Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Namaz İbadeti / 6. Sınıf Din Kültürü - Namaz İbadeti - Konu Testi 5
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 01 Kasım 2019, 22:15:14  »
1. Hz. Zekeriya’yla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Geçimini demircilik yaparak sağlamıştır.
B) İsrailoğullarına tevhid inancını tebliğ etmiştir.
C) Hz. İbrahim ve Hz. Davut’un soyundan gelmiştir.
D) Oğlu Hz. Yahya peygamber olarak görevlendirilmiştir.

2. “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir
çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!”
(Meryem suresi, 5 ve 6. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya’nın bu duayı yapmasının nedenidir?
A) Bakıma muhtaç olması
B) Allah’tan çocuk istemesi
C) Hz. Yakub’u çok sevmesi
D) Yalnız kalmaktan korkması

3. Hz. Zekeriya’yla ilgili
I. Hz. Meryem’in eğitimiyle ilgilenmiştir.
II. Medine’deki mabette çok ibadet etmiştir.
III. İnsanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırmıştır.
 öncüllerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
C) II ve III.

4. “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ’yı verdik;
eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde
yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar,
bize karşı derin saygı içindeydiler.” (Enbiya 90. ayet)
Bu ayette sözü edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muhammed
B) Hz. Davud
C) Hz. Musa
D) Hz. Zekeriya

5. ”Ey Yahyâ! Kitaba var gücünle sarıl!” dedik ve ona henüz
çocukken hikmet verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve
ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı; zorba ve âsi değildi.” (Meryem suresi, 12-14. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Hayırlı bir evlat olmasına
B) Yumuşak kalpli olmasına
C) Kardeşleriyle iyi geçinmesine
D) Kötülüklerden uzak durmasına

6. I. Allah duasını kabul etmiştir.
II. Kendini hayır işlerine adamıştır.
III. Hz. Meryem’le hiç görüşmemiştir.
Numaralanmış öncüllerden hangileri Hz. Zekeriya hakkında söylenemez?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

7. “O (Zekeriya), mabette durmuş namaz kılarken melekler
ona şöyle seslendiler: “Allah’ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.” (Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)
Bu ayet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hz. Zekeriya’ya bir müjde verdiği
B) Hz. Yahya’nın güzel ahlakını övdüğü
C) Hz. Zekeriya’nın duasına cevap olduğu
D) Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelediği

8. Fil suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mekkeli müşrikleri uyardığı
B) Fil olayının zamanını bildirdiği
C) Fil olayının sonuçlarını açıkladığı
D) Mekkelilerin yanlışlarını düzelttiği

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fil suresinde bulunmaz?
A) “Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.”
B) “Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.”
C) “Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.”
D) “Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.”

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fil suresinin bir bölümünün anlamıdır?
A) “De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
B) “Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
C) “Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?”
D) “Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”

11. Fil suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Fil olayı anlatılmıştır.
B) Mekke’de indirilmiştir.
C) Kısa surelerden biridir.
D) Ayetlerinin sayısı altıdır.

12. Fil suresinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Fil ordusunun perişan hâline
B) Fillerin orduyu güçlü kıldığına
C) Kuşların Fil ordusunu yendiğine
D) Ebrehe’nin planının bozulduğuna


CEVAP ANAHTARI:
1. A
2. B
3. C
4. D
5. C
6. B
7. D
8. A 
9. A
10. C
11. D
12. B
2
Namaz İbadeti / 6. Sınıf Din Kültürü - Namaz İbadeti - Konu Testi 4
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 01 Kasım 2019, 22:10:56  »
1. Namaza hazırlık şartları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her namaz için ayrı abdest alınır.
B) Temiz olan elbiseyle namaz kılınır.
C) Temiz olan her yerde namaz kılınır.
D) Bedenin temiz olmasına dikkat edilir.

2. • Namaz kılacak kişi bedeninin örtülmesi gerekli yerlerini örtmelidir.
• Erkekler en az diz ile göbek arasını, kadınlar ise el, yüz
ve ayaklar dışında bütün vücudu örtmelidir.
Bu bilgiler aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir?
A) Necasetten taharet
B) Hadesten taharet
C) Setr-i avret
D) İstikbal-i kıble

3. “... Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede
olursanız olun (namazda) yüzünüzü o yöne çevirin. ...”
(Bakara suresi, 144. ayet)
Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?
A) Kıraat
B) İstikbal-i kıble
C) Secde
D) Kade-i ahire

4. Aşağıdaki namazın rükünleriyle ilgili kavramların hangisinin açıklaması yanlıştır?
A) İftitah Tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak.
B) Secde: Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymak.
C) Rükû: Elleri dizlere koyarak eğilmek.
D) Kıraat: Namazda ayakta durmak.

5. I. Kâbe’ye yönelmek
II. Namazda ayakta durmak
III. Elleri dizlere koyarak eğilmek
IV. Abdest veya boy abdesti almak
Numaralanmış durumlardan hangileri namaza hazırlık şartlarıyla ilgilidir?
A) I ve II.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) III ve IV.

6. Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Allah’ın birlik ve büyüklüğünü ilan eder.
B) Namazın vaktinin girdiğini bildirir.
C) Müslümanları namaza çağırır.
D) Dünyadaki her dilde okunur.

7. • Ezanın sözlerine “Kad kâmeti’s-salâh.” cümlesi eklenir.
• Tek veya cemaatle kılınan farz namazından önce okunur.
• Namazın başladığını duyurmak amacıyla yüksek sesle okunur.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Ezan
B) Kıraat
C) Kamet
D) Salâ

8. Ezan okunması, namazın hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?
A) Vakit
B) Niyet
C) İstikbal-i kıble
D) Setr-i avret

9. Namazın kılınışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Farz namazların 3 ve 4. rekâtlarında sadece Fâtiha suresi okunur.
B) Farz namazların ilk oturuşunda Salli ve Bârik duaları okunur.
C) Hasta olan ve ayakta duramayan namazı oturarak kılar.
D) Rükûda iken “sübhâne rabbiye’l-azim” denilir.

10. Namazın son oturuşunda sırasıyla hangi dualar okunur?
A) Tahiyyat - Salli Barik duaları - Rabbena duaları
B) Tahiyyat - Rabbena duaları - Salli Barik duaları
C) Tahiyyat - Salli Barik duaları - Subhaneke
D) Tahiyyat - Subhaneke - Salli Barik duaları

11. “Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.”
(A’lâ suresi, 14 ve 15. ayetler)
Bu ayetlerden namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) Kötülükten sakınmaya yardımcıdır.
B) Allah’ın adını anmaya vesiledir.
C) Yardımlaşmaya teşvik edicidir.
D) Arınanlar için kurtuluş yoludur.

12. Cemaatle namaz kılmakla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cemaat içinden bir kişi imam olur.
B) Yolcular da cemaatle namaz kılabilir.
C) Cemaat “Uydum imama.” diye niyet eder.
D) Cemaatle namaz sadece camilerde kılınır.


CEVAP ANAHTARI:
1. A
2. C
3. B
4. D
5. B
6. D
7. C
8. A
9. B
10. A
11. C
12. D
3
Namaz İbadeti / 6. Sınıf Din Kültürü - Namaz İbadeti - Konu Testi 3
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 01 Kasım 2019, 22:07:05  »
1. I Farz Allah’ın Kur’an’da kesinlikle yapılmasını
istediği iş ve davranışlardır.
II Vacip Hz. Peygamberin yaptığı Müslümanlardan
da yapmasını istediği iş ve davranışlardır.
III Sünnet Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gerekli olan iş ve davranışlardır.
Bu tablodaki terimlerin açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

2. Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?
A) Cuma namazı
B) Cenaze namazı
C) Teravih namazı
D) Bayram namazı

3. • Farzı da sünneti de iki rekâttır.
• Tek olarak veya cemaatle kılınmaktadır.
Bu bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Bayram namazı
B) Cuma namazı
C) Sabah namazı
D) Vitir namazı

4. Bazen unutma veya uyuma gibi elde olmayan bir nedenle namazın vakti çıkar.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Üç gün oruç tutulmalıdır.
B) İlk fırsatta kaza edilmelidir.
C) Ramazanda kaza edilmelidir.
D) Sadaka verilip kaza edilmelidir.

5. “…Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır.”
(Nisa suresi, 103. ayet)
Aşağıdaki namazlardan hangisinin vakti belirlenmemiştir?
A) Şükür namazı
B) Cuma namazı
C) Sabah namazı
D) İkindi namazı

6. “…O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”
(Tâhâ suresi, 14. ayet)
Aşağıdaki namazla ilgili yargıların hangisi bu ayetin mesajıyla uyumludur?
A) Günde beş vakit kılınır.
B) Allah’ın anılmasını sağlar.
C) Zamanı planlamayı öğretir.
D) Sürekli kılanı düzenli yapar.

7. - - - - namazı haftada bir kez öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır. İmam, farzdan önce hutbe okur. İlk sünneti 4, farzı 2 ve son sünneti 4 rekât olmak üzere toplam on
rekât kılınır.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Sabah
B) Cenaze
C) Bayram
D) Cuma

8. Bayram namazıyla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Güneş doğduktan 45-50 dakika sonra kılınır.
B) Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur.
C) İmam Fâtiha suresini ve zammı sureyi içinden okur.
D) Subhaneke’den sonra imamla birlikte üç kez “Allahu Ekber” denir.

9. I. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir.
II. Ayakta kılınan, secdesi ve rükûsu olmayan bir ibadettir.
III. Dört kez tekbir alınan bu ibadetin hükmü farz-ı kifâyedir.
Cenaze namazıyla ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I, II ve III.

10. Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Ramazan ayı boyunca yatsı namazının son sünnetinden sonra vitir namazından önce kılınır. Genellikle yirmi rekât olarak kılınır
fakat Hz. Muhammed sekiz rekât olarak da kılmıştır.
Bu parça aşağıdaki namazların hangisiyle ilgilidir?
A) Teravih namazı
B) Cuma namazı
C) Bayram namazı
D) Cenaze namazı

11. “Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah’ın farzlarından birini yerine getirmek için mescitlerden birine giderse, attığı adımlardan biri günahlarını siler, diğeri onun
derecesini yükseltir...”
Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) Camilere giderken temizliğe dikkat edilmelidir.
B) Farz namazları camide kılmaya özen gösterilmelidir.
C) Her namazdan önce yeniden abdest alınmalıdır.
D) Hz. Peygamber camide namaz kılmaya teşvik etmektedir.

12. Aşağıdakilerden hangisi caminin fonksiyonlarından biri değildir?
A) Yardıma ihtiyacı olanlar için yardım toplanır.
B) Din görevlisi yetiştirmek amacıyla eğitim verilir.
C) Hutbe ve vaaz dinleyerek dinle ilgili bilgiler artırılır.
D) Birbirlerinin sıkıntı ve sevinçlerinden haberdar olunur.


CEVAP ANAHTARI:
1. A
2. D
3. C
4. B
5. A
6. B
7. D
8. C
9. D
10. A
11. C
12. B
4
Namaz İbadeti / 6. Sınıf Din Kültürü - Namaz İbadeti - Konu Testi 2
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 01 Kasım 2019, 22:02:12  »
1. Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Sadece yaşlılar tarafından yerine getirilir.
B) Salat, dua etmek ve yüceltmek anlamına gelir.
C) Kur’an’ı Kerim’de “salat” kelimesiyle ifade edilir.
D) Allah anılır, O’na olan sevgi ve saygı dile getirilir.

2. “(Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl.
Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...”
(Ankebût suresi, 45. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Peygamber namaz kılmalıdır.
B) Namaz vaktinde kılınmalıdır.
C) Kötülüklerden uzak durmalıdır.
D) Peygamber Kur’an okumalıdır.

3. Aşağıdaki hadislerden hangisi namazın önemiyle
ilgili değildir?
A) “Namaz dinin direğidir.”
B) “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an, secde anıdır.”
C) “Her kim bir namazı unutursa, onu hatırladığında kılsın…”
D) “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise
abdesttir.”

4. Hz. Muhammed, “Birinizin kapısı önünde günde beş
defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir
şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar.
Sahabe, “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.”
Bu hadisten namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) Günahları giderir.
B) Cemaatle kılınır.
C) Her gün kılınır.
D) Beş vakittir.

5. Kur’an’da Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler anlatılır:
“Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü
olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.” (Lokman suresi, 17. ayet)
Aşağıdakilerin hangisi Hz. Lokman’ın oğluna öğütlerinden biri değildir?
A) Zorluklara katlanmak
B) İyiliği yaygınlaştırmak
C) Namazı dikkatli kılmak
D) Kötülüklere göz yummak

6. Belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit
yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir.
Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadaka
B) Oruç
C) Namaz
D) Zekât

7 ve 8. soruları, aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci kazandırır.
Omuz omuza birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün olur. İbadetten önce ve sonra sohbet etme, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkânı bulurlar. Dolayısıyla İslam dini namazın toplu olarak kılınmasına büyük önem vermiş, - - - - teşvik etmiştir.
7. Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) cemaatle namaza
B) beş vakit namaza
C) teravih namazına
D) cuma namazına

8. Bu parça aşağıdaki namaz ibadetiyle ilgili soruların hangisinin cevabıdır?
A) Ne zaman kılınır?
B) Faydaları nelerdir?
C) Hangi namazlar birlikte kılınır?
D) Diğer ibadetlerden farkı nedir?

9. “Bir Müslüman, farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce
abdest alır, rükû ve secdelerini de tam yaparak namazını
kılarsa büyük günah işlemedikçe geçmiş küçük günahları
affedilir...” Bu hadisten namazla ilgili,
I. vaktinde kılınmalıdır.
II. özenerek kılınmalıdır.
III. huşu içinde kılınmalıdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I. II ve III.

10. Namaz ibadetinin bir kişiye farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Müslüman olmak
B) Hacca gitmek
C) Ergen olmak
D) Akıllı olmak

11. Namaz,
I. kişinin imanının göstergesidir.
II. Allah’la kurulan bağı güçlendiren bir ibadettir.
III. Müslümanı Rabb’ine yakınlaştıran bir ameldir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I, II ve III.
D) II ve III.

12. Allah’ın rızasını isteyip namaz ibadetini yerine getiren kişi, onun kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini daha çok hatırlar. Bu nedenle onun razı olduğu işlere yönelir.
Kendisine ve topluma faydalı iş ve davranışları yapmaya dikkat eder. Allah’ın isteklerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçınmaya özen gösterir. Namaz ibadetinin kazandırdığı bu bilinç, ahlakının daha güzel olmasını sağlar.
Bu parça namazla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A) Neler kazandırır?
B) Çeşitleri nelerdir?
C) Kimler kılmalıdır?
D) Ne zaman kılınır?


CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. C
4. B
5. D
6. C
7. A
8. B
9. C
10. B 
11. C
12. A
5
Hz. Âdem’le ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Cennette yalnız yaşamıştır.
B) Hata ettiğinde tövbe etmiştir.
C) Peygamberlerin ilki ve atasıdır.
D) Aldığı vahyi insanlara bildirmiştir.

2. “Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor.”
(Hûd suresi, 120. ayet)
Bu ayetteki altı çizili ifadeyle ilgili kavram aşağıdakilerin hangisidir?
A) Tevhid
B) Kıssa
C) Hanif
D) İhlas

3. Allah, hatalarını kabul eden Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın tövbelerini kabul etmiştir. Onları yeryüzüne yerleştirirken şöyle uyarmıştır: “Oradan hepiniz inin! Benden size
muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir.” (Bakara suresi, 38. ayet)
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) Allah, insanlara doğru yolu bildirmiştir.
B) Tövbe etmek hatadan pişmanlık duymaktır.
C) Doğru yola uyanların korkmasına gerek yoktur.
D) Allah, yeryüzünde insanı kendi haline bırakmıştır.

4 ve 5. Soruları, aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz
yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. ...”
(Bakara suresi, 35. ayet) Bu hatırlatmayla Hz. Âdem ve
eşi cennette yaşamaya başladı. Şeytan, haram olmasına rağmen bu ağaçtan yararlanmaları için vesvese verdi.
Onları ikna edebilmek için meyvesinden yiyenlerin uzun
süre yaşayacağını söyledi. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilir: “- - - - .”

4. Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak
aşağıdaki ayetlerin hangisi getirilmelidir?
A) Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?
(Yâsîn suresi, 62. ayet)
B) “Ey âdemoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin.
Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır, diye emretmedim mi?”
(Yâsîn suresi, 60. ayet)
C) “Derken şeytan, … “Rabbiniz size bu ağacı sırf melek
olursunuz veya ebedî yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı.” dedi.”
(A’râf suresi, 20. ayet)
D) “Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu
düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur.” (Fâtır suresi 6. ayet)

5. Bu parçada aşağıdaki hususlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Hz. Âdem ve Havva’nın cennette yaşadığına
B) Şeytanın Allah’ın emrini dinlemediğine
C) Hz. Âdem ve Havva’dan istenenlere
D) Şeytanın insanı ikna etme çabasına

6. I. Allah isimleri öğretmiştir.
II. Şeytana karşı uyarmıştır.
III. Cennette yasak koymamıştır.
Hz. Âdem’le ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri
doğru değildir?
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

7. “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize
verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana
şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”
Kunut duasındaki altı çizili ifadeyle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid
B) Tesbih
C) Tekbir
D) Tevekkül

8. Kunut dualarıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?
A) Vitir namazının ikinci rekâtında okunan dualardır.
B) İnsanın her zaman okuyabileceği dualardır.
C) Hz. Peygamberin öğrettiği dualardan biridir.
D) Allah’tan yardım talep edilen bir duadır.

9. Kunut dualarıyla Allah’tan,
I. doğru yol
II. merhamet
III. bağışlanmadan
hangileri dilenmektedir.
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut duasının bir bölümünün anlamı değildir?
A) O’nun hiçbir dengi yoktur.
B) Sana koşar ve ibadetimizi severek yaparız.
C) Sana inanır, sana tövbe eder ve sana güveniriz.
D) Sana isyan edenleri bırakır ve onlarla ilgimizi keseriz.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut dualarında bulunmaz?
A) Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk.
B) Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd.
C) Ve lem yekun lehû küfüven ehad.
D) Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.

12. Kunut dualarında aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A) Tövbe
B) Tekbir
C) İbadet
D) Şükür

CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. B
7. D
8. A
9. D
10. A
11. C
12. B
6
1. İlahi kitaplarile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Peygamberlere bildirilir.
B) İman esaslarını açıklar.
C) Âlimleri muhatap alır.
D) Doğru yolu gösterir.

2. “İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık seçik anlatsın. …”
(İbrahim suresi, 4. ayet)     Buna göre;
I. Birbirlerini doğru anlamak
II. Birbirlerine yardımcı olmak
III. Birbirlerine anlayış göstermek
    amaçlarından hangileri peygamberlerle toplumlarının
dillerinin ortak olmasının nedenidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.

3. Aşağıda peygamberlerle ilahi kitaplar arasında eşleştirme yapılmıştır.
I. İncil – Davut
II. Tevrat – Musa
III. Zebur – İsa
Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.

4. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an’ın indiriliş amaçlarından biri açıklanmaktadır?
A) “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.” (Müzzemmil suresi, 4. ayet)
B) “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.”
(Kadir suresi, 1. ayet)
C) “Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”
(Nahl suresi, 98. ayet)
D) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”
(Yûsuf suresi, 2. ayet)

5. Kur’an’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler hakkında bilgi vermektedir.
B) Konuları inanç, ibadet ve ahlakla sınırlıdır.
C) Allah’ın gönderdiği kitapların sonuncusudur.
D) Dünyanın pek çok diline çevrilmiş bir kitaptır.

6) Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri değildir?
A) İbrahim
B) Âdem
C) Davut
D) İdris

7) “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”
Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajıyla uyumludur?
A) Kur’an’ın anlaşılması için çalışmak
B) Özel günlerde Kur’an hediye etmek
C) İnsanları hayır yapmaya teşvik etmek
D) Kur’an’ın yıpranmamasına dikkat etmek

8. “Onlar, sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet)
Ayetin altı çizili bölümünde söz edilen iman esası hangisidir?
A) Meleklere iman
B) Peygamberlere iman
C) Ahirete iman
D) Kitaplara iman

9. “İsmail’i(I), İdris’i(II) ve Zülkifl’i(III) de hatırla. Bunların
hepsi sabredenlerdendi.” (Enbiya suresi, 85. ayet)
Bu ayette geçen peygamberlerin hangilerine suhuf verilmiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

10.    Aşağıdaki eylemlerin hangisi Kur’an’a saygı göstermeyle ilgili değildir?
A) Kıyamda Kur’an okumak
B) Kur’an’ı kılıf içinde saklamak
C) Açılış töreninde Kur’an okumak
D) Kur’an öğrenene hediye vermek

11. Aşağıdaki isimlerin hangisi Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişi için kullanılır?
A) Hatip
B) İmam
C) Hafız
D) Müezzin

12. “O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir; daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil’i indirmişti. …”
(Âl-i İmrân suresi, 3 ve 4. ayetler)
Bu ayette aşağıdaki peygamberlerin hangisine indirilen kitaba değinilmemiştir?
A) Hz. Muhammed
B) Hz. İsa
C) Hz. Musa
D) Hz. Davut


CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. B
4. D
5. B
6. C
7. A
8. D
9. B
10. A 
11. C
12. D
7
1. “And olsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret
gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler
için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın adı sık sık anılmalıdır.
B) Ahiret gününe iman edilmelidir.
C) Allah’ın elçisi örnek alınmalıdır.
D) Allah’ın adına yemin edilmelidir.

2. I. Peygamberlere bildirilen mesajların adıdır.
II. Allah’ın peygamberleriyle haberleşme yoludur.
III. Peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bilgilere denir.
    Vahiyle ilgi numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

3. • “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.”
(Enbiyâ suresi, 85. ayet)
• “İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah’a
vermiş biriydi.” (Hûd suresi, 75. ayet)
• “Dâvûd’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel kuldu!
Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.” (Sad suresi, 30. ayet)
Bu ayetlere göre peygamberlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Zor işleri yapmazlar.
B) Yaradan’a bağlıdırlar.
C Yumuşak huyludurlar.
D) İyilik yapmayı severler.

4. Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygamber’in, kendi geçimini kendisinin sağladığına dikkat çekmiştir. “Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da
kendi elinin emeğini yerdi.”
Hz. Davut’la ilgili bu parçada aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?
A) Zırh yapan bir ustadır.
B) Allah’ın Peygamberidir.
C) Övgüye değer bir insandır.
D) Geçimini kendisi sağlamaktadır.

5. Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A) Güzel ahlaklıdırlar.
B) Yardımlarla geçinirler.
C) İbadete düşkündürler.
D) Güçlüklerden yılmazlar.

6. “Yahut ‘Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok
doğru yolda olurduk.’ demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabb’inizden apaçık bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi…” (En’âm suresi, 157. ayet)
Bu ayete göre Kur’an’ın indiriliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru yolda olanlara teşekkür etmek
B) Bize kitap indirilseydi diyenleri denemek
C) Bilmiyorduk bahanesini ortadan kaldırmak
D) Hidayet ve rahmet kavramlarını açıklamak

7. “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”
(İbrahim suresi, 52. ayet.)
Bu ayete göre Kur’an’la ilgili,
I. Tüm insanları uyarmaktadır.
II. Tevhit inancını açıklamaktadır.
III. Aklın kullanılmasını istemektedir.
    yargılarının hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I, II ve III.

8. Aşağıdaki ayetlerin hangisi ilahi kitapların gönderiliş amacıyla ilgili değildir?
A) Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye ayet
ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. (İsrâ suresi, 106. ayet)
B) “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğruya iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (İsrâ suresi, 9. ayet)
C) İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar da gönderdi...” (Bakara suresi, 213. ayet)
D) “Biz bu Kitab’ı sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” (Nahl suresi, 64. ayet)

9. Vahiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A) İnsanlar için rahmettir.
B) İnananların kılavuzudur.
C) İnsanlar arasında elçidir.
D) Yolunu şaşıranlara rehberdir.

10. Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir?
A) Peygamberlerle ilgili bilgiler vermek
B) Tüm insanları hak dine davet etmek
C) İyiye, güzele, doğruya yönlendirmek
D) Edebi bir kitabın özelliklerini açıklamak

11. Peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır.
Kimi kabul etmiş kimi de etmemiştir. Kabul edenlerden de
bazıları zamanla doğru yoldan sapmışlar, Allah dışında
çeşitli varlıklara tapmışlardır. Batıl inançları benimsemiş
ve kötü davranışlara yönelmişlerdir. Allah, insanları hakka
yönlendirmek ve eşsiz ve benzersiz olduğunu hatırlatmak
için tekrar tekrar peygamberler aracılığıyla vahiyler göndermiştir.
Bu parçaya uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahyin Amacı
B) Vahyin Anlamı
C) Vahiy ve Toplum
D) Vahiy ve İnsan

12. Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere
göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması
gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resul
B) Vahiy
C) Hadis
D) Hanif


CEVAP ANAHTARI
1. C
2. B
3. A
4. D
5. B
6. C
7. D
8. A
9. C
10. D
11. A
12. B
8
1. “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...” (Nisâ suresi 165. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme nedeni olamaz?
A) Uyarmak
B) Müjdelemek
C) Öğüt vermek
D) Mazeret bırakmamak

2. “Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız.”
ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır.” dediler.”
(Bakara suresi, 285. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberler arasında ayrım yapılmamalıdır.
B) Peygamberlere inanmak iman esaslarından biridir.
C) Peygamberler insanlara doğru yolu göstermişlerdir.
D) İnananlar bütün peygamberlere iman etmektedirler.

3. Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın elçisi anlamına gelen kavramlardan biri değildir?
A) Resul
B) Büyükelçi
C) Nebi
D) Peygamber

4. “And olsun, senden önce de peygamberler gönderdik.
Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var,
durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”
(Mü’min suresi, 78. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) Pek çok peygamber gönderilmiştir.
B) Peygamberlerin tamamı bildirilmemiştir.
C) Bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır.
D) Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur.

5. Peygamberler, Allah’ın mesajlarını insanlara ilettiklerinde,
onunla kulları arasında elçilik yapmış olurlar. Bu elçilik
görevi Arapçada risalet veya nübüvvet kelimesiyle ifade edilir.
Buna göre, risalet ve nübüvvet kelimeleriyle ilgili
I. mesaj demektir.
II. birbirlerinin yerine kullanılabilir.
III. peygamberlik görevi anlamına gelir.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

6. “Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki
Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.”
(Ahkâf suresi, 31. ayet)
Bu ayette peygambere “Allah’ın davetçisi” denilmesinin nedeni nedir?
A) İnkârcıları uyarması
B) İslam dinine çağırması
C) İnananları müjdelemesi
D) Cehennemi hatırlatması

7. “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı
Kerim’dir. Kur’an insanları hâlâ hayretler içinde bırakan
ve bir benzerinin getirilemeyeceği eşsiz bir kitaptır. İnsanın onun bir benzerini ortaya koyamayacağını Yüce Allah
şöyle vurgulamıştır: “- - - - .”
Boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ayetlerin hangisi getirilmelidir?
A) “Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde
iseniz onun benzeri bir sûre de siz getirin…”
(Bakara suresi, 23. ayet)
B) “O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu
Muhammed’e apaçık ayetler indirendir…”
(Hadid suresi, 9. ayet)
C) “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?”
(Muhammmed suresi, 24. ayet)
D) “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür…”
(İsra suresi, 9. ayet)

8. “Size rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi
niyetle öğüt veren güvenilir biriyim.”
 (A’raf suresi, 68. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki hangi özelliklerinden söz edilmektedir?
A) Emanet - Fetanet
B) İsmet - Sıdk
C) Tebliğ - Emanet
D) Tebliğ - Fetanet

9. I. Olağanüstü iş ve olaylardır.
II. Peygamberlerin isteğiyle gerçekleşmektedir.
III. Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.
Mucize ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

10. “Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaştıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden
çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. …”
(Ahzâb suresi, 39. ayet)
Bu ayetteki altı çizili ifade peygamberlerin özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?
A) Tebliğ
B) İsmet
C) Sıdk
D) Emanet

11. “Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi?
İbrâhim “Rabb’im hayat veren ve öldürendir.” deyince
o, “Hayat veren ve öldüren benim.” dedi. İbrahim “Allah
güneşi doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batıdan
getir.” dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi.
Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez.”
(Bakara suresi, 258. ayet)
Bu ayette vurgulanan Hz. İbrahim’in özelliği aşağıdakilerin hangisidir?
A) İsmet
B) Fetanet
C) Sıdk
D) Emanet

12. Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir?
A) Emaneti korurlar.
B) Akıllı ve zekidirler.
C) Doğru sözlüdürler.
D) Arkadaşlık ederler.

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. B
4. D
5. A
6. B
7. A
8. C
9. C
10. A
11. B
12. D
9
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.( 14x5=70 puan )
1) “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Bu surenin konusu aşağıdakilerin hangisidir?
A) Allah’ın ilmi           B) Allah’a iman
C) Allah’ın birliği       D) Allah’ın yaratıcılığı

2) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
(Enbiya suresi, 22. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir?
A) Emanet   B) İman   C) İhlas  D) Tevhit

3) Samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?
A) İlah      B) İlim     C) İhlas    D) İnfak

4) Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eden isim   aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Kadir     B) Basar    C) Rahim    D) Semi

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişinin kendisi için ettiği bir duadır.
A) Allah zihin açıklığı versin.
B) Allah yardımcın olsun.
C) Rabbim ilmimi artır.
D) Yolun açık olsun.

6) İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir. Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
A) Tevhid    B) Dua    C) Hanif   D) İhlas

7) Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir? Semî, Allah her şeyi - - - -, anlamına gelir.
Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?
A) bilir   B) görür   C) işitir    D) bağışlar

8) Hz. Şit (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine  kaç sayfalık bir Suhuf gönderilmiştir?
 A) 10      B) 20      C) 30      D 50
9) Hz. İbrahim(a.s.) Kıssası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ateşe atılınca ateş Onu yakmamıştır.
B) Kendini tanrı ilan eden Nemrut ile mücade etmiştir.
C) İnsanlar şenlikte iken putları kırmıştır.
D) Oğlu İsmail ile Kâbe’yi yeniden yıkmıştır.

10) Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______________vardır. “
Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Yaratıcısı   B) İklimi  C) Güzelliği     D) Havası

11) Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir?
A) Konuşabilmek          B) Koşabilmek     
C) Yürüyebilmek           D) Akıl

12) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ Suresi 22. ayet.) Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir?
A) Evrenin kendiliğinden var olmadığı
B) Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığı
C) Allah’ın (c.c.) dualarımızı işittiği
D) Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiği

13) Allah’ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir?
A) Bakara suresi   
B) Yasin suresi           
C) İhlâs suresi           
D) Fatiha suresi

14)  Kur’an-ı Kerim’in  - - -   suresidir, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.
Yukarıda boşluğa hangisi gelmelidir?
A) 112      B) 1     C) 100     D 114

B) Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. (2X5= 10 Puan.)   
Durum   Söylenecek Söz
1.  Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplar      
(….) Tekvin
             
2.  “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir.      
(….) Basar

3.  “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak”      
(….) Tevhid

4.  Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi.      (….) Dua

5.  Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması.      (….) Suhuf


C) İhlas Suresindeki boşlukları doldurunuz. (4x3= 12 Puan.)
1. ….. hüvAllahu …….
2. …………..
3. …. yelid ve ….. yûled.
4. Ve …..  yekün lehû küfüven …….

D) Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları  yerleştiriniz (2x4= 8 PUAN)
DUA    NEMRUT   HANİF   KUDRET

1. Hz. İbrahim (a.s.), insanları putlara tapınmayı bırakıp Allah’a (c.c.) inanmaları için davet etmeye başladığında, kendisini Tanrı olarak gören zamanın hükümdarı ……….. tarafından ateşe atılmıştır.

2. Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan kimseye ………………  denir.

3.  Allah (c.c.), “Bana ………… edin, duanıza karşılık vereyim.”

4. Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi sıfatına “………….” adı verilir.
10
Sözcükte Anlam / Ynt: 8.sınıf Türkçe - Sözcükte Yapı Konu Testi
« Son İleti Gönderen: BURCU 30 Ekim 2019, 14:15:28  »
HAZIRLAYANIN EMEĞİNE SAĞLIK   akssss
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10