Uyanan Gençlik

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
SMF Modifikasyonları / Ynt: Smf için Hangi Modları kurmalıyım
« Son İleti Gönderen: D®agon 19 Mayıs 2022, 07:49:56  »
1   Curve2 Color Changer   
2   Message Bookmarks   
3   Optimus   
4   Avatars Display Integration   
5   Light Portal   
6   Scrolling Buttons   
7   Zen Block   1.1   
8   Affiliates System   
9   Topic First Image Rotator   
10   Similar Topics   
11   Smf Pages System   
12   Inter Font for SMF   
13   Downloads System
2
Çıkmış Sorular / Türk Dili 2 – Ara Sınava Hazırlık
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:27:41  »
1. Evimizdeki gürültü yan tarafta yapılan tadilattan kaynaklanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede ki’nin kullanımıyla ilgili: ki aitlik eki olarak kullanılmıştır.

2. Yazılı kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Konunun anlatım biçimlerinden biri ile ele alınması gerekir

3. Deneme türünün kurucusu sayılan Fransız edebiyatçısı kimdir?
Montaigne

4. Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden
ayırmak için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
Eğik çizgi (/)

5. Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biri değildir?
Özneldir ve birinci Tekil anlatıma başvurulur

6. Şifalı bitkiler içerdiği çeşitli moleküller ve vitaminler insanlar
için oldukça faydalı bitkilerdir şifalı bitkilerde en sağlıklı
sonuçlar genellikle ağır hastalıkların üstesinden gelinmesi için
çok önemlidir kurutulan çiçekler için en elverişli zaman çiçek
açma dönemidir kökler ise baharda ya da Gözde çıkarılmalıdır
meyveleri ise olgunlaş tıkları devrede toplamak gerekir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden Hangisi
ağır basmaktadır?
Tanımlama

7. Of of () bütün bunlar fayda etmedi tabii huylu huyundan
vazgeçer mi ()
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi
noktalama işaretleri konmalıdır?
Üç nokta (…) / Soru işareti (?)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde/ç/>/c/ nöbetleşmesine örnek bir
kelime bulunmaktadır?
Geçen yıl sahiplendiğimiz kedi büyüdükçe ele avuca sığmaz oldu

9. Kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini
belirlenmesi aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Konu ortak olduğu için ana ve yardımcı düşünceler nesneldir

10. Tiyatro ve edebiyat insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın
iki farklı sanat dalıdır amaçları aynı olsa da bu amaca ulaşmada
kullanılan araçları temel unsurları mahiyetleri ve nitelikleri
farklı iki sanat türü Zehra edebiyat bir anlatma işitme sanatıdır
tiyatro ise doğrudan doğruya sahne sanatı gösteri sanatıdır
edebiyatın kendisinden beklenen estetik hazzı yaratabilmek teki
tek vasitası dil iken tiyatronun ki dil kullanmakla birlikte
gösterme sahneleme dir Bu açıdan tiyatroda asıl olan
dramatizasyon edebiyat İse dille ifadedir.
bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden Hangisi ağır
basmaktadır?
Karşılaştırma

11. Kasımpatları bir hikaye başyapıtı bence ruhsal durumların
sadece diyaloglarla ve hareketlerle verildiği işlevsel olmayan tek
konuşmanın tek hareketin bulunmadığı böylece ustaca kurulmuş
çok az hikaye anımsıyorum . Steinbeck düz sade bir anlatımla
yazınsal dile örnek gösterilebilecek bir hikaye yazmış. Söylemek
istediklerini açıkça söylemiyor söylenenlerden Siz
çıkarıyorsunuz bunları.
yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

12. B.necatigil şiirin kendi geleneğinden Koparamayacağını
Özgün şiir ürünlerinin de ancak geleneğin özümsenmesi ile
gerçekleştirilebileceğini çekilen bir çizgide değerlendirilirse doğu
ile batı edebiyatının yaşayan yanlarını bileşime kavuşturmuş
örnek bir Türk şairidir. Çağından kopmamış çağının gölgesini
satırlarda sürüklemiştir.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

13. Diş ağrısı çekenler dişleri sağlam olanları yoksulluk
çekenler parası bol olanları mutlu sanır
Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilebilir?
(,) (;) (,) (.)

14. Karşısında yıllar önce ilkokulda aynı sırayı paylaştığı
pervin’i görünce dili tutulmuş casına kekeleyerek ama () sen ()
sen nereden çıktın? Demişti
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama
işareti konmalıdır?
Üç nokta (…)

15. Bir düşüncenin gerçekliğini yatsın ama yazacak bir şey
kesinlikle göstermek şeklinde tanımlanan anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Tanıtlama

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Bu okulda 3.’uncu ve 4.’uncu sınıflar bir arada eğitim görüldü

17. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalarda ünlünün uzun olduğunu
göstermek için ünlü’den sonra konan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
İki nokta( : )

18. Konuşmada yazıda eserde ele alınan düşünce olay veya
durum……. Olarak adlandırılır
Yukarıda verilen bu cümledeki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
Konu

19. Konuşma bölümlerinde duraksama veya kekelemeyi
göstermek için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
Üç nokta (…)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken de
bitişik yazılmıştır?
Uzak da olsa o benim için her zaman en yakın dostum du

21. Bir sözcüğün eş anlamlısı olduğunu belirtmek için
kullanılır
Tarih ve saat bildiren sayılar arasına getirilir
Dilbilgisi incelemelerinde eklerin başına getirilir
Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna getirilir
Yukarıdaki açıklaması yapılmayan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
Kısa çizgi

22. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde olaya dayalı plan
uygulanır?
Tiyatro

23. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde eser vermiş
Tanzimat dönemi edebiyatçılarından biri değildir?
Nurullah ataç

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde /t/>/D/nöbetleşme sini
örnek yoktur?
Tüm yaşananların bir rüya olduğunu düşündü

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Bir yazım yanlışı
yapılmıştır?
Senin benimle geleceğini bil miyormuydu?

26. Sait Faik hikayelerinin ağırlık noktası ilk bakışta insanı
toplum içindeki değersizliği ne dayanır o savaşların hikayecisi
dir faziletlerini koruyarak veya kaybederek mağlup olan veya
Galip alnıak veya Kara üste çıkmış yahut belli bir hayat
çizgisinin mahkumu kalmış kişilerin kaderini yazar İstanbul’un
kırık hayatlarını kuytu Bucak insanlarını ışığa çıkarır bir
İstanbul hikayecisi olan Sait Faik İstanbul’u düşüren
düşürülmüş insanların kaynaştığı bir suçlu şehir olarak görür.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?
Deneme

27. Aşağıdaki tek sözcüklü kısaltmalarından hangisinin yazımı
yanlıştır?
Bulv.(bulvar)

28. Kompozisyonda……. Konunun nasıl ve ne ölçüde
işleneceğini görüşlerin düşüncelerin hangi sıra ile ele alınacağını
adımlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümledeki boşluğa
doğru bir şekilde tamamlar ?
Plan

29. Türk edebiyatında seyahatname türüne örnek olabilecek
ilk eser hoca Gıyasettin nakkaşın 1422 tarihli…… Olarak da
bilinen eseridir.
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Hıtay sefaretnamesi

30. Muallim naci’nin özyaşamöyküsü türünde edebiyatımıza
kazandırdığı Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Ömer’in çocukluğu

31. Kompozisyonun giriş bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yyanlıştır
Giriş bölümünde yazıya doğrudan doğruya bir soru ile başlamak
doğru değildir

32. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü daralması vardır?
Başlıyor

33. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde virgül (,) işaretinin
kullanımı yanlıştır?
Yanımıza, yaklaşan kır saçlı adam her halinden belli olduğu üzere
buraların yabancısıydı

34. 4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da dünyaya geldi babası
Diyarbakır’da Ticaret ve ziraat ile uğraşan köklü pirinççizade
ler ailesinden Bekir Sıtkı bey annesi babasının amca kızı. Ailesi
ona Hüseyin Cahit ismini verdi akrabaları pirinççioğlu soyadını
aldığı halde soyadı kanunun çıktığı yıl pirinç hekiminden çok
zarara uğrayan babası Bekir Sıtkı bey bu duruma kızarak çiftçi
anlamına gelen Tarancı soyadını almıştır.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Biyografi

35. Kişilerin nesnelerin olayların ve olguların benzer veya ayrı
yanlarını incelemek için kıyaslama şeklinde yapılan anlatıma ne
denir?
Karşılaştırma

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez ile belirtilen yere
noktalı virgül (;) getirilmelidir?
Ankara’da Çankaya Dikmen ve Kızılay() İzmir’de Karşıyaka Hatay ve
Konak semtlerini iyi bilirim

37. Başka kentler başka denizler adlı gezi kitabı aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?
Murat belge

38. Bir metinde olayların yaşandığı eserlerin yazıldığı basıldığı
tarih veya yeri gösterirken kullanılan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
Ayraç/parantez ()

39. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangisinde de
da eki ayrı yazılmalıdır?
Barok etkisi müzikli olduğu gibi resim ve heykeldede karşımıza
çıkıyor

40. Yazar yapıtında istanbulu semtleriyle sokaklarıyla
anlatıyor semtleri sokakları ayrıntılarıyla zihninizde
canlandırıyor İstanbul hiç görmeyen biri kitabı okuduktan sonra
İstanbul’a gitse ben bu şehri bu semti bu sokağı daha önce
görmüştüm sanki demekten kendini alamaz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

41. Paragrafta bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak
belirtilmesi ve açıklanması anlamına gelen anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Tanıtlama

42. Ayraç/parantez () işareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Aynen aktarmalar, kelime

43. Derslerdeki yazma çalışması ile dar bir tanıma sığdırdığı
mız……… Aslında sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir
araya getirilmesi ile oluşturulan bütün ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlelerdeki boşluğu
doğru bir şekilde tamamlar?
Kompozisyon

44. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalarda filminin uzun olduğunu
göstermek için ünlü’den sonra konan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
İki nokta ( : )

45. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha
sınırlandırılmış bir konudur?
yabani kediler

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki soru anlamı
taşımamaktadır?
İktisatçıların söylediğine göre önümüzdeki 6 ay ekonomik anlamda
zor mu zor geçecek

47. I.Sabır etmek sadece beklemek değildir nasıl beklediğiniz
ile de ilgilidir
II.bütün işi biz yaptık ödülü o kapınca hepimiz mahvolduk
III.aylardır görüşmediğim teyzemle uzun uzun sohbet ettik
IV.komşuların hepsini akşam yemeği için bağ evine davet etti
bu haberi anneme yumuşatarak anlatmanı rica ediyorum
yukarıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile
ilgili yazım yanlışı vardır?
I

48. Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünde yazarken Bu yazı
türünün dikkat edilmesi gereken ayırt edici özelliklerinden biri
değildir?
nesnel bir anlatım vardır

49. Aşağıdaki türlerin hangisinde olaya dayalı plan uygulanır?
Tiyatro

50. İlgi zamiri eki olan ki ve sıfat yapan ki bitişik yazılır bağlaç
olan ki ayrı yazılır
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki’nin yazımı
yanlıştır?
Belliki sizin yanınızda kendini güvende hissediyordu

51. İki nokta ( : ) işaretinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Cümle ile ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır

52. Bugüne kadar kimler kimler yazdı ()anlattı beyoğlu’nu
()Sait Faik ()Salah Birsel () Behçet necatigil()
Parantezli boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti
konulmalıdır?
(,)( : ) (,) (,) (…)

53. Kompozisyonda başlık konusu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Başarılı bir kompozisyon yazmak için öncelikle başlığı koyarak
yazmaya başlanmalıdır

54. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde ünsüz türemesi vardır?
Telefon hattı

55. Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık ağaçlar yarı çiçek
yarı yaprak en güzel çağında Ekin tarlaları alabildiğine yeşil 8 –
10 kilometrede bir Bir çeşme her yer sulak toprağı azıcık Eşseniz
su fışkıracak türkiye’mizin en verimli en mamur garpın mesela
Fransa’nın normandiya sına çok andıran arazisinde yol
almaktayız hoşa gitmeyen tek şey yok uzaktaki Dağlar
yaklaştığımız göller ve kasa bağcıklar ne varsa kuzuları
koyunları davarları hepsi temiz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Gezi

56. Şu cep telefonu denen aleti bir türlü sevemedim bir sürü
küçücük tuşun ne işe yaradığını çözemedim
Yukarıdaki cümlede virgülün kullanılma amacı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak

57. Tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren günlüğün ilk
örneği olan seyahat jurnali 1897 adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?
Direktör Ali bey

58. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde düzeltme işareti
kaldırıldığında kelimenin anlamı değişmektedir?
Vâris

59. Julius sezar’ın kendini savunmak düşüncesi ile yazdığı anı
türündeki Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Gallia savaşı

60. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı yanlıştır?
Onbeş

61. İki nokta (: ) işaretinin kullanan ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılır

62. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?
Sporcu ahlaklı kültürlü aynı zamanda da akıllı olmalı
3
1. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanlarında yapılan inkılaplardan biridir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabul edilmesi.

2. Aşağıdakilerden hangisi MİHVER devletlerinde biri değildir?
-Yunanistan.

3. I. Demokrat Partinin kuruması
II.Celal Bayarın CHP’den istifa etmesi
III.Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koral Tan’ın CHP’den ihraç edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri “Dörtlü Takrir ” adı ile anılan önergenin sunulmasının sonuçlarındandır?
I., II., ve III.

4. 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde 1935 yılında maden ve enerji kaynaklarını bulmak ve bunları işletmek için …Kurulmuştur.?
-Eti Bank.

5. I.Tarımda makineleşme yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.
II.Devletin elindeki tarım arazisinin bir kısmı köylüye dağıtılmıştır.
III.Meraların bir bölümü tarım arazisine çevrilerek tarım arazileri
genişletilmiştir.
Demokrat partinin tarım politikaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
-I. Ve II.

6. 26 Mart 1931 tarihli ölçü kanunuyla beraber dirhem yerine …. Kullanılmaya
başlamıştır.
-Gram.

7. Demokrat Partinin iktisadi alanda gerçekleştirdiği başarılar nedeniyle “altın
yıllar” olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
-1950-1954

8. Türkiye ilk NATO katılım başvurusunu hangi yıl yapılmıştır?
-1950

9. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ülke geneline yayılmasında
büyük katkı sağlayan bakan aşağıdakilerden hangisidir?
-Reşit Galip.

10. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda İstanbul hükümeti Anadolu’daki
mücadeleyi meşru bir hareket olarak tanımıştır?
-Amasya Mülakatı (Protokolü).

11. Soyadı Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
-21 Haziran 1934.

12. I.ABD, SSCB’nin yayılmacı tavrından dolayı projeyi desteklemiştir
II.Bölgedeki Müslüman Devletlerle ilişkileri kolaylaştıracağı düşüncesiyle
Türkiye’de projeye dahil edilmek istenmiştir
III.Projeye, İngiltere’nin Ortadoğu ve Doğuakdeniz’deki çıkarlarını korumak
adına düzenlenmiştir
“Ortadoğu komutanlığı projesi” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
-I. , II, III.

13. Aşağıdakilerde hangisi 1923-1938 yılları arasında Mustafa Kemal ATATÜRK’
ün dış politikada aktif olarak izlediği temel ilkelerden biri değildir?
-Hayalcilik.

14. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi hangi tarihte toplanmıştır?
-12 Ocak 1920.

15. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.

16. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün vasiyetnamesine göre, İş Bankasındaki
hisselerin büyük kısmını bağışladığı kurumlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
-Türk Tarih Kurum-Türk Dil Kurumu.

17. İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal Paşa’yı 30 Nisan 1919 tarihinde 9.Ordu
Kıtaları Müfettişliğine atamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-Samsun ve çevresinde asayişini sağlamak.

18. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlardan biri
değildir?
-Türkiye Büyük Millet Meclisinin biran önce kurulması gerektiği.

19. Türkiye İMF’ ye hangi tarihte üye olmuştur?
-11 Mart 1947.

20. Türk ve Rum halkın ortak egemenliği ile yönetilen Kıbrıs Cumhuriyeti hangi
yıl kurulmuştur?
-1960

21. Hatay’ın anavatana ilhakı hangi tarihte gerçekleşmiştir?
-29 Haziran 1939.

22. Cumhuriyetin ilk Anayasası olan 1924 Anayasasının 88. maddesinde “Türkiye
ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariye Türk denir.” Hükmü
yer almıştır.
Buna göre, milliyetçilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
-Ortak geçmiş, kültür ve hukuk Türk milletini oluşturur.

23. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Çanakkale muharebelerinde edindiği
tecrübelerden de yararlanarak taktik meselesinin çözümü ve emirlerin
yazılmasına ilişkin önemli noktaları topladığı eseri hangisidir?
-Tabiye meselesinin halli ve emirlerin sureti tahririne dair nesayih.

24. Türkiye’ de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangi tarih de
verilmiştir?
-5 Aralık 1934

25. Aşağıdakilerden hangisi Türklük bilincini geliştirip milliyetçilik fikirlerini
yaymada önemli bir kurum olan Türk Ocaklarında yer alan kişilerden biridir?
–
Ziya Gökalp.

26. Aşağıdakilerden hangisi milli korunma kanununun yasallaşmasından sonra
yaşanan gelişmelerden biri değildir?-İstanbul’ da ekmeğin karneyle verilmeye
başlanması.

27. I.Üç kişilik bir idare kurulunun olduğu otuz kişiden oluşur
II.Müstakil grubun üyeleri kabineye girebileceklerden
III.Meclis toplantısında kendi gruplarının verdiği karara göre oy
kullanacaklardır
IV.Tek parti rejim içerisinde icraatları yapanların kendi kendilerini
eleştirmelerini sağlamak için düşünülen bir yoldur
“Müstakil Grup” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?-
I. ,III ve IV.

28. I.İstanbul ve çevresinde uygulanan sıkı yönetim kararlarını kaldırmıştır
II.Özel teşebbüsün ve yabancı sermayenin teşvik edileceği hususlarına
değinilmiştir
III.Alınan ekonomik tedbirlerle enflasyonu düşürmüştür
IV.Seçim yasasında değişiklik yapılmasına karşı çıkmıştır
Hasan Saka hükümetiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
-I. , II.ve III.

29. 6-7 Eylül olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Olayların yatıştırılmasında hükümete yardımcı olan Kıbrıs Türk’tür Cemiyetine başarı ödülü verilmiştir.

30. 14 Mayıs 1945 tarihli toplantıda “çiftçiyi topraklandırma kanununun”
gerekçelerinden bahseden bir konuşma yapan dönemin tarım bakanı
aşağıdakilerden hangisidir?
-Şevket Raşit Hatipoğlu.

31. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal’in ilk görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
-5.Ordu Komutanlığı (Şam).

32. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin kurucularından biri değildir?
– Emin Sazak.

33. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ülke geneline
yayılmasında büyük katkı sağlaya bakan aşağıdakilerden hangisidir?
-Refik Saydam.

34. I.SSCB Bağdat Paktı ve Balkan Paktını geliştirme çabası içine girmiştir
II.1953 yıllında SSCB, İkinci Dünya Savaşının ardından gündeme gelen
isteklerinden vazgeçmiştir
III.1954 yılında SSCB ile olan ilişkiler Batılı müttefikleri gücendirme kaygısıyla
gelişememiştir
Demokrat Parti dönemi Türkiye-Sovyet Rusya ilişkileri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
-II. ve III.

35. Avrupa’nın savaş sonrası tamiri ve gelişimi için askeri önlemlerin tek başına yetmeyeceğini, Avrupa ülkelerinin ekonomik kalkınmalarının da sağlanması
gerektiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
-Marshall Planı

36. I.Türkiye’nin, Batı yanlısı politika sergilemesi
II.1945’den bu yana devam eden Sovyet tehdidi
III.ABD’den alınan askeri ve ekonomik yardımın azalma kaygısı
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin NATO’ya üye olma gerekçelerindendir?
-I. , II. ve III.

37. Mustafa Kemal ATATÜRK askerlik görevinden istifa ettikten sonra ona sivil
önderlik yolunu açan ilk olay hangisidir?
-Amasya Genelgesi.

38. I.Cumhuriyet döneminin geniş kapsamlı ilk teşvik kanunudur
II.İşletme kurmak isteyen girişimcilere parasız ya da ucuz devlet arazisi
verilecektir
III.Yerli sermaye birikimi, sanayi alt yapısı ve örnek oluşturacak deneyimli
sanayiciler başvuru yapabilecektir
IV.İthal ürünlerden %10 daha pahalı olsa da devlet dairelerinde yerli malı olan
ürünler kullanacaklardır
Teşvik-i sanayi kanunu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
-I. ve III.

39. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih İnkılabı çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir?
-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulması.

40. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda İstanbul Hükümeti Anadolu’daki
mücadeleyi meşru bir harekat olarak tanımıştır?
– Amasya Mülakatı.

41. Aşağıdakilerden hangisi 2 Mayıs 1954 tarihinde düzenlenen seçimlere katılan
siyasi partilerden biri değildir?
– Milli Selamet Partisi.

42. Refik Saydam Hükümetinin ilk kararı aşağıdakilerden hangisidir?
– 1939 yılı genel seçimlerinin yapılması.
4
1. İslam hukukunun oluşum sürecinde temel özellikleri tedrice riayet, kolaylık ilkesi,
toplumun maslahatının gözetilmesi olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Hz. Peygamber dönemi

2. I. Tavsiye edici nitelikte olması
II. Emredici nitelikte olması
III. Tecviz edici nitelikte olması
Yukarıdakilerden hangileri kuralların bağlayıcılığı açısından fıkhın hukuktan farklı olduğu hususlar arasında yer alır?
Yalnız I

3. İslam hukukunun kazuistik bir metoda sahip oluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İslam hukukçuları hukuki fiil ve olaylardan benzer olanlar için ortak hükümler
belirlemek yerine, onların hükümlerini özel olarak açıklama yöntemini benimsemişlerdir.

4. İslam hukukunun Roma hukuku ile ilişkisi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
İslam hukukunun Roma hukukundan iktibas edildiği iddiasının yanlışlığı ispatlanmıştır.

5. Müctehid İmamlar döneminin temel özellikleriyle ilgili:
– Fıkhın tedvin edilmesi bu dönemin önemli özelliklerindendir.
– Şahıs merkezli yeni bir hukuki yapılanma doğmuştur.
– Kurucu kabul edilen hukukçuların görüşleri çerçevesinde mezhep adı verilen yapılanma
ortaya çıkmıştır.
– Ortaya konulan içtihatların naslarla bağlantısını ve tutarlılığını göstermek amacıyla fıkıh usulü bu dönemde ortaya çıkmıştır.

– İslâm’ın, Câhiliye hukuku karşısındaki tutumuyla ilgili:
– Mehir, selem, kısas diyet gibi kurallar ibkâ edilmiştir.
– Mudarabe hakkında ibkâ tutumu benimsenmiştir.
– Mehirsiz ve mübadele suretiyle evlenme ilgâ edilmiştir.
– İddet, miras ve vasiyet gibi kurallar ıslah edilmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki hukuk kaynaklarından biridir?
İctihad

8. Aşağıdakilerden hangisi fıkhın tanımında yer alan unsurlardan:
– Şer‘î hüküm
– Amelî hüküm
– Tafsili delil
– Hükümlerin bilinmesi

9. Mecelle ile ilgili:
– Eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla ilgili kısımları kapsamaktadır.
1869-1876 yılları arasında hazırlanmış,
– 1851 maddelik bir kanundur.
– İslam hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneğidir.
– Tam adı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi hadis taraftarlığının Hicaz bölgesinde, re’y taraftarlığının Irak bölgesinde yoğunlaşmasının nedenleri:
– Hicaz bölgesinde çok sayıda hadis ve sahabe fetvası bulunması
– Siyasi karışıklıklar dolayısıyla Iraklıların hadis kabul kriterlerinin daha sıkı olması
– Irak’taki sosyal şartların re’yin daha yoğun kullanımını gerektirmesi
– Irak’ta yeterli yoğunlukta rivayet malzemesinin olmaması

11. “es-Sünnetu kâdiyetün ale’l-kitâb” anlayışı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Sünnet’in Kur’an’ın anlamını belirlemede etkili olduğunu

12. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşlerin toplandığı muteber dört eser (mütûn-ı erbaa):
– Mecmau’l-bahreyn
– el-Vikâye
– Kenzu’d-dekâik
– el-Muhtâr

Aşağıdakilerden hangisi Şii çevrede teşekkül eden ekollerden biridir?
– Caferi

14. İstihsanla ilgili:
– Unutarak yiyip içmekle ilgili hadis, kurala aykırı bir nassın bulunduğu istihsan çeşididir.
– Kıyası bırakıp insanlara en uygun olanı almaktır.
– Birbiriyle çatışan iki kıyasın bulunduğu durumda kapalı kıyas istihsanı söz konusu olur.
– Mezhebi rasyonel temeller üzerine kurma anlayışının bir gereğidir.

15. “Kıyas hükmü ispat etmez, ızhar eder.” sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
– Kıyas, asılda potansiyel olarak bulunan hükmün açığa çıkarılmasıdır.

16. Mecbur kalmadıkça kıyasa başvurmayan, mürsel ve zayıf hadisleri kıyasa tercih eden mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
– Ahmed b. Hanbel

17. Aşağıdakilerden hangisi istihsan yöntemini kabul etmeyen ekollerden biridir?
– Şafiî

18. Aşağıdakilerden hangisi Caferi ekolünün hukuki konulardaki başvuru kaynaklar:
– Sünnet
– Akıl
– İcmâ
– Kitâb

19. İslam hukukunun kaynakları ile ilgili:
– İslam hukuku, kaynakları itibariyle sui generis bir nitelik taşımaktadır.
– İslam hukukunun kaynakları kitab sünnet ve içtihaddır.
– İslam hukukunun kaynakları, fıkıh usulü ilminin konusudur.
– Kıyas, diğer yöntemlere nazaran objektif bir niteliktedir.

20. İcmâ delili ile ilgili:
– İcmâın hükmü, inkarının küfrü gerektirmesidir.
– Hz. Peygamber sonrasında ortaya çıkan otorite boşluğu, icmâ ile doldurulmuştur.
– İcmâ, ümmetin yanılmazlığı fikrine dayanır.
– İcmâ, deliller arasında kuvvet sıralamasında birinci sırada kabul edilmiştir.
5
Çıkmış Sorular / Tefsir Tarihi ve usulü – Dönem Sonu Notları
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:17:03  »
– “Kur’an kendi kendini tefsir eder” görüşü rivayet tefsir yöntemlerinin hangi kısmıyla alakalıdır?
CEVAP: Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri

– Doğu-Batı kaynaklarını-herhangi bir ayırım yapmadan kullanarak Kur’an’ı kırk yılda tercüme eden mütercim ve Kur’an meali hangisidir?
CEVAP: Ömer Rıza Doğrul – Tanrı Buyruğu

– Tefsir ekolünün ortaya çıkmasını sağlayan en önemli etken hangisidir?
CEVAP: temsilcilerinin interdisipliner (değişik ilimlerde ihtisas sahibi) şahıslar olmasıdır.

– Tefsirin kendilerine malzeme sağladığı İslami ilimler hangisidir?
CEVAP: Kelam ve Fıkıh

– Süheylî’nin, etTa’rîf ve’l-İ’lâm fîmâ Übhime mine’l-Esmâ ve’l-E’lâm mine’l-Kur’ân adlı eseri hangi konuya aittir?
CEVAP: Mübhemâtü’l-Kur’ân

– “et-Tibyân fi Tefsîri’l-Kur’ân” adlı tefsiri aşağıdaki müfessirlerden hangisi kaleme almıştır?
CEVAP: Ebû Cafer et-Tûsî

– Seyyid Kutub’un kaleme aldığı “et-Tasvîru’l-Fennî fi’l-Kur’ân” hangi konuya aittir?
CEVAP: İ’cazu’l-Kur’an

– Allah hikmeti diledigine verir, Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir” ayetinde yer alan hikmetin
bir kısmını, “Kuran’daki nasih-mensüh ayetleri bilmek” şeklinde yorumlayan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: ibn Abbas

– Ayetlerin, herhangi bir meselenin dini hükmünü beyan etmek için inmesi hangi Kur’an ilminin çeşidine dairdir?
CEVAP: Sebeb-i nüzûl

– “Tercümanu’l-Kur’an” tabiri aşağıdaki sahabelerden hangisi için kullanılmıştır?
CEVAP: Abdullah b. Abbas

– Tefsir mekteplerinin üçüncüsü olarak kabul edilen Küfe Rey Mektebi’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Abdullah b. Mesud

– Kuran ayetlerine tarihçi gözüyle yaklaşan modernist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Muhammed Arkoun

– Abdülkadir el-Furâtî’nin kaleme aldığı
el-Beyânü’l-Meânî adlı eseri hangi tür bir tefsirdir?
CEVAP: Nüzûl sıralamasına göre yazılan tefsir

– “Te’vîlâtu’l-Kur’ân” adlı tefsir hangi müfessir tarafından kaleme alınmıştır?
CEVAP: Maturidi

– Bazı sure yahut ayetlerin şifalı olduğunu bildiren Hadisleri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Fezâilü’l-Kur’ân

– Kur’an’daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere _______ adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CEVAP: Kevni Ayetler

– “Kur’an’ın benzerinin rahatlıkla ortaya konabileceğini, ancak Allah tarafından buna engel olunduğunu r (sarfu’l-himem ani’l-muârada)” iddia eden görüş hangi mezhebe aittir?
CEVAP: Mutazile

– Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet prensiplerine dayandıran, akla büyük önem veren, sağlam akıl ile sahih naklin çelişmediğini; akıl ile nakil arasında çelişki varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mutezili Tefsir Ekolü

– “İnsanları sarhoş gibi görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir” ayetine Müşkilu’l-Kur’an Açısından bakıldığında onda ne tür bir çelişki vehmi vardır?
CEVAP: Hakikat ve mecaz ayırımına dikkat edilmemesinden doğan çelişki vehmi

– Aşağıdaki konuların hangisi tevkifi olup alimler arasında bir görüş ayrılığı yoktur?
CEVAP: Kur’ân’ın sûrelere ayrılması

– Aksamu’l-Kur’an hakkında yazılmış olan “et-Tibyân fî Aksâmi’l-Kur’ân” adlı eseri kaleme alan kimdir?
CEVAP: İbn Kayyim

– Hz. Aişe’nin, “Hz. Peygamber, Cebrail’in kendisine öğrettiği belirli ayetlerden başka, Kur’an’dan birşey Tefsir usulü açısından tefsir etmedi.“ sözü, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
CEVAP: Hz. peygamberin kur’an’ın tamamını değil bir kısmını tefsir ettiğini

– Mealcilik hareketi kapsamında “Ehl-ü’z-Zikr ve’l-Kur’ân” adlı hareketin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Abdullah Çekrâlevî

– Burhani te’vilin islam düşüncesindeki Meşhur kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: İbn Rüşd

– Aşağıdakilerden hangisi Medeni sürelerin özelliklerinden biri değildir?
CEVAP: Secde ayeti ihtiva etmesi

– Aşağıdakilerden hangisi bilimsel tefsire dair kaleme alınmış bir eserdir?
CEVAP: el-Cevahir fi Tefsîri’l-Kur’ân

– “Hz. Peygamber ve mü’minleri teselli etmek ve önceki Tüm peygamberlerle ümmetlerinden misaller vererek tüm peygamberlerin tebliğ yaptığını, her ümmetin benzer sıkıntılardan geçtiğini anlatmak “ hangi ilmin hedeflerinden
biridir?
CEVAP: Kıssasü’l-Kur’an

– Kur’an lafızlarının yaşadığı toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlara ne ad verilir?
CEVAP: Garib

– Kur’an’daki süre düzeni dikkate alınarak kaleme alınan fıkhi tefsir aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: İbnü’l-Arabî’nin Ahkâmü’l-Kur’ân’ı

– Hz. Ebu Bekir’in “Her Kitabının Bir Sırrı Vardır, Bu Kitabının Sırrı Da Bazı Süre Başlarıdır “ sözü hangi konuya dahildir?
CEVAP: Hurûf-ı mukatta

– Mutezile mezhebine mensup olan Şerif Murteza’nın eseri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Ğureru’l-Fevâid ve Dureru’l-Kalâid

– Kur’án’in icazı fikrini, -bu konudaki eserlerin daha sonraki dönemlerde görülmeye başladığını öne sürerek Hint ve İran kökenli dini etkiye dayandıran düşünce tarzı kim tarafından savunulmaktadır?
CEVAP: Câbirî

– İsraili haberlerin birinci dereceden kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Miladî 70. yılda Romalı Titus’un zulmünden kaçarak Hicaz bölgesine yerleşen ve dinî eğitimlerine kendi medreselerinde devam eden Yahudiler.

– Hz. Peygamber (s.a.v) Seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir?
CEVAP: El-Hadari

– “ed-Dürrü’l-Mensûr fi Tefsiri’1-Me’sûr” adlı tefsir hangi müfessire aittir?
CEVAP: Celâleddîn esSuyûtî

– Kur’an’in icazından söz edebilmek için bütün Kur’an’n Olması gerektiğini devrede öne süren mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
CEVAP: Mutezile

– Es-süfeha’ü – (sefiller/cahiller) kelimesi) Kur’an’a hangi Lehçeden geçmiştir?
CEVAP: Kinane

– Bir kelime ve nitelemenin Kur’an’da açık değil de ism-i işaretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz
zaman zarfları ve belirsiz mekan isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir?
CEVAP: Mübhem

– Aşağıdakilerden hangisi “es-sebu’t-tuvel” surelerden biri değildir?
CEVAP: Yasin

– Kuran’ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Yemame Savaşı

– Kuran kendi kendisini tefsir eder, görüşü rivayet tefsir yönetimin hangi kısmıyla alakalıdır?
CEVAP: Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri

– İslam hukukunun kaynakları, genel olarak deliller ile birtakım yöntemlerinden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir yöntemdir?
CEVAP: Kıyas
6
Çıkmış Sorular / Türk İslam Edebiyatı – Dönem Sonu Notları
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:15:02  »
– XVIII. yüzyılda Nedim’in öncülüğünde başlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mahallileşme

– Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı savaşları anlatan dini destani mesnevilere ne ad verilir?
CEVAP: Cenkname

– Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ————— denir.
CEVAP: Itnâb

– Türk edebiyatında ilk mesnevi örneği aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Kutadgu Bilig

– Tarikatın usul ve erkanının öğretildiği, dervişlerin ruhen ve ahlâken eğitilip olgun ve yetkin kişiler hâline geldikleri yere ne ad verilir?
CEVAP: Tekke

– Türk süfliliğinin en önemli temsilcisi kimdir ?
CEVAP: Hoca Ahned Yesevi

– “Muhibbi” mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP : Kanuni (I. Süleyman)

– Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli sekil ve hacimlerdeki dini, din dişi, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplara ne ad verilir?
CEVAP: Mecmua

– Hz. Peygamber (s.a..v)’in doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir ?
CEVAP: Mevlid

– Kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamlarını taşır. Bir kimsenin ellerini semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine denilmekle birlikte, edebiyatımızda, bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak için yazılan manzumelere verilen isimdir.
tanımı yapıan tür hangisidir?
CEVAP: Münacat

– Sözlükte bir kişinin sıfatlarını saymak, bir kişiyi vasıflandırmak anlamına gelen, Hz. Peygamber için Yazılan medih şiirleri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Na’t

XIV. Yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerinden biridir?
CEVAP: Yunus Emre

– Lamii Çelebi ‘nin (ö.1492) Nefahatül-üns çevirisi hangi tür eserlere bir örnektir
CEVAP: Tezkiretü’l-Necat

– Süleyman Çelebi’nin Mevlid olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Vesiletün-Necat

– Türk illerinde, Hoca Ahmet Yesevi’nin tasavvuf anlayışıyla kurumsallaşarak bir tarikat hüviyeti kazanan
CEVAP: yesevilik

– Türk İslam Edebiyatının aşağıdakilerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
CEVAP: Kutadgu Bilig

– hhangisi Türkçe ilk manzum Esma-i Hüsna örneklerinden biridir?
CEVAP: İSA SARUHANİ ŞERHÜL ESMA’L HÜSNA

– XVIII. Yüzyıl sairlerindendir?
CEVAP: Nedim

– XX. yüzylda aruz veznini kullanarak geleneğe uygun şiirler kaleme alan ve Divan teşkil eden mutasavvıf (mutasavvıf) şairlerden biri değildir?
CEVAP: FİRUZABADİ

Türklerin Divan şiirine kazandırdığı nazım şekillerden biridir?
CEVAP: TUYUĞ

– Profane (dini- tasavvufi içerikli olmayan) şiirleri ile meşhur değildirr?
CEVAP: AHMET YESEVİ

– Hayattan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği, en az beş en fazla on bentten oluşan Birimi nazım aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: TERKİB-İ BEND

– Hoca Ahmed Yesevi’nin halifeleri arasında yer almaz?
CEVAP: Niyazi Mısri
7
Çıkmış Sorular / Hadis – Dönem Sonu Notları
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:13:48  »
– Sünnet: Hz. peygamber (s.a.v) tarafından çizilen ve ekseninde Kur’an olan yol haritası.

– Kur’an ve Hadis: İslam’ın ilim ve amele dayalı kültür ve medeniyet tarihine rengini veren iki ana damar.

– Tahammül: Hadis ilminde hadisi hocadan belli metodlarlaalıp öğrenmektir.

– Sosyal Denetim: “Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona öfke duysun. Bu, imanın en zayıf derecesidir.”

– Fıkhü’l-Hadis: Hadislerin mana ve maksadını anlamak ve hadislerden hareketle Hz. Peygamber’in (s.a.v.) gayesini kavramayı konu edinen ilim dalı.

– Cevâmi‘u’l-kelim Programında:
Konularına göre hadis okunmak istendiğinde: (تقسيم املوضوعي)

– Metin Tenkidi: Sened açısından sahih görünen bir hadisin metninin doğruluğunu kontrol etmek için doğruluğundan emin olunan diğer delil ve bilgilerle karşılaştırlması.

– Sahih-i Buhari: Kütüb-i Sitte adıyla ünlenmiş altı temel hadis kitabının birincisi olan, İslam toplum yapısının her alandaki sağlam dayanaklarını içeren, Sünnet’i referans alarak yazılmış bir sağlık reçetesi.

– Bâbü’l-menâhi: Suyuti el-Câmi’u’s-sağir adlı eserinde Hz. peygamberin bu bölüm altında açıklamıştır.

– Sahih hadis: Sika bir ravinin kendisi gibi Sika olan raviden almak suretiyle senedin başından sonuna kadar muttasılbir şekilde şaz ve illetli olmaksızın naklettiği hadis.

– el-Câmi’us-Sağir: Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sık sık başvurulan kaynak.

Suyûtî ve el-Câmi‘u’s-sağîr adlı eserinde her bir hadisin sonuna rumuzlar koymuştur. Buna göre; صح sahîh; ح hasen; ض zayıf demektir.

– Hint alt kıtası: Hadislere yaklaşımın farklılaşması bağlamında İslam toplumunda çağdaşlaşma yolundaki ilk teşebbüslerin başladığı yer.

ilim ve amel bütünlüğü: “İnsanlara hayrı öğreten ve fakat kendi nefsini unutan alim, insanları aydınlatırken kendini yakan kandile benzer.” hadisinin konusu.

İhtilâfü’l-hadis:” cem‘ ve telif, nesh, tercih, tevakkuf” yöntemlerinin uygulandığı hadis disiplinidir.

Metin Tenkidi: Sened açısından görünen bir hadisin metninin doğruluğunu kontrol etmek için doğruluğundan emin olunan emin olunan diğer delil ve bilgilerle karşılaşrırılması.

Nehcü’l-Ferâdis: Türk dilinde yazılan Mahmud b. Ali’nin Orta Asya edebi lehçesiyle 759/1358 yılında tamamladığı ilk kırk hadis mensur eseridir.

Şaz: hadisin sened veya metin açısından diğer rivayetlere aykırılık taşımasıdır.
8
Çıkmış Sorular / Din Sosyolojisi – Dönem Sonu Notları
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:12:46  »
– İbn haldun: “İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır.”

– Karl marx: “Din, halkın afyonudur.”

– Radikal terörizm teorisi: Şiddet ve terörü bu eylemlere başvuran kişi, grup ve örgütlerin bakış açısı ile alan ve söz konusu eylemleri haklılaştırma ve meşrulaştırma amacı taşıyan kuramdır.

– Şiddet yanlısı muhaliflerin yaklaşımı: Şiddeti meşrulaştırma amacı taşıyan, şiddet ve terörü suç kategorisinden çıkarmayı hedefleyen yaklaşım.

Devletçi/resmi yaklaşım: Terör konusuna güvenlik ağırlıklı olarak bakmaktadır. Devletlerin terör tanımları, “siyasal amaçlara ulaşmak amacıyla
insanların can ve mal güvenliklerine saldırılması”, “siyasal amaçlı şiddet başvurusu” ve “kamuoyunun tümünü veya bir kısmını korkuya sevk eden eylemler” gibi
unsurları vurgulayan yaklaşım.

Mukaddime: İbn Haldun’un Kitabü’l–İber adlı büyük tarihinin girişi (‘mukaddime’si) ve birinci kitabıdır.

Seyla Benhabib: Kamusal alan modellerinin tasnifi’nin sahibidir.

Weber: “Protestan ahlakı ve kapitalizmin Ruhu” adlı eserin yazarıdır.

– Kültürleşme: Birdem çok kültür grubunun sürekli ilişki ve etkileşim sonucunda birbirlerinden etkilenmeleri ve sonuçta yeni bir kültür bileşiminin ortaya çıkma süreci.

– Yehova Şahitleri: Bir Adventist harekettir. Kurucusu Charles Taze Russel 1852-1916) olup, 1881’de resmi bir dernek olarak faaliyetleri sürdürmeye başlamıştır.

– Fundamentalizm: Köken itibariyle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Amerikan Protestanlığına ilişkin bir kavramdır. Presbiteryen, Baptist ve Evanjelist grupların püriten yorumunu ifade eden ve İncil’in muhtevasının lâfzen hakikat ve doğruluğuna inancı vurgulayan yaklaşımdır.

– Joachim Wach: ilk Sistematik din sosyolojisi eserinin yazarıdır.

– Agonistik kamusal alan: ahlâkî ve siyasal büyüklüğün, kahramanlığın ve seçkinliğin açığa çıktığı, gösterildiği ve diğerleriyle paylaşıldığı bir görünümler alanıdır.

– Süleyman Çelebi: Vesiletü’n-Necat (mevlid) yazarıdır.

– Ahmed Cevdet Paşa: Türkiye’de tarihi sosyolojik açıdan ele alan ilk tarihçidir.

– Farabi: Arau Ehli’l–Medineti’l–Fadıla (Erdemli Şehir Halkının Görüşleri) isimli eserlerin yazarı.

Eflatun: Din sosyolojisi için çok önemli bir kaynak olan “kanunlar” isimli eserin yazarı.

– Anayasada resmi bir devlet dini veya mezhebinin benimsendiği ve dinin kısmen
veya tamamen yasama kaynağı olduğu model: Vatikan, israil, Suudi Arabistan, İran.

– Anayasada bir devlet dininin benimsendiği ama uygulamada laik model: İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve Yunanistan.

– Glokalleşme: Küreselleşmeyi glokal ve lokalin etkileşimi olarak alan teori.

– Terör kavramının tanımı ve açıklaması ile ilgili genel olarak dört ana söylem:
1- Akademik/bilimsel yaklaşım
2- Devletçi/resmi yaklaşım
3- Medyatik yaklaşım
4- Şiddet yanlısı muhaliflerin yaklaşımı

– Çeşitli dinlerde din insanlarının evlenmesinin yasaklanmasının nedeni: Kişisel gelişimlerini sağlamak

– Modern zamanlardaki kamusal alan düzenlemeleri ya da tasarımları ile din arasındaki ilişki: Dinin kamusal alandan uzaklaştırılması temel tezi üzerine kurulmuştur.

– Yaralanmış ben: Çocukluk ve erken gençlik dönemlerinde psikolojik sorunlar yaşayan ve “ben” duygusu bir türlü sağlıklı biçimde oluşmayan bireylerde narsistik yaralar oluştuğu görülmektedir. Bu psikolojik durumu yaşayan kişlerdir.

– Sanayileşme ve Kapitalist toplum yapısı: Geleneksel aile fonksiyonlarını aileden kopardığı söylenebilir.

– Dünyadan Kaçış: Ortaçağ hıristiyan dünyasında hakim dini eğilim.

– Moonculuk: Kurucusu Kuzey Kore doğumlu (1920) Sun Myung Moon ve resmi isimleri Birleşik Kilise olan dini akım.

– Transandantal Meditasyom: Dünyayı tasdik eden dini hareketler dünya ile gündelik bağlarını koparmadan zihinsel, psikolojik ve fiziksel problemleriyle baş etme, daha huzurlu bir hayat peşindedirler. İnanç, ibadet hayatı ve cemaat oluşturma konusunda rahat bir görüntü sergilerler.

– Monografi: Sınırları belirlenmiş, tek bir konunun, küçük grupların ya da örnek bir olayın tüm değişkenleriyle dar boyutlu ve derinlemesine incelenmesine dayanan araştırma tekniğidir.

Max Weber: Rickert ve Dilthey’den yararlanarak “Anlayıcı Sosyoloji “ geleneğini olgunlaştırmış, öteki sosyal olaylar gibi din olaylarını da, nedenleri ve etkileri açısından “anlayış” yöntemiyle yorumlamıştır.
9
Nutuk: Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılının başlarında Ankara’da başladığı, daha sonra aynı yılın yaz aylarında İstanbul’da bulunduğu esnada yaptığı yoğun bir çalışma sonucunda tamamladığı eseri, yine kendisi tarafında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan ikinci büyük kurultayında 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için nutuk adını almıştır.

– Tansu Çiller: İsrail’i ziyaret eden İlk Türk başbakanı.

– II. Dünya Savaşı’nı resmen başlatan olay: Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi

– İnkılap Mahkemeleri Kanunu: 1960 Darbesi’ne karşı gelebilecek muhalefetin önüne geçilmesi için 2 Ağustos 1960 tarihinde “ ” çıkarılmıştır.

– “Çözümsüzlük çözümdür”: KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Kıbrıs meselesi üzerinde Ak Parti öncesi talep ettiği ilke.

– RP-DYP ( REFAH-YOL) Koalisyon Hükümeti’nin sona ermesine neden olan 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları sonrası yaşananlar:
1- Üniversitelerle başörtülü öğrencilerin derslere girmesine müsaade edilmemiş bazı üniversiterde daha sonra literatüre “ikna odaları” olarak girecek bir uygulama görülmüştür
2- Kararlarla birlikte “ kamusal alan “ tartışmaları başlamıştır
3- Bu kararlar “postmodern darbe“ olarak tanımlanmıştır.
4- Kararların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla Batı Çalışma Grubu (BÇG) adında bir yapı oluşturulmuştur.

– 1946 seçimine katılan siyasi partiler
1. Türkiye İşci ve Çiftçi Partisi
2. Demokrat Parti
3. Cumhuriyet Halk partisi
4. Yalnız Vatan için partisi

Özalizm: Olarak da ifade edilen bu eğilim; liberal felsefeye dayalı olarak ifada, vicdan ve fırsat özgürlüklerine Dayanarak sınırlamaların kaldırılması, devletin toplumun bütün alanlardaki ağırlığının kaldırılarak yerel yönetimlere Bırakılması, ekonomik anlamda ithalat ve ihracat serbestliğinin getirilmesi çerçevesinde şekillenmiştir.

– Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması:
1- TBMM’nin 5 Aralık 1934 tarihli oturumunda anayasada yapılan değişiklikle 30 yaşını bitiren kadınlara milletvekili olma ve 22 yaşını bitiren kadınlara da seçme hakkı tanınmıştır.
2- 26 Ekim 1933’te Köy Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Türk kadınlarına muhtarlığa ve köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkın tanınmıştır.
3- Türk kadını tüm Müslüman ülkelerdeki kadınlardan hatta Fransız İtalyan gibi Batılı kadınlardan da önce erkeklerle aynı siyasal hakları elde etmiştir.

– Yön Dergisi: 21 Aralık 1961 yılında hayatına başlayan bu hareketin önderleri “ kapitalist olmayan kalkınma yolunda” Türkiye’nin siyasi ve iktisadi bakımından yeniden inşasında ordunun desteğine güveniyor, orduya önem veriyordu. Hatta “ zinde kuvvet “ yâda “ilerici güç” olarak gördüğü ordu ile işbirliğini de imkan veriyordu.

– Kuzey Irak’ta konuşlanan Amerikan Çekiç Güç Kuvvetleri’nin faaliyetleri: Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a hitaben bir mektup yazan Orgeneral Eşref Bitlis’in mektubunda “ Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı Aliniz bu olaya müdahil olmalı, aksi takdirde bölgede sonu alınmayacak ciddi risk ve tehditlere karşı karşıya kalabiliriz “ ifadelerini kullanmıştır.

– Milli Birlik Komitesi: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra ülkeyi yönetmek üzere Cemal Gürsel’in liderliğinde oluşturulan yapı.

– Soğuk Savaş: II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ile SSCB arasındaki yaşanan ve kendisine askeri eylemlerden çok ekonomik baskı, propaganda ve silahlanma yarışı gösteren , 1946’da başlayan ve 1989’da Berlin Duvar’ının yıkılışı sonrası 1991’de SSCB’nin dağılması ile sonlanan döneme verilen isimdir.

Bülent Ulusu: 1980 Askeri Darbesi’nden sonra ilk hükümeti kuran kişi.

– 1991 seçimleri sonrasında yaşanan gelişmeler:
1- Demirel’in RP ile girebileceği olası ittifakla üçüncü bir Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulması fikrine sıcak bakmaması
2- Ortaya çıkan tablo sonrasında iş dünyasının DYP-SHP koalisyonunu desteklemesi
3- Demirel’in SHP Genel Başkanı İnönün ile yapmış olduğu görüşmeler sonrası DYP-SHP koalisyon hükümeti kurulmasına karar vermesi
4- 30 Yıllık bir aradan sonra sağ ve solun iki büyük partisinin aynı hükümette yer alması

– Mustafa Kemal Atatürk’ün “vatan, millet, Türklük” fikirlerinin olgunlaşmasında etkisi Olan kişiler:
1- Mehmet Emin Yurdakul
2- Namık Kemal
3- Ziya Gökalp
4- Kemal Tahir

– Rauf Denktaş: Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında 1976 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. Sorunun çözümsüzlüğe doğru gitmesi üzerine Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi Self determinasyon hakkını kullanarak 15 Kasım 1983’te oy birliği ile aldığı kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. KKTC’nin kuruluş bildirgesini de kurucu Cumhurbaşkanı

Kardak Krizi: 30 Ekim 1995 ile 6 mart 1996 tarihleri arasında DYP-CHP koalisyon hükümeti döneminde Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren olay.

– Adana’da MİT tırlarına yapılan operasyon: FETÖ/PDY Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da Ak Parti Hükümeti’ne karşı yapılan dış destekli darbe girişimin ilk uluslararası adımı olarak kabul edilen olay.

– AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi): Türk siyasi hayatında ilk defa tek basına iktidarda iken kendisine yönelik kapatılma davası açılan siyasi parti.

– Ekonomik Kriz:Türk siyasi hayatında koalisyon dönemlerini bitirerek 18 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti Hükümetinin karşılaştığı ilk gündem maddesi ve iç politikada en fazla tartışma yaratan konu.

– Ulus Okulları: Dönemin Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in öncülüğünde Millet Mekteplerinin kurulmasıyla ilgili 24 Kasım 1928 tarihli bir talimatname yayınlanmıştır. Başöğretmenliğini Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı Millet Mektepleri, 1 Ocak 1929 günü yapılan resmi törenlerle açılmıştır. Millet Mektepleri 1936 yılından sonra da ulus okulları adıyla 1950 yılına kadar halkın eğitimi için faaliyetlerini sürdürmüştür.

– Darbeden önce sağ-sol çalışmasına katıldıkları için elli kişinin idam edilmesi: 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin başındaki Kenan Evren’in “her iki taraftan eşit olarak” ifadesiyle kastettiği konu.

– Türk kadınının siyasal hayata girişi: TBMM’de 3 Nisan 1930’da kabul edilen Yeni Belediye Kanunu’nda seçme ve seçilme şartı olarak “Türk olmak” maddesine yer verilmesi ile Türk kadınları siyasal hayat girdi.

– 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesinde gerçekleşen olaylar:
1- 1980 yılının temmuz ayında, 12 Mart Dönemi Başbakanı Nihat Erim’in öldürülmesi
2- MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın öldürülmesi
3- Ordu Fatsa’da 1979 yerel seçimlerinden sonra 11 Temmuz 1980 tarihinde sosyalist bir yönetim kurulduğunun ilan edilmesi
4- Devrimci işçi Sendikaları eski Genel Başkanı Kemal Türkler’ in öldürülmesi

– Büyük Taarruz: CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün DP iktidarına yönelik muhalefet için oluşturulmuş “Güç Birliği Hareketi’ne” halkın desteğini sağlamak için milletvekili, partili ve gazetecilerle çıktığı yurt gezisi.

– Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye bu dünyada yerini alır: 4 Nisan 1964’te Makarios’un Zürih Antlaşması’m tek taraflı olarak feshetmesi ve amaçlarının Kıbrıs adasının
Yunanistan’a ilhak’ yani Enosis olduğunu açıklaması üzerine 16 Nisan 1964 tarihinde Times dergisine bir demeç veren Cumhurbaşkanı İsmet Inönü, Kıbrıs konusunda İngiltere ve ABD’nin Rum-Yunan tarafına ılımlı davranışını eleştirerek Batı bloğundan ayrılabileceğini ima eden meşhur sözü.

– İsmet Inönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan hükümetler:
1- Recep Peker Hükümeti
2- Celal Bayar Hükümeti
3- Şükrü Saracoğlu Hükümeti
4- Refik Saydam Hükümeti

– 1961 Anayasası ile ilgili:
1- Başlangıç bölümü dışında 157 esas ve 22 geçici madde olarak düzenlenmiştir
2- Anayasa metninde “Genel esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Kuruluşu (Yasama, Yurütme, Yargı) Çeşitli hükümler ve Son hükümler” olmak üzere altı kısımdan oluşmuştur
3- İkinci Meclisin yani Cumhuriyet Senatosu’nun oluşturulması ve Anayasa Mahkemesi’nin kurulması gibi düzenlemelere yer verilmiştir
4- Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.

– AK Parti’nin üçüncü döneminde (2011-2014) iç politikada yaşanan olaylar:
1- Çözüm süreci
2- 17-25 Aralık 2013 operasyonları
3- Gezi Parkı eylemleri
7- 7 Şubat MİT kumpası

– Nuri Demirağ: Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçiş sürecinde 7 Temmuz 1945 tarihinde ilk partiyi kuran kişi.

12 Mart 1971 Muhtırasından 1980 Askeri Darbesi’ne giden süreçte başbakanlık yapan siyasetçiler:
1- Necmettin Erbakan
2- Süleyman Demirel
3- Bülent Ecevit
4- Ferit Melen

– Cumhuriyetin ilk yıllarında “Mesleki ve Teknik Eğitim” alanındaki çalışmalar:
1- Mesleki ve teknik konudaki bilgi ve tecrübesinden yararlanmak üzere yabancı uzmanların Türkiye’ye davet edilmesi
2- Alfred Kühne’nin, demiryolları gibi çeşitli kurumlara bağlı okullarda çıraklık eğitimi verilmesini tavsiye etmesi
3- 1925 yılında Alman Sanayi ve Ticaret Bakan danışmanı Alfred Kühne’nin Türkiye’ye getirilmesi
4- Omar Buyse’nin hazırladığı raporda mesleki ve teknik eğitim veren okulların gelişen sanayini n gerisinde kaldığını
belirtmesi

– Gümrük Birliği Anlaşması: Türkiye ile AB arasında imzalanan, 1 Ocak 1996’dan itibaren yürürlüğe giren ve hükümet tarafından AB’ye tam üyelik adına önemli bir gelişme olarak sunulan anlaşma.

– Sakarya Muharebesi: Mustafa Kemal Atatürk: “Hatt-ı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanamadıkça terk olunamaz.” sözünü bu savaşta söylemiştir.

– Kıbrıs: DP döneminde, 1956-58 yıllarında Türk Hükümeti taksim tezini savunmuş, muhalefet lideri İsmet İnönü tarafından da bu tez desteklenmiştir. Türkiye’nin her bir yanında “ya taksim, ya ölüm” mitingleri yapılmıştır. Mitinglerde kullanılan “Ya taksim, ya ölüm” ifadeleri Kıbrıs il ilgilidir.

– 31 Mart 1975’te kurulan I. Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükümeti ve 21 Temmuz 1977’de kurulan II. Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükümetin’de yer alan partiler:
1- Adalet Partisi
2- Milliyetçi Hareket Partisi
3- Cumhuriyet Halk Partisi
4- Milli Selamet Partisi

– Koalisyon: Çağdaş demokrasilerde iki veya daha fazla siyasi grup veya aktörün ortak amaçlar üzerinde uzlaşmalarına, bu amaçlara ulaşmak için güç birliğine gitmelerine ve ortak amaçlara ulaşma sürecinde aktif bir iletişim ve işbirliği içine girmeleri.

Körfez Savaşı: İlk kez insanlığın canlı olarak CNN televizyonu ekranlarından izlediği savaş.

– Nahçıvan Antlaşması: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın ilk defa 4 Ekim 2009’de “Türk Konseyi/Türk Keneşinin” kurulmasını kabul ettiklerine dair imzaladıkları antlaşma.

– Yeşil Kart: Birinci DYP-SHP Koalisyon Döneminde hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin devlet tarafından karşılanması amacıyla faaliyete geçirilen uygulama.

– İstanbul’da 6/7 Eylül 1955’te yaşanan olayların nedeni: Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve ve Türk Konsolosluğuna bomba atıldığı iddiası.

– Bulgaristan: Türkler yüzlerce yıldır yaşadıkları topraklardan göç ettirilmeye çalışılmış, göç edemeyenler ise kimliklerini değiştirmeye zorlanmıştır. 1985 yılında ilgili ülkeye nota veren Türkiye sorununun bir göç anlaşmasıyla çözülmesini istemiştir. Baskılar sonucunda 300 bin Türk can güvenliğini sağlamak için ata topraklarını Bulgarista’ı bırakıp Türkiye ye göç etmiştir.

– Ak parti ikinci döneminde ( 2007-2011 ) Türkiye kamuoyunu meşgul eden ve büyük bir kriz haline gelen cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili:
1- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü turunda Abdullah Gül 339 oy alarak Türkiye Cumhuriyetinin 11. Cumhurbaşkanı olmuştur.
2- 22 Temmuz 2007 de yapılan seçimlerden güçlenerek çıkan. Ak Parti öevcut adayını değiştirmeyeceğini ilan etmiştir.
3- MHP, TBMM ye gireceğini, toplantılara katılacağını ve seçimlerde kendi adayını destekleyeceğini açıklamıştır.
4- CHP, Ak Parti adayı Abdullah Gül’ü istememe konusundaki tutumunu değiştirmemiş, cumhurbaşkanlığı seçimi oturumlarına katılmayacağını açıklamıştır.

– Çanakkale Cephesi: Mustafa Kemal Atatürk, “Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum. Bu ölünce kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir.” Sözünü bu cephede söylemiştir.

Sakarya muharebesi: Muharebeyi başarıyla yöneten ve Yunan askerlerini geri çekilmeye mecbur eden başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından Müşir (mareşal) gazilik unvanı verilmiştir.

– Ak Parti iktidarında Türk-Amerikan ilişkilerinin soğumasına neden olan olaylar:
1- Irak’ın Süleymaniye kentinde 4 temmuz 2003’te 11 asker be Türkmen yardımcı personelin Amerikan askerleri tarafından alı konulması
2- Mayıs 2016 da Suriyede bulunan ABD özel kuvvetlerinin PYD armasını kullanması
3- ABD askerlerinin Irak ın Felluce kentinde yapmış olduğu katliamın Ak Parti millet vekilleri tarafından “soykırım” olarak nitelendirilmesi
4- 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Konseyinde Türkiye ve Brezilyanın, Abd ye rağmen İran’a uygulanacak yaptırımı desteklemesi

– Emekli inkilap subayları derneği: EMİNSU olarak kullanılan derneğin açılımı.

– Yorgun savaşçı: Kemal Tatarın bir eserinden uyarlanarak yapılan 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra sakıncalı bulduğu gerekçesiyle yakıldığı söylenen TV filminin Milli İstihbarat Teşkilatı’ndaki tek kopyası birinci DHP-SHP koalisyonu döneminde TV de gösterilmiştir. Kemal Tatar’ın TV filmine uyarlanan eseri.

– Cumhurbaşkanlığı seçim süreci: Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genel Kurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belkide dijital çağın ilk “e-muhtırası’nın” 27 Nisan 2007 saat 21.20 de yayımlanmasına neden olan gelişme.

– Kasım 1960 da Milli Birlik Komitesi’nin (MBK) radikal olarak değerlendirilen 14 üyesi tasfiye edilerek çeşitli görevlerle yurtdışına gönderilmiş ve iki yıl ülkeye dönüşleri engellenmiştir. 14’ler olarak tanımlanan gurubun içinde yer alanlar:
1- Muzaffer Özdağ
2- Numan esin
3- Dündar Taşer
4- Alparslan Türkeş

– Turgut Özal ile ilgili:
1. 1966 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na müsteşar olarak atanmıştır
2. 1977’yolında Milli Selamet Partisinden siyasete atılmışsa da seçilmemiştir
3. 1979 yılında Devlet Planlama Teşkilat ve Başkanlık müsteşarı olarak görev yapmıştır

– 6 Eylül 1987 Referandumu: “Hayırda hayır vardır”, ”Türkiye’ye nefes aldırmak için evet”, ”Yasaksız Türkiye” söylemlerinin kullanıldığı olay.

– Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde meşgul olunan konular:
1- Bölücü terör sorununun Körfez Savaşı işe birlikte uluslararası bi sorun haline gelmesi
2- Dış politikada Türkiye’nin bölgede yaşadığı sorunlar karşısında beklediği yardımı alamadığı ABD be AB’ye karşı alternatif yaratma çabası
3- Yeni bir bölgesel denge siyaseti ve iç politikada Kürt kimliği üzerinden Türkiye tanımının yapılması
4- Dünya dengelerinin değişime uğraması be Türkistan coğrafyasındaki cumhuriyetlerin bağımsızlık sürecine girmesi

Vatan Cephesi’ni kurması: DP’nin, kendisine yönelik muhalefetin “Milli Muhalefet Cephesi” şeklinde örgütlenmesi karşısında yaptığı girişim.

– Biz Tek Millet İki Devletiz: Türkiye-Azerbaycan arasında günümüzde de var olan stratejik ortaklığın dostluğun ve kardeşliğin temeli Azerbaycan Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in 1994 Ankara ziyareti sırasında söylemiş olduğu bu söz ile atılmıştır.

– Adnan Menderes-Hasan POLATKAN-Fatin Rüştü Zorlu: 27 Mayıs 1960 Darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi (MBK) tarafından kurulan Yüksek Adalet divanında yapılan yargılamalardan sonra idam cezası alan ve cezaları infaz edilen kişiler.
10
– Düzeltici-İyileştirici Fonksiyon: Uyumsuzluk ve davranış bozukluğunu önleyici çalışmalara rağmen, bazen problemli ve rahatsızlığı olan kişiler olabilir. Rehberlik, gerek psikoterapi gerekse diğer ihtisas servislerini devreye sokarak insanların sağlıklı bir ruhsal hayata sahip olmasında, düzeltici, tedavi edici ve iyileştirici bir fonksiyon icra eder.

– 1982: Türkiye’de ilk ve orta dereceli okullarda din eğitimine 1982 tarihten buyana zorunlu statüde yer verilmektedir.

– Sinir Dili: Metabolizmanın bütün davranışları beyin tarafından yöneltildiğinden beden dilinin fizyolojik yönü.

– Din Öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca faktörler:
1. Öğretmenin Özellikleri
2. Dersin Muhtevası
3. Öğrencilerin Özellikleri
4. Zaman, Maliyet ve Fiziksel İmkânlar

– Samimiyet: İhlas, istikamet ve sadakat kavramları, dini rehberlikte bulunanların sahip olmaları gereken özellik.

– Gözlem Gezisi Yöntemi: Bir dersin özel veya genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların, gerçek mahallinde izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine
yönelik öğretim amaçlı faaliyetlerdir.

– Beden Dili: Din dilinin iknaya dayanan özelliği sebebiyle sözlerin yetersiz kaldığı yerde destekleyici ve düzenleyici olarak devreye giren iletişim aracı.
– İnsanın konuştuğu dili, yazının dışında el, yüz, vücut hareketleri ile de dışa
yansıtabilmektedir ki, buna da beden dili denilmektedir.

– Fonksiyonlarına Göre Rehberlik kapsamında yer alanlar:
1. Uyum Sağlayıcı
2. Yöneltici
3. Ayarlayıcı
4. Önleyici
5. Düzeltici-İyileştirici
6. Ferdi Anlama (Teşhis)
7. Ferdi Geliştirici
8. Bilgi Toplama

– Kaynağın iletişim tarzı: Dini iletişimde kaynağın, çevresi ile yoğun ilişkilere ve çok yönlü iletişim sürecine girmeksizin, insanlarda bir izlenim bırakmasını sağlayan özelliklerini ifade eder.

– Habibullah: Hz. Peygamber’in vasıflarından biridir. onun hem Allah’ı en çok seven, hem de Allah tarafından en çok sevilen yönünü ifade eder.

– Hümanizm (İnsanlık dini): Manevi unsurlar ihtiva etmez, ama gelmiş geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanarak onların ilerisine geçmeyi hedefler. Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşiflerdir. Haliyle bu din, gerçek dinin alanını daraltan bir din olup sekülerdir.

– Yaşantısal İletişim: İnsanların kendi tercihleri olmayan bu özellikler onlara küçük yaşlarda aile büyükleri tarafından kazandırılmıştır. Yetişkinler, hayata gözlerini açtıktan itibaren ellerinde büyüyen ve bir tercih kullanma imkânı olmayan çocuğu tamamen kendi tercihleri ile şekillendirirler. Bunu da genellikle kendi yaşantısal iletişin tarzları ile yaparlar.

– Geribildirim: Doğrusal iletişim modelinden farklı olarak, dairesel iletişim modelinde yer alan iletişim unsuru.

– Delâlet: Yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veyaişinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmaktır.

– Hasbîlik: “Bu hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret
beklemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Âlemlerin Rabbi’dir.” (Hûd
11/29, 51) ifadeleri hasbîliğe örnektir.

– Rehberlik Hizmetleri Profesyonel Bir Yardım Sürecidir:
Rehberlik hizmeti, karmaşık bir ruhsal ve duygusal yapıya sahip bulunan
insana yönelik bir görev olduğu için onu yürütenlerin bilgi ve beceri
bakımından belli yeterlik ve yetkinliklere sahip olmaları gerekir. Bu sebeple bu işi yürüten kişiler de ilgili alanda yeterli eğitim almış olmalıdır.

– Rehberlikte Gönüllülük ve İçtenlik Esastır:
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi esnasında hiç kimseye, bu hizmetlerden yararlanması için baskı yapılamaz. Aynı şekilde rehberlik hizmetleri ile ilgili görevleri yapması için de hiç kimse zorlanamaz.

– Rehberlik Yaşam Boyu Süren Bir Yardım Sürecidir
İnsan hayatına paralel olarak doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte, her gelişim döneminin kendine özgü görevlerinin yerine getirilmesinde insan zaman içinde yardıma ihtiyaç duyabilir.

– Rehberlik Sürecinde Değer Yargıları Açısından Rahat Olmak
Esastır:
İnsanlar aldıkları eğitim ve yetiştikleri çevre şartlarına bağlı olarak özgün
fikir, düşünce ve anlayışlara sahiptirler. Ancak bunları açığa vurmak, genellikle kolay olmamaktadır. İnsanların eleştirmeleri, ayıplamaları, suçlamaları, reddetmeleri onları açıklama ve açığa vurma konusunda caydırıcı olur. Herkesin düşünceleri, kanaatleri, değer yargıları kendisi için önemli olduğu için rehberlik ilişkisinde bu konuya özen gösterilmeli, danışan kişi bu konuda kendisini rahat hissetmelidir.

– Beytü’l-Hikme: Abbasiler devrinde Bağdat’ta kurulan Hint, Yunan ve İran dillerinde yazılan eserlerin Arapça’ya tercüme edildiği kurum.

– Sünnetullah: Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçüye kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi.

– Harezmi: İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik, ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü bilgin.

– Gençlik: Bireyin kendisinden başlayarak var olan her şeyi sorguladığı, eskibir deyimle “künhüne vâkıf olma” duygusunun güçlü olduğu dönem.

– Dini iletişim sürecinde kaynak konumunda olan kişisel özellikler: kaynağın güvenilirlik, inanılırlık, uzmanlık ve çekicilik özelliklerine sahip olması.

– Atabetü’l-Hakâyık: Edib Ahmed Yüknekî tarafından kaleme alınarak Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen ünlü ahlak kitabı.

– Cevâmiu’l-Kelîm: Hz. Peygamber’in özelliklerinden “az sözle çok şey ifade edebilmesi.”

– Son çocukluk: Bireyin özellikle inanç konularıyla yakından ilgilendiği, metafizik alana ilişkin sorular sormaya başladığı, dua, namaz gibi ibadetlere karşı ilgili olduğu ve bu nedenle de ibadet öğretimi için başlangıç anı olarak kabul edilen dönem.

– İnsanlara dini konularda rehberlik yaparken dikkate alınması gereken hususlar:
1. konuyla ve sorunla sınırlı kalmak
2. Muhatabı dinlemek.
3. Özel durumlar ve mahremiyete dikkat etmek.
4. Sorunlara ve tavırlara saygı göstermek.

– Namık Kemal: “Renan Müdafaanamesi” isimli eserinde cevap vermiş; tam aksine, İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispat etmeye çalışmıştır. Bu arada, Müslümanların medreselerinin ve bilginlerinin ortaya koydukları ilmin, Avrupa medeniyetini de etkilediğine vurgu yapmıştır.

– Akademik iletişim: Bir kimseye veya gruba bilgi vermek bir şeyler öğretmek amacıyla kurulan ve yürütülen düzenli iletişim.

– Akademik iletişimim Özellikleri:
1. Önceden planlanan düzenli bir etkinliktir.
2. Tamamen öğretme ve bilgilendirme amaçlıdır.
3. Kaynak kişi, iletişimin başarısından sorumludur.
4. Öğretici konumundaki kaynak kişi sistemin en temel öğesidir.

– Darü’l-Erkam: Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz. peygamber’in, almış olduğu vahyi, burada toplanan Müslümanlara tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân.

– iletişim Araçları: İletişim amacını gerçekleştirmek üzere belirlenen iletiyi alıcıya taşıyan semboller.

– Medeniyet: Bir dini ya da fikrin, maddi ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram.

– Diğergamlık: Kur’an-ı Kerim’de “I’sâr” olarak geçen ve “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamına gelen kavram.

– E. Göka: “İlahiyatçılar olmadan ölüm ve matemle ilgili konularda sağlık çalışanlarının tek başlarına başarılı olmaları mümkün olmadığı gibi buna ne güçleri ne bilgileri yeter. (…)
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10