Sorular ve Cevaplar => Din Kültürü => Soru Bankası => Meâl => Konuyu başlatan: kardelen - 20 Şubat 2017, 07:57:22

Başlık: İçinde münafıklara, Ehli kitab’a ve bazı İslami hükümlere yer verilmiştir.
Gönderen: kardelen - 20 Şubat 2017, 07:57:22
SORU: I.Medine döneminde nazil olmuştur. 120 ayettir. II.Sure adını 112. ve 114. ayetlerde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan alır. III.İçinde münafıklara, Ehli kitab’a ve bazı İslami hükümlere yer verilmiştir. Bilgileri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adiyat Sûresi
B) Nahl Sûresi
C) Maide Sûresi
D) Gaşiye Sûresi
E) Fil Sûresi
CEVAP:


MAİDE SURESİ:
Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine’de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur. 120 âyettir. Buhârî ve Müslim’de, Hz. Ömer’-den rivayet edildiğine göre «Bugün size dininizi ikmal ettim...» ifadesinin yer aldığı âyet Mekke’de, vedâ haccında, cuma günü, Arafe akşamı nâzil olmuştur.

«Mâide» sofra demektir. 112 ve 114. âyetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir.

Bundan önceki sûrede dinî zümreler içinden münafıklar ağırlıkla söz konusu edilmişti. Bu sûrede ise yine münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehl-i kitapta ve özellikle hristiyanlardadır. Bunun dışında sûrede hac farizası, abdest, gusül, teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içki ve kumar yasağı, ahitlere ve söze bağlılık, ictimaî ve ahlâkî münasebetler, haram ve helâl yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere temas edilmiştir.