4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 2

  • 0 replies
  • 836 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: BayA. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (20P)
1. (.....) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
2. (.....) Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır.
3. (.....)Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
4. (.....)Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
5. (.....) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.
6. (.....)Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.
7. (.....) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemli değildir.
8. (.....) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeyiz.
9. (.....) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.
10.(.....) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.(10P)
kanıtlara - saygılı - doğal - iletişim sorunları - kurallar

1. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve .................................. olmalıdır.
2. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve ....................................... olduğu unutulmamalıdır.
3. İnsanlar arasındaki ........................................................... anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir.
4. Yasalar, yönetmelikler ve ................................................ ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez.
5. Uzlaşı sağlayabilmek için kişiler görüşlerini ................................................ dayandırarak savunmalıdırlar.

C. Aşağıdaki kavramların tanımlarını yazınız. ( 18P)
Uzlaşı:

Empati:

Çocuk haklarından 5 tanesini yazınız.

D. Uzlaşı sürecinin gelişim basamaklarını  sırasıyla yazınız.(12 p)
1.……………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………4.……………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………
6.……………………………………………………………………………………

D. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (Her soru 4 puan.)

 
1)Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?
A) Sorunu görmezden gelmek
B) Karşımızdakini dinlememek
C) Empati kurmak
D) Taraflı davranmak

2) Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?
A) Anlaşma      
B) Eşitlik
C) Sorumluluk   
D) Uzlaşı

3) Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez?
A) Herkesin düşüncelerini özgürce söylemesine fırsat verilmesi
B) Herkesin fikrine saygı duyulması
C) Olaylara yalnızca kendi açısından bakılması
D) Tarafların birbirine hoşgörülü olması

4) Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?
A) Saygılı olmak
B) Açık fikirli olmak
C) İş birliğine açık olmak
D) Sabit fikirli olmak

5) İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her birine ne denir?
A) Taraf      
B) Anlaşmazlık
C) Eşitlik      
D) İletişim

6)  Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?
A) Uzlaşıya açık olur.
B) Empati yapmazlar.
C) Ortak kararlara uyarlar.
D) Anlaşmazlık yapmazlar.

7) Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir?
“Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır.”
A) Uzlaşı
B) Güven
C) Anlayış
D) Dayanışma

8) İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık yaşanması durumuna ne denir?
A) Anlaşmazlık   
B) Anlaşma
C) Tarafsızlık
D) Sempati

9) Hafta sonu tatilinde nereye gideceğine karar veremeyen Efe’nin ailesi aşağıdakilerden hangisini yaparsa uzlaşı sağlamış olur?
A) Babasının istediği yere giderek,
B) Tartışma ortamı yaratarak,
C) Herkesin fikrini alıp, çoğunluğun istediğini yaparak,
D)Hiçbir yere gitmeyerek.

10)Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
A) Okul meclisleri
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Hastaneler
D) İl ve ilçe insan hakları kurulları


CEVAP ANAHTARI:
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (20P)
1. (.Y..) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
2. (.Y..) Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır.
3. (.D.) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
4. (.D.) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
5. (.D.) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.
6. (.Y.) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.
7. (.D.) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemli değildir.
8. (.D..) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeyiz.
9. (.D..) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.
10.(.D..) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.(10P)
1. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve .......saygılı ........ olmalıdır.
2. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve ......doğal......... olduğu unutulmamalıdır.
3. İnsanlar arasındaki ......iletişim sorunları.............. anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir.
4. Yasalar, yönetmelikler ve .....kurallar.......... ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez.
5. Uzlaşı sağlayabilmek için kişiler görüşlerini ......kanıtlara ...... dayandırarak savunmalıdırlar.

C. Aşağıdaki kavramların tanımlarını yazınız. ( 18P)
Uzlaşı: Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır.

Empati: Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız.

Çocuk haklarından 5 tanesini yazınız.
1. Her çocuğun eğitim hakkı vardır.
2. Çocuklar dinlenme boş zamanlarını değerlendirme oyun oynama ve eğlenme hakkına sahiptir.
3. Her çocuk işlerde zorla çalıştırılamaz.
4. Her çocuk isim alma ve vatandaşlık hakkına sahiptir.
5. Sağlık Hakkı

D. Uzlaşı sürecinin gelişim basamaklarını sırasıyla yazınız.(12 p)
1. Sinirlerimize hakim olmalıyız.
2. Uzlaşı yaparken empati kurmalıyız.Yani kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymalıyız.
3. Her iki tarafa da adil olmak gereklidir.
4. Her iki tarafı da düşünerek, mutlu etmeye çalışılmalıdır.
5. Ailelerin gerginleşmesine izin verilmemelidir.

D. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (Her soru 4 puan.)

1) Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?
C) Empati kurmak

2) Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?
B) Eşitlik

3) Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez?
C) Olaylara yalnızca kendi açısından bakılması

4) Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?
D) Sabit fikirli olmak

5) İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her birine ne denir?
A) Taraf      

6)  Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?
B) Empati yapmazlar.

7) Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir?
“Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır.”
A) Uzlaşı

8) İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık yaşanması durumuna ne denir?
A) Anlaşmazlık   

9) Hafta sonu tatilinde nereye gideceğine karar veremeyen Efe’nin ailesi aşağıdakilerden hangisini C) Herkesin fikrini alıp, çoğunluğun istediğini yaparak,

10) Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
C) Hastaneler

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
3 replies
4726 views
Son İleti 09 Ocak 2011, 18:14:20
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2568 views
Son İleti 09 Ocak 2011, 17:46:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
768 views
Son İleti 20 Temmuz 2016, 12:35:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
895 views
Son İleti 20 Temmuz 2016, 13:33:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
1 replies
888 views
Son İleti 09 Kasım 2017, 15:07:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
350 views
Son İleti 27 Aralık 2017, 07:37:01
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
837 views
Son İleti 28 Aralık 2017, 14:47:59
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
504 views
Son İleti 28 Aralık 2017, 14:22:09
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
477 views
Son İleti 28 Aralık 2017, 14:06:05
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
425 views
Son İleti 05 Nisan 2018, 15:35:17
Gönderen: Egitimhane