süre içinde geçersiz olmuştur.

Ancak İmam Alinin vefatı ve Hazreti Hasanın hilafeti Hz. Muaviye’ye ala ihtiyarin tevdi etmesi akabinde onun hilafeti sahih kabul edilmiştir.

Şu halde diğer tüm mezhepdaşlarım gibi benim de itikadım budur.

—

Peygambere (s.a.v) karşı çıkmayanlar ancak müminlerin yoluna uyanlardır. Müminler ashabı kiramı severler ve asla arkalarından sözmezler. ancak kafirler münafıklar ve bidatçı fasıklar ashaba söver dil uzatır. Hazreti Ali’de Hazreti Hasan  Hüseyin’de ehli beyt ve yine ashabdandır hepsi başımızın tacıdır.

Evet Ashab arasında bazı ihtilaf olmuş bazı fitneciler arayı bozmuşlar.. bizler o ihtilafın içine girmez ve ashabı kiramı ehli beytten ayırmayız ve haşa birbirlerine hasımmışlar gibi görmeyiz. vuran da vurulanda müslümandır cennetliktir ihtilaf ictihada mebnidir, isabet eden iki ecir, hata eden bir ecir alir.

Hucurat suresi ayet 9 meali:

Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin.
Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın.
Çünkü Allah, âdaletli davrananları sever."

İşte bu ayet yukarda anlatılana delildir. Bak her iki gruba da Allah müslüman dedi.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1585 views
Son İleti 23 Kasım 2013, 23:29:57
Gönderen: Black_house
0 replies
1365 views
Son İleti 08 Aralık 2014, 10:16:40
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1471 views
Son İleti 08 Aralık 2014, 10:34:39
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1533 views
Son İleti 08 Aralık 2014, 11:33:58
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1308 views
Son İleti 08 Aralık 2014, 11:34:52
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
181 views
Son İleti 18 Ağustos 2018, 14:10:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
132 views
Son İleti 18 Ağustos 2018, 14:22:11
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
127 views
Son İleti 18 Ağustos 2018, 14:24:39
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
109 views
Son İleti 18 Ağustos 2018, 14:26:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
96 views
Son İleti 08 Eylül 2018, 12:43:51
Gönderen: Uyanan Gençlik