4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (2)

 • 1 replies
 • 804 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

 • Hocanın Biri
 • *
 • 63530
 • +524/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • Arif ArslanerA) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz. ( 10x1=10 puan)
( …..) Herkes kanun önünde eşittir.
( …..) Toplum¬da eşitlik yasalar ve kurallarla sağlanıp güvence altına alınır.
( …..) Sorunları uzlaşma yoluyla çözmeliyiz.
( …..) İnsanların tüm özellikleri ortaktır.
( …..) Haklarımızın ihlal edilmesi önemli değildir.
( …..) Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmalıyız.
( …..) İnsanlar ilgi, yeteneklerine göre birbirlerinden ayrılır.
( …..) Çocuk hakları için çocuklar mücadele etmelidir.
( …..) Çocuklar istedikleri işte çalışma hakları vardır.
( …..) Hak ve özgürlüklerimiz anayasa ile güvence altına alınmıştır.

B) Aşağıdaki boşluklara uygun kelime veya kelime gruplarını yazarak cümleleri tamamlayınız.(8x1=8P)
özgürce   Kamu Denetçiliği Kurumu   fikirlerini söyleme   birlikte yaşamanın
yasal   saygı   Ortak mirasına   sorumluluğum
1. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda ..................................... yollara başvurulmalıdır.
2. Düşüncelerimi ...........................................................ifade etme hakkım vardır.
3. Başkalarının düşüncelerine .............................................. gösterme sorumluluğum vardır.
4. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma ...................................
vardır.
5. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak ...................................... temelidir.
6. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmet alırken haksızlığa uğradığınızda
.............................................................başvurabilirsiniz.
7. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun ............................... hakkı vardır.
8. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp
yetkililere bildirmek insanlığın ........................................ karşı sorumluluklarındandır.

C)Aşağıda verilen cümlelerle temel haklarımızı oklarla eşleştiriniz. (5x1= 5 puan)

Devletimiz çocukların okuması için okullar açtı.                      Temel Haklar
Devletimiz hastaların tedavi görmesi için hastane açtı.           Barınma Hakkı
Devletimiz bizi yönetenleri oyla belirleme hakkı verdi.            Sağlık Hakkı
İstediğimiz yere  tatile gidebiliriz.                                         Seyahat Hakkı
Her çocuk sıcak bir yuvada yaşama hakkı vardır.                   Eğitim Hakkı
                                                                                         Seçme ve Seçilme Hakkı

D) Verilen cümleler hak ifade ediyorsa (H ), sorumluluk ifade ediyorsa ( S ), özgürlük ifade ediyorsa ( Ö ) harfi koyunuz.( 5x1=5 puan )
(    ) Okula ders araç ve gereçlerini eksiksiz getirmeliyim.
(    )  Bedensel ve zihinsel olarak ailem tarafından korunmalıyım.
(    )  Başkalarını rahatsız etmeyecek derecede yüksek sesle müzik dinleyebilirim.
(    ) Ödevlerimi zamanında eksiksiz olarak yapmalıyım.
(    ) 18 yaşından küçüğüm kimse beni herhangi bir işte çalıştıramaz.

E) Aşağıdaki davranışları ait oldukları sorumluluk ile eşleştirerek şifreyi bulunuz. .( 5x1=5 puan )
Davranışlar                                          No            Harfler    Ait Oldukları Sorumluluk 
Sokak hayvanlarını severim ve korurum.   1                İ   Ortak mirasa karşı sorumluluk
Dürüst olurum.                                           2                S   Hayvanlara karşı sorumluluk
Yerlere asla çöp atmam.                           3                V   Çevreye karşı sorumluluk
Hoşgörülü davranırım.                                   4                G   Arkadaşlara karşı sorumluluk
Tarihi eserlere zarar verenleri yetkililere bildirmek  5      E   Kendimize karşı sorumluluk

Rakamlar   1   2   3   4   5
Harfler                                                                                                         
ŞİFRE :   

F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 10x4=40 puan )

1- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının amaçlarından biri değildir?
A)İnsanların eşit haklara sahip olması     B)İnsanların onurlu bir yaşam sürmesi
C)İnsanların özgür olması                      D)İnsanların sadece kendilerini düşünmesi

2- Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlardan biri değildir?
A)Kantin sırasında önümüze bir arkadaş geçtiğinde     B)Eşyalarımızın izinsiz kullanıldığında
C)Büyüklerimizin bizlere kızdığı zamanda                D)Bir şey anlatırken sözümüz kesildiği zamanda

3- Aşağıdakilerden hangisi hak ararken yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
A)Hastaneler        B)Okul Meclisleri    C) Kamu Denetçiliği Kurumu    D) İlçe İnsan Hakları Kurulu

4- Hakkımızı ararken çeşitli yollara başvururuz.Hak ararken sırasıyla aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A)Kavga- Uzlaşma-yasal yollar                 B) Uzlaşma-Yasal yollar-Kavga
C)Konuşma-Yasal yollar-Uzlaşma               D) Konuşma-Uzlaşma-Yasal yollar

5- Aşağıda verilen çocuk hakları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Her çocuğun yaşama hakkı vardır.               B) Haklar uluslararası sözleşme ile güvence altına alınmıştır.
C)Her çocuğun bir işte çalışma hakkı vardır.      D) Haklarımız devlet tarafından da güvence altına alınmıştır.

6- Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biridir?
A) Verdiğimiz sözü tutmak                  B) Hayvanları sevip korumak
C)Tarihi eserlere zarar vermek             D)Yere çöp atmamak

7- Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?
A)Ödev yapmak                    B)Anne-babamıza yardım etmek
C)Hastalanınca tedavi olmak      D) Okula zamanında gitmek                                       

8. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?
A) Güven                         B) Mutluluk
C) Değersizlik                  D) Sevinç

9. Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk ve uzlaşı bilinciyle hareket edip, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Haksızlık edeni  kendisi cezalandırmalıdır.      B) Haksızlığa boyun eğmeli, sesini çıkarmamalıdır.
C) Kendisi de bir başkasına aynısını yapmalıdır.    D) Hakkını alabilmek için yasal yollara başvurmalıdır.

10. İnsanın kendine, ailesine, başkasına insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.  Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir?
 A)  Yere çöp atmamalıyız.                    B) Odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız. 
 C)  Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.       D) Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız

G) Aşağıdaki sorulara cevap verelim.
 1)  Öğrenci olarak sorumluluklarımızı örnekler vererek açıklayınız.(5PUAN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

2)   Özgürlüğün sınırları var mıdır?Açıklayınız.(5PUAN)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
 

3.) Yukarıdaki resimde gördüklerinizi yorumlayınız.(10PUAN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4)Yukarıdaki görseli  kendi cümlelerinizle yorumlayınız.(7 PUAN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*

Çevrimdışı Ders Hocası

 • Hocanın Biri
 • *
 • 63530
 • +524/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • Arif Arslaner
CEVAP ANAHTARI:
A) ( D.) Herkes kanun önünde eşittir.
( D.) Toplumda eşitlik yasalar ve kurallarla sağlanıp güvence altına alınır.
( D.) Sorunları uzlaşma yoluyla çözmeliyiz.
( Y.) İnsanların tüm özellikleri ortaktır.
( Y.) Haklarımızın ihlal edilmesi önemli değildir.
( D.) Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmalıyız.
( D) İnsanlar ilgi, yeteneklerine göre birbirlerinden ayrılır.
( Y.) Çocuk hakları için çocuklar mücadele etmelidir.
( Y.) Çocuklar istedikleri işte çalışma hakları vardır.
( D.) Hak ve özgürlüklerimiz anayasa ile güvence altına alınmıştır.

B) Aşağıdaki boşluklara uygun kelime veya kelime gruplarını yazarak cümleleri tamamlayınız.(8x1=8P)
   
   
1. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda ......yasal....... yollara başvurulmalıdır.
2. Düşüncelerimi ...........özgürce   .............ifade etme hakkım vardır.
3. Başkalarının düşüncelerine ...saygı....... gösterme sorumluluğum vardır.
4. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma ..sorumluluğum....... vardır.
5. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak .....birlikte yaşamanın....... temelidir.
6. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmet alırken haksızlığa uğradığınızda ....Kamu Denetçiliği Kurumu.......başvurabilirsiniz.
7. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun ...fikirlerini söyleme   .... hakkı vardır.
8. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp yetkililere bildirmek insanlığın ........Ortak mirasına........ karşı sorumluluklarındandır.

C)Aşağıda verilen cümlelerle temel haklarımızı oklarla eşleştiriniz. (5x1= 5 puan)

Devletimiz çocukların okuması için okullar açtı.  Eğitim Hakkı
Devletimiz hastaların tedavi görmesi için hastane açtı.  Sağlık Hakkı           
Devletimiz bizi yönetenleri oyla belirleme hakkı verdi.   Seçme ve Seçilme Hakkı           
İstediğimiz yere  tatile gidebiliriz.    Seyahat Hakkı                                       
Her çocuk sıcak bir yuvada yaşama hakkı vardır.   Barınma Hakkı               

D) Verilen cümleler hak ifade ediyorsa (H ), sorumluluk ifade ediyorsa ( S ), özgürlük ifade ediyorsa ( Ö ) harfi koyunuz.( 5x1=5 puan )
( S ) Okula ders araç ve gereçlerini eksiksiz getirmeliyim.
( H )  Bedensel ve zihinsel olarak ailem tarafından korunmalıyım.
( Ö )  Başkalarını rahatsız etmeyecek derecede yüksek sesle müzik dinleyebilirim.
( S ) Ödevlerimi zamanında eksiksiz olarak yapmalıyım.
( H ) 18 yaşından küçüğüm kimse beni herhangi bir işte çalıştıramaz.

E)
Rakamlar   1   2   3   4   5
Harfler   S        E   V      G    İ                                                                                   
ŞİFRE :   

F)
1-  D) İnsanların sadece kendilerini düşünmesi
2-  C) Büyüklerimizin bizlere kızdığı zamanda               
3-  A)Hastaneler       
4-  C)Konuşma-Yasal yollar-Uzlaşma               
5-  C)Her çocuğun bir işte çalışma hakkı vardır.     
6-  A) Verdiğimiz sözü tutmak                 
7-  C)Hastalanınca tedavi olmak     
8.  C) Değersizlik                 
9. D) Hakkını alabilmek için yasal yollara başvurmalıdır.
10. B) Odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız. 

G) Aşağıdaki sorulara cevap verelim.
 1)  Öğrenci olarak sorumluluklarımızı örnekler vererek açıklayınız.(5PUAN)
- Zamanında ödevini yapmak
- Zamanında okula gitmek
- Araç gereçlerini unutmamak
- Okul kurallarına uymak

2)   Özgürlüğün sınırları var mıdır?Açıklayınız.(5PUAN)
Özgürlüğün sınırı vardır.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
3 replies
4704 views
Son İleti 09 Ocak 2011, 18:14:20
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2551 views
Son İleti 09 Ocak 2011, 17:46:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
756 views
Son İleti 20 Temmuz 2016, 12:35:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
880 views
Son İleti 20 Temmuz 2016, 13:33:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
1 replies
852 views
Son İleti 09 Kasım 2017, 15:07:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
334 views
Son İleti 27 Aralık 2017, 07:37:01
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
472 views
Son İleti 28 Aralık 2017, 14:22:09
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
455 views
Son İleti 28 Aralık 2017, 14:06:05
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
403 views
Son İleti 05 Nisan 2018, 15:35:17
Gönderen: Egitimhane
0 replies
807 views
Son İleti 12 Nisan 2018, 16:39:53
Gönderen: Uyanan Gençlik