Son İletiler

Sayfa: 1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10
81
Kitap özetleri / Pembe İncili Kaftan - Ömer Seyfettin - Kitap Özeti
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 13 Şubat 2019, 07:00:46  »
Yavuz Sultan Selim tarafından Şah İsmail‘e bir elçi gönderilecektir. Elçiyi seçmek pekte kolay değildir çünkü bu görev aynı zaman da tehlikelidir. Elçinin devletin onurunu koruyan, cesur, dürüst, korkusuz, yiğit biri olması gerekmektedir. Şah İsmail’in gaddarlığı herkes tarafından bilinir.

Şah İsmail’den hemen hemen herkes çekinir. Bu elçilik görevini Muhsin Çelebi üstlenir. Kendi gönlüyle gelir Sadrazama bütün masraflarını kendi karşılayacağını söyler. Evini barkını ipotek eder bütün birikimini satar pembe incili kaftanını da alır Şah İsmail’in sarayına gider. Şah İsmail’in karşısına çıkar. Mağrur bir şekilde görevini yerine getirir yani fermanı Şaha verir. Görevi yerine getirmenin mutluluğu ile döner.

Geri döndüğünde her şeyini kaybetmiştir. Elinde kalan tek şey devletin şanını yüceltmek olmuştur ve öylece hayatına devam eder. Bir kaftan bütün varlığını kaybettirmiştir.
82
Aşağıdakilerden hangisi tanrının tekliği ve çokluğu ile ilgili bir kavram değildir?

A) Monoteist
B) Politeist
C) Dualist
D) Hemoteist
E) Deist
Cevap: Deist
83
Dinler Tarihine Giriş / Ünite 1: Dinler Tarihine Giriş - Kısa Kısa
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 15 Ocak 2019, 10:07:32  »
• Din: Kur’an’da din terimi, “yol, hayat tarzı, hesap günü, kanun, hüküm”
ve benzeri anlamlarda kullanılmaktadır. Buna göre din, insanın her türlü
inancını, düşüncesini, tavır ve davranışlarını ifade eden, insanın yaşam tarzı
ya da yaşamında izlediği yol anlamına gelmektedir.

• İslâm’da Allah’a inanç, Allah’tan başka hiçbir üstün gücün var olmadığına inancı da içermektedir.

Halk arasındaki yaygın kullanımında din kavramı genellikle kutsal terimiyle birlikte ele alınır. Öyle ki din, zihinlerde öncelikle kutsal terimini çağrıştırmakta; kutsal alana yönelik duygu ve düşüncelerle tavır ve davranışları ifade etmektedir.

•Mezhep: Bir dinin içerisindeki farklı yorum tarzlarına denir.

• kült terimi belirli bir varlık ya da obje ile ilgili inançları ve ibadet
anlayışlarını ifade etmede kullanılsa da özel anlamda bu terim, genellikle
esoterizmi ve komün toplum/cemaat anlayışını kendilerine temel edinmiş
olan akımlar için kullanılmaktadır.

• Ortodoksi: Kendini çoğunluğun inancını ifade eden merkezi din anlayışıyla ve egemen siyasal güçle özdeşleştiren dinsel yorum, asıl doğru öğretiyi savunduğu ve doğru ve kabul edilebilir inançların temsilcisi olduğu iddiasıyla ortodoks olarak tanımlanmıştır.

• Heterodoksi: Çoğunluğun ya da bazı durumlarda siyasal gücün doğru ve kabul edilebilir saydığı resmi öğretinin dışında kalan her türlü akımı ifade etmektedir.

• Senkretizm, farklı inançların bir arada yaşaması ve bilinçli bilinçsiz etkileşimleri sonucu ortaya çıkan yeni dinsel yorum. Örnek: Sihizm. (İslam-Hinduizm), Yehova Şahitleri (Yahudi-Hristiyan)

• Hıristiyanlık tüm inanç ve değerlerinde Mesih inancına ağırlıklı yer vermesi
nedeniyle Kristosentrik ya da “Mesih merkezli” bir dindir.

İslâm ise taviz vermez tek tanrıcığı ya da tevhid inancını merkeze alan
teosentrik (veya daha yerinde bir ifadeyle tevhid merkezli) bir din olarak
değerlendirilebilir.

Milel ve Nihal kitapları tüm yaşam modellerini birer dinsel gelenek olarak ele alır. Abdulkahir el-Bağdadi’nin el-fark beyne’l-fırak adlı eseri bu türe bir örnektir.

Tanrı, metefizik alem ya da kutsala yönelik, duygu, düşünce ve davranışlarını ifade eden sistem anlamına gelir.

Evrenin tümünü tanrı olarak kabul edenler: Panteist

Sezgi yada düşünerek tanrının kavranması: Gnostik

Mesih merkezli din: Kristosentrik

84
DİB-MBSTS / 2019 MBSTS Sınav Konuları ve Soru Dağılımı
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 14 Ocak 2019, 12:21:52  »
2019 Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı)

Adaylara, çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test uygulanır.

MBSTS (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) Konuları:
Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi),
- Tefsir,
- Akaid ve Kelam,
- Fıkıh ve İlmihal,
- Hadis, Siyer ve İslam Tarihi,
- Dinler ve Mezhepler Tarihi
85
5. Sınıf - Ev Ödevleri / Albert Einstein - Hakkında Bilgi
« Son İleti Gönderen: Konacık Kursu 10 Ocak 2019, 19:06:47  »
Albert Einstein ,(14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955); Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi ve bilim insanı. 1921 yılında Einstein, Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Albert Einstein 14 Mart 1879’da Almanya’nın Ulm kasabasında dünyaya geldi.1880 yazında ailesi Münih’e taşındı. Münih’te babası Hermann Einstein ve amcası Jakob bir elektrik şirketi kurdular. Annesi Pauline Einstein yetenekli bir piyanistti. Albert iki buçuk yaşındayken kız kardeşi Maja dünyaya geldi. Okula başlamadan önce konuşma zorlukları yaşıyordu, annesi ve babası kaygılanarak onu doktora götürmüşlerdi.

Dört beş yaşlarında hasta bir şekilde yataktayken babası neşelendirmek için ona manyetik bir pusula vermişti. Pusula ibresinin hareketini o yaşta oldukça gizemli bulmuştu ve kendisinde büyük bir merak uyandırmıştı.

Einstein’ın ailesi, eski bir Yahudi geleneği olarak yoksul bir öğrenciyi evlerinde yemeğe davet ediyordu.Max Talmud isminde yoksul bir Yahudi üniversite öğrencisi her hafta bir akşam yemeğine katılıyordu.Talmud’un ziyaretleri Einstein on yaşındayken başlamıştı ve beş yıl boyunca sürmüştü.

Einstein kendisinden büyük bir üniversite öğrencisi ile konuşmaktan hoşlanıyordu ve Talmud kısa sürede Einstein’ın sıradan bir çocuk olmadığını fark etmişti. Birlikte bilim, matematik ve felsefe konuşuyorlardı. Einstein on üç yaşındayken, Talmud Immanuel Kant’ın “Saf Aklın Eleştirisi” kitabını getirdi. Einsten o yaşta kitabı anlamakta hiç zorlanmamış ve okulunda sürekli Kant hakkında konuşmaya başlamıştı.

Ailesi Albert’ın Münih’te kalıp okulunu Gymnasium’da bitirmesine karar verdi. Bu sırada Einstein on beş yaşındaydı ve liseyi bitirmesine daha üç yıl vardı. Münih’te tek başına altı ay geçirdikten sonra Einstein bunalıma girdi ve gerginleşmeye başladı. Aile doktorunu ikna ederek sinir sorunları nedeniyle kendisinin ailesinin yanında bulunması gerektiğini belirten bir rapor aldı. Einstein ailesine haber vermeden Gymnasium’dan ayrıldı ve İtalya’daki ailesinin yanına geldi.

Einstein, İtalya'ya geldiğinde teknik olarak bir lise terk olsa da, eğitimini yarıda bırakma niyeti yoktu. Ailesine Zürih, İsviçre’deki Federal Politeknik Okulu’na girmek için tek başına ders çalışacağına söz verdi. Politeknik kabul için bir lise diploması istemiyordu. Einstein’ın tek yapması gereken kabul sınavlarını geçmekti. Einstein için İtalya’da yaşam oldukça rahattı. Ders çalışmayı İtalya’yı gezmek ile birleştirdi, pek çok müze ve sanat galerisi gezdi.

Einstein, 1895 Ekiminde Zürih’e gitti ve Politeknik’te kabul sınavına girdi. Sınava girmek için on sekiz yaş üstü olmak gerekiyordu ve on altı yaşında girebilmesi için özel bir izin almıştı.Einstein babasının tavsiyesine uyarak mühendislik bölümüne başvurdu.

Kabul sınavında matematik ve fizikte çok üstün dereceler aldı ama diğer bölümlerde başarısız olmuştu. Politeknik’in yöneticisi Einstein’ın potansiyelini görmüştü ve onun bir İsviçre lisesinde diploma alıp tekrar başvurmasını tavsiye etti. Einstein’ın ailesi Politeknik’in önerisini kabul ederek Einstein’ı İsviçre’nin Aarau bölgesinde bir liseye gönderdiler.

Einstein mezun oldu ve gerekli yaştan altı ay küçük olmasına rağmen Politeknik’e kabul edildi. Einstein ile birlikte yaklaşık bin yeni öğrenci o sene Politeknik’te eğitime başlamıştı. Çoğu öğrenci mühendislik okullarına katılmıştı ama Einstein fiziği tercih etti.

1900 yılında Einstein üniversiteden fizik diploması ile mezun oldu. Üniversitede bir asistanlık pozisyonu bulmak istiyordu, böylece doktorası için araştırma yapabilecekti. Fakat üniversite yıllarında pek çok profesörünü isyankar tavırları ile kızdırmıştı.

Profesörleri ayrıca Einstein’ın derslere girmemiş olmasından, kendi istediği konuları çalışmasından hoşlanmamıştı. Profesörler tavsiye mektuplarını yazdıktan sonra Einstein Politeknik’te bir pozisyon bulamadı. Başka üniversitelerde, kendi araştırma makalelerini göndererek pozisyonlar aradı ama hiç olumlu cevap alamadı.

Bern Patent Ofisi

Mezun olduktan sonra Einstein iki yılını sıkıntılı bir şekilde bir öğretmenlik işi bulmak için harcadı. Eski bir sınıf arkadaşının babası kendisine Bern’de bir patent ofisinde, asistan müfettiş olarak iş buldu. Elektromanyetik cihazlar için patent başvurularını inceledi.

1909'da patent ofisindeki işinden ayrılmış ve Zürih Üniversitesi'nde kuramsal fizik profesörü olmuştur.

Mileva Maric ile Evliliği
Politeknik'ten sınıf arkadaşı Mileva, hamile olduğu için eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış ve 1902’de Novi Sad'a ailesinin yanına giderek bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Lieserl adı verilen kızlarının akıbeti meçhuldür; hastalanarak ölmüş veya evlatlık verilmiş olabilir.

Albert Einstein Bern Patent ofisinde çalışmaya başladığı sırada Mileva yanına geldi ve çift evlendi (1903). Bu evlilikten Hans Albert (d. 1905) ve Eduard (d.1909) adlarında iki oğlu dünyaya geldi. Einstein'in 1912’de teyzesinin kızı Elsa Loewenthal ile yaşamaya başladığı ilişki üzerine Mileva ile evliliği bozuldu; 1914’te ayrı yaşamaya başlayan eşinden 1919’da boşandı.

1908’de artık oldukça tanınmış, büyük bir bilim adamı olarak tanınıyordu ve Bern Üniversitesinde öğretmen olarak atanmıştı. Sonraki sene patent ofisindeki işinden ve öğretmenlikten ayrıldı ve Zürih Üniversitesinde fizik doçentliğine başladı. 1911 yılında Prag’da Karl-Ferdinand Üniversitesinde profesörlük unvanı aldı. 1914 yılında Almanya’ya döndü, Kaiser Willhelm Fizik Enstitüsü'nde yönetici, Berlin Humboldt Üniversitesinde profesör oldu.

Elsa Einstein ile Evliliği
Mileva Maric ile evliliği sırasında kuzeni Elsa ile bir aşk ilişkisi yaşayan Einstein, 1919'da Mileva'dan boşandıktan birkaç ay sonra onunla evlendi. Çiftin çocukları olmadı ama Einstein Elsa'nın önceki evliliğinden olma Ilse ve Margot adlı iki kızını kendi kızları olarak benimsedi. Aile, ABD'ye göçene kadar Berlin'de yaşadı; yazları ise Potsdam yakınındaki yazlıklarında geçirdi.

Bilimsel Çalışmaları:
Özel görelilik kuramı
Genel görelilik kuramı
Kütle-enerji eşitliği
Fotoelektrik etki
Brown hareketi ve istatistiksel fizik
Kuantum fiziği ve belirsizlik ilkesi
Niels Bohr ile tartışmaları
Kozmoloji
Birleşik alan kuramı

Ölümü ve Beyninin Çalınması
18 Nisan 1955’te, Albert Einstein iç kanama geçirdi. İsrail’in kuruluşunun yedinci yıl dönümü nedeniyle bir televizyon konuşmasının taslağını hazırlıyordu ama bitiremeden hayatını kaybetti. Einstein ameliyatı şu sözlerle reddetti, “İstediğim zaman gitmek istiyorum. Hayatı yapay bir şekilde uzatmak tatsız. Ben payımı kullandım, şimdi gitme zamanı ve bunu zarif bir şekilde yapmak istiyorum”. 76 yaşında, Princeton Hastanesi’nde gece saat 01.55'te yaşamını yitirdi.

Otopsisi sırasında Princeton Hastanesi patolojisti Thomas Stoltz Harvey o gece nöbetteydi ve Einstein'ın ölüm nedenini belirlemesi gerekiyordu. Beyni kafatasından çıkardıktan sonra kendi kendine "Bu dünyamız hakkında her şeyi değiştiren beyindir" demiştir. Einstein öldükten sonra vücudunun putlaştırılarak tapılmasını istemiyordu. Fikirlerine ve bilime olan katkısına odaklanması gerektiğine inanıyordu. Bunun için ailesi tarafından öldükten sonra yakılması fikri ortaya atıldı. Harvey bedeni yakılması için hazırladı. Beyni ise kendi sefer tasına koydu ve evine götürdü. Böylece Einstein'ın beyni çalınmış oldu.

Kitapları
Görelilik; Özel ve Genel Kuram: Popüler Bir Yorum, 1920.
Görelilik’in Anlamı, 1921.
Tek Atomlu Ddeal Gazların Kuantum Kuramı, 1924.
Brown Hareketi Kuramı Üzerine Araştırmalar, 1926.
Siyonizm Hakkında, 1930.
Niçin Savaş, 1933.
Gördüğüm Kadarıyla Dünya, Denemeler, 1934.
Felsefem, 1934.
Fiziğin Evrimi, Leopold Infield ile birlikte, 1938.
Otobiyografik Notlar, Denemeler, 1949.
Denemeler, 1950.


Albert Einstein
86
5. Sınıf - Ev Ödevleri / Isaac Newton - Hakkında Bilgi
« Son İleti Gönderen: Konacık Kursu 10 Ocak 2019, 19:05:11  »
Isaac Newton, 4 Ocak 1642 tarihinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Woolshrope, Lincolnshire‘da dünyaya geldi. Babası, Newton doğmadan üç ay önce ölmüştü. Erken doğumla dünyaya gelen Newton, çok zayıf ve çelimsizdi. Çevresindeki insanlar onun yaşayacağına inanmıyordu. 3 yaşındayken annesi ikinci kez evlendi. Bunun üzerine bakımı anneannesine kaldı. Annesinin yeni evliliğinden üç çocuğu daha oldu. Newton, çocukluğunda yaşıtları gibi dinç, canlı ve hareketli değildi. Bu nedenle arkadaşlarının oynadığı oyunların bir çoğuna katılmazdı. Eğlencesini ve oyuncaklarını kendisi tasarlıyordu. Geceleri köylüleri korkutmak için yaptığı kandilli uçurtmalar, zamanının büyük bir kısmını ayırarak yaptığı su çarkları ve güneş saatleri onun zekasının ne denli gelişmiş olduğunun göstergesiydi.

İlk öğrenimini bölgedeki okullarda tamamladı. Dayısı William, Newton’un zekasını farkeden ilk kişiydi. O sıralar annesi, ikinci kocasının da ölümü üzerine Woolshrope’a geri dönmüştü. Annesinin kasabaya dönmesi üzerine, Newton annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Annesi, Newton'u babasından kalan çiftliği yönetmesi için yanından ayırmak istemiyordu. Fakat dayısı William, annesini Newton’u üniversiteye göndermeye razı etti. Bunun üzerine Newton, 1661 yılında Cambridge‘deki Trinity College‘a girdi. Newton’un öğretmeni Isaac Barrow hem ilahiyatçı hem de meşhur bir matematikçiydi. Barrow, geometri derslerinde kendine özgü yöntemlerle, alanları hesaplatmak, eğrilere üzerindeki noktalardan teğet çizmek için yollar gösteriyordu. Bu dersler Newton’u diferansiyel ve İntegral hesabı bulmaya yönelten ilk adımlar oldu.

Newton, Cambridge Üniversitesine gitmeden önce Rene Descartes analitik geometriyi, Johannes Kepler kendi adıyla anılan üç kanundan ikisini bulmuştu. Bu gelişmeler Newton için temel oluşturmuştu. Newton yaptığı araştırma ve deneyler sonucu kendi adıyla anılan “Hareket Kanunları“nı bulmasına karşın, yayınlamak için uzun yıllar beklemişti. Aynı şekilde “Yerçekimi Genel Kanunu“nu da yayınlamak için 20 yıl kadar bekledi. Bunun tek bir sebebi vardı. Bu da Newton’un eleştirilmeye tahammülünün olmamasıydı. Çalışmalarına bir itiraz gelecek diye hep huzursuzluk duyardı.

Newton’un en önemli buluşları diferansiyel ve integral hesaptı. Isaac Newton’u tarihin en büyük üç matematikçisinden biri yapanda bunlardı. Bu kavramlar sonucunda çok büyük kolaylıklar elde edildi. Newton’un bu buluşları yaptığı yıllarda Gottfried Wilhelm Leibnitz de aynı kavramlar üstüne çalışıyordu. Leibnitz ve Newton buluşlarını yardımlaşarak geliştirmeye başladılar. Birbirlerinin niteliklerini çok iyi biliyor ve takdir ediyor olmaları çalışmalarına hız kattı.

Newton, tarihdeki diğer bilimadamlarına kıyasla farklı bir hayat yaşadı. Bir çok bilimadamının hayatı zorluk ve sıkıntılarla geçmesine karşın, Newton uzun yıllar boyunca rahat ve mutlu bir yaşam sürdü. Isaac Newton, 20 Mart 1727 tarihinde 85 yaşında öldü.
87
5. Sınıf - Ev Ödevleri / Aziz Sancar Hayatı - Hakkında Bilgi
« Son İleti Gönderen: Konacık Kursu 10 Ocak 2019, 19:03:10  »
Türk akademisyen, yazar, biyokimyacı, moleküler biyolog, profesör, Aziz Sancar. Aziz Sancar kimdir? İşte Aziz Sancar'ın biyografisi.
Aziz Sancar 1946 senesinde Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü.

Savur'da iki sene doktor olarak çalıştıktan sonra, Teksas Üniversitesi'nde doktorasını, Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerinde yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı.

1982 senesinde UNC Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. Burada DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalıştı. 288 makale ve 33 kitap yayınladı.

1997 senesinden beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik Bölümü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yapmaktadır. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk ABD'li Türk olarak tanınır.

Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.

ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akademisi üyesidir. Vehbi Koç Vakfı'nda 2007 senesinde ödül aldı. Chapel Hill'de eşi Gwen Sancar ile yaşıyor. Aziz ve Gwen Sancar, Carolina'daki Türk Evi'nin kurucuları arasında.

Aziz Sancar'ın geliştirip adını koyduğu “maxicell” tekniği ile buluşunu yapıp adını koyduğu “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü'ne girmiştir.
88
- Evrenin yaratılmadığını, başı ve sonu olmadığını iddia eden felsefi düşünceye ne  ad verilir: Dehriyye

- Müslüman Meşşâî filozofların ilimler tasnifi içerisinde yer almaz?
Hadis

- hangisi Fârâbî’nin ilimleri sınırlandırdığı beş ana başlıktan biri değildir?
Fıkıh

- Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil zihnin kategorileri olduğunu söylediği, Aristo’nun on kategorisi yerine iki kategoriden bahsettiği eseri:
Pertevnâme

- hangisi İslam’ın temel inanç esaslarına yönelik bir eleştiri veya saldırıyı
doğrudan yöneltmemiştir?
Meşşailik

- halindeki aklın güç durumunda bulunan akla etki etmesiyle özne-nesne
ilişkisinde akıl işlemeye yani nesnelerden soyutlama yaparak bilgi üretmeye başlar. Bu aşamada akıl ile kavram birleşir, özdeşleşir.
İstediği her an bilgi üretebilen bu aklın en belirgin özelliği, önsel bilgileri, tümelleri yani varlığa ait tür cinsleri algılamasıdır. Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen akıl türü Kindi'ye göre aşağıdakilerden
hangisidir?
Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl

- Meşşai filozoflara göre, tümel kavramlar oluşturma, yargıda bulunma ve düşünme potansiyeline sahip olsa da daha aktif hale geçmemiş, insanın küçüklük döneminde içinde bulunduğu akıl haline ne ad verilir?
Kuvve halindeki akıl

- Yunan felsefesinin tercümesiyle beraber, Müslümanlar tarafından tanınan felsefe, Müslüman düşünürleri üçe ayırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu üç grup doğru olarak verilmiştir?
Sırf felsefe yapanlar - Felsefeyi dinle uzlaştıranlar - Felsefi metotla dini
savunanlar

- "Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni :
Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak

- Yunanca “hyle (heyula)” kavramının Arapça karşılığıdır: imkan

- İbn Sina’nın bilgi teorisi ve mantık konusundaki düşünceleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır:
Akıllar konusunda İbn Sina, Kındî ve Fârâbî ile aynı teoriyi kabul eder.

- Farabi’ye göre insan gerçek mutluluğunu nasıl gerçekleştirebilir?
Erdemli devlet içinde

- İbn Bâcce’ye göre aşağıdaki akıl yetkinliğindeki insanlardan hangileri aklın
konusu olan şeyleri ancak “maddi suretler aracılığıyla idrak edebilirler” ve yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıklarını tam
oluşturamazlar: Cumhur mertebesi

- Klasik metafizikten modern metafiziklere geçiş Osmanlı düşüncesinin hangi dönüşüm dönemini karakterize eder?
Son tarihsel dönüşümü dönemini

- hangisi Gazali’nin felsefi ilimleri değerlendirdiği başlıklardan biri
Tehâfüt

89
- Yunanca yargılama, ayırt etme anlamına gelen krisis sözcüğünden türeyen kelime: Eleştiri

- hangisi Müslüman düşünürlerin girdiği kategorilerdendir?
Felsefeyi dinle uzlaştıranlar
90
Konu Anlatımı / Ünite 7 - Osmanlı Düşüncesi - Kısa Kısa
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 09 Ocak 2019, 17:10:26  »
- Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulan Osmanlı Devletinin ilk medresesinde uzun yıllar müderrislik yapmış olan Kayserili Davud (Davud el-Kayseri),
hangi alanda eğitim görmüştür?  Mantık

- Metafiziksel felsefelerin önde gelen düşünürlerinin temsil ettikleri yaklaşım hangi seçenekte doğru verilmiştir? Materyalist - Baha Tevfik

- Geldiğimiz noktada Osmanlı düşünürlerinin temeldebir mimar anlayışıyla hareket ettiklerini görebiliriz. Bu anlayışın en önemli kaygısı ‘estetik’tir. Osmanlı
düşünürleri için ihtiyaç duydukları estetik ahenk eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Sözün estetik ahengi için şiire

- Estetik imar bilincini yönlendiren alanlarda (kelamcı, mutasavvıf, fıkıhçı, felsefeci, hat vs.) üretim yapan Osmanlı düşünürlerinin hangi Yunan düşünürün ‘asılkopya’ ikiliğine dayalı felsefe yapma tarzını sürdürdüğü söylenebilir?
Platon

-  hangisi Osmanlı düşüncesi açısından estetik imar konusu değildir?
Sihir ilimleri

- Bölünmüş (yatay) bilincin en belirgin özelliği :
Farklı mekanlar arasında aşağılık-üstünlük ilişkisi kurmaması

-  Taşköprülüzade’nin ilimlerin tasnifiyle ilgili kitabı: Mevzûâtü’l-ulûm


- Katip Çelebi’nin akıl-nakil ilişkisindeki temel tutumu:
Önce akli sonra nakli ilimlerin öğrenilmesi

- Son Osmanlı düşünürlerini metafizik olarak felsefeye yönlendiren temel sorun:
Osmanlı toplumunun temel sorunlarına genel bir çözüm zemini bulabilmek

-  Aşağıdaki kavramlardan hangisi günümüz için geçerli olan bir takım kavram ya da anlayışları, bu kavram ya da anlayışların söz konusu olmadığı zaman dilimlerinde aramakla ortaya çıkmaktadır?
Anakronizm

- Geleneklerden hangisinde mevcut bir genel dünya görüşü içinde metinler ve metinlerde ele alınan konular yeniden konumlandırılmaktadır?
Şerh ve Haşiye

- hangisi Osmanlı Dönemi’nde Sezgici yaklaşımı temsil eden düşünürlerden birisidir? Mustafa Şekip
 
- Molla Fenari için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Şerh-i İsagoci adlı dini kitabın yazarıdır.
Şerh-i İsagoci adlı eseri yazmakla beraber bir dini kitap değildir.
Kitap medreselerde okutulan bir mantık kitabıdır.

- Osmanlıların fizik ve metafizik araştırmalarına verdikleri addır?
Hikmet

- Duraklama döneminde Osmanlı düşünürlerin karşı karşıya kaldıkları sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Bilincin kendi içinde bölünmesi sorunu

- Molla Lütfi’nin hangi eserinde, bilimleri tasnif etmesi ve onları tanımlamaya çalışması açısından hem klasik ilimler tasnif geleneğini sürdürür hem de yaşadığı dönemde ilim zihniyetini sergilenmektedir?
Mevzuâtü’l-Ulûm

-  Osmanlı Dönemi’nde Sezgici yaklaşımı temsil eden düşünürlerden birisidir?
Mustafa Şekip

-  hangisi mizahi yolla ahlak eleştiri düşüncesini sağlayan eserin adıdır?
Harname

- Metafiziksel felsefelerin önde gelen düşünürlerinin temsil ettikleri yaklaşım hangi seçenekte doğru verilmiştir? Materyalist - Baha Tevfik

- Bedreddin Simavi’nin felsefe, tasavvuf ve kelam alanlarını kapsayan eserinin adı nedir? Vâridat

- Osmanlı düşünürlerinin kullandığı dış estetik tanımının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
İmar alanının dışında kalan dünya

- Osmanlı düşünürlerinin kullandığı iç estetik tanımının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
Estetik imar faaliyetinin gerçekleştiği mekanlar


 
 
Sayfa: 1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10