Dersler => Yaşayan Dünya Dinleri => AÖF İlahiyat Dersleri => Üniversite => Soru Bankası => Konuyu başlatan: Ders Hocası - 06 Mart 2019, 17:53:14

Başlık: YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ Ünite 1 - Alıştırma Soruları
Gönderen: Ders Hocası - 06 Mart 2019, 17:53:14
Hangileri senkretik dinlere örnektir:
I. Sih
II. Sayentoloji
III. Yahova Şahitleri

İnsanlığın din tecrübesini tanımlayabilecek kapsamlı bir din tarifi hangi yapıda olamaz?
karşı olan inanç

Milel ve Nihal geleneği neyi konu almaktadır:
Müslümanların iletişim içerisinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını

Tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı gelenek aşağıdakilerden hangisidir?
Teizm

İbnu’n Nedim’in  yazdığı eserdir: Kitabu’l-Fihrist

İlk olarak hangi İlahiyat Fakültesi bünyesinde de dinler tarihi derslerine yer verilmiştir?
Ankara Üniversitesi
 
11. yüzyıldan itibaren Milel ve Nihal başlığı altında kaleme alınan eserler  İslâm Tarihindeki dinler tarihi çalışmaları açısından oldukça önemlidir Bu başlık altında kaleme alınan eserlerde farklı inanç ve düşünce sistemleri masaya yatırılmıştır. Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eser kime aittir ?
Aldülkahir el-Bağdadi

Mezhepler yapıları itibariyle hangi 3 kategoride incelenebilir?
İtikadî, fıkhî ve siyasî

Bir dinin içerisindeki farklı yorum tarzlarına ............ adı verilir.
Mezhep

Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan yalnızca birisine tapınmayı esas alan teolojik yaklaşıma.......... adı verilir. Henoteizm

Müslümanları öncelikle Ortadoğu’daki dinler olmak üzere İslâm dışı dini gelenekleri incelemeye teşvik eden nedir? Kur’an’ın yaklaşık üçte ikisinin geçmiş toplumlara ilişkin kıssalardan, ehli kitap ve cahiliye dönemi Arap geleneğine yönelik tanımlama, eleştiri ve polemiklerden oluşması