Altın Sahabe

 • 4 replies
 • 4526 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı pusula

 • ****
 • 290
 • +57/-3
 • Cinsiyet: Bay
 • Kaybolduğunuz yolda pusulanız Hz. Kur'an olsun...
Altın Sahabe
« : 03 Nisan 2008, 17:38:48 »Peygamberlerden sonra insanların en üstünü          :  Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK
 Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe                        :  Hz. ÖMER
 Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe                           :  Hz. OSMAN
 Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı                    :  Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB
 Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri                  :  ABDURRAHMAN BİN AVF
 Cennetle müjdelenen ümmetin emîni                     :  EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH
 Resûlullahın okçusu                                            :  SA'D BİN EBÎ VAKKÂS
 İlk Müslüman olanlardan                                      :  TALHÂ BİN UBEYDULLAH 
 Cennetle müjdelenenlerden                                    :  ZÜBEYR BİN AVVÂM
 Peygamberimizin amcası                                     :  ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB
 Tefsîr âlimlerinin şâhı                                         :  ABDULLAH BİN ABBÂS
 Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî                 :  ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
 Uhud şehitlerinden                                            :  ABDULLAH BİN CAHŞ
 Hz. Ebu Bekir'in oğlu                                         :  ABDULLAH EBUBEKRİ SİDDÎK
 Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu                         :  ABDULLAH BİN HANZALA
 Resûlullahın elçilerinden                                     :  ABDULLAH BİN HUZÂFE
 Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî                :  ABDULLAH BİN MES'ÛD
 En çok hadîs bilen sahâbîlerden                           :  ABDULLAH BİN ÖMER
 Resûlullahın şâiri                                               :  ABDULLAH BİN REVÂHA
 Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî :  ABDULLAH BİN SELÂM
 Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî                  :  ABDULLAH BİN SÜHEYL
 Sâhib-ül ezân                                                  :  ABDULLAH BİN ZEYD 
 Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî               :  ABDULLAH BİN ZÜBEYR
 Âilece cömert olan sahâbî                                  :  ADİ BİN HÂTİM TÂİ
 Meleklerin defnettiği sahâbî                                :  ÂMİR BİN FÜHEYRE
 Şehîd oğlu şehîd                                               :  AMMÂR BİN YÂSER
 Meşhûr Arab dâhîlerinden                                    :  AMR BİN ÂS
 Arıların koruduğu sahâbî                                      :  ÂSIM BİN SÂBİT
 Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî                     :  BERÂ BİN ÂZİB
 Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî                         :  BEŞİR BİN SA'D
 Peygamber efendimizin müezzini                             :  BİLÂL-İ HABEŞİ
 Resûlullahın sancaktarı                                         :  BÜREYDE BİN HASİB
 Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden                   :  CÂBİR BİN ABDULLAH
 Cennete uçarak giden sahâbî                               :  CA'FER-İ TAYYÂR
 Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî            :  DIHYE-İ KELBÎ
 Peygamber efendimizin fedâisi                               :  EBÛ DÜCÂNE
 Mihmândâr-ı Resûlullah                                        :  EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
 En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî                  :  EBÛ HÜREYRE
 Resûlullahın süvârilerinden                                    :  EBÛ KATÂDE
 Tevbesi ile meşhûr sahâbî                                      :  EBU LÜBÂBE
 Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden                  :  EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ
 Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden                    :  EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ
 Tek başına hicret eden sahâbî                               :  EBÛ SELEME
 Resulullahın fedâisi                                              :  EBÛ TALHÂ
 Gıfarî kâbilsenin reisî                                             :  EBÛ ZER GIFÂRÎ
 Kâdılık yapan sahâbîlerden                                      :  EBÜDDERDÂ
 Resûlullahın hizmetçisi                                           :  ENES BİN MÂLİK
 Evi ilk vakıf olan sahâbî:                                         :  ERKAM BİN EBİ'L ERKAM
 Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî           :  ES'AD BİN ZÜRÂRE
 Yemenli sahâbîlerden                                              :  FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
 İlk Müslüman sahâbîlerden                                       :  HABBÂB BİN ERET
 İlk Müslüman olan sahâbîlerden                                 :  HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS
 Meleklerin yıkadığı sahâbî                                         :  HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
 Darağacında ilk namaz kılan sahâbî                             :  HUBEYB BİN ADİY
 Sevgili Peygamberimizin sırdaşı                                  :  HUZEYFE BİN YEMÂN
 Şehîdlerin efendisi                                                   :  Hz. HAMZA
 Peygamber efendimizin şâirlerinden                             :  KÂ'B BİN MÂLİK
 Resûlullahın süvârilerinden                                         :  MİKDÂD BİN ESVED
 Resûlullah efendimizin fedâîlerinden                             :  MUHAMMED BİN MESLEME
 İslâmda ilk öğretmen                                                :  MUS'AB BİN UMEYR
 Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî                                   :  MU'ÂZ BİN CEBEL
 Hâşimoğullarının en yaşlısı                                          :  NEVFEL BİN HÂRİS
 Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından                      :  NU'MÂN BİN MUKARRİN
 Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî                        :  OSMAN BİN MAZ'ÛN
 Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî                                  :  OSMAN BİN TALHÂ
 Peygamber efendimizin hatîblerinden                               :  SÂBİT BİN KAYS
 Ensârın en hayırlılarından                                            :  SA'D BİN MU'ÂZ
 Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî                                :  SA'D BİN REBİ
 Hz. Ömer'e benzeyen vâli                                          :  SAİD BİN ÂMİR
 Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan                               :  SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE
 Eshâb-ı kirâmın okçularından                                       :  SEHL BİN HANİF
 Medîne'de en son vefât eden sahâbî                                :  SEHL BİN SA'D
 Piyâdelerin en hayırlısı                                              :  SELEME BİN EKVÂ
 Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî                               :  SELEME BİN HİŞÂM
 Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî                                 :  SELMÂN-I FÂRİSİ
 Resûlullahın hizmetçisi                                                 :  SEVBÂN
 Yemâme kabîlesi reisi                                               :  SÜMÂME BİN ÜSÂL
 Işık Saçan Sahâbî                                                   :  TUFEYL BİN AMR
 Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî              :  UBÂDE BİN SÂMİT
 Eshâb-ı suffadan :                                                    : UKBE BİN ÂMİR
 Kırâati ile meşhûr sahâbî :                                             ÜBEYY BİN KÂ'B
 Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden                            :  ÜSÂME BİN ZEYD
 Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından                                   :  ÜSEYD BİN HUDAYR
 Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî                         :  VELÎD BİN VELÎD
 Medîneli ilk Müslümanlardan                                          :  ABDULLAH BİN ATİK 
 Peygamberimizin müezzinlerinden                                   :  ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM 
 Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî                              :  ABBAS BİN UBÂDE
 Müminlerin annelerinden                                                :  CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS 
 Peygamberimizin azatlı kölelerinden                                 :  EBU RAFİ
 Peygamberimizin süt kardeşi                                          :  EBU SÜFYAN BİN HÂRİS
 Hz. Ali’nin annesi                                                          :  FÂTİMA BİNTİ ESED 
 Mekkeli sahabilerden                                                     :  HACCAC BİN ILAT
 Peygamberimizin ilk hanımı                                                :  HADİCE-TÜL KÜBRA 
 Peygamberimizin hanımlarından                                           :  HAFSA BİNTİ ÖMER
 Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî                    :  HÂLİD BİN VELİD
 Peygamberimizin sütannesi Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap                                                  :  HALİME HATUN
 Peygamber efendimizin halasının kızı                                      :  HAMNE BİNTİ CAHŞ 
 Meşhur kadın şair sahabilerden                                             :  HANSA HATUN
 Peygamber efendimizin şairlerinden                                    :  HASSAN BİN SABİT
 Peygamber efendimizin elçilerinden                                       :  HÂTİB BİN EBİ BELTEA 
 Peygamberimizin hanımlarından                                                 :  Hz. AİŞE-İ SIDDIKA 
 Peygamberimizin en sevgili kerimesi                                         :  Hz. FÂTIMA
 Cennet gençlerinin efendisi                                                 :  Hz. HASAN
 Cennet gençlerinin seyyidi                                                     :  Hz. HÜSEYİN
 Peygamberimizin hanımlarından                                             :  Hz. REYHANE 
 Cennetle müjdelenenlerden                                                :  HZ. SAİD BİN ZEYD 
 Meşhur İslâm kumandanlarından                                           :  İKRİME BİN EBİ CEHİL
 Meleklerle konuşan Sahâbî                                                   :  İMRÂN BİN HUSAYN
 Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî                            :  KÂ’B BİN ZÜHEYR
 Eshab-ı kiramın okçularından                                                   :  KATADE BİN NU’MAN
 Peygamberimizin hanımlarından                                                :  MEYMUNE BİNTİ HÂRİS 
 Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî                                        :  MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE 
 Eshab-ı kiramın elçilerinden                                                    :  RİBİ BİN ÂMİR
 Ensârın sancaktarlarından                                                      :  SA’D BİN UBÂDE 
 Peygamberimizin halası                                                            :  SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB
 Peygamberimizin hanımlarından                                              :  SAFİYYE BİNTİ HUYEY 
 Ailece müslüman olan sahabilerden                                                  :  SEDDAD BİN EVS
 Peygamberimizin hanımlarından                                                  :  SEVDE BİNTİ ZEM'A
 Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden                                                      :  SÜRÂKA BİN MÂLİK
 Hz. Ali'nin abisi                                                                        :  UKAYL BİN EBİ TÂLİB 
 Peygamberimizin dadısı                                                                    :  ÜMM-İ EYMEN
 Peygamberimizin hanımlarından                                                          :  ÜMM-İ HABİBE
 Hz. Ali’nin kızkardeşi                                                                    :  ÜMM-İ HÂNİ 
 Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi                                         :  ÜMM-İ HİRAM
 Hz. Ebu Bekir'in hanımı                                                              :  ÜMM-İ RUMAN
 Devsli muhacir hanım sahabîlerden                                                :  ÜMM-İ ŞERİK 
 Eshabın kadın kahramanlarından                                                     :  ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN
 Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî                                      :  VAHŞİ 
 Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî                                 :  ZEYD BİN DESİNNE
 İlk îman eden köle                                                                    :  ZEYD BİN HÂRİSE
 En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî                                                  :  ZEYD BİN SÂBİT
 Peygamberimizin hanımlarından                                                      :  ZEYNEB BİNTİ CAHŞ                               
 

*

Çevrimdışı D®agon

 • Her Şey Senin Rızan İçin Allah'ım.
 • *
 • 11539
 • +523/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • bilyonmu
Ynt: ALTIN SAHABE
« Yanıtla #1 : 03 Nisan 2008, 23:53:17 »
aarroo

Emeğine sağlık pusula. (+) veriyorum sana.

Bilgimiz tazelendi. tşkk

*

Çevrimdışı elif

 • ****
 • 307
 • +32/-0
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: ALTIN SAHABE
« Yanıtla #2 : 11 Nisan 2008, 22:59:22 »
 aarroo 103 SAĞOL  KARDEŞİM

*

Çevrimdışı Asilzade

 • Asilzade
 • *****
 • 1247
 • +108/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Asalet Ahlakın Temelidir
Ynt: Altın Sahabe
« Yanıtla #3 : 17 Temmuz 2008, 12:23:19 »
s.a

Allah razı olsun kardeşim

mevlam cümlemizi onların şefaatlerinden mahrum bırakmasın

onlara azıcıkta olsa kalblerinde buğz olan fırak-ı dâalleden eylemesin

onlara da hidayet etsin

selametle
ASİLLER ŞIMARMAZ. ASİL AZMAZ. BAL KOKMAZ. KOKARSA TEREYAĞI KOKAR. ASLI AYRANDIR ÇÜNKÜ.


*

Çevrimdışı ...katre...

 • ....€vindar....
 • ****
 • 828
 • +30/-0
 • Cinsiyet: Bayan
 • !!!..GOD IS THE LIGHT..!!!
Ynt: Altın Sahabe
« Yanıtla #4 : 06 Ağustos 2008, 08:21:31 »
 103 aarroo

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1813 views
Son İleti 14 Ekim 2011, 20:08:25
Gönderen: busegül
0 replies
1650 views
Son İleti 02 Mayıs 2013, 14:07:56
Gönderen: busegül
0 replies
1960 views
Son İleti 22 Mayıs 2013, 23:14:07
Gönderen: sult@n
0 replies
1510 views
Son İleti 28 Ekim 2013, 20:14:48
Gönderen: busegül
0 replies
889 views
Son İleti 19 Mart 2017, 17:19:06
Gönderen: Nadya
0 replies
320 views
Son İleti 23 Mart 2018, 18:06:41
Gönderen: crazy_man
0 replies
159 views
Son İleti 02 Mayıs 2018, 14:04:47
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
176 views
Son İleti 02 Mayıs 2018, 14:09:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
93 views
Son İleti 02 Mayıs 2018, 14:52:39
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
108 views
Son İleti 06 Mayıs 2018, 15:19:35
Gönderen: Uyanan Gençlik