AÖF Yaşayan dünya dinleri - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 770 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63657
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner- Mecusilikte Ahura Mazda ve Angra Mainyu düalizmi hangi dönemde ortaya çıktı: Sasaniler

- Zerdüşt'e göre bütün varlıkların zuhur ettiği ilahi varlık: Ahura Mazda

- Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta'nın Zerdüşt'e atfedilen bölümü : Gathalar

- Maniheizm'in yayıldığı bölgelerden biri: Suriye

- Taoizm'den sonra Çin'in en önemli ikinci yerli dini kabul edilen : Konfüçyanizm

- Taoizm'de ölümsüzlüğü elde etmek için yapılan yardımcı uygulamalardan biri: Perhiz kurallarına uymak

- Şintoizm'de Güneş tanrıçası ve aynı zamanda diğer tanrıların başkanı kabul edilen tanrı: Amaterasu

- Konfüçyanizm'de ibadet şekli olmayan: Amaterasu'ya ibadet

- Budizm'in başlangıcını oluşturan ilk vaaz: Dharma

- Budizm'in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan bir kelime olup "sönme" "sakinleşme" anlamına gelir: Nirvana

- Mahayana: Boddhisattva inancı, herkesin bir buddha haline gelmesi, trikaya (Buddhanın üç farklı bedene sahip olduğu anlayışı), merhamet ve hikmet, ibadet, laik kişlerin önemli oluşu, felsefedeki yeni düşünceler, nirvana ve samsara ilişkisi ve yeni sutralar. Mahayana, Budist mezhebinin özellikleridir.   

- Budist cemaatini oluşturan gruplardan biri: Erkek keşişler

- Hinduizm'de hakikatı görme sürecinin safhaları olan "sessizlik, derin düşünme ve vizyon" ne ile adlandırılır: Tapas

- Caynizm'in kurucularıyla ilgili yanlış olan: Her bir cina geçmişteki geleneği yeni bir şekilde yorumlar.

- Caynizm'in kurucusu Vardhamana'nın mutlak bilgiye ulaşmak ve evrensel acıdan kurtulmanın
evrensel metodunu keşfetmek için kökünü kazıdığı unsurlardan olmayan: Hüzün

- islam alimleri tarafından ilk "Milel ve Nihal" başlığı altında yazılan ilk eser kime ait:
Abdulkadir el-Bağdadi

- Dinlere yönelik saha araştırmalarında ele alınan yöntem olmayan: Tebliğ

- Halk arasında yaygın olarak dinin Allah'tan kaynaklanan ilahi yapı yada kurum olduğu ve çeşitli kutsal değerlerin ifadesi olduğu düşünülmektedir.

- Dinlerin sınıflandırılmasında dikkate alınan özelliklerden olmayan: Melek düşüncesi

- İnsanlığın erken dönem tarihinde büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü bir zaman diliminin varlığından söz eden Batılı bilim adamı: Frazer

- Cayinizm'in iki büyük mezhebinden biridir. Dünyayı mutlak terkin bir ifadesi olarak çıplaklığı
uygular. Kadınların bu şekilde davranamayacağından kurtuluşu gerçekleştirmeye muktedir olmadığını kabul edern Cayinist mezhep: Digambaralar

- Hangisi tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliğini içerir: Panteizm

- Bayramlar, kast yükümlülükleri ve hac yerleri gibi konuları içeren Hint kutsal metinleri: Puranalar

- XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan araştırma ve incelemeler, dinle ilgili teorilerden hangisinin gerçekte masabaşı değerlendirmeler olduğunu ortaya koymuştur: Pozitivist

- Dünyada bozulan ahlaki ve tabii düzeni yeniden düzeltmek maksadıyla on farklı bedende (avatar) dünyaya inmeye başlayan varlığa ne ad verilir: Vişnu

- "Milel ve Nihal" geleneği bağlamında yazılan eserlerin Hıristiyan tarihinde yazılan apolojetik eserlerden farkı:  Farklı inanç sistemlerini ele alırken elden geldiğince onların kaynaklarına yer vermesi ve objektif tanımlama yapmaya çalışması.

- Hinduizmin ibadet ile ilgili ilkelerinden olmayan: İbadet anlayışında yeknesaklık olması

- Dinler tarihiyle ilgili Türkçe olarak yazılan en eski eser ve yazarı: Şemseddin Sami, Esatir

- Hinduizmde cenaze anlayışı ile ilgili yanlış olan: Çocuklar dahil tüm cesetler yakılır.

- Erken dönem metinleri öne çıkartan, laikler için daha çok rolü ve keşişler için daha çok
sosyal faaliyeti savunan Budistlere ne ad verilir: Protestan budistler

- Ahirete ilişkin anlatımları Budizmin etkisi ile gelişen ve insanların bu dünyada yaptıkları
iyi veya kötü işlerin karşılığını hem bu dünyada hem de gelecek dünyada göreceğini
savunan din: Konfüçyanizm

- Japon kültüründe, özellikle de muharip güçler olan samurayların terbiyesinde ve
ahlaklarında önemli tesirleri olan mezhep : Zen Budizmi

- Sih ibadeti ile ilgili yanlış olan: Sihizmde "kutsal gün anlayışı" vardır ve önem arz etmektedir.

- Konfüçyanizmin ibadet anlayışı ile yanlış olan: Ferdî ibadet ve dua şartı vardır

- Buddha her ne kadar aşkın bir tanrıya yönelik herhangi bir atıfta bulunmamış olsa da,
ölümünden sonra gelişen Budist anlayış onu, insani yapısını aşan bir şekle dönüştürmüştür.
Buddha'nın yukarıdaki niteliğini ifade etmek için kullanılan kavram: Dharmakaya

- Budist dünya görüşünün ve düşüncesinin temelini oluşturan, varlığın üç özelliğinden biri: Anicca (geçicilik )
- Çin ve Japon dinlerinden olmayan:  Cayinizm

- Günümüzde, Japonya’da halk arasında yaygın olarak yaşanan ve “popüler din” ya da
“halk dini” olarak bilinen şintoist anlayış: Minkan Şinko

- Karma inancı ile ilgili yanlış olan: İnsanların bu dünyaya tekrar tekrar gelmelerine verilen addır

- Hindistan’da “dinlerin aynı ağacın dalları” olduğu benzetmesini kullanan kişi: Mahatma Gandhi
- Halk arasındaki yaygın kullanımda din kavramının birlikte kullanıldığı terim: Kutsal

- Tanrı ya da tanrıların doğaüstü, üstün güçler olarak algılandığı görüş: Teizm

- Din kavramının Kur’an’da yer alan anlamı olmayan: Hasene

- Cayinist hayatın hedefi: Karma’dan kurtulmak

- Mezheplerin yapıları itibarıyla incelendiği ana kategoriler: İtikâdî-fıkhî-siyasi

- Tüm inanç sistemlerinde inanç esasları yanında önemli olarak kabul edilen ilke: Ahlak

- Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesi: Reenkarnasyon

- Budizm'de keşişler cemaatinin hayatını düzenleyen kutsal metin: Vinaya Pitaka

- Hinduizm’in kast sınıflarından olmayan: Aryanlar

- Taoizm’in en önemli dört ekolünden olmayan: Kabalist ekol

- Kurucusu Guru Nanak olan din: Sihizm

- Konfüçyanizmin en önemli dini metinlerinden olmayan: Ortayol Kitabı

- Budizm’deki dört seçkin hakikatten olmayan: Anatman

- Şintoizm’de genel olarak tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad verilir: Kami
- "Beş Budist Emir"den olmayan: Oruç tutmak

- İmparatorluk ailesinin emriyle kaleme alınan ve Şintoizm'in birinci dereceden en önemli
iki kutsal kitabı kabul edilen kitaplar : Kojiki ve Nihongi

- “Gök Tanrı” olarak tercüme edilen ve göklerde ikamet ettiğine inanılan Konfüçyanizm Tanrısı: Tien
- Buddha öğretisinin ana kaynağı oluşturan derlemelerden olmayan: Vinaya-Nikaya

- Hinduizm’de ayinler ve bu ayinlerin yerine getiriliş tarzını ele alan metinlere ne denir: Brahmanalar

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
472 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
352 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
380 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
574 views
Son İleti 03 Ocak 2018, 11:26:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
345 views
Son İleti 14 Ocak 2018, 12:28:02
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
329 views
Son İleti 08 Mart 2018, 16:15:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
483 views
Son İleti 29 Mart 2018, 18:14:39
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
417 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 15:46:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
406 views
Son İleti 03 Mayıs 2018, 10:57:39
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
246 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:17:28
Gönderen: Uyanan Gençlik