Kısaltmalar Sözlüğü

 • 24 replies
 • 22177 views

0 Üye ve 19 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #15 : 12 Şubat 2014, 21:18:09 »- O - Ö -

OACI: bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)

OAE: bk. ABÖ (Organization of African Unity)

OAİB: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

OAOP: Orta Amerika Ortak Pazarı

OAPEC: bk. PİEAÜÖ (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)

OAU: bk. ABÖ (Organization of African Unity)

OBESİD: Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

OCDE: bk. EİBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)

OCI: bk. İKÖ (Organization of the Islamic Conference)

ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ODÜ: Ordu Üniversitesi

OECD: bk. EİBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)

OEEC: bk. AEİBÖ (Organization for European Economic Cooperation)

OGM: 1. Orman Genel Müdürlüğü 2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

OIC: bk. İKÖ (Organization of the Islamic Conference)

OIEC: bk. UİİBÖ (Organization for International Economic Cooperation)

OKAN: Okan Üniversitesi

OKÖNEGM: Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

Okt. : Okutman

OKÜ: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

OMC: bk. DTÖ (World Trade Organization)

OMI: bk. UDÖ (International Maritime Organization)

OMÜ: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Onb. : Onbaşı

OPEC: bk. PİEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEP: bk. PİEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)

Opr. : Operatör

Or. : Ordu

Ora. : Oramiral

Ord. : Ordinaryüs

Org. : Orgeneral

ORKÖY: Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

Ort. : Ortaklık, ortakları, ortaklığı

OSB: Organize Sanayi Bölgesi

Osm. T. : Osmanlı Türkçesi

OSZE: bk. AGİT (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)

OUA : bk. ABÖ (Organization of African Unity)

OYAK: Ordu Yardımlaşma Kurumu

OYEGM: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

ÖÇKKB: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

öl. : Ölüm tarihi

ÖÖKGM: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

ör. : Örnek

ÖRGM: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ÖSGM: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü

ÖSS: Öğrenci Seçme Sınavı

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖTV: Özel tüketim vergisi

ÖYK: Özelleştirme Yüksek Kurulu

ÖYS: Öğrenci Yerleştirme Sınavı

öz. : Özel

ÖZİ: Özürlüler İdaresi Başkanlığı

ÖZÜ: Özyeğin Üniversitesi

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #16 : 12 Şubat 2014, 21:19:50 »
- P -

PAÜ: Pamukkale Üniversitesi

ped. : Pedagoji

PEN: bk. UYB (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)

PETKİM: Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü

PİEAÜÖ: Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü

PİEÜT: Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı

PİGM: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

PK: Posta kutusu

PO: Petrol Ofisi

POAŞ: Petrol Ofisi Anonim Şirketi

Port. : Portekizce

Prof. : Profesör

psikol. : Psikoloji

PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #17 : 12 Şubat 2014, 21:21:14 »
- R -

RAM: Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)

RC: Kızılhaç (Red Cross)

RCD: bk. KİBİB (Regional Cooperation for Development)

RK: Rekabet Kurumu

RNA: Ribo nükleik asit

ROM: Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)

Ro-Ro: Gemiye taşıt indirme bindirme (Rolon-roloff)

RSHM: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Rum. : Rumca

Rus. : Rusça

RÜ: Rize Üniversitesi

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #18 : 12 Şubat 2014, 21:25:30 »
- S - Ş -

S: Sayı

s. : Sayfa

sa. : Saat

SAS: Su Altı Savunma (Komandoları)

SAT: Su Altı Taarruz (Komandoları)

SATEM: Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi

SAÜ: Sakarya Üniversitesi

Sb. : Subay

SB: Sağlık Bakanlığı

SBF: Siyasal Bilgiler Fakültesi

SBS: Seviye Belirleme Sınavı

SDIF: bk. TMSF (Savings Deposit Insurance Fund)

SDÜ: Süleyman Demirel Üniversitesi

SEFD Bşk. : Millî Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı

SEK: Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

SEKA: Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

sf. : Sıfat

SG: Sahil Güvenlik

SGK: 1.Sosyal Güvenlik Kurumu 2. Sahil Güvenlik Komutanlığı

SGM: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

SHÇEK: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

SHÖ: Sivil Havacılık Örgütü

SİÜ: Siirt Üniversitesi

SKT: Son kullanma tarihi

Sl. : Slavca

SMWK: bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)

Sn. : 1. Sayın. 2. Saniye

snt. : Santral

SNÜ: Sinop Üniversitesi

Sok. : Sokak

SOS: Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)

sos. : Sosyoloji

sp. : Spor

SPA: bk. SUGES (Salus per aquam)

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu

Srp. : Sırpça

SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

SSDB: Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı

SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu

SSM: Savunma Sanayi Müsteşarlığı

STB: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

STK: Sivil Toplum Kuruluşu

STÖ: Sivil Toplum Örgütü

SUGES: Sudan gelen sağlık

SÜ: 1. Sabancı Üniversitesi 2. Selçuk Üniversitesi

SWIFT: bk. DBAFİT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

SYD: Sayısal yoğun disk

SYDGM: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Ş: Şirket

Şb. : Şube

ŞEHİR: İstanbul Şehir Üniversitesi

ŞÜ: Şırnak Üniversitesi

*

Çevrimdışı busegül

 • *
 • 20005
 • +359/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
  • Uyanan Gençlik
Kısaltmalar Sözlüğü
« Yanıtla #19 : 12 Şubat 2014, 21:35:04 »
- T -

t : Ton

T. : Türkçe

T.C. : Türkiye Cumhuriyeti

TAA : Türkiye Adalet Akademisi

TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

TAI: bk. THS (Turkish Aerospace Industry)

TAPDK: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

tar. : Tarih

TARİŞ: Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

TASS: Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

TAŞ: Türk Anonim Şirketi

TAU: Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Tb. : Tabur

TBB: 1. Türkiye Bankalar Birliği 2. Türkiye Barolar Birliği

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK: Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCZB: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

TDÇİ: Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

TDİ: Türkiye Denizcilik İşletmeleri

TDK: Türk Dil Kurumu

TEAE: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

TEFE: Toptan eşya fiyatları endeksi

TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

TEK: Türkiye Elektrik Kurumu

tek. : Teknik, teknoloji

tel. : Telefon

telg. : Telgraf

TEM: Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)

TEMSAN: Türkiye Elektromekanik Sanayii

TETAŞ: Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

TFF: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı

TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

TGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü

TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası

Tğm. : Teğmen

THA: Türk Haberler Ajansı

THK: 1. Türk Hava Kurumu 2. Türk Hukuk Kurumu

THS: Türk Havacılık Sanayii

THSGM: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

THY: Türk Hava Yolları

TIR: Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)

tic. : Ticaret

TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

TİKA: Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

TİM: Türkiye İhracatçılar Merkezi

TİSK: Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu

tiy. : Tiyatro

TK: bk. BTK (Telekomünikasyon Kurumu)

TKAE: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

TKB: 1. Türkiye Kalkınma Bankası 2. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3. Türk Kadınlar Birliği

TKF: Toplu Konut Fonu

TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri

TL: Türk lirası

tlks. : Teleks

tls. : Telsiz

TM: Türk malı

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi

TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TMSK: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

TNCÜ: Tunceli Üniversitesi

TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB ETÜ: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOEFL: Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)

TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Top. : Topçu

TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezi

TÖÜ: Turgut Özal Üniversitesi

TP: Türk Petrolleri

TPAO: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TPE: Türk Patent Enstitüsü

TR: Türkiye

TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

TRKGM: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

TRS: Toros Üniversitesi

TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

TSE: Türk Standartları Enstitüsü

TSİ: Türkiye saati ile

TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri

TSKB: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

TT: Türkiye Türkçesi

TTB: Türk Tabipleri Birliği

TTK: 1. Türk Tarih Kurumu 2.Türkiye Taşkömürü Kurumu

TTKB: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

TTOK: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

TUBİM: Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi

Tug. : Tugay

Tuğa. : Tuğamiral

Tuğg. : Tuğgeneral

TURKSTAT: bk. TÜİK (Turkish Statistic Institution)

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

TÜ: Trakya Üniversitesi

TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜDEMSAŞ: Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii Anonim Şirketi

TÜFE: Tüketici fiyatları endeksi

TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

TÜLOMSAŞ: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi

Tüm. : Tümen

Tüma. : Tümamiral

Tümg. : Tümgeneral

TÜPRAŞ: Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi

TÜRDOK: Türkiye Dokümantasyon Merkezi

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

TÜRKİYE KOOP: Türkiye Millî Kooperatifler Birliği

TÜRKKOOP: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

TÜRKSAT: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi

TÜRKŞEKER: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi

TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

TÜTAV: Türk Tanıtma Vakfı

TÜVASAŞ: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi

TV: Televizyon

TYDTA: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

TZDK: Türkiye Zirai Donatım Kurumu

TZOB: Türkiye Ziraat Odaları Birliği

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
3543 views
Son İleti 02 Nisan 2008, 22:03:30
Gönderen: kardelen
27 replies
15116 views
Son İleti 21 Mart 2009, 22:54:18
Gönderen: kardelen
0 replies
2554 views
Son İleti 25 Ekim 2010, 12:43:38
Gönderen: busegül
0 replies
2372 views
Son İleti 19 Şubat 2012, 13:36:57
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2165 views
Son İleti 06 Kasım 2012, 09:47:34
Gönderen: busegül
21 replies
8653 views
Son İleti 27 Aralık 2012, 12:29:33
Gönderen: busegül
Hukuk Sözlüğü

Başlatan D®agon « 1 2 ... 5 6 » Sözlükler

28 replies
8722 views
Son İleti 22 Ağustos 2013, 09:38:14
Gönderen: D®agon
0 replies
2808 views
Son İleti 15 Eylül 2013, 22:48:43
Gönderen: busegül
5 replies
3723 views
Son İleti 27 Ekim 2013, 00:18:53
Gönderen: D®agon
0 replies
779 views
Son İleti 28 Temmuz 2017, 15:08:40
Gönderen: Webmaster