Gelin ve Damat Birlikte ise Dini Nikah Nasıl Kıyılır?

  • 0 replies
  • 376 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: BaySünnete uygun nikâh şöyle kıyılır:

Bu devirde dini bilenler azaldığı için, nikâh kıyacak kimse, damada ve geline,
Allahü teâlânın sıfatlarını sayıp, İmanın ve İslam’ın şartlarını da söyledikten sonra,
(Kabul ettin mi?) diye sorar.
Evet cevabını alıp, damatla gelinin Müslüman olduğu böylece anlaşıldıktan sonra nikâhları kıyılır.

Önce gelinin adını, mesela Şahiddin kızı Serpil diye yazar.
Sonra damadın adını, mesela Alamittin oğlu Mevlüt'ü diye yazar.
Sonra iki erkek şahidin adını, babalarının isimleriyle birlikte yazar.
Sonra, uyuşulan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.
[Mehr-i müeccelin çok olması kızın menfaatinedir. Mesela 11 Reşat altını olabilir.
Erkek boşadığı zaman bu mehri vermesi şarttır. Çok olursa, basit sebeplerle hanımını boşamaz.]

İstigfar okuyarak, oradakilere tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh yaptırır:
Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ yemlikü li-nefsihî mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ.

Yâ Rabbî! Hîn-i büluğumdan bu âna gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk itikadlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim.
Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıkdır. Bildirdikleri doğrudur.
Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah.
Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri
ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh.
Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha
tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illAllah Muhammedün resûlullah.

Euzü Besmele’den sonra, bu duayı okur:
Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh.
Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme
vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh.

Euzü Besmele çekip, Nur suresinin 32. âyet-i kerimesini okuyup,
Bismillâhir rahmânir rahîm.
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾
Ve enkihûl eyâmâ minkum ves sâlihîne min ibâdikum
ve imâikum, in yekûnû fukarâe yugnihimullâhu min fadlihî,
vallâhu vâsiun alîm(alîmun).

(SadakAllahül’azîm) der, sonra,
(Kâle Resulullah, “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî.”
Sadaka Resulullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.

Sonra geline dönüp, (Allahü teâlânın emri, Peygamber efendimizin sünneti,
amelde mezhebimizin imamı olan İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle, [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle, Alamittin oğlu Mevlüt’ü kocalığa kabul ettin mi?) der.
Gelin de, (Evet, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile Alamittin oğlu Mevlüt’ü kocalığa kabul ettim) der.

Sonra damada dönüp, yine Bismillâhi ve alâ’dan başlayıp okur.
Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah
(Şahiddin kızı Serpil'i, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile hanımlığa kabul ettin mi?) der.

Her ikisine üçer kere ayrı ayrı sorar ve (Evet, kabul ettim) diye cevap alınca,
(Ben de nikâhınızı kıydım) der. Sonra, şu duayı okur.

Nikâh duası:
Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten
ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten
ve fitneten ve firârâ.
Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ.
Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallAllahü aleyhi ve sellem
ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne radıyAllahü anhümâ.
Ve beyne Alîyyin radıyAllahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyAllahü anhâ.
Allahümmea’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an.
Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâmâ.
Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr.
Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin.
El-fatiha.

Bu duayı Peygamber efendimiz ve bütün âlimler, veliler okudular.
Bunu okuyunca, karı koca arasında, ölünceye kadar muhabbet mevcut olur,
rahat ve huzur içinde yaşarlar.
Evlerinden bereket eksik olmaz.

Duanın meali de şöyledir:
Allah’ım! Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Allah’ım! Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Âmin.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver.
Bizi Cehennem azabından koru! Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir.
Bütün Peygamberlere selam olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Not:
Belediyedeki resmi muameleler bittikten sonra, Müslüman bir erkek, Hanefî mezhebine göre, Müslüman iki erkek şahit yanında, evleneceği kıza, (Seni hanım olarak aldım) der,
kız da,  (Ben de, seni koca olarak kabul ettim) derse, nikâh sahih olur.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1578 views
Son İleti 02 Nisan 2008, 22:46:02
Gönderen: kardelen
1 replies
2696 views
Son İleti 20 Mart 2009, 15:37:38
Gönderen: Black_house
0 replies
1633 views
Son İleti 12 Mart 2011, 20:11:11
Gönderen: busegül
0 replies
2341 views
Son İleti 25 Eylül 2012, 10:24:43
Gönderen: busegül
0 replies
1320 views
Son İleti 30 Mart 2014, 18:18:54
Gönderen: busegül
0 replies
904 views
Son İleti 08 Temmuz 2014, 15:33:33
Gönderen: D®agon
0 replies
182 views
Son İleti 28 Nisan 2018, 09:22:04
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
171 views
Son İleti 05 Eylül 2018, 16:04:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
157 views
Son İleti 07 Ekim 2018, 09:06:55
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
155 views
Son İleti 23 Ekim 2018, 15:37:51
Gönderen: Ders Hocası