4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

 • 1 replies
 • 884 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

 • Hocanın Biri
 • *
 • 63542
 • +524/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • Arif ArslanerA)   Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.   Hak nedir? (6p)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.   Aşağıda insanı diğer canlılardan ayıran özellikler verilmiştir. Bu özellikleri açıklayıcı ikişer örnek yazınız: (2X6=12p)
•   İnsan düşünen bir canlıdır: ………………………………………………………………………………
•   İnsan sosyal bir canlıdır: ………………………………………………………………………………….
•   İnsan duyguları olan bir canlıdır: ………………………………………………………………………

B) Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.  (8 x 2 = 16 Puan)
ifade özgürlüğü    sorumluluk   çocuk   dayanışma   temel haklar   eşit   Anayasa   saygı   özgürce

1. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler ............................................ olarak adlandırılır.
2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından..................... doğarlar.
3. Her insan on sekiz yaşına kadar .............................. olarak kabul edilir.
4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz ........................ hakkımızdır.
5. Başkalarının düşüncelerine .............................................. gösterme sorumluluğum vardır.
6. Kişinin yapması gereken görevleri zamanında yerine getirmesine……………………..……………..denir.
7. Düşüncelerimi ...........................................................ifade etme hakkım vardır.
8. Temel haklarımız ............................ ile güvence altına alınmıştır.

C)   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(2X7=14P)
1. (.....) İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
2. (.....) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
3. (.....) Haklarımız ailemiz tarafından güvence altına alınır.
4. (.....) Zengin insanların hakları daha fazladır.
5. (.....) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
6. (.....) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
7. (.....) Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.

D)   Aşağıda numaralandırılmış olarak verilen tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz. (2X6=12p)
1. Herkes düşüncelerini açıklama hakkına sahiptir.   …   Kişi dokunulmazlığı hakkı
2. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilir.   …   Sağlık hakkı
3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.   …   Düşünce ve ifade özgürlüğü
4. Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır. İnsanların onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışlarda bulunulamaz.   
…   Özel hayatın gizliliği
5. İnsanların aile hayatına ve yaşamına saygı gösterilmesi gerekir.   …   Eğitim kakkı
6. Hiçkimse başka birisinin eğitim almasına engel olamaz.   …   Din ve vicdan özgürlüğü hakkı

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her sorunun cevabı 4 puandır.

1. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?
A) Sevgi ve saygı    B) Dayanışma      C) Beslenme       D) Duyarlılık

2. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A)Başarılarını takdir etmek 
B)Dedikodusunu yapmak     
C)Saygı duymak     
D)Sırlarını başkaları ile paylaşmamak

3. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?
A) Çalışkan olmak    B) Özgür olmak     C) Zengin olmak    D) İnsan olmak
   
4. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yemek yeme          
B) Hareket etme   
C) Su içme      
D) Akıl ve Düşünme

5. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?
A) Odasını düzenli tutmak          
B) Okula zamanında gitmek
C) Bir işte çalışmak             
D) Okul eşyalarını özenli kullanmak
   
6.Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki değerlerden hangisine daha uygundur?
A) Sevgi                           B)  Hoşgörü      C)  Dürüstlük                      D)  Güven

7. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
A)Kişi dokunulmazlığı
B)Özel hayatın gizliliği
C)Konut dokunulmazlığı
D)Haberleşme özgürlüğü    

8.Kötülükten kaynaklanan (çirkin-yanlış-zararlı-değersiz olan) ve insani değer olmayanlar hangi seçenekte verilmiştir?
A) Sevgi- Saygı             
B) Nefret-Ayrımcılık
C) Özgürlük-Barış
D) Yardımlaşma-Hoşgörü

9. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?
A) Vazgeçilmez olması
B) Devredilmez olması    
C) Dokunulmaz olması       
D) Sınırlı olması   

10. Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir? 
A) Ödevlerini zamanında yapma                                    B) Askere gitme 
C) Para kazanarak evin ihtiyaçlarını karşılama.               D) Vergi verme    Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


*

Çevrimdışı Ders Hocası

 • Hocanın Biri
 • *
 • 63542
 • +524/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • Arif Arslaner
CEVAP ANAHTARI

A. 1. Her insanın doğuştan gelen hakları vardır. Başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğüne "HAK" denir.

2. İnsan düşünen bir canlıdır: Yarın sınavda başarılı olacağını düşünmek. Yeni bilgisayar GTA oyunu yüklediğini düşünmek
İnsan sosyal bir canlıdır: Okula gitmek, evlenmek
İnsan duyguları olan bir canlıdır: üzülmemiz yada mutlu olmamız

B.
1. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler ..........temel haklar.......... olarak adlandırılır. 
2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından.......eşit...... doğarlar.
3. Her insan on sekiz yaşına kadar ........çocuk............. olarak kabul edilir.
4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz ......ifade özgürlüğü....... hakkımızdır.
5. Başkalarının düşüncelerine ............saygı.............. gösterme sorumluluğum vardır.
6. Kişinin yapması gereken görevleri zamanında yerine getirmesine………sorumluluk…………..denir.
7. Düşüncelerimi ..........özgürce.................ifade etme hakkım vardır.
8. Temel haklarımız ......anayasa....... ile güvence altına alınmıştır.

C)   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(2X7=14P)
1. (.D.) İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
2. (.Y.) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
3. (.D.) Haklarımız ailemiz tarafından güvence altına alınır.
4. (.Y) Zengin insanların hakları daha fazladır.
5. (.Y.) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
6. (.Y.) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
7. (.D.) Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.

D)   Aşağıda numaralandırılmış olarak verilen tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz. (2X6=12p)
1. Herkes düşüncelerini açıklama hakkına sahiptir.              …4..   Kişi dokunulmazlığı hakkı
2. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilir.   …2..   Sağlık hakkı
3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.                     …1..   Düşünce ve ifade özgürlüğü
4. Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır.
    İnsanların onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışlarda bulunulamaz.    …5...   Özel hayatın gizliliği
5. İnsanların aile hayatına ve yaşamına saygı gösterilmesi gerekir.   …6...   Eğitim kakkı
6. Hiçkimse başka birisinin eğitim almasına engel olamaz.       …3..   Din ve vicdan özgürlüğü hakkı

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her sorunun cevabı 4 puandır.

1. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?
A) Sevgi ve saygı    B) Dayanışma      C) Beslenme       D) Duyarlılık

2. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A) Başarılarını takdir etmek
B) Dedikodusunu yapmak    
C) Saygı duymak     
D) Sırlarını başkaları ile paylaşmamak

3. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?
A) Çalışkan olmak    B) Özgür olmak     C) Zengin olmak    D) İnsan olmak
   
4. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yemek yeme         
B) Hareket etme   
C) Su içme     
D) Akıl ve Düşünme

5. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?
A) Odasını düzenli tutmak         
B) Okula zamanında gitmek
C) Bir işte çalışmak             
D) Okul eşyalarını özenli kullanmak
   
6.Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki değerlerden hangisine daha uygundur?
A) Sevgi                B)  Hoşgörü         C)  Dürüstlük                      D)  Güven

7. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
A) Kişi dokunulmazlığı
B) Özel hayatın gizliliği
C) Konut dokunulmazlığı
D) Haberleşme özgürlüğü   

8. Kötülükten kaynaklanan (çirkin-yanlış-zararlı-değersiz olan) ve insani değer olmayanlar hangi seçenekte verilmiştir?
A) Sevgi- Saygı             
B) Nefret-Ayrımcılık
C) Özgürlük-Barış
D) Yardımlaşma-Hoşgörü

9. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?
A) Vazgeçilmez olması
B) Devredilmez olması   
C) Dokunulmaz olması       
D) Sınırlı olması   

10. Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir?
A) Ödevlerini zamanında yapma                                      B) Askere gitme
C) Para kazanarak evin ihtiyaçlarını karşılama.                 D) Vergi verme    Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
3 replies
4723 views
Son İleti 09 Ocak 2011, 18:14:20
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
2566 views
Son İleti 09 Ocak 2011, 17:46:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
767 views
Son İleti 20 Temmuz 2016, 12:35:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
893 views
Son İleti 20 Temmuz 2016, 13:33:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
347 views
Son İleti 27 Aralık 2017, 07:37:01
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
829 views
Son İleti 28 Aralık 2017, 14:47:59
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
499 views
Son İleti 28 Aralık 2017, 14:22:09
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
471 views
Son İleti 28 Aralık 2017, 14:06:05
Gönderen: Ders Hocası
1 replies
421 views
Son İleti 05 Nisan 2018, 15:35:17
Gönderen: Egitimhane
0 replies
832 views
Son İleti 12 Nisan 2018, 16:39:53
Gönderen: Uyanan Gençlik