Son İletiler

Sayfa: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]
91
Kompozisyon Bilgileri / TDK'de konu nasıl tanımlanmıştır??
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 24 Temmuz 2019, 12:12:14  »
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum konu olarak ad­landırılır
92
Kompozisyon Bilgileri / Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar nelerdir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 24 Temmuz 2019, 12:11:43  »
Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar; konunun seçilmesi, konunun sınırları­nın çizilmesi ve konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi olarak sıralanabilir.
93
Kompozisyon Bilgileri / Yazı niçin önemlidir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 24 Temmuz 2019, 12:11:03  »
Yazı, insanlık tarihinin en büyük ve en önemli buluşudur. Yazı sayesinde insanlık belleği ölümsüzleşmiş, binyılların bilgi birikimi yazıya geçirilerek insanlığın or­tak paydası hâline gelmiştir. Yazıya dönüşmüş her bilgi, her düşünce, her duygu bütün insanlığın yararlanmasına sunulmuş demektir.

Sözlü olarak anlatılan dü­şünceler, duygular da yazıya aktarıldığında kalıcılaşır. Söz uçar, yazı kalır (Latince verba volant, scripta manent), bu açık gerçeği ortaya koymaktadır.
94
Kompozisyon Bilgileri / Yazı nedir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 24 Temmuz 2019, 12:10:25  »
CEVAP: Yazı, en kısa tanımıyla, duygu ve düşüncelerin çeşitli işaretlerle belirlenmesidir.
95
Kompozisyon Bilgileri / Yazının önemi nedir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 24 Temmuz 2019, 12:09:34  »
Yazı, insanlık tarihinin en büyük ve en önemli buluşudur. Yazı sayesinde insanlık belleği ölümsüzleşmiş, binyılların bilgi birikimi yazıya geçirilerek insanlığın ortak paydası haline gelmiştir. Yazıya dönüşmüş her bilgi, her düşünce, her duygu bütün insanlığın yararlanmasına sunulmuş demektir.

Sözlü olarak anlatılan düşünceler, duygular da yazıya aktarıldığında kalıcılaşır. Yazmak, insana özgüdür ve belirli bir bilgi birikimine, duygu yoğunluğuna ulaşan kişiler için insani bir gereksinimdir. Gündelik yaşamda dilekçe, öz geçmiş, rapor, seminer, teklif mektubu gibi yazıları işi gereği yazan insanoğlu; çeşitli konulardaki görüşlerini, deneyimlerini deneme, günlük, makale; hayal ve duygularını şiir, öykü, roman gibi ürünlerle yazıya döker.
96
SORU: Sözlü kompozisyon için en iyi eğitim olan dinleme etkinliği sırasında kişi neler kazanır?

Sözlü kompozisyon için en iyi eğitim dinleme ile başlar. Konuşmacının dili kullanma bece­risini gözlemlemenin yanı sıra etkili konuşma yöntemleri, dinleyicinin ilgisini sürekli kılma, anlatım tarzı vb. özellikler dinleme etkinliği sırasında da kazanılır. nilmemm
97
Kompozisyon Bilgileri / Dil becerisini okuma etkinliği nasıl geliştirir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 24 Temmuz 2019, 12:08:12  »
Dil becerisini geliştiren en önemli etkinlik okumadır. Yazıyı öğrenmekle baş­layan okuma sürecinde binlerce sözcükle karşılaşan kişinin bir yandan söz varlığı genişlerken bir yandan da kişi, anlatım gücüne vâkıf olur. Bu süreçte anlamı bilin­meyen sözcükler için sözlüğe bakılması, sözcüklerin gerçek ve yan anlamlarının öğrenilmesine yardımcı olur.

Okuma etkinliği, sözlükte birer madde olan söz­cüklerin okunan metinlerle canlanmasını, bağlam içerisinde kazandığı anlamın kavranmasını sağlar. Böylece kişi, sözcüklerden anlatımda nasıl yararlanılacağını, doğru sözcüklerle etkili anlatımın nasıl sağlanacağını kavrar.
98
Temelleri bebeklik döneminde atılan dil becerisi, yaz­mayı ve okumayı öğrenmeyle birlikte gelişir. Bir yandan dilin kurallı yazma ve konuşma becerileri edinilirken diğer yandan dağarcığa eklenen sözcüklerle kav­rama, algılama ve anlatma yeteneği olgunlaşmaya başlar.
99
Sözlü iletişim, yal­nızca konuşmayla değil söylenilen ninnilerle, anlatılan masallarla da gelişir.
100
Kompozisyon Bilgileri / Okul öncesinde ilk gelişen dil becerisi nedir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 24 Temmuz 2019, 12:06:32  »
CEVAP: Okul öncesinde ilk gelişen dil becerisi dinlemedir.
Sayfa: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]