Günümüz Fıkıh Problemleri - Sınav Soruları ve Cevapları Kısa Kısa

  • 0 replies
  • 525 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63781
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner♥ Para dışında bir şeyin aynının değilde, menfaatinin bir bedel karşılığında satılması. Kiralama

♥ Kredi kartı uygulamasında, banka müşteri ilişkisi fıkıh literatüründe hangisine dayandırılabilir: Kefalet

♥ Sigortalı ve sigortacının aynı kişiler olmadığı ve kooperatifleşmenin söz konusu olduğu sigorta türü: Değişken Primli

♥ Müsabak kavramı İslam literatüründe hangisini ifade eder: Yarışma

♥ Fıkıhta Din, Can, Akıl, Mal ve Nesilden oluşan beş temel değeri korumaya yönelik hükümler: Zaruriyat

♥ Bir müslümanın müşrikle evliliğinin İslam hukukundaki hükmü: Batıl

♥ Hanefilere göre, gayrimüslimlerce mal sayılan bir şeyi helak eden bir müslümanın, bu malı tazmin etme şekl: Bedeli ile

♥ Kredi kartı uygulanarak marketten alış-veriş yapan Yelda Hanım ile market arasında alacağın tahsili bakımından gerçekleşen işlem: Havale

♥ Kredi kartı uygulamasında banka-müşteri ilişkisi, fıkıh literatüründe hangi muamelye dayandırılabilir: Kefalet

♥ İktisadi ürünlerden sahibine ortaklık imkanı sağlayan: Hisse Senedi

♥ Müşteri ile banka arasında borç akdi gibi kabul edilen ve sadece müşterinin parasını emniyetli bir şekilde saklanmasını ve çeşitli bankacılık işlemlerinden karşılıksız yaralanmasını sağlayan hesap türü: Cari
hesap


♥ Sabit gelirli kıymetli bir evrak: Hazine Bonosu

♥ Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetleri: Hazine Bonosu

♥ Katılanların hepsinin para yatırdığı ve kazananın çekilişe / şansa bağlı olarak belirlendiği yarışma türleri dini açıdan hangi kapsamda yer alır: Kumar

♥ Evlilik ne ile son bulmaz: Yaralanma

♥ İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre bir Zimmiyi kasten öldüren müslümana uygulanacak ceza: Diyet

♥ Katılım bankacılığında kredi kullandırma yollarından biri olan emek-sermaye ortaklığı: Mudârebe

♥ Çalışma / Emek bir taraftan ve sermaye diğer taraftan olmak üzere, kâr / zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklığa fıkıh ilminde verilen isim: Mudârebe

"Riba" kelimesi neyi ifade eder: Faiz

♥ Kur'an ve Sünne'te Türkçe'deki faiz karşılığı olarak kullanılan kelime: Ribâ

♥ Çek veya senedin ciro edilmesine İslam hukukunda ne ad verilir: Havale

♥ Hz. peygamberin (s.a.v.) vade yapılmasını yasakladığı satış türü: Takas

♥ Kocanın gerek evlilik akdinin kuruluşu sırasında, gerekse nikahın devamı süresince boşama salahiyetini hanımına devredebilmesine fıkıh literatüründe ne ad verilir: Tefvizü't-talak

Miras payları ve hadler ile ilgili hükümler hangi hüküm gurubu kapsamındadır: Mukadderat

♥ Katılım bankasının müşterisine kullandırmak üzere satın aldığı ve malın mülkiyetinin taksitler, kira bedeli olarak ödendikten sonra müşteriye geçmesini sağlayan uygulama: Finansal Kiralama 

♥ Gayrimüslimlerin yoğun olduğu müslüman azınlıkların dini problemlerini ele alan özel fıkıh dalı: Fıkhü'i-Câliyât

♥ Yolculukta dört rekatlı farz namazların iki rekat olarak kılınması islam dininin hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir: Esneklik

♥ islam bilginleri adli otopsinin caiz olduğunu esas itibariyle hangisine dayandırmaktadır: Zaruret

♥ Ahmet B. Hanbel'e göre, hastanın tedaviyi kabul etmemesi caizdir. Bu görüş hangisinin meşruluğu için bir dayanak olarak değerlendirilir: Pasif ötenazi

♥ Hangisinde kıyas yoluyla genişletici yorum yapılabilir: Satım sözleşmesi

♥ Haccın Farzlarından olan tavafa ne ad verilir: Ziyaret Tavafı

♥ Klasik fıkıh bilginlerinin çogunluğu çocuk düşürmenin dini hükmü konusunda insanın yaradılış evrelerinden hangisini esas almışlardır: Ruh üflenmesi

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
257 views
Son İleti 01 Ekim 2018, 08:59:51
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
463 views
Son İleti 01 Ekim 2018, 09:36:04
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
721 views
Son İleti 01 Ekim 2018, 11:00:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
372 views
Son İleti 08 Ekim 2018, 15:32:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
294 views
Son İleti 20 Ekim 2018, 16:16:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1055 views
Son İleti 23 Ekim 2018, 09:44:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
212 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 11:58:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
263 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 12:38:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
338 views
Son İleti 08 Ocak 2019, 16:41:52
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
240 views
Son İleti 09 Ocak 2019, 17:34:02
Gönderen: Ders Hocası