Son İletiler

Sayfa: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 10
11
Dinler Tarihi / Kast sistemini oluşturan sınıflarla ilgili hangileri doğrudur?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 26 Haziran 2019, 00:22:20  »
 Kast sistemini oluşturan sınıflarla ilgili;
I. Vaisyalar - Çiftçiler ve esnaflar,
II. Paryalar - Nirvana’ya ulaşmış olanlar,
III. Kşatriyalar - Hükümdar ailesi ve savaşçılar
eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
 E) II ve III.CEVAP: I ve III.
12
Dinler Tarihi / Bu metinden, kast sitemiyle ilgili hangilerine ulaşılabilir
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 26 Haziran 2019, 00:20:38  »
Hinduizm’e göre toplum, her biri tanrı Brahma’nın bedeninden yaratıldığına inanılan sınıflara ayrılmıştır. Kast
sistemi denilen sosyal sınıflar kesin sınırlarla birbirinden
ayrılmıştır ve sınıflar arası geçiş mümkün değildir. Bu sistemde insanlar kastlardan birine mensup olarak doğarlar
ve hayatlarını o kast içerisinde sürdürürler. Kişi, içinde bulunduğu kastın gereklerine göre davranmak zorundadır.

Bu metinden, kast sitemiyle ilgili;
I. İnsanlar niteliklerine göre kategorilere ayrılmışlardır.
II. Farklı kast sınıfındaki kişiler birbirleriyle evlenemezler.
III. Toplumsal tabakalaşmayı dini bir temele dayandırmaktadırlar.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.cevap: II ve III.
13
Kelime Oyunu / Tanrı bilimi
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 09:29:00  »
Cevap: İlahiyat
isim, felsefe, (ila:hiya:tı, l ince okunur), Arapça ilāhiyyāt
Tanrı bilimi.

Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, ilahiyat, teoloji.
14
Kelime Oyunu / Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 09:26:54  »
Cevap: genç, -ci
1. sıfat Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı:
      "Eliyle işaret etti genç adama." - Ayşe Kulin

2. sıfat Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan):
      Genç ağaç. Genç at.

3. sıfat Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.

4. sıfat Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.

5. sıfat, mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan:
      "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu." - Burhan Felek

isim, özel, (genci)
Bingöl iline bağlı ilçelerden biri.
15
Kelime Oyunu / Eskiden hacet yeri denen mekan
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 09:23:01  »
Cevap: Tuvalet
tuvalet Fr. toilette
1. isim İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, aralık, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, hela, kenef, memişhane, kademhane:
      "Nerede ise herkesi belediyenin tuvalet çukurlarına kadar takip edeceksiniz." - Falih Rıfkı Atay

2. isim Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi:
      "Başımı, tuvaletimi ve makyajımı bile ezbere yapacağım, aynada kendi yüzümü görmeyeceğim." - Peyami Safa

3. isim Gece kıyafeti:
      "Asıl mühimi oyun için bir giyecek şey, yeni, açık bir tuvalet." - Tarık Buğra

4. isim Vücut temizliği ve bakımı için gereken nesne.

5. isim Sidik veya dışkı.
16
Kelime Oyunu / İmgesel karşılığı
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 09:18:26  »
cevap: hayalî
(haya:li:), Arapça ḫayālī

1. sıfat Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, fantastik, ütopik.

2. isim Karagözcü.

hayali

Gölge oyunu ustası.
Kar.) Gölge oyunu ustalarına verilen unvan.

Hayalî Köken: Ar.

Söyleyiş: (haya:li:) Cinsiyet: Erkek
1. Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, düşsel, imgesel.
2. Karagöz oynatan kimse, karagözcü.
17
Kelime Oyunu / Havlamak anlamında bir söz
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 09:15:58  »
Cevap: ürümek
havlamak
nesnesiz
Köpek bağırmak, ürümek:
      "Yine havlayan köpeklerin üstüne kahvelerden solgun kumar ışığı vuruyordu."
- Ayla Kutlu
18
Kelime Oyunu / Geniş su yüzeylerinde oluşan kıvrımlı hareket
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 09:12:48  »
Cevap: dalga
1. isim Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket:
      "Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu, dalgalar durulmamış, yalnız biraz ağırlaşmıştı." - Azra Erhat

2. isim Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem:
      Sıcak dalgası. Aerobik dalgası.

3. isim Bir yüzeydeki kıvrım:
      "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç." - Memduh Şevket Esendal

4. isim Saçların kıvrım genişliği.

5. isim, argo Gizli iş, dalavere:
      "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı." - Sait Faik Abasıyanık

6. isim, argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

7. isim, argo Dalgınlık.

8. isim, argo Geçici sevgili.

9. isim, argo Geçici aşk ilişkisi.

10. isim, mecaz Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri.

11. isim, fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi:
      "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."
 - Halide Edip Adıvar
19
Kelime Oyunu / Aşırı ve çeşitli yemek yemenin yol açtığı mide bozukluğu
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 09:10:48  »
Cevap: mide fesadı
isim, Çok ve çeşitli yemenin yol açtığı mide bozukluğu.

20
Kelime Oyunu / Beğenilmeyen, tasvip edilmeyen birine veya bir duruma karşı haykırmak
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 09:07:26  »
cevap: yuh çekmek
beğenilmeyen, tasvip edilmeyen birine veya bir duruma karşı haykırmak:
      "Bu yeni kişilik artık Beşiktaş tribününden hakeme yuh çekemez."
- Haldun Taner
Sayfa: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 10