Sorular ve Cevaplar => Soru Bankası => Tarih => Konuyu başlatan: Bilgecan - 13 Haziran 2013, 23:28:50

Başlık: Tımar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?
Gönderen: Bilgecan - 13 Haziran 2013, 23:28:50
A) II.Osman(Genç)
B) II.Süleyman
C) II. Mahmut
D) III. Selim


CEVAP: II. Mahmut


II. Mahmut (1808–1839) Islahatları - II.Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler

Askeri Alandaki Islahatlar
► Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.
► Eşkinci Ocağı kuruldu.
► İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapıldı, sadece erkekler sayıldı. (1831).
► Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (1826). Tarihte bu olaya “Vaka’yı Hayriye/Hayırlı Olay” denir.
► Yeniçeri Ocağı’nın yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” (Muhammed’in Övülmüş Askerleri) ordusu kuruldu.
► Tıp Okulu ve Harp Okulu kuruldu.

NOT: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile padişahlar yeniden yönetime egemen olmuştur. Yapılacak ıslahatların önü açılmıştır.

Yönetim Alanındaki Islahatlar
► Divan kaldırılarak yerine “nazırlılar/bakanlıklar” kuruldu.
► Memurlar, “iç işleri/dâhiliye” ve “dış işleri/hariciye” memurları olmak üzere ikiye ayrıldı.
► Askeri ve idari işleri düzenlemek için danışma meclisleri kuruldu.
► Dirlik sistemi (tımar ve zeamet) kaldırıldı, memurlara maaş bağlandı.
► Sened-i İttifak” imzalandı (Sened-i İttifak; II. Mahmut ile ayanlar [büyük toprak sahipleri] arasında imzalandı.
Sened-i İttifak’a göre, ayanlar devlet otoritesini tanıyacak, ıslahatları benimseyecek, buna karşılık bulundukları bölgede vergi toplama hakkını elde edeceklerdi).

NOT: Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme alanında atılan ilk adım 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak’tır. Bu belge ile padişahın otoritesi ilk kez kısıtlanmıştı. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf olduğunu gösterir.

Kültür ve Eğitim Alanındaki Islahatlar
► Ortaokul seviyesinde Rüştiye okulları açıldı.
► Medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı. Bu da kültür ikiliğine neden oldu.
► Enderun kaldırılarak yerine devlet adamı yetiştiren okul kuruldu.
► İlköğretim zorunlu oldu.
► İlk defa Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
► Harp Okulu, Tıp Fakültesi ve Bando Okulu açıldı.
► Takvim-i Vakayi” adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı.

Sosyal Alanda Yapılan Islahatlar
► Müsadere Usulü, yani devletin vatandaşların mallarına el koyması uygulaması kaldırıldı.
► İlk Posta ve Polis örgütü kuruldu.
► İlk Karantina Sistemi ve Sağlık Örgütü oluşturuldu.
► Kıyafette değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı. Memurlara fes ve pantolon uygulaması getirildi.
► Devlet dairelerine padişah portresi asılması uygulaması getirildi.

Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar
► Yerli malı kullanımı teşvik edildi, memur ve asker elbiselerinin yerli kumaştan yapılması emredildi.
► Yerli üretimi arttırmak amacıyla yerli üreticiye gümrük kolaylığı sağlandı.

NOT: Her alanda (ekonomik, sosyal, askeri, eğitim gibi) ıslahat yapan tek padişah II. Mahmut’tur.

NOT: 17. yüzyılda Avrupa örnek alınmamış, yapılan ıslahatlar yüzeysel olmuş, padişahın hayatıyla sınırlı kalmış, ayaklanmalar şiddet ve korkuyla bastırılmaya çalışılmıştır.
18. ve 19. yüzyılda yapılan ıslahatlarda Avrupa örnek alınmış, gerilemenin nedenleri araştırılmıştı.