Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
1 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?
a.       Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamaktır.
b.      İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak.
c.       İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak.
d.      İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek.

2 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir?
a.     Yalnızca işçiler.
b.     Yalnızca işverenler.
c.      Devlet,  İşçiler ve İşverenler.
d.      Devlet ve İşçiler.

3 – Yangın aşağıda belirtilen hallerden hangisinde meydana gelir?
a.       Yangın çıkması için yalnızca ısının olması yeterlidir.
b.      Yangının çıkması için, yanıcı maddenin var olması yeterlidir.
c.       Yanıcı madde ve oksijen olması yeterlidir.
d.      Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması gerekir.

4 – Patlama olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerçekleşmelidir?
a.       Oksijenli bir ortamda yanabilen bir gazın patlama oranları dahilinde olması ve gazın tutuşma ısısında olması.
b.      Ortamda yalnızca herhangi bir gazın olması.
c.       Ortamda yalnızca parlayabilen herhangi bir sıvının olması.
d.      Ortamda yanabilen katı bir maddenin olması.

5 – Aşağıda tanımlanan kazalardan hangisi 506 sayılı SSK Kanununun 11 inci maddesine göre bir iş kazası sayılır?
a.       Sigortalı bir işçinin evinde geçirdiği her türlü kaza.
b.      İşveren tarafından yürütülmekte olan bir işi yapan işçinin geçirdiği kazalar.
c.       İşçinin izinli olduğu zamanlarda geçirdiği her türlü kazalar.
d.      Bir işçinin asıl çalıştığı işinin dışında kendi işini yaparken geçirdiği kazalar.

6 – Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden değildir?

a.       65 volttan daha küçük gerilim kullanmak,
b.      İzolasyon trafosu (Güvenlik trafosu) kullanmak.
c.       Elektrikle çalışan araç ve gereçlerin metal gövdelerini topraklamak.
d.      Yüksek gerilim kullanmak.
 
7 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda Devletin görevleri nelerdir?
a.       İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda mevzuat çıkarmak.
b.      İşyerlerini yürürlükteki mevzuata göre denetlemek.
c.       İşyerlerinde işçilere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi vermek.
d.      Yukarıda sayılanların tümünü yapmak.

8 – İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları      aşağıdakilerden hangisidir?
a.      Koruyucusuz makine kullanmak.
b.      İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak.
c.       Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak.
d.      İşyerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden arızaya hemen müdahale etmek.

9 – Aşağıdaki gürültü düzeylerinden hangisinde kulaklık kullanılması mecburi değildir?
a.        80 dB(A) şiddetinden daha düşük gürültüde.
b.        80 ile 95 dB(A) şiddetindeki gürültüde.
c.         95 ile 110 dB(A) şiddetindeki gürültüde.
d.      110 dB(A) şiddetinden daha yüksek gürültüde.

10 – Aşağıda tane büyüklükleri verilen tozlardan hangileri solunabilir ve akciğerlerde tutulabilen olan gruptandır?
a.       300 µ’dan büyük olan tozlar.
b.      300 ile 100 µ arasında olan tozlar.
c.       5 ile 0,5 µ arasında olan tozlar.
d.      0,5 µ’dan daha küçük olan tozlar.

11 – Aşağıdaki belirtilen hallerin hangisinde iş kazası olma ihtimali vardır?
a.       Açık kalıpla eksantrik preste çıplak elle çalışma.
b.      Açıkta dönen kayış-kasnak sistemi.
c.       Kaygan bir iş zemini.
d.      Açıkta dönen freze bıçağı.

12 – Yüksek gerilimli bir elektriğe çarpılan kişiye aşağıdaki hususlardan hangisi tatbik edilmez?
a.       Kazalının vücudunun soğuması için üzerinden elbiseleri çıkarılır.
b.      Henüz elektrikle temas halinde ise, bir yalıtkan yardımı ile kazalı elektrik temasından kurtarılır.
c.       Kazalının kalp atışları kontrol edilir.
d.      Kazalının kalp atışı ve nefes alış verişi yok ise kazalıya kalp masajı ve suni teneffüs yapılır.

13 – Elektrik iş kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangi önlemi almak gerekir?
a.       65 volttan küçük gerilim kullanmak.
b.      Güvenlik trafosu kullanmak.
c.       Metal gövdeli elektrikli cihazların metal gövdelerini topraklamak.
d.      Yukarıda sayılan önlemlerden her biri elektrik kazalarını önlenmesinde kullanılan yöntemlerdendir.

14 – Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?
a.       Göz kızarıklığı.
b.      İşitme kaybı.
c.       Mide krampı.
d.      Konuşma zorluğu.

15 – Solunabilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?
a.       Mide.
b.       Kalp.
c.       Akciğerler.
d.      Karaciğer.

16 – İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen en önemli olay nedir?
a.      İşçilerin hastalıkları.
b.      İş kazaları.
c.      Trafik kazaları.
d.      İşçilerin fazla mesai yapmaları.

17 – Açıkta dönen kayış-kasnak sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a.       Tehlikeli durum.
b.      Tehlikeli davranış.
c.       Dikkatsiz durum.
d.      Dikkatsiz davranış.

18 – Aşağıdakilerden maddelerden hangisi elektriği iletmez?
a.       Çelik çubuk.
b.      Plastik çubuk.
c.       Tuzlu su.
d.      Islak tahta çubuk.

19 – Aşağıdakilerden normal şartlarda en kolay hangi madde yanar?
a.       Normal talaş.
b.      Islatılmış pamuk.
c.       Alkol emdirilmiş talaş.
d.      Islatılmış talaş.

20 – Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır.
a.       Yalnızca ağzı kapatan tipte bez maskeler.
b.      Yalnızca burnu kapatan bez maskeler.
c.       Ağzı ve burnu kapatan bez maskeler.
d.      Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maskeler.
2
1. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan tıp dalına ne denir?
A) İş güvenliği
B) İşçi sağlığı
C) İşçi
D) İş yeri sağlığı
E) Hiçbiri

2. İşçi Ramazan, iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve Ramazan iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için Ramazan’ın hangi iş güvenlik önlemini alması gerekmektedir?
A) Baret kullanmalıdır.
B) Eldiven takmalıdır.
C) Koruyucu gözlük kullanmalıdır.
D) İş önlüğü giymelidir.
E) Üretim kayıplarını önlemelidir.

3. Binalarda havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Nabız yükselir.
B) Terleme artar.
C) Dikkat azalır.
D) Verimlilik artar.
E) Baş dönmesi yaşanır.

4. Öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıdakilerden hangisini saymamalıdır?
A) Kimyasal kaynaklı meslek hastalığını
B) Matematiksel kaynaklı meslek hastalığını
C) Biyolojik kaynaklı meslek hastalığını
D) Psikolojik kaynaklı meslek hastalığını
E) Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları

5. İş kazalarının ℅ kaçı önlenemez kazalardır?
A) ℅98’i
B) %50’si
C) ℅2’si
D) %8’i
E) ℅13’ü

6.Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Hava
B) Kuru kimyevi toz
C) Köpük
D) Su
E) Hiçbiri

7. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ye iki iş günü içinde bildirmelidir. Bunu işveren hangi kanunun hangi maddesi gereğince yapmaktadır?
A) 3308 sayılı Kanun’un 19. maddesi
B) 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesi
C) 506 sayılı Kanun’un 11. maddesi
D) 2416 sayılı Kanun’un 8. maddesi
E) 1212 sayılı Kanun’un 9. maddesi

8.Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği ile ilgili kuruluşlardan biri değildir?
A) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
B) Çalışma Genel Müdürlüğü
C) Personel Genel Müdürlüğü
D) SSK Genel Müdürlüğü
E) MEB

9.Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?
A) Maskeler
B) Koruyucu gözlük
C) Baret
D) Eldiven
E) Şapka

10.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında görülmeyen (dolaylı) zararlardan biri değildir?
A) Kaybolan iş günü
B) Üretim kayıpları
C) Seri imalat kaybı
D) Kaybolan iş gücü
E) Kanun ihlali
3
1. Öğrenci Hasan, iş yerinde iş kazası geçirmiştir. Kurum doktoru, Hasan’a ilk müdahaleyi yaparken idari personelin ne yapması gerekmektedir?
A) Kazayı soruşturmalıdır.
B) Kazayı derhâl işverene bildirmelidir.
C) Kazayı SSK’ye (SGK) bildirmelidir.
D) Ambulans çağırmalıdır.
E) Tazminat ödemelidir.

2. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ye (SGK) en geç kaç gün içinde bildirmelidir?
A) 7 gün içinde bildirmelidir.
B) 3 gün içinde bildirmelidir.
C) 2 gün içinde bildirmelidir.
D) 5 gün içinde bildirmelidir.
E) 10 gün içinde bildirmelidir.

3. Aşağıda verilen şıklardan hangisi iş kazası sonunda işçiye maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekillerinden biri değildir?
A) İlaç yardımı
B) Tedavi giderlerini ödeme
C) Çalışılmayan süre için ücret
D) İzin vermek
E) Tazminat ödemesi

4. Meydana gelen iş kazalarının sonuçlarına ilişkin hükümler hangi Kanun kapsamındadır?
A) SSK
B) KOSGEB
C) MEB
D) MEGEP
E) YARGI

5. Aşağıdakilerden hangisi kaza raporlarının yararlarından biri değildir?
A) İşçilerin sosyal haklarının korunması
B) Oluşan kazalarla ilgili gerekli önlemlerin alınması
C) Kaza yinelenme oranının azaltılması
D) Aynı türden oluşabilecek kazalara karşı çalışanların eğitilmesi
E) İşçilerin kazalardaki haklılığının ispat edilmesi
4
1. Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
A)Hastalık
B)Kaza
C)Sakatlık
D)Yaralanma
E) Kişisel kusurlar

2. Aşağıdakilerden hangisi işçiyi iş kazasına uğratan hâl ve durumlardan biri değildir?
A) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada
B) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
C) Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
D) Emzikli kadın sigortalının mesai saatleri dışında bulunduğu sırada
E) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

3. Aşağıdakilerden hangisi kaza zincirinin halkalarından biri değildir?
A) İnsanın doğal yapısı (insanın doğa karşısındaki zayıflığı)
B) Kişisel kusurlar
C) Ortam şartları
D) Kaza olayı
E) Yaralanma (zarar veya hasar)

4. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A)Güvensiz hareketler
B)Tecrübesizlik
C)Güvensiz şartlar
D)Nedeni bulunamayan sebepler
E) Hastalık

5. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
A) %98
B) %2
C) %60
E) %45
D) %30

6. Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?
A) Yanıcı madde, oksijen, sıcaklık
B) Oksijen, hava, ateş
C) Sıcaklık, ateş, kibrit
D) Hava, yakacak, su
E) Köpük

7. Aşağıdakilerden hangisi kimyevi yangın söndürücü maddelerden biridir?
A) Su
B) Köpük
C) Kuru kimyevi toz
D)Hava
E) Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden biri değildir?
A) Bacalar devamlı temizlenmelidir.
B) Tavan arası temiz tutulmalıdır.
C) Yanıcı maddeler iyi saklanmalıdır.
D) Ev ve iş yerleri havalandırılmalıdır.
E) İtfaiyeye telefon ediniz.

9. Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?
A) Hemen yangın yerinden kaçınız.
B) İtfaiyeye telefon ediniz.
C) Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.
D) Telaşlanmayınız.
E) Yanıcı maddeler iyi saklayınız.

10. Aşağıdakilerden hangisi yangının nedenlerinden biri değildir?
A) Bilgisizlik
B) İhmal
C) Sabotaj
D) Sıçrama
E) Yanıcı madde
5
1. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir?
A) Meslek hastalığı
B) Sigortalılık
C) İşçi sağlığı
D) İş güvenliği
E) Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kaynaklı meslek hastalıklarından biri değildir?
A) Çözücüler
B) Yüksek ve alçak basınçta çalışma
C) Soğuk ve sıcakta çalışma
D) Tozlar
E) Radyasyon

3. Öğrenci Mustafa, iş yeri doktoruna giderek meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sordu. Aşağıdakilerden hangisi doktorun Mustafa’ya önerdiği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir?
A) Çalışanların eğitimi
C) Havalandırma
B) Koruyucu araçlar
D) Gezinme
E) İşe giriş muayenesi

4. Yol açan etmenlere göre meslek hastalıklarının göre sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kimyasal kaynaklı
B) Fiziksel kaynaklı
C) Biyolojik kaynaklı
D) Matematik kaynaklı
E) Psikolojik kaynaklı

5. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?
A) Ağır metaller
B) Radyasyon
C) Gazlar
D) Çözücüler

6
1. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?
A) İş güvenliği
B) İş
C) İşçi çalışması
D) İşçi
E) Tesisatçı

2. Aşağıdakilerden hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?
A) Vurma aletleri
B) Markalama aletleri
C) Kesici aletler
D) İlk yardım aletleri
E) Gözlük

3. Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Gözlük takmamıştır.
B) Eldiven giymemiştir .
C) Maske takmamıştır .
D) Baret takmamıştır.
E) Markalama aletlerini kullanmamıştır.

4. Öğrenci Kemal, atölyede iş yaparken tezgâh üzerinde duran iş parçasını ayağının üzerine düşürmüş ve parmaklarını yaralamıştır. Kemal bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Ayakkabı giymemiştir.
B) İşçi tulumu giymemiştir.
C) Baret takmamıştır.
D) Koruyuculu ayakkabı giymemiştir.
E) Gözlük takmamıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?
A) Sıhhi tesisatlar
B) Elektrik tesisatları
C) Isıtma tesisatları
D) Çevre düzenlemesi
E) Havalandırma tesisatları

6. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından değildir?
A) Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak
B) İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek
C) Çalışanların motivasyonunu artırmak
D) Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
E) Çalışma verimini artırmak

7. Binalarda temiz suyu kullanım yerine kadar ileten boru ağına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beslenme borusu hattı
B) Pis su tesisatı
C) Yağmur suyu tesisatı
D) Kalorifer tesisatı
E) Temiz su tesisatı

8. Aşağıdakilerden hangisi iyi yapılmış bir pis su tesisatında bulunması gereken özelliklerden değildir?
A) Pis ve kirli suları kesintisiz, çabuk, sağlığa zarar vermeden ve insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırır.
B) Alt kata döşenecek ana borunun yapı dışına en uzun yoldan çıkarılması gerekir.
C) Koku, gaz ve böceklerin pis su borularından binaya geçmesini engeller.
D) Borular gaz, hava ve pis suyu sızdırmaz olmalıdır.
E) Borular dayanıklı, sağlam, bina oturmalarına dirençlidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma kalitesinden ödün vermeden elektrik enerjisinden tasarruf etme tedbirlerinden değildir?
A) Kullanılmayan odalardaki ışıklar söndürülmelidir.
B) Yüksek güçlü tek bir lamba yerine düşük güçlü birden fazla lamba kullanılmalıdır.
C) Gündüzleri aydınlatma için güneş ışığından yararlanılmalıdır.
D) Lambalar, ışıklarından en fazla yararlanabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
E) Akkor telli ampul yerine uzun ömürlü ampul, LED ampul ya da floresan lamba kullanılmalıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi atölyelerde tezgâh ve cihazlarla çalışırken yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Tezgâh çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir.
B) Yağ seviyesi tezgâh çalıştırılmadan önce kontrol edilmelidir.
C) Tezgâhın çalışması ve özellikleri tam olarak öğrenilinceye kadar o tezgâhta bağımsız çalışılmalıdır.
D) Tezgâh çalıştırılmadan önce tezgâhın dönüş yönünü mutlaka kontrol edilmelidir.
E) Tezgâh üzerinde yıpranmış ve hasara uğramış somun, cıvata vb. parçalar varsa yenileriyle değiştirilmelidir

7
1. Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
A) Heykel
B) Müzik
C) Resim
D) Mimari
E) Minyatür

2. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde
gelen etken ve kaynaktır?
A) Gelenek
B) Hüner
C) Malzeme
D) Kültür
E) Din

3. Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye ne ad verilir?
A) Zanaatkâr
B) Mahir
C) Bilgin
D) Artist
E) Sınaatkâr

4. Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Enderun Mektebi
B) Hendese-i Mülkiye Mektebi
C) Daruttıp
D) Bab-ı Âli Mektebi
E) Darulhuffaz

5. Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samerra Camii
B) Kurtuba Camii
C) Nayin Camii
D) Elhamra Camii
E) Mescid-i Nebî

6. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdığı nitelikleri bünyesinde toplayan İran'ın en önemli camilerinden biridir?
A) Divriği Ulu Cami
B) İsfahan Mescid-i Cuma
C) Zevvare Cuma Cami
D) Baybars Cami
E) Kurtuba Ulu Cami

7. İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahra’nın bulunduğu şehir
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdat
B) Medine
C) Mekke
D) Şam
E) Kudüs

8. İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hırbetü’l mefcer
B) Kurtuba Camii
C) Medinetü’z-Zehra
D) Amr Camii
E) Kubbetü’s-Suleybiye

9. Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bursa Ulu Cami
B) Edirne Selimiye Camii
C) İstanbul Sultanahmet Camii
D) Edirne Üç Şerefeli Camii
E) İstanbul Süleymaniye Camii

10. Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) mimar risalesi
B) menazır
C) mimar kârnâmesi
D) tersim
E) mimarbaşı defteri

11. Osmanlı mimari ekolünde, merkezinde cami olan birbirine bağlı yapılar topluluğuna ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) muvakkıthane
B) külliye
C) medrese
D) bedesten
E) kervansaray

12. Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?
A) Tabhane
B) Matbah
C) Bedesten
D) Arasta
E) Kervansaray

13. İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra -------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) hattat
B) kalemkeş
C) kalemkar
D) nakkaş
E) müzehhip

14. Erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılan yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuğra
B) Kûfi
C) Verraki
D) Rik'a
E) Reyhani

15. ------- hat sanatında sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidine verilen addır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Sülüs
B) Muhakkak
C) Çiçekli Kufi
D) Tevkī’
E) Tomar

16. Hz. Muhammed’in (s.a.s) Medine halkına okuma yazma öğretmekle görevlendirdiği
sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Saîd
B) Abdullah b. Zübeyr
C) Ubey b. Kaab
D) Enes b.Malik
E) Ebu Hüreyre

17. I. Hacı Ali et-Tebrizi
II. Saz Yolu
III. Baba Nakkaş
IV. Ali Üsküdari
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devri saray üsluplarındandır?
A) Yanlız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

18. Tezhip kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süslemek
B) Boyamak
C) Renklendirmek
D) Altınlamak
E) Bezemek

19. I. Durak
II. Aşere
III. Hizib
IV. Secde
V. Hamse
Yukarıdakilerden hangileri mushaf güllerinden değildir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) II, III ve V

20. Bir çiçeğin kuş bakışı görüntüsünün üslûplaştırılarak çizilmesiyle ortaya çıkan
motif aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çintemani
B) Münhanî
C) Penç
D) Goncagül
E) Hatâyî


CEVAP ANAHTARI
1   2  3   4  5   6  7   8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20
B  E  D  A  E  C  E  B  D  C  B   C   A   B   D  A  E   D   A   C
8
-)Aşağıdaki cümlelerin Doğru mu, Yanlış mı olduğunu tablo üzerinde (x)işareti koyarak belirtiniz.(10p)

D   Y                                       CÜMLELER-İFADELER
      Rollerin bazıları doğuştan bazıları sonradan kazanılır.
      Türklerin adetlerini, geleneklerini, toplum hayatını düzenleyen yazısız hukuk kurallarına töre denir.
      Türklerin anayurdu Anadolu’dur.
      "Türklerin İslamiyet’i benimsemesindeki nedenlerden birisi de Gök Tanrı inanışı ile İslamiyet arasındaki benzerliklerin olmasıdır.
      Haçlı Seferleri sonucunda Bizans, Anadolu’yu Türklerden geri almıştır.
      Dünya üzerinde dört tane okyanus bulunmaktadır.
      En çok yağış alan iklim karasal  iklimdir.
      Miryokefalon Savaşıyla Bizans İmparatorluğumun Anadolu'yu Türklerden geri alma ümidini tamamen yitirmiştir.
      Toplumlar kültürel değerlerine sahip çıktıkça güçlü kalabilirler.
      Meridyenler kutup noktalarında birleşir.

B-)Çoktan seçmeli Soruları dikkatli okuyup, cevabı üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.
1-Kültür, ülkeden ülkeye değişebileceği gibi bir bölge içinde bölgeden bölgeye hafta yöreden yöreye de
değişebilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılığa
örnektir?
A) Ülkemizin dilinin Türkçe olması
B) Akdeniz  Bölgesi’nin yöresel oyunlarının diğer bölgelerden farklı olması
C) İlköğretimin devlet okullarındaki kitapların aynı olması
D) Ülkemizdeki tüm vatandaşların eşit hakka sahip olması

2-İlk Türk devletlerinde, Türkler genellikle hayvancılık faaliyetlerinde bulunmuşlar ve çadırlarda yaşamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Yerleşik hayata geçtiklerinin
B) Tarımla uğraştıklarının
C) Göçebe yaşam tarzını benimsediklerinin
D) Savaşçı bir karakterde olmadıklarının

3--Türk adının geçtiği ilk tarihsel metinlerdir.
-Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı belgelerindendir.
-Türk tarihi ve kültürünün aydınlatılmasına önemli
katkılar sağlamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhun Yazıtları
B) Ergenekon Destanı
C) Uygur abideleri
D) Göç Destanı

4- Hz. Ömer (r.a.) Döneminde;
-Ülke yönetim birimlerine ayrıldı,
-Eyaletlerin başına valiler atandı.
Bu uygulamaların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vergi gelirlerini artırmak
B)Ayaklanmaları  bastırma
C)Ülke idaresini kolaylaştırmak
D)Devlet yönetiminde güçlüleri, söz sahibi yapma

5-Hz. Muhammed (s.a.v)’in İslam’ı tebliğ etmeden önceki dönemde Arap Yarımadası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Kan davaları hâkimdi.
B)Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
C)Siyasi alanda birlik ve bütünlük yoktu.
D) Yöneticiler, halkın oylarıyla seçilirdi.

6-İlk Türk - İslam devletlerinin, egemen oldukları bölgelerde kervansaraylar İnşa etmesi, hangi alandaki faaliyetleri korumak istediklerini göstermektedir?
A) Askerlik         B) Ticaret
C) Hayvancılık         D) Sanat

7-751 yılında Çinliler ile Araplar arasında yapılan Talaş Savaşı'ndan sonra Araplara yardım eden Türkler, kitleler hâlinde İslam dinini kabul etmeye başlamıştır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A)Müslümanların sayısının artmasına
B) Türk - Arap mücadelelerinin başlamasına
C) İslam kültürünün etki alanının artmasına
D) İslamiyet'in yeni bir güç kazanmasına

8-Gaznelilerin Türk - İslam tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Selçuklular ile savaşması
B)Bilime önem vermeleri
C)Hindistan'da İslamiyet! yaymaları
D)Eğitim kurumlarını açmaları

9-Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Anadolu'daki Bizans hâkimiyetine tamamen son vermeleri
B) Anadolu'nun imar edilmesini sağlamaları
C) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları
D) Anadolu'da fetih yapmaları

10-Türklere Anadolu’nun kapıları açıldı.
-Türkler Anadolu’ya göç etmeye başladı.
- Anadolu’da Türk devletleri kurulmaya başladı.
Yukarıda verilen bilgiler hangi olay sonrasında ortaya çıkmıştır?
A)Pasinler Savaşı
B)Dandanakan Savaşı
C)Kösedağ savaşı
D)Malazgirt Savaşı

11-Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da yaşamaları aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?
A)Anadolu’da ticari faaliyetlerin artmasına
B)Türk-İslam kültürünün Anadolu’ya yerleşmesine
C)Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına
D)Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başlamasına

12-Tarihte en eski ticaret yollarından biri de İpek Yoludur. Çin’in Şian şehrinden başlayıp Orta Asya ve Anadolu üzerinden Avrupa’ya uzanan bu ticaret yolu tarih boyunca doğu ile batı arasında ekonomik ve kültürel etkileşime neden olmuştur.
Buna göre İpek Yolunun aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir?
A)Hayvancılığı geliştirmeye
B)Okyanus  ötesi ülkelere ulaşmaya
C)Savaşlarda başarı kazanmaya
D)Doğu - Batı ticaretinin gelişmesine

13-Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgiler arasında yer alır?
 A)Bölgenin yer altı kaynakları
B)Bölgenin başlangıç paraleli ve meridyenine uzaklığı
C)Bölgenin doğal güzellikleri
D)Bölgenin denizlere göre konumu

14-Ülkemizin okyanuslara ve denizlere, komşu ülkelere, önemli ticaret turizm, sanayi ve ulaşım yerlerine göre bulunduğu yer özel konumunu ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konumunun bir sonucu değildir?
A) Asya ve Avrupa kıtalarının kesişimindi yer alması
B) İstanbul ve Çanakkale Boğaz’larına sahip olması
C) Yıl boyunca dört mevsimin görülmesi
D) Üç tarafının denizlerle çevrili bir yarım oda olması

15-Fiziki haritalarda deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan yükseklikler hangi renk ile gösterilir?
A) Yeşil            B) Beyaz
C) Kahverengi         D) Mavi

16-Engin: Kışlar ılık geçer.
Zeki : Bitki örtüsü makidir.
Erkan : En çok yağışı kış mevsiminde alır.
Aşağıda verilen illerden hangisi bu özelliğe uymaz?
A) Antalya      B) Mersin
C) İzmir      D) Erzurum


17-İpek Yolu, Türklerin elinde bulunduğu süre içinde Türk devletleri kısa sürede gelişip zenginleşmiş ve güçlü devletler hâline gelmiştir. Bu yolu ellerinde tutamadıkları zaman ise kısa süre içinde yıkılış sürecine girmişlerdir.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
A)İpek Yolu'nu sadece Türklerin kullandığını
B) İpek Yolu’nun, Türk devletlerinin ekonomik ve siyasi gücü üzerinde etkili olduğunu
C)İpek Yolu'ndan elde edilen gelirin devletler arasında paylaşıldığını
D) İpek Yolu’nun zaman içinde ekonomik önemini kaybettiğini

18-Türkiye 360 - 420 kuzey paralelleri arasında yer alır.
Buna göre, aşağıda paralel daireleri verilen merkezlerden hangisinin Türkiye'nin kuzeyinde yer aldığı söylenebilir?
A)170K       B) 280K       C) 320’K    D) 500K


CEVAP ANAHTARI
DOĞRU YANLIŞ
D
D
Y
D
Y
Y
Y
D
D
D

TESTLER
1-B
2-C
3-A
4-C
5-D
6-B
7-B
8-C
9-A
10-D
11-B
12-D
13-B
14-C
15-A
16-D
17-B
18-D9
Zekat ve Sadaka / Paylaşmak - Hikaye
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 25 Aralık 2019, 16:40:47  »
Arkadaşlar, size de oluyor mu bilmiyorum... Bazen sıcak yatağıma yattığımda aklıma, sokakta, soğuk betonda yatmak zorunda kalan insanlar geliyor. Annemin donattığı sofraya oturduğumda aklıma, sofrasında kuru ekmek bile bulamayanlar, hatta kendisine sofra kuracak bir annesi bile olmayan çocuklar geliyor. Ben evden çıkarken annemden ya da babamdan harçlık alabiliyorum, peki ya onlar ne yapıyorlar acaba?

Eskiden, Allah (c.c.) bu fakir insanları görüyor da neden yardım etmiyor acaba, diye düşünürdüm. Bir gün babamla yolda yürürken sokakta, betonda yatan bir çocuk görmüştük.

Babama:
— Baba, Allah (c.c.)'ın gücü çok büyük, peki neden bu insanların bu hâlde olmalarına izin veriyor, diye sormuştum. Babam da:
— Allah (c.c.) onlara yardım etmemiz için bizi yaratmış, demişti. O zaman anlamıştım. Aslında Allah (c.c.) onlara bizim aracılığımızla yardım gönderiyordu. Bu şekilde hem biz sınavdan geçmiş hem de o insana yardım etmiş oluyoruz. Allah (c.c.) kötü durumda olanların yanından öylece geçip gidenlerle, vicdanının sesini dinleyip onlara yardım edenleri elbette bir tutmayacaktır.

O soruyu sorduğum zaman babam bana bu konuyla ilgili Kur'an'dan ayetler öğretmişti. Bir ayette:
 “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”  (Âl i İmrân suresi, 134. Ayet) buyruluyor.

Yüce Allah (c.c.) başka bir ayet te ise “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça “iyi” ye eremezsiniz. Her ne har carsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” ( Âl i İmrân suresi, 92. ayet.) buyurmuştur.

Demek ki Allah (c.c.), bizim zor durumda olanlara yardım etmemizi istiyor. Yaptığımız en küçük bir iyiliğin bile boşa gitmeyeceğini söylüyor. Yalnız yardım ederken sevdiğimiz şeylerden vermemiz gerektiği konusunda uyarılıyoruz. Karşımızdakinin kullanamayacağı, beğenmeyeceği şeyler verirsek hem onun gururunu incitmiş oluruz hem de yaptığımız bu davranış Allah'ın (c.c.) hoşuna gitmez.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında, şehrin çeşitli yerlerinde “sadaka taşları” olurmuş. Yardım etmek isteyen insan, gönlünden ne kopuyorsa oraya bırakır, ihtiyacı olan da gururu incinmeden, ihtiyacı olduğu kadarını alırmış. Kimse de bu durumu kötüye kullanmazmış Böylece varlıklı insanlar, kimseye görünmeden yoksullara yardım etme imkânı bularak bolca sevaba, fakirler de gururları incinme¬den yardıma kavuşurlarmış. Nerede şimdi o sadaka taşları !..

Neyse dua edelim de o sadaka taşlarının yerini taşlaşmış kalpler almasın ! Elimizde olanları paylaşmayı bilelim. Kur'an­ı Kerim ' de Yüce Allah 'ın (c.c.) söylediği gibi ancak bu şekilde gerçek iyiliğe kavuşabiliriz.
10
Zekat ve Sadaka / Paylaşmak Erdemdir - Paylaşma ile ilgili Hikaye
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 25 Aralık 2019, 16:39:19  »
Ayşe, bugün okuldan çok sevinçli gelmişti. Annesi onu kapıda karşıladığında okulda güzel vakit geçirdiğini anlamıştı. Ayşe'ye sordu:
—   Sevgili kızım! Bugün okulda neler yaptın, neler öğrendin bakalım?
Ayşe heyecanla annesine anlatmaya başladı.
—   Anneciğim, bugün okulda paylaşmayı öğrendim.

Annesi bu cevaba şaşırmıştı. Merak ederek sordu:
—   Çok güzel yavrucuğum! Peki bunu nasıl öğrendin? Bana anlatır mısın?
Dün derste öğretmenimiz; “İnanan insanlar kardeştir. Birbirlerini sever, korur. Paraya ihtiyacı olana harçlıklarından verir.” demişti. Sonra da depremde evleri yıkılan, akrabaları ölen çocuklardan söz etti. “Onların hepimizin yardımına ihtiyacı var çocuklar.” dedi. Ben de bugün kumbaramdaki bütün paramı boşalttım, öğretmenime götürdüm.

—   Öğretmenim, bunlar benim bayram harçlıklarımdı. Onları depremde yakınları ölen çocuklara siz ulaştırır mısınız, dedim.
Ayşe bunları anlatırken annesinin gözleri doldu. Kızına sevgiyle, şefkatle sarıldı.
—   Aferin yavrucuğum. Aferin sana! Paylaşmak erdemdir yavrum. Paylaşmak inanan insanların en güzel özelliğidir. Rabb’im bize malımızı, paramızı paylaştığımızda onların azalmayacağını söylüyor. Paylaştıkça zenginleşeceğimizi söylüyor. Peygamberimiz de "Komşusu açken Müslümanlar tok yat-mamalı." diyor. Ekmeğimizi, harçlıklarımızı ihtiyacı olan herkesle paylaşmalıyız. Sen bunları anlamışsın yavrum. Seni tebrik ediyorum.

Ayşe, annesinin sözlerini dinledikten sonra konuşmasına devam etti:
—   Anneciğim, bir de yeni aldığımız kırmızı kalemimi verdim öğretmenime. Ben eskisiyle biraz daha yazabilirim. Depremde okulları da yıkılmış bazı çocukların. Şimdi onların kaleme, deftere, yeni okullara ihtiyacı varmış. Ben de kırmızı kalemimi verdim. Küçük şeyler de mutlaka yaralarını sararmış oradaki çocukların.

Annesi, Ayşe'ye bir daha sarıldı ve şöyle dedi:
—   Küçük şey diye bir şey yoktur yavrum. “Küçük şey” dediğimiz şeylerle olur her şey. Sen çok güzel yapmışsın. Okullardaki çocukların çoğu birer kalem verse kaleme ihtiyacı olan çocukların yüzleri güler. Onlar da derslerine çalışabilirler. Aferin yavrucuğum sana! Sen paylaşmanın tadını gerçekten almışsın...
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10