Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Çıkmış Sorular / Yaşayan Dünya Dinleri Özet
« Son İleti Gönderen: D®agon 23 Mayıs 2024, 18:30:34  »
- Mecusilikte Ahura Mazda ve Angra Mainyu düalizmi hangi dönemde ortaya çıktı: Sasaniler

- Zerdüşt'e göre bütün varlıkların zuhur ettiği ilahi varlık: Ahura Mazda

- Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta'nın Zerdüşt'e atfedilen bölümü : Gathalar

- Maniheizm'in yayıldığı bölgelerden biri: Suriye

- Taoizm'den sonra Çin'in en önemli ikinci yerli dini kabul edilen : Konfüçyanizm

- Taoizm'de ölümsüzlüğü elde etmek için yapılan yardımcı uygulamalardan biri: Perhiz kurallarına uymak

- Şintoizm'de Güneş tanrıçası ve aynı zamanda diğer tanrıların başkanı kabul edilen tanrı: Amaterasu

- Konfüçyanizm'de ibadet şekli olmayan: Amaterasu'ya ibadet

- Budizm'in başlangıcını oluşturan ilk vaaz: Dharma

- Budizm'in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan bir kelime olup "sönme" "sakinleşme" anlamına gelir: Nirvana

- Mahayana: Boddhisattva inancı, herkesin bir buddha haline gelmesi, trikaya (Buddhanın üç farklı bedene sahip olduğu anlayışı), merhamet ve hikmet, ibadet, laik kişlerin önemli oluşu, felsefedeki yeni düşünceler, nirvana ve samsara ilişkisi ve yeni sutralar. Mahayana, Budist mezhebinin özellikleridir.   

- Budist cemaatini oluşturan gruplardan biri: Erkek keşişler

- Hinduizm'de hakikatı görme sürecinin safhaları olan "sessizlik, derin düşünme ve vizyon" ne ile adlandırılır: Tapas

- Caynizm'in kurucularıyla ilgili yanlış olan: Her bir cina geçmişteki geleneği yeni bir şekilde yorumlar.

- Caynizm'in kurucusu Vardhamana'nın mutlak bilgiye ulaşmak ve evrensel acıdan kurtulmanın
evrensel metodunu keşfetmek için kökünü kazıdığı unsurlardan olmayan: Hüzün

- islam alimleri tarafından ilk "Milel ve Nihal" başlığı altında yazılan ilk eser kime ait:
Abdulkadir el-Bağdadi

- Dinlere yönelik saha araştırmalarında ele alınan yöntem olmayan: Tebliğ

- Halk arasında yaygın olarak dinin Allah'tan kaynaklanan ilahi yapı yada kurum olduğu ve çeşitli kutsal değerlerin ifadesi olduğu düşünülmektedir.

- Dinlerin sınıflandırılmasında dikkate alınan özelliklerden olmayan: Melek düşüncesi

- İnsanlığın erken dönem tarihinde büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü bir zaman diliminin varlığından söz eden Batılı bilim adamı: Frazer

- Cayinizm'in iki büyük mezhebinden biridir. Dünyayı mutlak terkin bir ifadesi olarak çıplaklığı
uygular. Kadınların bu şekilde davranamayacağından kurtuluşu gerçekleştirmeye muktedir olmadığını kabul edern Cayinist mezhep: Digambaralar

- Hangisi tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliğini içerir: Panteizm

- Bayramlar, kast yükümlülükleri ve hac yerleri gibi konuları içeren Hint kutsal metinleri: Puranalar

- XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan araştırma ve incelemeler, dinle ilgili teorilerden hangisinin gerçekte masabaşı değerlendirmeler olduğunu ortaya koymuştur: Pozitivist

- Dünyada bozulan ahlaki ve tabii düzeni yeniden düzeltmek maksadıyla on farklı bedende (avatar) dünyaya inmeye başlayan varlığa ne ad verilir: Vişnu

- "Milel ve Nihal" geleneği bağlamında yazılan eserlerin Hıristiyan tarihinde yazılan apolojetik eserlerden farkı:  Farklı inanç sistemlerini ele alırken elden geldiğince onların kaynaklarına yer vermesi ve objektif tanımlama yapmaya çalışması.

- Hinduizmin ibadet ile ilgili ilkelerinden olmayan: İbadet anlayışında yeknesaklık olması

- Dinler tarihiyle ilgili Türkçe olarak yazılan en eski eser ve yazarı: Şemseddin Sami, Esatir

- Hinduizmde cenaze anlayışı ile ilgili yanlış olan: Çocuklar dahil tüm cesetler yakılır.

- Erken dönem metinleri öne çıkartan, laikler için daha çok rolü ve keşişler için daha çok
sosyal faaliyeti savunan Budistlere ne ad verilir: Protestan budistler

- Ahirete ilişkin anlatımları Budizmin etkisi ile gelişen ve insanların bu dünyada yaptıkları
iyi veya kötü işlerin karşılığını hem bu dünyada hem de gelecek dünyada göreceğini
savunan din: Konfüçyanizm

- Japon kültüründe, özellikle de muharip güçler olan samurayların terbiyesinde ve
ahlaklarında önemli tesirleri olan mezhep : Zen Budizmi

- Sih ibadeti ile ilgili yanlış olan: Sihizmde "kutsal gün anlayışı" vardır ve önem arz etmektedir.

- Konfüçyanizmin ibadet anlayışı ile yanlış olan: Ferdî ibadet ve dua şartı vardır

- Buddha her ne kadar aşkın bir tanrıya yönelik herhangi bir atıfta bulunmamış olsa da,
ölümünden sonra gelişen Budist anlayış onu, insani yapısını aşan bir şekle dönüştürmüştür.
Buddha'nın yukarıdaki niteliğini ifade etmek için kullanılan kavram: Dharmakaya

- Budist dünya görüşünün ve düşüncesinin temelini oluşturan, varlığın üç özelliğinden biri: Anicca (geçicilik )
- Çin ve Japon dinlerinden olmayan:  Cayinizm

- Günümüzde, Japonya’da halk arasında yaygın olarak yaşanan ve “popüler din” ya da
“halk dini” olarak bilinen şintoist anlayış: Minkan Şinko

- Karma inancı ile ilgili yanlış olan: İnsanların bu dünyaya tekrar tekrar gelmelerine verilen addır

- Hindistan’da “dinlerin aynı ağacın dalları” olduğu benzetmesini kullanan kişi: Mahatma Gandhi
- Halk arasındaki yaygın kullanımda din kavramının birlikte kullanıldığı terim: Kutsal

- Tanrı ya da tanrıların doğaüstü, üstün güçler olarak algılandığı görüş: Teizm

- Din kavramının Kur’an’da yer alan anlamı olmayan: Hasene

- Cayinist hayatın hedefi: Karma’dan kurtulmak

- Mezheplerin yapıları itibarıyla incelendiği ana kategoriler: İtikâdî-fıkhî-siyasi

- Tüm inanç sistemlerinde inanç esasları yanında önemli olarak kabul edilen ilke: Ahlak

- Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesi: Reenkarnasyon

- Budizm'de keşişler cemaatinin hayatını düzenleyen kutsal metin: Vinaya Pitaka

- Hinduizm’in kast sınıflarından olmayan: Aryanlar

- Taoizm’in en önemli dört ekolünden olmayan: Kabalist ekol

- Kurucusu Guru Nanak olan din: Sihizm

- Konfüçyanizmin en önemli dini metinlerinden olmayan: Ortayol Kitabı

- Budizm’deki dört seçkin hakikatten olmayan: Anatman

- Şintoizm’de genel olarak tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad verilir: Kami
- "Beş Budist Emir"den olmayan: Oruç tutmak

- İmparatorluk ailesinin emriyle kaleme alınan ve Şintoizm'in birinci dereceden en önemli
iki kutsal kitabı kabul edilen kitaplar : Kojiki ve Nihongi

- “Gök Tanrı” olarak tercüme edilen ve göklerde ikamet ettiğine inanılan Konfüçyanizm Tanrısı: Tien
- Buddha öğretisinin ana kaynağı oluşturan derlemelerden olmayan: Vinaya-Nikaya

- Hinduizm’de ayinler ve bu ayinlerin yerine getiriliş tarzını ele alan metinlere ne denir: Brahmanalar
2
2. Sınıf Oyunlar / Boyama kağıtları
« Son İleti Gönderen: D®agon 24 Ocak 2024, 21:15:29  »


3
Çocuk hikayeleri / Kardeşlik Hikayeleri - Serhat Yıldırım
« Son İleti Gönderen: Serdar Yıldırım 14 Ocak 2024, 15:13:28  »

SIRTLAN ZOBO
Sırtlan gruplarının dışladığı, aralarında barındırmadığı Zobo adındaki sırtlan bir şehrin çok yakınlarına gelmişti. Çayırın ortasında toparlak bir şey dikkatini çekti. Bu neydi? Zobo, onu kokladı. Burnuyla ittirdi. Yuvarlanıyordu. Biraz daha, biraz daha derken, o yuvarlandıkça, Zobo zevk aldıkça, oyun sürdü. Daha sonra oyunu bıraktı. Yorulmuştu. Çimenlere yattı. Uyuyakaldı.
Zobo gürültüye uyandı. Tatlı tatlı gerindi. Anında gerinmeyi bırakıp büzüştü. Vitesi geri taktı. Geri geri gitti. Az sonra çalıların arasında görünmez oldu. Ama görüyordu. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Bu dünyanın sahipleri yani insanlar, o yuvarlanan şeyin peşinden koşuyordu. Arada bir durup bağırışıyorlar sonra yine oyuna devam ediyorlardı. Tahta direklerin arasında biri o yanda, biri bu yanda, iki insan sabit bekliyordu. Eğer vuruş direklerin arasından geçerse gool diye bağırıyorlardı. Galiba bunlar iki ayrı takımdı ve maç yapıyorlardı. Bunları düşünürken toparlak şey yuvarlandı ve yanına geldi. Zobo fırladı, topu burnuyla ittirdi, ayaklarıyla vurdu, sahanın ortasına geldi. Zobo'yu görünce önce korkan insanlar, sonra alıştılar. Gol atınca onu alkışladılar. Koştu, koştu, insanlarla çoştu, başroldeydi ve kalıplaşmış bir takım fikirleri kırmak mümkündü.
Sonra insanlar gittiler, Zobo yalnız kaldı. Daha sonraki günlerde çok bekledi insanlar gelir diye ama kimse gelmedi. Güçlü çenesiyle ısırarak topu patlattı. Ses yüksek frekanslıydı, çok korktu. Hızla koşarak oradan uzaklaştı. Dağlara gitti. İnsan yapısı top patlıyor ve korkutuyordu. Demek ki, insan da patlar ve korkuturdu. Bunun üzerine bir daha insanlarla karşılaşmamaya söz verdi.

SON

---------------------------------------------------------

PANTER
Panterin biri, bir ovanın ortasına bakkal dükkanı açmış. Özellikle su, sulu gıdalar ve et satışları çok oluyormuş. Panter bire almış, ona satmış. Parasına para katmış, zengin olmuş. Ovada yaşayanların eğitim eksikliği panterin dikkatini çekmiş. Bakkal dükkanının karşısına ticaret okulu yaptırmış. Pek çok yavru hayvan bu okulda okumaya başlamış. Ticaret dersine panter girerek ders vermiş. Onlara ticaretin kurallarını, ticarette nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiğini öğretmiş.
Bir yıl sonra okul ilk mezunlarını vermiş. Yavru ayı, yavru kurt, yavru tilki... şimdi kocaman olmuşlar. Mezun olur olmaz ovadaki tek ticarethane olan bakkala yönelmişler. Panter, suyu, eti kaça alıp kaça satıyor, araştırmışlar. Okulun masraflarını karşılamak için, karını giderek artıran ve bire alıp yirmiye satmaya başlayan panterden şikayetçi olmuşlar. Orman mahkemesi panteri suçlu bularak hapse atmış. Panterin ilk ziyaretçileri öğrencileri olmuş. Toplu halde gelen öğrenciler panterden özür dilemişler. Panter onları sessizce dinlemiş.
Ertesi gün panteri odasına çağıran hapishane müdürü, öğrencilerinizi iyi yetiştirmişsiniz, deyince, panter, ne demezsin, demiş. Hem biraz fazla iyi yetiştirmişim. Ticaret gelişsin, bölge kalkınsın derken, bu gidişle ticaret yok olacak.
Hapishane müdürü:  " Yok canım, öğrencileriniz bakkalı işleteceklermiş. Ticaret neden yok olsun? "
Panter:  " Bakın ben sıfırdan zirveye çıktım. Sıkıntılar yaşadım, fırtınalara göğüs gerdim. Onlar hazıra kondular. Paraşütle zirveye çıktılar. Küçük bir esinti karşısında direnemezler. Zirvede tutunamazlar. "
Aradan bir ay geçmemiş. İflas eden bakkal dükkanı kapısına kilit vurmuş. Okul zaten kapanmış, öğrenciler dağılmış. Kuraklığı yaşayan ovada bir damla suya hasret kalınmış. Ova mahkemesi davayı gözden geçirmiş ve panteri serbest bırakmış. Panter bakkal dükkanını yeniden açmış. Dükkan müşterilerle dolup taşmış. Panter kar marjını artırarak bire alıp elliye satmaya başlamış.
Panter okulu da açmış. Yeni öğrencilerine ticaret dersi vermeye başlamış. Derslerinde girişimci olmanın yararlarını ve girişimcinin korunması gerektiğini vurgulamış. Bir daha panteri hiçbir öğrencisi şikayet etmemiş.

SON

----------------------------------------------------------------

ANNE KANGURU
Bir kanguru varmış. Kesesinde yavrusunu taşırmış. Zamanla yavru büyümüş, keseye zor sığar olmuş. Ayrılık vakti gelmiş, çatmış.
Anne kanguru: " Benim güzel yavrum, artık büyüdün, kocaman oldun. Ayrılacağız, sen yoluna ben yoluma. "
Bunun üzerine yavru kanguru: " Anne, ne olur beni bırakma. Ben sensiz ne yaparım? "
Anne kanguru: " Ama canım, ben senin kadarken çoktan yalnız kalmıştım. Canımı dişime taktım, zorlukları alt ettim, hayatın kötülüklerine göğüs gerdim. Savaştım ve kazandım. "
" Anneciğim, canım benim. Ne olur, bir süre daha seninle kalayım. Gelişeyim, güçleneyim. O zaman hızlı koşarım. Dingolar, ( Avusturalya'da yaşayan bir köpek türü. ) beni yakalayamaz.
" Güzeller güzeli, Esat'ım benim. Aman, ağzından rüzgar alsın. Seni dingolara teslim etmem. Gerekirse birkaç ay daha sana bakarım. "
Ertesi gün yavrusuyla birlikte otlamakta olan anne kanguru ilerden gelmekte olan dingoları görmüş. Dingolar geliyor deyince yavru kanguru annesinin kesesine girmiş. Hızla kaçmaya başlayan anne kangurunun peşine dingolar takılmış. Giderek yaklaşmakta olan dingolardan kurtulamayacağını anlayan anne kanguru, yavrusuna şöyle demiş:  " Esat, dingolar yaklaşıyor. Şu köşeyi dönünce ağaçların arasına seni bırakacağım. Yere yat, sessizce bekle. Ben peşimdekilerden kurtulunca seni almaya gelirim. "
" Tamam oldu. "
Biraz sonra hafifleyen anne kanguru dingolarla arasını giderek açmaya başlamış. Sonunda dingolar, anne kangurunun peşini bırakmışlar. Anne kanguru çok uzaklardan geniş bir yay çizerek yavrusunu bıraktığı yere sabaha karşı gelebilmiş. Aramış, taramış, çalı diplerine, ağaç kovuklarına bakmış, bağırmış, yavrusu yokmuş. Günler sonra yavrusunu bulmaktan ümidini kesmiş ve ağlayarak bölgeyi terk etmiş. Yavrusunu başka bölgelerde arayacakmış.
Annesi Esat'ı bırakalı birkaç saat olmuştu ki, oradan geçmekte olan kanguruların kralı, Esat'ı görmüş ve yanına almış. Yavrusu olmayan kral, Esat'ı tahtının varisi olarak yetiştirecekmiş.
Böylece aradan on yıl geçmiş. Yaşlanan kral tahtını Esat'a bırakmış. Esat, kral olmuş. Kanguruları doğruluk ve adalet ilkelerine bağlı kalarak yönetmeye başlamış.  Kralın evlatlığı Esat'a tahtını bıraktığı haberini duyan anne kanguru çok heyecanlanmış. Yeni kral acaba onun yavrusu olabilir miymiş? Adı da yaşı da aynen tutuyormuş.
Anne kanguru saraya gitmiş. Görevlilere durumu anlatmış. Görevliler, olanları krala söyleyince kral hızla koşarak saray kapısında yaşlı gözlerle bekleyen annesine sıkıca sarılmış.
Esat uzun yıllar krallık yapmış. Annesini yanından ayırmamış. Bu zaman süresince kangurular çoğalmışlar. Dingolarla çetin bir uğraş içine girmişler ve onları yenmişler. Sayıları azalan dingolar, uzak diyarlara göç etmişler. Böylelikle kangurular dingo korkusu olmadan yaşamaya başlamışlar.

SON

-------------------------------------------------------------------

LAMA VE PUMA
Güney Amerika Kıtası'ndaki And Dağları'nda bir lama yaşıyormuş. Bu lamanın adı Heman'mış. Heman bazen sürüyle birlikte otlar, bazen yalnız gezermiş. Hayat güzelmiş, yaşamak güzelmiş, otlamak güzelmiş. Nereden gelmiş bilinmez bir puma ( Dağ aslanı ) ortaya çıkmış. Puma avlanmaya başlamış. Lamalar sağa sola kaçışmışlar ama puma her defasında bir lamayı yakalamış.  Lamalarda bir korku, bir telaş; geceleri bile uyuyamaz olmuşlar. Bir pumanın karnı doyacak diye yüz lama can pazarında, doğru mu bu?
Aradan yıllar geçmiş. Puma belası birkaç günde bir tepedeki mağarasından inerek lamaları avlamış. Son yedi yılda yedi yavrusu olan Heman'ın yavrularını puma almış. Heman, seneye yavrulamak istemiyormuş. Nasılsa puma kapacak diye öteki lamalara da yavru yapmamalarını söylemiş. Belki o zaman puma açlıktan ölürmüş.
Günlerden bir gün Heman tepedeki mağaranın önünde oynaşan dört puma yavrusu görünce, bela bir iken yakında beş olacak. Bunlar bir büyürse vah bana, vahlar size, demiş arkadaşlarına. Yandık ki hem ne yandık, soyumuz kuruyacak, demiş arkadaşları.
Bir yıl sonra avlanmaya başlayan beş puma kısa sürede lamaları kırıp geçirmiş. Geriye sadece Heman kalmış. Heman koşarak zirveye çıkmış. Ulu Kartal Kondor'a seslenmiş. Kondor gelmiş. Heman olanları anlatmış. Yardım dilemiş. Kondor, Heman'a acımış. Dileğini kabul etmiş. Sonraki günlerde pumaları birer birer avlamış.  Heman oralardan çok uzaklara giderek başka bir lama sürüsüne katılmış. Aradan zaman geçmiş bir yavrusu olmuş. Pumasız ortamda yavrusunu büyütmüş. Birlikte kırlarda özgürce koşup oynamışlar.

SON

Fikir: Serhat Yıldırım
Yazan: Serdar Yıldırım

4
Komik hikayeler / Karagöz İle Hacivat: Harami
« Son İleti Gönderen: Serdar Yıldırım 14 Ocak 2024, 15:08:20  »

KARAGÖZ İLE HACİVAT: HARAMİ
Hacivat pencereye çıkar ve karşı mahalledeki evinin bahçesinde bulunan Karagöz'ün üstüne atlar. İkisi birlikte yere yuvarlanır. Aralarında boğuşma başlar. Daha sonra Hacivat ayağa kalkar. Karagöz yerdedir ve gözleri kapalı durumdadır. Buna karşın, sağa sola yumruklar, tekmeler savurmaktadır. Hacivat, Karagöz'ün omzuna, koluna dokunarak uyarmak ister ama durmadan bağırıp çağıran Karagöz'dür.
-- Beş değil on olsanız hakkınızdan gelirim. Haramiler sizi. Adama evinin bahçesinde bile rahat yok.
Hacivat: Karagözüm, ben geldim. Eski dostun Hacivat'ı nasıl tanımazsın?
Karagöz: De git harami başı! Elleme kolumu, bacağımı.
Hacivat: Karagöz, Karagöz kapkaragöz
                Sen dediğimi yap Karagöz
                Tekme, yumruk atma Karagöz
                 Aç gözünü bak Karagöz.
Hacivat'ın sesini duyan Karagöz önce sol sonra sağ gözünü açar. Hacivat'tan başka kimseyi göremez. Ayağa kalkar. Sen de kimsin böyle, diye sorar.
Bunun üzerine Hacivat: Aman Karagözüm, beni nasıl tanımazsın? Hacivat adını nasıl unutursun?
Karagöz: Hacivat mı? Hacivat adında bir arkadaşım yok benim.
Hacivat: Ama benim Karagöz adında bir arkadaşım var.
Karagöz: Olmaz olsun senin gibi arkadaş der, yerdeki kazmayı alır ve Hacivat'ın üstüne yürür. Uzun süre kovalar. Sonunda Hacivat bahçe duvarından atlayıp kaçar. Altı ay Karagöz'ün adını anmaz.

-----------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: KAPLAN VE ASLAN
Karagöz ile Hacivat hayvanat bahçesinden birer kaplanla aslan yavrusu satın alırlar. Evlerinin bahçesine yaptıkları demir kafeste besleyip büyütürler. İki yıl sonra Karagöz kaplanını, Hacivat aslanını kapıştırır. Kaplanla aslan, alt alta, üst üste mücadeleye başlar.
Hacivat: Aslanım, o kaplanı parçala, ez, diye bağırır.
Bunun üzerine Karagöz: Haydi, güçlü kaplanım, bir vur, bir de yer vursun, diye bağırır.
Hacivat: Sen ne diyorsun Karagözüm, yer senin kaplanı vurdu. Bak sırtı yerden kalkmıyor.
Vay, sen bana bunu nasıl dersin, diyen Karagöz, Hacivat'ın üstüne atılır, boğuşmaya başlarlar. Onların boğuştuğunu gören kaplanla aslan kavga etmeyi bırakıp Karagöz ile Hacivat'ı ayırır.
Kaplan, Karagöz'e: Olur mu ağam, neden kavga edersiniz? Bizi birbirimize düşürdünüz iyi de siz niye vuruşursunuz?
Karagöz: Hacivat, bak duydun mu? İlk sen başlattın.
Hacivat: Hayır, Karagözüm. Ben aslanımı gayrete getirmeye çalıştım. İlk sen saldırdın.
Aslan, Hacivat'a: Olmaz ki beyim, siz kavga etmeyin. Sadece bizi seyredin.
Hacivat: Bizim kavga etmeye hakkımız yok mu?
Aslan: Var tabi ama siz sahiden vuruyorsunuz.
Hacivat: Biz sahiden vuruyoruz da siz şakacıktan mı vurdunuz?
Aslan: Tabi şakacıktan. İlk kapışınca konuştuk, danışıklı dövüştük. Pençemizi hızlı kaldırıp en yavaşımızla vurduk.
Aslanın sözleri üzerine Karagöz kaplana döner. Kaplanım, ne diyor bu? Doğru mu bütün bunlar?
Kaplan: Aslanın dediği her bir şey doğrudur. Pençe sert inerse kafada oluşan şey ağrıdır.
Karagöz: Bravo lan kaplan, sonunda galip geldin ya. Ben seni iki yıl şu Hacivat'ın aslanını yen diye tavuk suyu çorbalarla besledim.
Hacivat: Nee? Tavuk suyu çorba mı? Ama kaplan et yer. Tavuk eti de yer ama tavuk suyu çorba ne alaka?
Karagöz: İşin sırrı burada. Herkesin aklı ermez. Sanki sen neyle besledin şu aslanı?
Hacivat: Etle ve sütle. Eti kasaptan, sütü mandıradan özel getirdim. Sonuçta, benim aslan senin kaplanı çarptı, geçti.
Yalan söylersen ben seni çarparım, diyen Karagöz yine Hacivat'ın üstüne atılır. Tekmeler, yumruklar havada uçuşur. İkisi birlikte yere yuvarlanır. Bir süre sonra yorulan ve dövüşmeyi bırakan Karagöz ile Hacivat'ı kaplan ile aslan kucakladıkları gibi evlerine götürür.
Karagöz'ün Hanımı: Ne oldu buna? Attan mı düştü, diye sorunca kaplan, Hacivat'ı dövdü, der.
Karagöz'ün Hanımı: Pek dövdüye benzemiyor ya neyse. Yatır şu yatağa uyusun, der. Kaplan, Karagöz'ü yatağa yatırır ve bahçeye çıkar. Derin bir nefes alır. İki yıldır şu bahçedeyim, böyle değişik bir gün yaşamadım, diye düşünür. Bugün sakin geçen günlerimin değerini daha iyi anladım.
Diğer tarafta Hacivat'ın Hanımı: Aslan, kim o? Hacivat mı? diye sorar.
Aslan: Evet Hacivat, Karagöz'ü yerlerde sürükledi.
Hacivat'ın Hanımı: Bu mu Karagöz'ü sürükledi? Üstü toz, toprak içinde. Tanıyamadım, der. Götür odasına yatır.
Hacivat'ı odanın ortasında yere yatıran aslan bahçeye çıkar. Yandık ki hem ne yandık. Kavgadan gürültüden hoşlanmıyorum. Bu Hacivat Karagöz'le kanlı bıçaklı olmuş. Her gün kavga etmeden duramazmış. Beni de kendi gibi kavgacı yapacak. Kaplan ile beni her gün dövüştürürse yandım ki hem ne yandım.

-------------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: AKREP
Hacivat: “ Selam Karagözüm, bana bir akçe borç verebilir misin? “
Karagöz: “ Hı.. “
Hacivat: “ Bana bir akçe borç verebilir misin, dedim. “
Karagöz: “ Nerde bende bir akçe? O kadar param olsa burada işim ne? “
Hacivat: “ Aman Karagözüm, hayatımda ilk defa birinden borç istedim. “
Karagöz: “ Kimden borç istersen iste. “
Hacivat: “ Senden istedim. Bir akçe. “
Karagöz: “ Bende akçe falan yok. “
Hacivat: “ Yarım akçe. ”
Karagöz: “ Yok. ”
Hacivat: “ On kuruş da mı yok? “
Karagöz: “ Kuruş yok. “
Hacivat: “ Vardır, ceplerini karıştır, vardır. “
Karagöz: “ Al karıştırayım. Of anam, elimi bir şey soktu. Akrep? “
Hacivat: “ Akrep mi? Yere at, üstüne bas. ”
Karagöz: “ Attım ve bastım. Parmağım yanıyor, Hacivat. “
Hacivat: “ Parmağını sık, zehir çıksın. ”
Karagöz: “ Of of.. “
Hacivat: “ Tamam zehir çıktı. Korkma Karagözüm, bir şey olmaz. Zaten akrep küçüktü. “
Karagöz: “ Akrep küçük ama acısı büyük. Tabi akrep seni sokmadı. “
Hacivat: “ Senin cebinde akrebin işi ne? “
Karagöz: “ Bilmem. Git akrebe sor. “
Hacivat: “ Cimri olanın cebinde akrep olur derler. “
Karagöz: “ Sen şimdi bana cimri mi diyorsun? “
Hacivat: “ Yok, lafın gelişi öyle söyledim. “
Karagöz: “ De git Hacivat, tepemin tasını attırma şimdi. “
Karagöz'ü daha fazla kızdırmak istemeyen Hacivat koşar adım oradan uzaklaşır. “

---------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: SAKALLI BEBEK
Karagöz: Hacivat, biliyor musun, Yaşar bana bugün bebek dedi. 
Hacivat: Yaşar kime bebek dedi.
Karagöz: Bana dedi, bebek dedi.
Hacivat: Yaşar şimdi kaç yaşında?
Karagöz: Benim oğlan üç yaşında.
Hacivat: O yaşta bir çocuk herkesi bebek görebilir.
Karagöz: Ama aynaya baktım. Çok gencim. Yüzüm tertemiz. Aynen bir bebek.
Hacivat: Tabi canım, sakallı bebek.

---------------------------------------------------------------

KARAGÖZ'ÜN YAZDIĞI ŞİİR
Dünyaya geldim almaya nefes
Yaptırdım ben bir güvercin kafes

Komşular gördü olur dediler
Şu Karagöz ne de cin dediler.

İki güvercin aldım pazardan
Bakmaya başladım heyecandan

Köse geldi bana olmaz dedi
Böyle güvercin bakılmaz dedi.

Güvercinleri korumak gerek
Kafese bir kedi koymak gerek

Dediğini yaptım ben kösenin
Kedi koydum içine kafesin.

Sabaha baktım kafes tüy dolu
Nedir bu kafesin böyle hali.

Dedim kedi, nerede güvercinler
Dedi kedi, onları yedim ben.

Dedim alacağın olsun, köse
Şimdi beni güldürdün herkese.

Yakaladım köseyi pazarda
Kapadım kediyle bir odada.

Dedim kedi, ye sen bu köseyi
Dedi kedi, yenmiş bil köseyi.

Kapıyı kilitleyip gittim ben de
Çok keyifliyim, neşem yerinde.

Üç gün sonunda kapıyı açtım
Odada köseyle karşılaştım.

Kedi ortada yok köse yemiş.
Dostlarım, ben bu işe çok şaştım.

-------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: HAMAMA GİREN TERLER
Karagöz: Dün salı hamamına gittim. Çok soğuktu. Üşüdüm.
Hacivat: Olur mu Karagözüm, hamamda üşünmez. Hamama giren terler, derler.
Karagöz: Ama ben hamama gittim. Üşüdüm.
Hacivat: O zaman hamamcı külhanı yakmamış.
Karagöz: Külhan hamamı yakmamış mı? Keşke yaksaydı da hamam kül olsaydı.
Hacivat: Öyle demedim Karagözüm, hamamcılar külhanı yakar. Odun ateşinde hamam ısınır. Kirin kabarınca kese olursun.
Karagöz: Kirim kabarmadı. Çeşmelerden akan su soğuktu.
Hacivat: Ben o hamamı bilirim. Galiba sen erken gittin. Külhandaki ateş harlamamıştır.
Karagöz: Külhan ateşi yakmış, hamam kül olmuş. Demek ben çıktıktan sonra hamam yandı.
Hacivat: Hamam falan yanmadı. Uyduruyorsun Karagözüm.
Karagöz: O zaman hamam külhanı yakmış.
Hacivat: Yanma yok. Hepsi yalan, uydurma. İnsanları kandırıyorlar.
Karagöz: Beni kimse kandıramaz. Hamam yanmış mı? Külleri savrulmuş mu?
( Hacivat konu kapansın diye mecburen he der. )
Hacivat: He yanmış, külleri savrulmuş.
Karagöz: Savrulmuş külleri, ötmez bülbülleri.
Hacivat: ....
Karagöz: Hamamın külleri, öttü bülbülleri.
Hacivat: ....
Karagöz: Hamamın bülbülleri, öttü külleri.

SON

Yazan: Serdar Yıldırım
5
Komik hikayeler / Karagöz İle Hacivat: İki Elin Nesi Var
« Son İleti Gönderen: Serdar Yıldırım 14 Ocak 2024, 15:06:52  »

KARAGÖZ İLE HACİVAT: İKİ ELİN NESİ VAR
Karagöz ile Hacivat yolda karşılaşır.
Hacivat: Dur Karagözüm, nereye böyle?
Karagöz: Oh, sen miydin Hacivat. Ben de seni arıyordum.
Hacivat: Beni mi arıyordun?
Karagöz: Evet, sizin eve gidiyordum.
Hacivat: Bizim eve mi? Ama bizim ev o tarafta değil ki.
Karagöz: Ya ne tarafta?
Hacivat: Bu tarafta. Ters yöne gidiyorsun.
Karagöz: Ters yöne mi?
Hacivat: Belki de az önce bizim evin önünden geçtin.
Karagöz: O zaman beni neden uyarmadın?
Hacivat: Aman Karagözüm, evde değildim ki.
Karagöz: Bir daha aradığımda evde ol.
Hacivat: Sen de aradığında haber ver. Eve gelirim.
Karagöz: Hacivat, bugün bir atasözü öğrendim.
Hacivat: De bakalım , söyle.
Karagöz: Bir elin nesi var, iki elin takkesi var.
Hacivat: Böyle atasözü olmaz.
Karagöz: Nasıl olmaz, var işte.
Hacivat: Sen bunu kimden duydun, Karagözüm?
Karagöz: Adamın biri söyledi.
Hacivat: Söylemiş ama yanlış söylemiş, sonu yanlış.
Karagöz: Sonu mu yanlış? Bir elin nesi var, iki elin tekkesi var.
Hacivat: Yanlış.
Karagöz: İki elin teknesi var.
Hacivat: Takkesi, tekkesi, teknesi falan yok.
Karagöz: ....
Hacivat iki elini birbirine vurur. ( Hani clap, clap )
Karagöz: Buldum, iki elin alkışı var.
Hacivat: Çok yaklaştın, alkışı ses olarak söyle. İki elin sesi gibi.
Karagöz: Buldum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Hacivat: Hah, şimdi doğru söyledin. Değil mi ya? Doğrusu bu.
Karagöz: Ben onun öyle olduğunu biliyordum. Kafamı karıştırmasan doğrusunu söylerdim.
Hacivat: Kafanı ben mi karıştırdım?
Karagöz: Artık size gitmeme gerek kalmadı. Gitsem de evde bulamazdım. Belki yarın bulurum seni. Haydi, hoşça kal, Hacivat.
Hacivat: Güle güle Karagözüm.

-------------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: SÜR EŞEĞİ BURSA'YA
Hacivat, Karagöz'ün kapısını çalar. Karagöz kapıyı açar.
Hacivat: Selam Karagözüm, gel tartışalım.
Karagöz: Taşlaşalım mı? Ne gerek var. Hangi taş büyükse git kafanı ona vur.
Hacivat: Öyle demedim. Tartışma başlatalım yani münakaşa edelim.
Karagöz: Münaşaka ne demek? Cevizli lokum olmasın?
Hacivat: Yok pastırmalı yumurta.
Karagöz: Paspaslı yumurta mı? Yumurta paspasın üstünde mi pişti?
Hacivat: Hayır, laf olsun diye bir şeyler söyle. Fikir yarıştıralım.
Karagöz: Ha öyle söylesene. Geçti İnegöl'ün pazarı sür eşeği Bursa'ya.
Hacivat: Kırk yılda bir laf ettin ama doğrusunu söyleyemedin.
Karagöz: Yanlış laf ettiysem, doğrusunu sen söyle?
Hacivat: Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye.
Karagöz: Sen zor gidersin eşekle Bursa'dan Niğde'ye.
Hacivat: Bursa'dan Niğde'ye neden gideyim?
Karagöz: Demin dedin ya geçti Bursa'nın pazarı sür eşeği Niğde'ye.
Hacivat: Bravo sana, tartışmayı nereden nereye sürükledin.
Karagöz: Öyle olduğu doğrudur. Adım Karagöz. Adamı gözünden anlarım. Değer biçerim.
Hacivat: Bana ne değer biçtin, hemen söyle?
Karagöz: Benim paramla beş para etmezsin.
Hacivat: O zaman dört para ederim. Ama sen benim gözümde hiç para etmezsin.
Seni gidi beni bilmez seni diyen Karagöz Hacivat'ın üstüne hamle yapar. Hacivat geri dönüp kaçmaya başlar. Karagöz peşinden koşar ama yetişemez. Daha sonra Karagöz evine döner.

-------------------------------------------------------------   

KARAGÖZ İLE HACİVAT: SAKSI
Hacivat: Karagözüm, senin evde fazla saksı var mı?
Karagöz: Evde sakız var.
Hacivat: Sakız değil, saksı. Çiçek dikecektim.
Karagöz: Saksıya çilek mi dikeceksin?
Hacivat: Saksıya çilek dikilmez.Çilek bahçeye dikilir.
Karagöz: Senin bahçe çilek dolu o zaman.
Hacivat: Yok Karagözüm, ne çileği ne bahçesi?
Karagöz: Çilek kokulu çilek, bahçe armut bahçesi.
Hacivat: Armut da nereden çıktı?
Karagöz: Hamam kesesinden çıktı.
Hacivat: Hamam kesesinden ne çıktı?
Karagöz: Örümcek.
Hacivat: Örümcek mi çıktı?
Karagöz: He ya örümcek.
Hacivat: Örümcek sonra ne oldu?
Karagöz: Kaçtı, yakalayamadım.
Hacivat: Bir daha kaçırma?
Karagöz: Neyi kaçırmayayım?
Hacivat: Keçileri şey yani örümceği.

---------------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: EN BÜYÜK KARAGÖZ
Hacivat gelir, kapıyı çalar. Karagöz pencereye çıkar.
Hacivat seslenir: Karagözüm, senin evde çaydanlık var mı?
Karagöz: Gerdanlık hanımın boynunda.
Hacivat: Hanımın boynunda olan nedir?
Karagöz: Gerdanlık. Var mı diye sordun ya.
Hacivat: Gerdanlık demedim, çaydanlık dedim. Anla işte misafir geldim.
Karagöz: Safir gerdanlık mı? Bizimkisi o kadar pahalı değil.
Hacivat: Aç Karagözüm, aç
                 Hemen kapıyı aç
                 Çay demle içelim
                 Sohbet edelim.
Karagöz pencereden Hacivat'ın yanına atlar.
                 Sus, Hacivatım sus
                 Hemen şimdi sus
                 Kavgalıyız hanımla
                  Anla halimden.
Halden anlayan Hacivat koşar adım oradan uzaklaşır. Karagöz duvardan tırmanır, pencereden eve girer.
Karagöz'ün Hanımı sorar: Kimdi o, Hacivat mıydı? 
Karagöz: He ya Hacivat. Gelmiş kafa ütülüyor. Neşesi yerinde. Tuzu kuru tabi.
Hanımı: Onun tuzu kuru da seninki yaş mı?
Karagöz: Aramızda iki yaş fark var. Ben büyüğüm!
Hanımı: Sen herkesten büyüksün. Haydi, gel sofraya. Şu bulguru kaşıkla, daha da büyü.
Karagöz sofraya oturur. Bulgura çala kaşık girişir. Bir tencere bulgur pilavını bitirir. Üstüne yayık ayranı içer. Sonra yatar uyur. Bu güzel hikaye de burada sona erer.

-----------------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: ÇAM YARMASI
Ayla ile Bursa Kapalı Çarşı'da Kozahan'a gittik. Çay bahçesine oturduk, çay içiyorduk. Ayla cep telefonumla bir fotoğrafını çekeyim, dedi. Çekti. Bir daha, bir daha çekti. Fotoğrafını  Facebook’a koyayım, dedi. Ben, tamam, dedim. Fotoğrafın altına çam yarması ile birlikteyim, diye yaz. Bu sırada Karagöz ile Hacivat yanımıza gelmiş de haberimiz yokmuş.
Karagöz: Çam yarması değil de biber dolması yaz, dedi.
Hacivat: Olur mu Karagözüm, patlıcan musakka yazsın.
Karagöz: En iyisi yaprak sarması yazsın.
Bu müthiş ikili beni dolmalara doldurdular, yapraklara sardılar. Oysa benim çorbam iyi olur, deyince kahkahalarla güldüler. Ayla da onlarla birlikte güldü. Karagöz ile Hacivat gidince Ayla, iyi ki geldiler, bize neşe verdiler, dedi. Bu hikaye de burada bitti.

---------------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: SATILIK AKIL
Karagöz ile Hacivat yolda karşılaşır.
Karagöz: Selam Hacivat.
Hacivat: Selam Karagöz.
Karagöz: Hacivat bana on akçe borç versene.
Hacivat: Aman Karagözüm, on akçeyi ne yapacaksın?
Karagöz: Pazarda adamın biri, kiloyla akıl satıyor.
Hacivat: Akıl para ile satılmaz.
Karagöz: Ya ne ile satılır?
Hacivat: Akıl doğuştandır, sonradan elde edilmez.
Karagöz: Kilosu bir akçe.
Hacivat: Senin aklın var ya Karagözüm.
Karagöz: Var ama yetmiyor. Daha akıllı olmak istiyorum.
Hacivat: Alıp da faydasını gören var mıymış?
Karagöz: Köylü tarlada ırgatmış. Akıl almış, okumuş, kadı olmuş.
Hacivat: Başka.
Karagöz: Adamın oğlu akılsızmış. Oğluna akıl almış. Şimdi çalışıyormuş, yakında evlenecekmiş.
Hacivat: Vay canına!  Doğru mu bütün bunlar?
Karagöz: Doğru. Komşularıyla konuştum.
Hacivat: Olay gerçek ha.
Karagöz: Yürü Hacivat, bitmeden  şu akıldan alalım.
Hacivat: Bana bir kilo al, kendine de bir kilo al.
Karagöz: Yetmez, bana bir kilo yetmez. On kilo alacağım.
Hacivat: On kilo mu? Sen o kadar akılla aya gidersin.
Karagöz: Aya da giderim, güneşe de giderim. Yeter ki daha akıllı olayım.

SON

Yazan: Serdar Yıldırım

6
Komik hikayeler / Karagöz İle Hacivat: Karagöz Bilmece Soruyor
« Son İleti Gönderen: Serdar Yıldırım 14 Ocak 2024, 15:04:51  »

KARAGÖZ İLE HACİVAT: KARAGÖZ BİLMECE SORUYOR
Karagöz: Hacivat bir bilmecem var.
Hacivat: Sor Karagözüm, sor da bileyim.
Karagöz: Bir elin sesi var, iki elin nesi var.
Hacivat: Bilmeceyi yanlış sordun. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyecektin.
Karagöz: Laf kalabalığını bırak Hacivat. Sen benim sorduğuma cevap ver.
Hacivat: Bir elin sesi olmaz ki.
Karagöz: Olmaz mı? Bak orta parmak baş parmak nasıl da şıklıyor.
Hacivat: Ama bu atasözü, değişmez ki.
Karagöz: Değişti işte. Atasözüydü oldu şimdi Karagöz sözü.
Hacivat: O zaman bilmecenin cevabı ne?
Karagöz: Hay kabak kafa. İki elin nesi alkıştır, alkış.
Hacivat’ın sarımsak yemiş bülbüle döndüğünü gören Karagöz bu fırsatı kaçırmak istemez. Hacivat’ı perişan etmeye kararlıdır.
Karagöz: Bir diğer bilmecem de şu: Ak akçe ne içindir?
Hacivat: Bundan kolay ne var. Ak akçe kara gün içindir.
Karagöz: Bilemedin.
Hacivat: Ne bilemedim mi?
Karagöz: Ak akçe Karagöz içindir.
Beyninden vurulmuşa dönen Hacivat’ın gözlerinin karardığını gören Karagöz, O’nu tutar, yavaşça yere oturtur. Biraz kendine gelince yeni bir bilmece sorar:  Çivi çiviyi ne yapamaz?
Hacivat: Soruyu yanlış sordun. Çivi çiviyi ne yapar diyecektin. Çivi çiviyi söker.
Karagöz: Bunu da bilemedin. Çivi çiviyi sökemez.
Hacivat: Sökmesi gerekir.
Karagöz hazırlıklı gelmiştir. Cebinden iki çivi çıkarır. Birini yerdeki taşla tahtaya çakar. Öteki çiviyle uğraşır, çiviyi sökemez.
Hacivat sağa sola bakar. Bir tanıdık gelse de şu Karagöz’ün dilinden beni kurtarsa der. Gelen giden yoktur. Su almış kayık gibi yan yatmış Hacivat’ın yanına çömelen Karagöz son darbeyi vurur:   Söyle bakalım Hacivat: Kendi düşen ne yapar.
Zorlukla konuşan Hacivat: Kendi düşen ağlamaz, der.
Karagöz: Hayır, kendi düşen ağlar. Dün benim oğlan koşarken düştü ve ağladı.
Bunun üzerine Hacivat sırtüstü düşer. Bayılmıştır. Karagöz savaş kazanmış bir komutan edasıyla omuzlarını gerer, Hacivat’ı orada bırakır ve evinin yolunu tutar.

SON

-----------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: GEL KEŞKÜL YİYELİM
Hacivat Karagöz’ün evinin kapısını çalar, Karagöz kapıyı açar.
Hacivat: Aman Karagözüm, koş gel. Hanım keşkül pişirdi. Gel keşkül yiyelim. Ağzımız tatlansın dilimiz ballansın.
Karagöz: Yazın şu sıcağında Eşkel’de ne işin var?
Hacivat: Eşkel demedim Karagözüm, keşkül dedim. Keşkül pişti, soğuk düştü. Gel bize keşkül yiyelim.
Karagöz: De git Hacivat, iyi diyorsun da ben yüzme bilmem ki.
Hacivat: Eşkel’i boş ver, keşküle gel. Gel Karagözüm, gel gel.
Karagöz: Eşkel’e gideriz, gezip döneriz. Yüzme bilmem, denize girmem. Bunu iyice kafana sok.
Hacivat: Senin için, balık gibi yüzer dediler.
Karagöz: Gençken öyleydi, sonradan yüzmeyi unuttum.
Hacivat: Ama yüzme unutulmaz ki.
Karagöz: Unuttum diyorsam unutmuşumdur. O kadar.

SON

--------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: TAHTA KAŞIK
Hacivat Karagözün evinin önüne gelir:
“ Aman Karagözüm, koş gel. Pazardan tahta kaşık aldım. “
Karagöz pencereye çıkar: Bizim evde bulaşıkları hanım yıkar.
Hacivat: “ Aman Karagözüm, koş gel. Tahta kaşıklar bak gel. “
Karagöz: “ De git Hacivat, bulaşıkları yıkıyorsan kime ne. “
Hacivat: “ Bulaşık demedim, kaşık dedim. Pazardan tahta kaşık aldım. “
Karagöz: “ Tahta kurusunu kaşıkla mı ezdin? O kaşıkla bana yemek mi yedireceksin?
Hacivat: “ Aman Karagözüm, etme eyleme. Ben öyle bir şey söylemedim. “
Karagöz: “ Seni gidi beni bilmez. Çağırayım zaptiyeleri de seni falakaya yatırsınlar. “
Hacivat: “ Dur, zaptiyeleri çağırma. Gel bize gidelim, ayran içelim. “
Karagöz: “ Lafı karıştırma, bayrama daha çok var. “
Hacivat: “ Yeni halı aldım, üstünde yatarız. “
Karagöz: “ Demek beni çalı üstünde yatıracaksın? Her yanıma diken batar. “
Hacivat: “ Pazardan iki tavşan aldım. Görmeye gidelim. “
Karagöz: “ Pazar günü Keşan’a mı gidiyorsun? “
Hacivat: “ Şey yani evet, dayım hastalanmış. “
Karagöz: “ O zaman bir an önce git. Hasta ziyareti deyince akan sular durur. “
Hacivat, Karagöz’ün evinin önünden koşar adım uzaklaşır. Geçen sene Karagöz’ün çağırmasıyla gelen kendisini falakaya yatıran zaptiyeler aklına gelir. Tabanları sızlar. Bırak iki günü iki ay Karagöz’ü arayıp sormaz.

-------------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: GÜREŞ
Hacivat: “ Gel Karagözüm, güneşlenelim. Öğle sıcağı iyice bastırdı. “
Karagöz: “ Güreşelim mi? Tamam güreşelim. “
Hacivat: “ Güreşelim demedim, güneşlenelim dedim. “
Karagöz: “ Ben senden korkmam Hacivat. Yoksa sen benden korktun mu? “
Hacivat: “ Ben hiçbir şeyden korkmam bilirsin. Sen benden korktun mu? “
Karagöz: “ Bre Hacivat, senden niye korkayım? 60 kilo ya çekersin ya çekmezsin.”
Hacivat: “ Doğru korkmazsın. Yıllar önce şu Pınarbaşı Meydanı’nda 70 kiloluk halinle 120 kiloluk Hulusi’yi paramparça ettiğini gözlerimle gördüm. “
Karagöz: “ Az görmüşsün. Ne insan azmanlarına şu meydanın çimenlerini yoldurdum. “
Hacivat: “ Keşke geçmişe dönebilsem ve senin güreşlerini seyredebilsem. “
Karagöz: “ Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük güreşçisi benim. “
Hacivat: “ Onun orası öyle de gelecekte seni pes ettirecek güreşçiler çıkar. O güreşçi seni hamur gibi yoğururken hiç yalvarma Hacivat gel kurtar beni diye. “
Ben kimseye yalvarmadım sana mı yalvaracağım diyen Karagöz, Hacivat’ın elini yakalar. Hacivat gözlerini kapatır. Karagöz kaldırdığı gibi Hacivat’ı yere vurur. Yaz günü taşlaşmış topraktan bir toz bulutu yükselir. Hacivat’ı yerde hareketsiz gören adamlar, yardıma koşar. Hacivat’ı kucakladıkları gibi yakındaki  hekimin evine kuş gibi uçururlar. Hekim , Hacivat’ın göğsünün sol tarafına uzun süre baskı yapar ve sonunda Hacivat kendine gelir. Etrafına bakınır, Karagöz orada yoktur:  “ Aman ağalar, Karagöz’e güneşlenelim dedim, güreşelim, dedi. Sonunda beni bu hale getirdi. Bunun gençliğinde bir boğayı kaldırdığını gördüm. Boyu iki buçuk arşındır. ( 1.70 cm. ) Ama bir o kadar da yeraltında vardır. Karşısına çıkacak olanlar bunu iyice düşünsün. “

-----------------------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: SİNEK ÇORBASI
Hacivat: “ Karagözüm, gel bize gidelim, süt içelim. “
Karagöz: “ Süt mü? Ne sütü? “
Hacivat: “ Süt işte, inek sütü. “
Karagöz: “ Git başımdan Hacivat, sinek sütü içilmez. “
Hacivat: “ Sinek sütü demedim, sağır kulaklı, inek sütü dedim. “
Karagöz: “ Sinek sütü içilmez ama çorbası güzel olur. “
Hacivat: “ Çorbası mı? Neyin çorbası? “
Karagöz: “ Sinek çorbası. Dün içtiydin, güzel dediydin. “
Hacivat: “ Ben sinek çorbası falan içmedim. “
Karagöz: “ Dün çorba içerken tabağına sinek düştü. “
Hacivat: “ Eee.. “
Karagöz: “ Sen bir kaşıkta sineği yuttun. “
Hacivat: “ Aman Karagözüm, uyarsaydın, çorbanda sinek var deseydin. “
Karagöz: “ Benim öyle dememe vakit kalmadan sen sineği mideye indirdin. “
Hacivat: “ Sinek şimdi neremdedir? “
Karagöz: “ Dünden beri hiç dışarı çıktın mı? “
Hacivat: “ Çıktım, hem de iki kere. “
Karagöz: “ O zaman sinek sende değildir, gökyüzünde uçuyordur. “
Hacivat: “ Neyse kurtuldum ya şu sinekten. Keyfim yerine geldi. “

---------------------------------------------------------

KARAGÖZ İLE HACİVAT: PENCEREDEN BAKSAN NE GÖRÜRSÜN?
Karagöz ile Hacivat yolda karşılaşır.
Hacivat: “ Karagözüm, sana bir soru sorayım da bil. Benim evin penceresinden baksan ne görürsün? “
Karagöz: “ Tencerede ne varsa onu görürüm. Dolma, pilav gibi. “
Hacivat: “ Tencere demedim, pencere dedim. “
Karagöz: “ He öyle söylesene. Sokak görürüm. “
Hacivat: “ Başka. “
Karagöz: “ Ev görürüm. “
Hacivat: “ Başka. “
Karagöz: “ Adamlar, kadınlar görürüm. “
Hacivat: “ Başka, başka. “
Karagöz: “ Gökyüzü, bulut görürüm. “
Hacivat: “ Bilemedin.  Keşiş Dağı’nı ( Uludağ ) görürsün. “
Karagöz: “ Hacivat, senin pencereden Keşiş Dağı görünmez ki. “
Hacivat: “ Görünür, görünür. Ben her gün görüyorum. “
Hacivat kafasını sağa çevirip bakar. Üç adam gelmektedir. Biraz sonra adamları çevirip, göz kırpar ve sorar: “ Benim evin penceresinden Keşiş Dağı görünür, öyle değil mi dostlar? “
Adamlar: “ Evet, görünür, derler ve gülerler. “
Hacivat: “ Bak gördün mü, görünüyormuş. “
Karagöz: “ Hayret, ben neden göremedim acaba? “
Bunun üzerine adamlar, kahkahalarla güler. Karagöz alay edildiğini anlar. Ders vermek için, Hacivat’a döner: “ Hacivat, benim de sana bir sorum var. Sen benim evin penceresinden baksan ne görürsün? “
Hacivat: “ Bahçe görürüm, insan görürüm, ev görürüm, “ der ama Karagöz bunu kabul etmez. Karagöz’den kaçan bir Hacivat görürsün der ve Hacivat’ın üstüne atılır. Hacivat geri dönüp kaçmaya başlar. Karagöz, gel buraya,  diye bağırarak Hacivat’ı sokaklarda kovalar. Evinin önüne gelen Hacivat kapının açık olmasından yararlanıp eve dalar, bahçeye çıkar. Peşindeki Karagöz’ün nefesini ensesinde hisseder. Son bir hamleyle bahçedeki tuvalete girer ve kapıyı kapatır. Hacivat’ın oturduğunu gören Karagöz, korkak seni, şimdi de alaycı konuşsana der ve evden çıkıp gider.

SON

Yazan: Serdar Yıldırım
7
Türk Edebiyatı 8 / 548 Türk Dili ve Edebiyatı - Çıkmış Sorular
« Son İleti Gönderen: D®agon 18 Aralık 2023, 08:16:21  »
1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardı
Cevap: Arka sokakta açılan oyuncak…

2)Verilan parçanın hangisinde ilahi bakış açısı kullanılmıştır?
Cevap: Balkonun altında, temmuz gecesinde….

3)Hanımlar! bu kadar acıdan sonra, bu kadar ayrılıktan sonra, yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra, kuruluş günleri geldi.. Bu parça, verilen metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir_

Cevap: Söylev

4)1.Gerçeklik terk edilerek yeni bir anlatım türü kullanılmıştır 2.Serim, düğüm ve çözüm bölümleri sıralı ve belirgindir. 3.zaman ve mekana ait özellikler değiştirilerek klasik roman yapısından uzaklaştırılmıştır. 4.Metinler arasılık ve üst kurmaca gibi tekniklere yer verilmiştir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde postmodem romanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır?
Cevap: 2

5)Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyamış insan biçimlerini, beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatmaya dayalı bir gösteri oyunudur. Bu cümlede sözü edilen tiyatro türü hangisidir?
Cevap: Karagöz

6)Roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilen Don Kişot’un yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Miguel de Cervantes

7)Cumhuriyet dönemi Türk romanında bireyin iç dünyasını esas alan eserler verilmiştir …….. Verilen eserlerin hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
Cevap: D) Mai Ve Siyah

8)Hikaye, roman, anı, mensur şiir, deneme, makale, tiyatro, monografi türlerinde eserler verdi. Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan sonra geçirdiği…… Bu parçada sözü edilen sanatçı, verilenlerden hangisidir?
Cevap: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

9)Verilenlerden hangisi Orhun Yazıtları ile ilgili söylenemez?
Cevap: Bu yapıtlardan söz eden ilk kaynak

10)1.Olay örgüsü vardır 2.Asıl amacı sahnede canlandırmaktır 3.Anlatım türlerinden faydalanır 4.Anlatmaya bağlı metin türlerinden Numaralanmış cümlelerden hangileri ‘’Roman ve Tiyatro’’ türlerinin ortak özellikleridir?
Cevap: D) I ve III

11)Hamidiye etfal hastanesi, ülkemizin ilk çocuk hastanesidir. Hastanenin kuruluş gayesi….. Bu parçada ağır basan anlatım biçimi hangisidir?
Cevap: Açıklama

12)İstanbulda doğmuştur. IV. Murat zamanında enderuna girerek dört yıl sonra sipahi olmuştur. Daha sonraki yıllarda…. Bu parçada sözü edilen sanatçı, verilenlerden hangisidir?
Cevap: Evliya çelebi

13)Verilenlerden hangisi komedinin özelliklerinden biridir?
Cevap: Kaba şakalara, söz oyunlarına ve imalara yer verilir.

14)*Ele alınan konular artar ve teknik açıdan gelişmeler görülür. *Kadın romancıların sayısı büyük sayıda artış gösterir. *Postmodernizm yaygınlaşarak etkisini hissettirir. Bu cümleler ‘’1960’larda Türk romanı’’ ile ilgili doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur? Cevap: D-D-Y

15)Verilenlerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?
Cevap: Ama bir eserin çevr……

16)Batı tekniği ve folklör ve halk malzemelerini işlemek suretiyle milli tiyatroya ulaşmak istemiştir… Bu parçada sözü edilen sanatçı, verilenlerden hangisidir?
Cevap: Ahmet Kutsi

17)Ramiz bey, otuzlu yaşlarda, hafif esmer, uzun boylu genç bir adamdı… Bu parçada verilen anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? Cevap: Betimleyici

18)Çin’in muazzam iş gücü, 2015’ten sonra azalacak. Ülke yeterince iş bulamayan kırsal kesimdeki işçileri daha fazla ….. Bu parçada verilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
Cevap: Sayısal verilerden yararlanma

19)1.Sohbet ediyor gibi, içten bir üslup kullanır. 2.Yazar, duygu ve düşüncelerini kanıtlamaya çalışır. 3.Evrensel konular daah çok işlenmekle birlikte her konu ele alınabilir. 4.Ela alınan konu derinlemesine işlenir. Numaralanmış cümlelerden hangisi deneme ile ilgini söylenebilir?
Cevap: I ve III

20)Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Cevap: Tüm uygarlık…. 21)Verilenlerden hangisi denemeleriyle tanınmış yazarlardan değildir?
Cevap: Sait Fait Abasıyanıt

22)Verilenlerden hangisi virgülün görevlerinden değildir?
Cevap: Sözcüklerdeki ek ve kökleri ayırmak

23)Toplumun kültürel değerlerini kurmacanın dünyasına taşır. Türk edebiyatında toplumun kültür değerlerini ilişkin farkındalık oluşturmaya çalışır…. Bu parçada sözü edilen roman anlayışı, verilenlerden hangisidir?
Cevap: Toplumcu gerçekçi

24)-İşlenen bir cinayet ve bu cinayetin nasıl işlediğini çözmeye çalışan bir dedektif.. -Türk edebiyatında ilk telif polisiye roman -Dünya edebiyatında polisiye kurguyla yazılan Bu cümleler ‘’polisiye roman’’ ile ilgili doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap: D-D-Y

25)Verilen cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?
Cevap: Zaman bazen hızlı geçiyor bazen de geçmek bilmiyor.

26)‘’Genç Osman’’, ‘’Cem Sultan’’ gibi konusunu tarihtan alan çok sayıda oyunuyla öne çıkan sanatçı verilenlerden hangisidir?
Cevap: Turan Oflazoğlu

27)Daracık ve tozlu yollardan geçtikten sonra Yukarıkızılca’ya varıyoruz. Her yanımız çam ağaçları, zeytin, kirav ve erik bahçeleriyle kaplı. Topraklar oldukça verimli…. Bu parçada Yukarıkızılca ile ilgili verilenlerin hangisinden söz edilmemiştir? Cevap: Gezip görülecek yerlerinden

28)Yangından kaçar gibi merdivenleri üçer beşer atlayarak indim. Ben köşkün kapısından çıkarken eli çantalı bir adam içeri giriyordu….. Bu parçada ağır basan anlatım biçimi verilenlerden hangisidir?
Cevap: Öyküleme

29)I. Dramatik örgü: Oyunu olay örgüsü II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve baş haraketleri. III. Perde: Oyunun belli başlı bölümleri. IV. Piyes: Rol gereği yüzde beliren kımıldanışlar, haraketler. Numaralanmış cümlelerdeki tiyatro terimlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?
 Cevap: IV

30)*Oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşar *Dönemin siyasi koşullarından dolayı toplumsal sorunlardan uzaklaşılarak bireysel konular ele alınır. *Özel tiyatroların artmasıyla tiyatro yaşamı hareketlenir. Bu cümleler ‘’1980 dönemi tiyatrosu’’ ile ilgili doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama verilenlerden hangisi olur? Cevap: D-D-Y

31)(I) John Steinbeck, The Pearl (İnci) adlı… (II) Doğa koşulları acımasız….
(III) Özellikle insan oğlunun zalim… (IV) İnci’de yaşamın sürekli…. (V) Yaşamın kalıpları değişebilir (VI) Sulara gömülen dev inciye yenilenir yalnızca Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisi ile başlar?
Cevap: (II)

32)Herhangi bir konu üzerinde, yazarın kesin yargılara varmadan görüş ve düşüncelerini samimi bir üslupla serbestçe kalema aldığı, birkaç sayfayı geçmeyen yazılara ………… denir. Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Cevap: Deneme

33)Türk edebiyatındaki ilk biyografi roman, verilenlerden hangisidir? Cevap: Goethe – Bir dehanın romanı 34)Verilen eserlerden hangisi Cengiz Aytmatov’a ait değildir?
Cevap: Cemile

35)Teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da sık kullanmaktan kaynaklanan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir…. Bu parçanın konusu hangisidir?
Cevap: Teknolojisi bilinçsiz bir şekilde kullanmanın zararları.

36)Ey askerlerim! Eğer şehir olursam bu beyaz elbise kefenim olsun! O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Melikşah’ı yerime tahta çıkarınız ve bağlı kalınız. Zafer kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Bu parça, verilen metin türlerinden hangisine örnektir?
Cevap: Söylev

37)Derviş çavuş doğruldu. ‘’Kumandanım, izin verirsen asker türkü söylemek istiyor.’’ Dedi. Yusuf’un gözü birden bire pembeleşti….
Cevap: Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren

38)Su, yerçekiminin etkisiyle yüksek yerden alçan yere doğru akar. Bunun için suyolunun sürekli aşağıya doğru eğimli olması gerekir…. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri yazımı doğrudur?
Cevap: III ve IV

39)Köşkün pencereleri yaklaşık iki aydır açılmadılar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu, verilen hangisiyle giderilebilir? Cevap: ‘’Açılmadılar’’ sözünden ‘’-lar’’ atılarak

40)Verilenlerden hangisi 1970 ile 1980 yılları arasında yazılan romanlarda ağırlıklı olarak ele alınan konulardan değildir? Cevap: Almanya’ya göçün getirileri

41)Hikayelerinde genellikle gerçek hayatta yaşanılan olay ve durumlardan hareketle toplum sorunlarını ele alır. Gelenekten, modern ve postmodern anlatım tekniklerinden yararlanır…
Bu parçadan sözü edilen sanatçı, verilenlerden hangisidir?
Cevap: Mustafa Kutlu

41(Verilen eserlerden hangisi 1923-1950 yılları arasında kaleme alınmıştır?
Cevap: Köşebaşı

42)Hışırtılı plakların çalındığı. Çamurlu bir çarşının ortasında, sen…….. Bu dizedeki numaralanmış sözcüklerin hangisi soyut anlamda kullanılmıştır?
Cevap: IV

43)-Bize çocukluğunuzdan bahseder misiniz? -Uzun açtınız konuları. Ah! Kaç seneyi anlatmam lazım. Çocukluğum……. Bu parça, verilen metin türlerinden hangisine örnektir? Cevap: Deneme 44)Sabah olunca yarı uyur yarı uyanık esnemeye başlar küçük kız…… Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?
Cevap: Olayın 1. Kişi tarafından anlatıldığı

45)Verilen eserlerden hangisi Nurullah Ataç’a aşt değildir?
Cevap: Yaşadığım Gibi

46)1960’lardaki Türk tiyatrosu ile ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?
Cevap: Özel tiyatroların sayısı artar

47)Verilenlerden hangisi Türk edebiyatında deneme türünün öne çıkan yazarlarından değildir?
Cevap: Şahabettin Süleyman

48)Mihailler yüksek ve kalın duvarlarla çevrili kocaman bir bahçenin içinde, çatı hariç, üç katlı bir konakta oturuyordu. Bahçede ayrıca iç bina daha vardı. Onlar da uşaklar, rençberler çobanlar kalıyordu….. Bu parçada verilen cümleleirn hangisiyle tamamlanamaz?
Cevap: Binaların yanlarında küçük su kuyuları bulunuyordu 49)Dilin verilen işlevlerinden hangisi sövlevde ağırlıklı olarak kullanılmaz? Cevap: Heyecana bağlı

50)Verilen cümlelerin hangisinde ‘’de’’nin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır?
Cevap: Akşam oluncada annesi balkondan seslenir.

51)Verilenlerden hangisi Türk edebiyatında deneme türünün öne çıkan yazarlarından değildir? Cevap: Şebahattin Süleyman

52)Hangisi bir hatipte olması gereken özelliklerden değildir?
Cevap: Konuşmasını belirli bir sosyal…..
53)Verilen yazar-eser eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır? Cevap: Orhan Asena – Ayak Bacak Fabrikası

54)Senelerdir hiç kimseye bir tek kelime söylemedim. Halbuki konuşmaya ne kadar muhtacım…. Bu parça verilen roman anlayışlarından hangisine örnektir?
Cevap: Bireyim iç dünyasını esas alan

55)Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sebahattin Ali Cumhuriyet Dönemi’nin… Sebahattin Ali’nin cümlede adı geçen diğer sanatçılardan ayıran yönü, verilenlerden hangisidir?
Cevap: Kahramanların halkın içinden seçmesi

56)*19. Yüzyılın ikinci yarısında *Roman, bir tür olarak karakteristik özelliklerini 19. Yüzyılda kazanır *18. Yüzyılın sonu ve 19. Yüzyılın ilk yarısında roman türünde objektif… Bu cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur?
Cevap: Y-D-Y

57)1960’lardaki Türk tiyatrosu ile ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?
Cevap: Özel tiyatroların sayısı artar

58)Verilen cümlelerin hangisinin sonunda ünlem işareti kullanılmaz?
Cevap: Bu durumda üzülmenin bir faydası yok

59)Kasaba, koloni halinde yaşan bir hayvan gibidir. Kasabanın bir sinir sistemi, bir başı, omuzları ve ayakları vardır. Kasaba öbür kasabalara hiç benzemeyen apayrı bir yaratıktır… Bu parçada, verilenlerden hangisi çıkarılamaz? Cevap: Kasabalarda söylentiler aynı kişiler tarafından yayılır

60)Radyo ile gramafonun hiç ilgisi yoktur. Gramafon başlı başına bir fikirdir. Benim kendi hesabıma hiç ihtiyacım olmadı…. Bu parçanın anlatımında, verilen düşünceyi geliştirme yollarında hangisine başvurulmuştur?
Cevap: Karşılaştırma

61)E şimdi haksızmı aslan kardeş? Saldırgan, yırtıcı özgürlüğüne düşkün -tabii insan eline düşmediyse… Bu parçada, verilen anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
Cevap: Tartışmacı

62)Verilenlerden hangisi trajedinin özelliklerinden biridir?
Cevap: Üç birlik kuralına uyulur

63)Türk edebiyetında ilk telif polisiye roman, verilenlerden hangisidir?
Cevap: Esrar-ı Cinayet

64)Radyo tiyatrosu ile ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?
Cevap: Dekor ve aksesuarlar önemli yer tutar

65)Verilenlerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında romanda işlenen konulardan değildir?
Cevap: Almanya’ya göç
8
Açık Öğretim Lisesi / 431 - KİMYA - ÇIKMIŞ SORULAR
« Son İleti Gönderen: D®agon 16 Aralık 2023, 19:44:14  »
1. Fosil yakıtların yanması sonucu açğa çıkan , renksiz ve kokusuz olduğu için hissedilmeyen ve hemoglobine oksijenden daha hızlı bağlandığı için zehirlenmelere yol açan gaz verilenlerden hangisidir? CEVAP: KARBONMONOKSİT

2. I.Değersiz madenleri altına çevirmeye çalışmak.
Iı.-----------------------
Iıı------------------------ Yukardakilerden hangileri simyacıların çalışmaları içerisinde yer alır? CEVAP: I VE II

3. – RESİMLİ SORU – Periyodik sistemde ok yönünde verilen özelliklerden hangisi azalır? CEVAP : ATOM YARI ÇAPI

4. – resimli soru – Yukarıda güvenli uyarı işaretinin anlamı verilenlerden hangisidir? CEVAP: YANICI MADDELER

5. Verilenlerden hangisi simya döneminde keşfedilmiştir? CEVAP : BARUT

6. Verilenlerden hangisi tepkime hızları neden farklı ----------------------------------------------------------------------kimya ana bilim dalıdır_ CEVAP: FİZİKOKİMYA

7. Verilen elementlerden hangisi elektron ilgisi diğerlerine göre daha büyüktür? CEVAP: F

8. --- periyotlu soru ---
Buna göre verilen elementlerin elektronegatiflik değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir? CEVAP: F >N>P

9. Kimya labaratuarında kullanılan beherglas verilenlerden hangisidir? CEVAP: RESİMLİ ŞIK 10. HCl bileşiğinin yaygın adı verilenlerden hangisidir? CEVAP: ZAÇ YAĞI

11. Periyoduk sistemde elementler sembollerler gösterilmektedir Buna göre verilenlerden hangisi peryodik sistemde yer almaz? CEVAP : CO

12. X 2a a atomu ve Y19 9 izoton atomlardır. Buna göre a değeri kaçtır? CEVAP: 10

13. X 3- VE Y 1+ iyonları birbirinin izoelektroniğidir. Buna göre x atamonun protan sayısı 7 olduğuna göre y atomunun proton sayısı kaçtır? CEVAP: 11

14. Verilen elementlerden hangisinin sembolü ‘’ C’’ harfi ile başlamaz? CEVAP: KALAY 15. Verilen maddelerden hangisi bileşiktir? CEVAP: AMONYAK

16. ---ÜST BİLGİLİ SORU --- İyonlaşma enerjilerindeki artışın nedeni hangisidir? CEVAP: ELEKTORON BAŞINA DÜŞEN ÇEKİM GÜCÜNÜN ARTMASI

17. Verilen güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerinden hangisi radyoaktif madde anlamındadır?
CEVAP:

18. ---- YÖRÜNGELİ SORU ---
Buna göre hangi seçenekteki elementin periyodik sistemdeki yeri doğru verilmiştir?
CEVAP: Ar

19. Fosfor P15 atomunun elektronlarının bohr atom modeline göre enerji seviyelerine dağılımı hangisidir?
CEVAP: 2) 8)5 YÖRÜNGELİ GÖSTERİMİNDE DAGILIMI BÖYLE OLACAK.

20. Periyodik sistem ile ilgili verilen hangisidir yanlıştır?
CEVAP: İlk periyotta 2 element bulunur.

21. K19 elementinin periyodik sistemdeki yeri verilenlerden hangisidir? CEVAP: 4 PERİYOT 1A GRUBU

22. Kimyasal bağ oluşumunda kullanılan son katman elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme
gücüne…….. denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere verilenlerden hangisi yazılmalıdır? CEVAP: ELEKTRONEGATİFLİK

23. Verilenlerden hangisi-------------------------------------- gibi sorulara cevap arayan kimya bilim dalıdır?
CEVAP: FİZİKO KİMYA

24. Yaygın adı kezzap olan bileşiğin formülü hangisidir? CEVAP: HNO3

25. --------RESİMLİ SORU------------
Bu sembol neyi ifade etmektedir? CEVAP: ÇEVREYE ZARARLI MADDEDİR

26. CI iyonunun verilenlerden hangisidir? CEVAP: 18

27. NH3 bileşiğinin yaygın adı verilenlerden hangisidir? CEVAP: AMONYAK

28. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken kural seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? CEVAP: PİPETLEME
YAPILIRKEN KESİNLİKLE ÜFLENMEMLİ YA DA ÇEKİLMEMELİDİR

29. ---------PERİYODİK SİSTEMLİ SORU------
Buna göre metalik özelliği en fazla olan metal hangisidir? CEVAP: III

30. 1A grubu elementlerinden 3Li , 11Na , 19K atomlarının çaplarının büyükten küçüğe sıralanması verilenlerden
hangisidir? CEVAP: K>Na>U

31. Periyodik sistemde aynı grupta yer alan elementlerden yukarıdan aşağıya inildikçe atom çapının artmasının temel
sebebi nedir? CEVAP: KAYMAN SAYISININ ARTMASI

32. -------TABLOLU SORU-------
Tablodaki değerlere göre numaralandırılmış yerlere hangi elementler yazılmalıdır?
CEVAP: I: Na ıı. Al ııı. Mg

33. Simyacılar değersiz madenleri hangi maddeye dönüştürmeye çalışmıştır? CEVAP: ALTIN

34. . ATOM ÇAPI
. PROTON SAYISI
. NÖTRON SAYISI
. KİMYASAL ÖZELLİK
Nötron bir atom elektron vererek iyon haline geldiğine yukarıda verilenlerden kaç tanesi değişir? CEVAP : 3

35. Verilen bilim insanlarından hangisinin günümüzde kendi ismi ile bilinen atom modeli yoktur? CEVAP: ANTOİNE LAVOİSİER

36. ----- ÜST BİLGİLİ-----
Buna göre sahip olduğu elektron dağılımından kaynaklı olarak bu artışı bozan a grupları verilenlerden hangisidir? CEVAP: 2A VE 5A

37. Maden filizlerinden metal ve alaşımların elde edilmesi verilen meslek dallarından hangisinin görevidir? CEVAP: METALURJİ MÜHENDİSİ

38. --- RESİMLİ SORU----
Laboratuvarda hidroklorik asit şişesinin üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolünü gören bir kimyacı bu maddeyi kullanırken verilenlerden hangisini yapmamalıdır? CEVAP: ASİDİN BUHARINI SOLUMAK

39. I. Laboratuvar önlüğü giyilmemelidir.
ıı. ---------------
ııı. ---------------
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır? CEVAP: I, II, III

40. --------RESİMLİ SORU------
Bu malzemenin adı nedir?
CEVAP: DERECELİ SİLİNDİR

41. Verilen soru cümlelerinden hangisi simya ile uğraşan bir düşünüre ait olamaz? CEVAP: ATOMUN ÇEKİRDEĞİ PARÇALANARAK ENERJİ ELDE EDİLİR Mİ?

42. ı.Temizlik
ıı. Petrol ürünleri
ııı. Kozmatik ürünleri
Numaralanmış maddelerin hangileri kimya biliminden yararlanılarak üretilmektedir? CEVAP: I, II VE III

43. -------PERİYOTLU SORU-------
Verilen periyodik özelliklerden hangisi şekilde gösterilen ok yönünde artış gösterir? CEVAP: ATOM YARIÇAPI

44. -17 Cl iyonunun elektron sayısı verilenlerden hangisidir? CEVAP: 18

45. Vücudumuzda oksijen taşıyan ve kana kırmızı renk veren hemoglobinin temel parçası olan element verilenlerden hangisidir? CEVAP: Fe

46. Verilenlerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir? CEVAP: Plastik

47. I. Atomlar ve zehirli gaz içeren maddelerle çeker ocakta çalışılmalıdır.
II. Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemeli ya da çekilmemelidir.
III. Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır?
CEVAP: I

48.Verilen ‘’bileşik formülü – yaygın adı’’ eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
HCI-Zac Yağı
(431) KİMYA 1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
1. Birbiri ile karışmayan sıvıların ayrılmasında kullanılan şekildeki laboratuvar malzemesinin adı nedir?
AYIRMA HUNİSİ
2. Kimyasal tepkimelerin hızları enerjileri vb. konuları inceleyen, metal kaplamacılık piller elektroliz gibi uğraş alanları olan kimyanın dalı hangisidir?
FİZİKOKİMYA

3. Proton sayısı 18 olan bir elementin kütle numarası 40 olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?
22

4. Neon elementinin sembolü verilenlerden hangisidir? Ne

5. insan vucüdunda ........ elementinin eksikliği durumunda kemiklerin ve dişerin zayıflaması
sonucu raşitizm , kemik erimesi ve diş çürümesi gibi sorunlar ortaya çıkar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken element verilenlerden hangisidir? KALSİYUM

6. Periyodik sistemde 1A grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe verilenlerden hangisi artmaz?
SON KATMANDAKİ ELEKTRON SAYISI

7. Verilenlerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?
KİMYASAL TEPKİMELERDE ELEKTRON ALARAK (-) YÜKLÜ İYON HALİNE GELİRLER.

8. Verilen element sembollerinden hangisinin adı yanlıştır? Au- GÜMÜŞ

9. Modern atom teorisinde elektronların davranışı .......... modeli ile açıklanmaktadır. Bu
model, Bohr atom modelinden farklı olarak elektronların çekirdeğin çevresindeki belirli yörüngelerde değil, belirli enerji seviyelerindeki belirli bölgelerde bulunma ihtimalinin olduğunu öne sürmektedir.
Bu paragrafta boş bırakılan yere verilenlerden hangisi getirilmelidir?
ELEKTRON BULUTU

10. Verilen ifadelerden hangisi kimya laboratuvarında uyulması gereken kurallardan biridir? PİPETLEME YAPILIRKEN KESİNLİKLE ÜFLENMEMELİ YA DA ÇEKİLMEMELİ
11. 40 39
20 CA 19 K
atomları birbirinin - - - -. Bu atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere getirilecek uygun terim hangisidir?
İZOTONUDUR.

12. Verilen elementlerden hangisi simyayla uğraşan insanlar tarafından keşfedilmemiştir?
GALYUM

13. Formülü Ca(OH)2 olarak gösterilen maddenin adı nedir? SÖNMÜŞ KİREÇ

14. 1987 ‘de Crookes tüpü ile yaptığı çalışmalardan atomun yapısından parçacıkların
koptuğunu keşfeden ve bu sayede ‘ atom bölünemez’ görüşünün terk edilmesini sağlayan bilim insanı hangisidir?
THOMSON

15. Verilen maddelerden hangisi simyacılar keşfetmiş olamaz? PLASTİK

16. 4BE atomunun çapının 12MG atomunun çapından küçük olmasının sebebi verilen
ifadelerden hangisidir?
MG ATOMUNUN KATMAN SAYISININ DAHA FAZLA OLMASI

17.
Periyodik sistem kesintisinde yerleri verilen hangi element çifti benzer kimyasal özelliğk
göstermektedir? Na - K

18. Periyodik sistemde 1A grubu metallerinde yukarıdan aşağıya doğru hangi periyodik
özellik artar?
Metalik özelliği

19. Periyodik sistemin 3. periyot SA grubunda bulunan element hangisidir? 15P

20. Verilen maddelerden hangisi elementtir?
SİLİSYUM

21. Simyadan kimyaya geçiş sürecinde etkili olan kimyanın öncüleri ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
EMPEDOKLES . ELEKTRONUN VARLIĞINI KANITLAMIŞTIR.

22. Üzümlü Kek" olarak da adlandırılan Thomson atom modeline göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
ELEKTRONLAR DAİRESEL YÖRÜNGELERDE HAREKET EDERLER.

23. Aşağıda bir element atomuna ait katman-elektron dağılımı verilmiştir. GRAFİK VAR!
Buna göre bu elementin periyodik sistemdeki yeri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
3. PERİYOT 2A GRUBU

24. Kütle numarası 33 olan bir elementin proton sayısı 16 olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?
17

25. Bir elemt atomunun katman sayısı 3 olupspn katmanında bulunan elektron sayısı 1’dir.
Buna göre bu elementin periyodik sistemdeki yeri verilenlerden hangisidir?
3. PERİYOT 1A

26. Yandaki temel uyarı işaretini bir ürünün paketinde gördüğümüzde bu maddenin hangi özelliğe sahip olduğunu anlarız?

YAKICI
27. Verilenlerden hangisi organik kimyanın çalışma alanına girer? KARBON TEMELLİ MADDELERİN SENTEZLENMESİ

28. Verilen ‘yaygın ad- formül’ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? SUD KOSTİK, NaOH

29. Keskin kokulu sarımsı yeşil renkte ve solunduğunda insan sağlığına zararlı etkileri olan
gaz verilenlerden hangisidir? KLOR GAZI

30. Verilen bilgilerden hangisi simya döneminden günümüze aktarılan bir uygulama değildir? HAM PETROLÜN İŞLENEREK ENERJİ ÜRETİLMESİ

31. Periyodik sistemde aynı grupta atom numarası arttıkça verilen periyodik özelliklerden
hangisi artar? ATOM YARIÇAPI

32. Verilen ‘bileşik formül- yaygın adı’ eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
HCI – TUZ RUHU

33. Elementleri sınıflandırılıp periyodik sistemi oluşturmak için çalışmalar yapan Mendeleyev ve Moseley elementlerin farklı özelliklerini göz önüne alarak sıralmıştır. Ancak her ikisi de
sıralamarı sonucunda ortak bir ifade kullanmıştır. Günümüzde de kullanılan bu ifade
verilenlerden hangisidir?
ALT ALTA GELEN ELEMENTLER BENZER KİMYASAL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.
34. Verilenlerden hangisi bir elementin sembolü olamaz? CO

35. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerden
hangisinin sınıfı yanlıştır?
7N YARI METAL

36. Periyodik sistemde elementler metal, ametal yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma farklı desenler kullanılarak şekilde gösterilmiştir.
buna göre desenli alanlara ait sınıf türü hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?

37. Temel haldeki 17CI atomunun elektonları verilen şekilde doğru yerlere yerleştirildiğinde katmanlardaki elektron sayılarının büyükten küçüğe sıralınışı hangisidir?
L > M > K

38. Yandaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretinin anlamı
hangisidir?
RADYOAKTİF MADDE

39. Katman-elektron dağılımı aşağıdaki gibi olan atom için :
1. 3. periyotta bulunur.
2. A grubu elementidir.
3. Ametaldir. 1 VE 2

40.
Yukarıda verilen bileşik adları formüllerle doğru olarak eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?
Ca(OH)2

41. Formülü NH3 olarak gösterilen maddenin adı nedir?
AMONYAK

42. Kimya laboratuvarında,asit baz titrasyon deneylerinde kullanılan ve sıvıların kontrollü
akmasını sağlayan dereceli silindirik şeklindeki cam malzeme verilenlerden hangisidir?

43. Verilen tanecik çiftlerden hangisi izobar atomlar için örnektir?

44. Verilenlerden hangisi akaryakıt istasyonlarında gördüğümüz ‘yanıcı madde’ anlamına
gelen temel uyarı işaretidir?

45. Katman sayısı aynı olduğu bilinen X Y Z elementlerinin atom numarası en büyük olan Z en küçük olan X’dir. Buna göre verilen elementlerin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe göre sıralanışı hangisidir?
X > Y > Z

46. Kimya dersinde deney yapacak bir öğrencinin uyması gereken zorunlu kurallar
laboratuvar kapısına asılmıştır. Aşağıda dört tanesi verilen bu kurallardan hangisi öğrencinin zehirli bir sıvıyı yutmasını engellemek amaçlıdır?
PİPETLEME YAPILIRKEN KESİNLİKLE ÜFLENMEMELİ YA DA ÇEKİLMEMELİ

47. Saf maddeler element ve birleşik olarak sınıflandırılır.
Yukarıda verilen maddelerden hangisi için yapılan eşleştirme hatalıdır?
O2

48. Evlerde kullanılan temizlik maddeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Örneğin çamaşır suyu ve tuz ruhu karıştırıldığında oluşan zehirli gaz kalıcı hasarlar vermesinin yanında ölüme bile sebep olabilir.
Yukarıda bahsedilen keskin kokulu gaz hangisidir?
KLOR

49. Modern periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
8 TANE A GRUBU VARDIR.

50. Dört element teorisi ile Orta Çağ döneminde adından söz ettiren filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
ARİSTO

51.
Modern periyodik sistemin şekildeki gibi basamaklı bir yapıda olmasına sebep olan etken
hangisidir?
BENZER KİMYASAL ÖZELLİK GÖSTEREN ELEMENTLERİN ALT ALTA SIRALANMASI

52. Aşağıda insan sağlığı üzerine etkili olan üç farklı element ile ilgili ifadeler verilmiştir . . .
1. Sofra tuzunun yapısında bulunur ...
2. Kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısında yer alır . . . .
3. Kemik ve dişlerin temel yapısını oluşturur.
Buna göre numaralarla gösterilen boşluklara gelecek elementler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
SODYUM DEMİR KALSİYUM

53. Kimya laboratuvarında kullanılan erlenmayer verilenlerden hangisidir?

54. Verilenlerden hangisi ametallerin özelliklerinden biridir?
ISIYI VE ELEKTRİK AKIMINI İLETMEZLER.

55. Verilerden hangisi simyacıların kimya bilimine yaptığı katkılara örnek olamaz?
DİJİTAL ELEKTRİKLİ TERAZİLER KULLANARAK KÜTLENİN KORUNUMU YASASINI BULMALARI

56. Atomu oluşturan taneciklerin bazı özellikleri tabloda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ELEKTRONUN KÜTLESİ DİĞER TANECİKLERDEN OLDUKÇA KÜÇÜKTÜR.

57. Aşağıdakilerden hangisi kimya disiplinlerindendir?
FİZİKOKİMYA

58.Verilen ‘’yaygın ad-formül’’ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Amonyak ,HCI

59. Elektronların belirli enerji seviyelerindeki belirli bölgelerde bulunma ihtimalinin olduğunu öne süren atom modeli verilenlerden hangisidir?
Cevap: Modern

60. Verilen elementlerden hangisinin elektron ilgisi diğerlerine göre daha büyüktür?
(3Li, 7N, 9F, 10Ne)
Cevap:F

KİMYA 1 (431)

1) Nötron sayısı 20, elektron sayısı 19 olan nötr bir element atomunu proton sayısı verilenlerden
hangisidir?
CEVAP: 19

2) 19K elementinin periyodik sistemdeki yeri hangisidir?
CEVAP: 4 periyot 1A grubu

3) Atom çapı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Aynı grupta periyot numarası büyük elementin atom çapı daha küçüktür

4) Bir kimya firmasının tanıtım toplantısında karşılaşan dört kişi kimya alanı ile ilgili mesleklerini
verilen cümlelerle anlatmıştır.
Buna göre bu dört cümleden hangisini söyleyen metalurji mühendisidir?
CEVAP: Demir- çelik sanayinde araştırma ve geliştirme biriminde çalışıyorum

5) Verilen elementlerden hangisi soygaz değildir?
CEVAP: gF

6) Verilenlerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir?
CEVAP: Plastik

7) I. P
II. NaCI
III. Fe
Verilen maddelerden hangileri formül ile gösterilir?
CEVAP: Yalnız II

8)
Yukarıdaki güvenlik uyarı işaretinin anlamı verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Aşındırıcı madde

9) I. 2He
II. 10Ne
III. 18Ar
Yukarıda verilen elementlerin atom yarıçapları arasındaki ilişki verilenlerden hangisidir?
CEVAP: III>II>I

10) Verilen maddelerden hangisi bileşiktir? CEVAP: NH3

11) Kimyasal bir maddenin ambalajında radyo aktif kimyasal madde olduğunu bildiren etiket yer almaktadır.
Bu madde verilen kapların hangisinde bulunmaktadır?

12) 12/6C ve 13/6C
İzotopları ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
CEVAP: Nötron sayıları aynıdır

13) Şekildeki gibi ilk atom modelini tasarlayan ve ‘Atomlar çok yoğun içi dolu kürelerdir.’ Varsayımında bulunan bilim insanı verilenlerden hangisidir? CEVAP: Dalton

14) 13Al ve 17Cl elementleri için verilen:
I. Aynı periyotta bulunurlar
II. Grup numaraları farklıdır
III. Al ametal, Cl metal özellik gösterir
İfadelerinden hangisi doğrdur?
CEVAP: I ve III

15) Atom altı tanecikler:
I. Proton
II. Nötron
III. Elektron
Olarak adlandırılır.
Buna göre bu taneciklerden hangileri atom çekirdeğinde bulunur?
CEVAP: I ve II

16) Kimya laboratuvarlarında kullanılan, şekildeki malzemenin adı verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Beherglas

17) Kükürt elementinin sembolü hangisinde doğru verilmiştir?
CEVAP: S

18) Verilenlerden hangisi kimya laboratuvarlarında solunması zararlı gazların sebep olabileceği olumsuz etkileri engellemek amacıyla konulmuş bir kuraldır?
CEVAP: Zehirli gaz içeren maddelerle çeker ocakta çalışılmalı

19) Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı
verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Fizikokimya

20) Bir elementin ilk dört iyonlaşma enerjisi (kkal/mol) aşağıda verilmiştir.
İE1/2430 İE2/3660 İE3/25000 İE4/32820
Buna göre bu element atomunun son katmanında kaç elektron vardır?
CEVAP: 2

21) Aşağıda bazı elementler ve periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir.
Element Periyodik sitemdeki yeri
I
O
2. Periyot
6A grubu
II
Na
2. Periyot
6A grubu
III
P
2. Periyot
6A grubu
IV
K
2. Periyot
6A grubu
Buna göre hangi elementin periyodik sistemdeki yeri yanlıştır?
CEVAP: II

22)
F
Cl
Br
Yandaki şekilde, periyodik sistemden bir kesit verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? CEVAP: F’nin elektronegatiflik değeri en yüksektir

23) 2. periyot 7A grubunda bulunan elementin atom numarası hangisidir?
CEVAP: 9

24) X: 2-8-6
Y: 2-8-2
Yukarıdaki katman - elektron dizilimi belirtilen X ve Y elementleri ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?
CEVAP: X ve Y aynı grupta bulunur

25) I. Periyodik tabloda toplam 18 grup bulunur.
II. Asal gazlar periyodik tablonun en sağındaki sütunu oluşturur.
III. Periyodik tabloda bulunan elementlerin çoğu (yaklaşık dörtte üçü) metaldir. İfadelerinden hangileri doğrudur? CEVAP: I, II ve III

26)
Yukarıdaki sağlık güvenlik amaçlı temel uyarı işaretinin anlamı hangisidir?
CEVAP: Patlayıcı madde

27) Vücudumuzda oksijen taşıyan ve kana kırmızı renk veren hemoglobinin temel parçası olan
element verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Fe

28) Atom numarası 17 olan elementin nötr halinin katman-elektron dizilimi hangisidir?
CEVAP: 2-8-7

29) Bir kimyasal maddenin etiketinde aşağıdaki güvenlik işareti yer almaktadır.
Buna göre bu kimyasal maddenin taşıdığı tehlike verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Yanıcıdır

30) Aşağıda bazı çalışma alanları verilmiştir.
I. Boyar maddelerin üretilmesi
II. İlaç ham maddelerinin sentezlenmesi
III. Toprak analizlerinin yapılması
Buna göre kimya biliminin uğraş alanları hangileridir?
CEVAP: I, II ve III

31) ‘Karbon tekraklorür’ bileşiğinin formülü hangisidir?
CEVAP: CCl4

32) ‘Atomlar bölünemez’ görüşü verilen bilim insanlarından hangisine aittir?
CEVAP: Dalton

33) I. Atomlar ve zehirli gaz içeren maddelerle çeker ocakta çalışılmalıdır.
II. Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemeli ya da çekilmemelidir.
III. Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır?
CEVAP: I

34) Bir element atomunun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamı, verilenlerden
hangisidir?
CEVAP: Kütle numarası

35) ‘Bütün maddelerin yapısını, maddelerin özelliklerini, maddeler etkileşimleri ve dönüşümleri inceleyen bilim dalına …denir’
Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
CEVAP: Kimya

36) Verilenlerden hangisi hastanelerin röntgen servislerinde gördüğümüz ‘radyoaktif madde’ anlamına gelen temel uyarı işaretidir?

37) Verilen ‘bileşik formülü-yaygın adı’ eşleştirmelerinden hangisi... CEVAP: CaCO3- Kireç taşı

38) Bir atomun katman-elektron dizilimi yazılırken son katmana en fazla kaç elektron yazılabilir?
CEVAP: 8

39) Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması farklı desenler kullanılarak aşağıda gösterilmiştir.
CEVAP:
A şıkkı
Buna göre deseni ile gösterilen elementler hangi sınıfa aittir?
CEVAP: Soygaz

40) 8O elementinin periyodik sistemde bulunduğu grup hangisidir?
CEVAP: 6A

41) 15P atomunun elektron dizilimi bohr atom modeline göre yapıldığında en fazla elektron hangi yörüngede bulunur?
CEVAP: n=2

42) Periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe,
I. Atom yarıçapı
II. İyonlaşma enerjisi
III. Atom numarası
Özelliklerinden hangileri artar?
CEVAP: I ve III

43) 20/10Ne elementinin nötron sayısı kaçtır?
CEVAP: 10

44)
Şekli verilen laboratuvar malzemesinin adı nedir?
CEVAP: Huni

45) Bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir.
Buna göre verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
CEVAP: Elektronegatifliği en fazla olan F elementidir.

46) Aşağıdaki tabloda bazı kökler, kök adları ile eşleştirilmiştir.
KÖK
KÖK ADI
CO2/3
Karbonat
NO3
Nitrür
SO2/4
Sülfit
PO3/4
Fosfür CEVAP: 1

47) Verilenlerden hangisi Aristo’nun belirttiği dört element içerisinde yer almaz?
CEVAP: Güneş

48)
Yukarıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretinin anlamı hangisidir?
CEVAP: Toksik madde

49)
‘Üzümlü kek’ modeli diye de bilinen yukarıdaki atom modeli hangi bilim insanına aittir?
CEVAP: Thomson
9
Açık Öğretim Lisesi / 433 - KİMYA 3 - ÇIKMIŞ SORULAR
« Son İleti Gönderen: D®agon 16 Aralık 2023, 19:37:06  »
1- Şeker ve su miktarları verilen çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en seyreltiktir?
A) 50 G ŞEKER 100 G SU
B) 15 G ŞEKER 100 G SU
C) 20 G ŞEKER 200 G SU
D) 60 G ŞEKER 200 G SU
CEVAP: B

2- Verilen tepkimelerden hangisi analiz tepkimesidir?
CEVAP : CaCO3(k)---CaO(k)+CO2(g)

3- Salata hangi tür karışıma örnektir?
CEVAP ADİ KARIŞIM

4- Verilen ‘’karışım türü – örnek ‘’ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
CEVAP ÇÖZELTİ – KOLONYA

5- 2M mol demir elementi kaç tane demir atomu içerir?

6- Verilen ayırma yöntemlerinden hangisi çözünürlük farkı ile ayırma sınıfında yer almaz?
CEVAP Ayrmsal kristallendirme

7- Şekerli su karışımını ayırmak için kullanılan yöntem Verilenlerden hangisidir?
CEVAP Buharlaştırma

8- Karişımlarla ilgili;
I.   Belirli bir formülleri yoktur.
II.  Karışımı oluşturan maddelerin oranı sabittir.
III. Birleşenlerine kimyasal yöntemlerle ayrılırlar.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
CEVAP YALNIZ 1

9- 8 gr CH4 gazı kaç moldür? ( CH4 : 16 g/mol )
CEVAP: 0,5

10- Verilen ‘’ karışım türü – örnek ’’ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
CEVAP: ÇÖZELTİ – TUZLU SU

11-Otomobillerdeki hava filtreleri , havayı toz zerrelerinden süzme yöntemi ile ayırır.
Buna göre süzme yönteminde bileşenlerin hangi özelliğinin farklı olmasından yararlanılarak ayırma yapılmaktadır?
CEVAP : Tane boyutu

12- Seçeneklerdeki tepkimelerden hangisi sentez ( oluşum ) tepkimesi değildir?
CEVAP 2HgO----2H + O2

13- 2C + O2 – 2CO
4 mol C ve 3 mol O2 ile başlatılan yukarıdak itepkimede 4 mol CO oluşuyor.
Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
CEVAP: Sınırlayıcı madde O2’dir.

14- CaO + H3PO4 – Ca3(PO4)2 + H2O
Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde H3PO4 bileşiğinin katsayısı kaç olur?
CEVAP: 2

15- Demir ve kükürt elementleri ısı ile kimyasal dağişime uğrayarak demir ( II ) sülfür bileşiğinin oluşumuna ait tanecik modeli aşağıdaki gibi gösterilmektedir.
ŞEKİL VAR.
Buna göre kimysal değişim sürecinde verilenlerden hangisi değişir?
CEVAP: Toplam kütle

16- HCI (aq) --- KCI (aq) + H2O (s)
Tepkimesi ile ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur?
CEVAP: Asit – baz tepkimesidir.

17- Aşağıdaki tepkime ile 2 mol su elde edilmiştir.
2H2(g) + O2(g) --- 2H2O(s)
Buna göre reaksiyonla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: 1 tane oksijen molekülü kullanılmıştır.

18- CaO + CO2 --- CaCO3
Verilen tepkimede teorik hesaplamalar sonucu 40 g CaCO3 oluşması beklenmektedir. Ancak bu tepkime sonucu oluşan ürün 36 g olarak ölçülmüştür.

Buna göre tepkime verimi yüzde kaçtır?
CEVAP: 40

1 - Maddenin sınıflandırılmasına ait diyagram verilmiştir , buna göre yıldız ile gösterilen yere hangisi yazılmalı ---- KARIŞIM

2 – Ca(CIO2)X –CACL2 + 3O2 Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimede yer alan ca(cıo3)x x değeri kaçtır. 2

3--- AL2O3 + 3H2SO4 . . . . . . YUKARIDAKİ denkleştirilmiş tepkimede al2(so4)x x değeri kaçtır 3

4--- CA2+ 2HCL . . . Tepkimesine göre 4 er mol ca ve hcl tam verimle . . . . . ------ 2 mol Ca

5--- 80 gram su ve 20 gram şeker kullanılarak hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır 20

6--- 2C+ O2 – 2CO 4 mol c ve 3 mol o2 ile başlatılan yukarıdaki tepkimede 4 mol co oluşuyor Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur ----1 mol o2 artar

7---- 0,2 mol oksijen gazındaki molekl sayısı verilerden hangisidir -----1,204,10 üzeri 23 8----- verilen ‘ karışım türü – örnek ‘ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur *----çözelti – kolonya 9---- fe + o2 – fe3o4 Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleş,,,,,,, o2 nin katsayısı kaç olur 2

10--- k , l , m harfleri ile gösterilen üç maddeden oluşan bir karışımı ,,,,,, Buna göre karışımda bulunan üç madde erilenlerden hangisi olabilir ------K ; demir L ; yemek tuzu M; kum 11-----kum tuz ve demir tozundan oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için sırayla ,,,,, Buna göre son işlem sırasında süzgeç kağıdında kalan madde ? KUM

12-----2 mol ch4 molekülündeki toplam atom sayısı hangi işlemle bulunur ? -----2x5x6,02x10 üzeri 23

13--- aynı koşullarda hazırlanmış verilen sulu çözeltilerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir ----kütlece %25 lik tuz çözeltisi

14----c3h8 + o2 ---- co2 + h2o Yukarıdaki tepkime en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde kat sayı kaç olur 5

15----- etanol – su gibi homojen sıvı-sıvı karıımları ayırmak için verilen ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır ? ---- ayrımsal damıtma

16---- verilen heterojen karışım örneklerinden hangisi aerosol değildir ---- çamur

17---- katı haldeki kalsiyum elementi oksijen gazı ile ,,,,,, Bu ifadeye göre maddelerin fiziksel hallerinin belirtilerek sembol ve ,,,,, ------ ca(k) + ½ o2(g) ------- ca0(K)

18--- verilen bileşik çiftlerden hangisinde azot elementleri arasındaki katı oranı ½ dir ----- no ve n2o

19--- şekerli su karışımını ayırmak için kullanılan yöntem hangisidir ---buharlaştırma

20----ch4 (g) + 2o2 (g) – co2 (g) + 2h2o(s) Yukarıdan verilen tepkimeye göre 0,1 mol ,,,,,, ----2,24 21---- verilen çözeltilerin hangisinde yüzde derişimleri hesaplanırken hacimce yüzde ,,,,, -----kolonya 22----modern kimyanın öncüsü olarak nitelendirilen ve kütlenin kanununu bulan,,,,, -----lavoisier

23-----verilenlerden hangisi yanma tepkimesidir ? ----- 2mg k + o2 g ---- 2mgo k

24------ 4,6 gram no2 gazının mol sayısı verilenlerden hangisidir 0,1

25----yukarıdaki tabloda verilen dört karışım örneği hangiside doğru sınıflandırılmış ------ IV - tuzlu su , kolonya ayran , mayonez

26----yukarıdaki karışımlardan hangileri homojen karışım sınıfındadır? ----- 1 ve 4 ------ tuzlu su ve kolonya

27-----sıvı maddelere , içinde çözünen uçucu olmayan ,,,,,, Buna göre verilen işlemlerden hangisi maddenin kaynama noktasını yükseltmek için yapılır ----- makarna pişirirken suyuna tuz eklemek

28-----bazı moleküllerin polar/ apolar özellikelri aşağıda verilmiştir Buna göre verilen madde çiftlerinden hangisinin birbiri içinde çözünmesi diğerlerine göre daha fazladır ----- o2 – co2

29------verilen tepkimelere hangisi denk değildir ---- co + o2 ----- 2co2

30-----mutfakta çalışırken pirinç kavanozuna yanlışlıkla un döken ,,,,,,
----- eleme

31----hcl (aq) koh aq --- kcl aq + h2o s Tepkimesi ile ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur ----- asit baz tepkimesidir

32----herhangi bir karışımdaki istenilen maddenin uygun çözücü kullanılarak karışımdan ,,,,4bu tanımda boş bırakılan yere gelmesi gereken ayırma yöntemi hangisir ---özütleme

33 ---- al2o3 + 3h2so4 – al2(so4)x + 3h2o Al2(so4)x x değeri kaçtır 3

34-----denkleştirilmiş bir yanma tepkimesinin girenleri aşağıda verilmiştr Buna göre tepkimenin devamı hangisidir ----- 8co2 + 10h2o

35----0,1 mol n2 gazı ile yeterli miktarda h2 gazı Tepkimesine göre en fazla kaç gram nh3 molekülü oluşturur
---- 6,8

36----mg0 + h3po4 --- mg3(po4)2 + h2o Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirlidğinde h2o bileşiğinin kaç sayısı kaç olur 3

37-----şeker ve su miktarları verilen çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en seyrektir --- 20gram şeker 200 gram su

38----- verilenlerden hangisi hem çözücü ortamın sıı , hem de çözünen ortamın sıvı olduğu çözeltiye örnektir ----- alkollü su

39---- kimya deneyinde yazılan raporun bir kısmı aşağıda verilmişir raporda yıldız ve kare sembolleri hangisidir -------Yıldız ifadesi ; kum kare ifadesi ; su

40-----maddenin sınıflandırılmasına ait diyafram verilmiştir Buna göre yıldız ifadesi yerine hangisi yazılmalıdır ------molekül

41-----ca ( cıo3)x --- cacl2+ 3o2 Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimedex değeri kaçtır 2
????

42---eten gazı (c2h4 )m havadaki oksijen ile yanma tepkimesi verir,,,, En küçük tam sayılar ile denkleştirilmiş bu tepkime verilenlerden hangisidir ----- c2h4+ 3o2 ---- 2co2 + 2h2o,,,, c şıkkı

43----- aşağıdaki tepkime ile 2 mol su elde edilmiştir Buna göre reaksiyonla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır -----1 tane oksijen molekülü kullanılmıştır

44----- gümüş elementinin mol kütlesi yaklaşık 108 gimoldur , buna göre 2 mol gümüş elementi kaç gramdır 216

45----9 gram karbon ile 24 gram oksijen uygun koşullarda artansız tepkime vererek ,,,,, Buna göre co2 bileşiğindeki karbon elementinin ,,,,, birleşme oranı kaçtır 3/8

46----- Bazı moleküllerin poalr apolar özellikleri verilmiştr Buna göre verilen madde çiftlerinden hangisinin birbiri içinde çözünmesi
diğerlerine göre daha fazladır
------ o2 – co2

47-----verilen tepkimelerden hangisi denk değildir ------ co+ o2 -- 2co2

48----- verilen karışım türü örnek eşleştirmelerinden hangisi doğrudur, ---- çözelti – kolonya

49----denkleştirilmiş bir yanma tepkimesinin girenleri verilmiştir Buna göre tepkimenin devamı verilenlerden hangisidir ----- 8co2 + 10h2o

50----0,1 mol n2 gazı ile yeterli miktarda h2 gazı , Tepkimesine göre en fazla kaç gram nh3 molekülü oluşturur ( h ;1 n ;14 3,4

******************************************

1 - Verilenlerden hangisi yanma tepkimesi değildir.
Cevap : A: N2 +3h2 2nh3

2 - Tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde bileşiklerin katsayısı sırasıyla verilenlerden hangisidir.
Cevap : B) 3,2,1,3

4 - I. Homojen karışımlar
II. Karışan Maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
II. Görünümleri berrak, olup süzme işlemi ile bileşenlerine. ayrılamazlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sulu çözeltilere aittir.
Cevap : D) I, II, ve III

5 - Turşu yapmak isteyen bir kişinin kütlece % 5'lik 300g tuzlu su hazırlamak için kaç g tuza ihtiyaç vardır.
Cevap C)15

6- Aynı şartlarda hazırlanmış verilen sulu çözeltilerden hangisinin kaynama noktası en düşüktür.
Cevap A) Kütlece %5'lik tüz çözeltisi.

7- iki faklı iyonik bileşiğin sulu çözeltilerinin karıştırılması ile gerçekleşen çözünme-çökeltme tepkimesi yukarıdaki
gibidir.
Cevap C)CuCl2

8- Kireç ocaklarında kireç taşı (CaCO3) yüksek sıcaklıklarda ısıtılır ve inşaat sektöründe çok kullanılan sönmemiş kirece (CaO) dönüştürülür.
CaCO3 ısı CaO + CO2
Cevap : C) 56

9- Verilenlerden hangisi sentez tepkimesidir? Cevap A)2H2(g) + O2(g) 2H2O(s)

10- Verilen maddelerden hangisi oda koşullarındda su ile karıştırılırsa süspansiyon oluşur.
Cevap D) Toprak

11- Denkleşmiş kimyasal tepkimelerde, girenler ve ürünler olarak her iki tarafta aynı sayıda atom bulunur ve kütle korunur.
Cevap

12- 18 Ayar altın, saf altın ve bakırdan oluşan homojen bir karışımdır. Cevap C)Erime Noktalarının

13- Verilen maddelerden hangisi homojen karışımlara (çözeltilere) örnektir.
Cevap A) Kolonya

14- Verilen maddelerden kaç tanesi karışımdır.
*Gazoz
*Hava
*Süt*Su Cevap B)3

15- Doğada izotop bolluğu çok olmasından dolayı 1961 yılından itibaren bağıl atom kütlesi
hesaplamaları için referans alınan atom verilenlerden hangisidir.
Cevap C) Karbon

16- Markette Resimdeki şişeyi gören bir müşteri 80* ifadesinin hacimce %80 etil alkol içerdiğini kimya dersinde öğrenmiştir. Buna göre şekildekil kolonya şişesinde kaç ml etil alkol vardır.
Cevap D) 160

17- Verilen karışımlardan hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılabilir.
Cevap B) Kum - Su

18- Kimyasal değişimlerde yeni maddeler oluşurken atomların dizilimi değişir ancak toplam kütle değişmez. Şeklinde İfade ettiği kütlenin korunumu yasasını bulan bilim insanı verilenlerden hangisidir.
Cevap A)Lavosier

19- Katı haldeki karbon elementi oksijen gazı ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı oluşur.
Bu ifadeye göre maddelerin fiziksel hallerinin sembol ve formüller ile tepkime dekleminin gösterimi hangisidir. Cevap C) C(k) + O3(g) CO2(g)

20-3mol N2O4 bileşiği ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur.
Cevap A) 6mol N atomu içerir.

21- Çözünme olayı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur.
Cevap A) İyonik bileşikler suda iyon-dipol etkileşimleri sayesinde çözünür.

22- Bileşenlerinin miktarı verilen şekerli su çözeltilerinden hangisi en değişiktir. Cevap A) 100g su 25g şeker

23- Verilen tepkimelerin hangisi yanma tepkimesidir? Cevap A)2CO + O2 2CO2

24- Verilenlerden hangisi denkleşmiş tepkime değildir.
Cevap Mg(CIO3)2 MgCI2 + O2

25- 1mol NH3 molekülü ile ilgili Yargılarından hangileri doğrudur? Cevap D) hepsi l.ll.lll

26- Şehir çöplüklerinde veya hurdalıklarda demir içeren malzemeleri plastik gibi maddelerden ayırmak için kullanılan
yöntem verilenlerden hangisidir.
Cevap C) Mıknatıs ile ayırma

27-8,8 g CO2 gazı kaç mol molekül içerir? (CO2: 44g/mol)
Cevap B) 0,2

28-
1. belirli fomülleri yoktur.
2. Karışımı oluşturan maddelerin oranı sabittir.
3. bileşenlerine kimyasal yöntemlerle ayrılırlar. ifadelerinden hangileri doğru değildir?
Cevap A) Yanlız 1

29-
Verilenlerden hangisi karışımlara ait özellik değildir.
Cevap B) Karışımdaki her bileşen yeni bir maddeye dönüşür.

30- 2H2(g) + O2(g) 2H2O(g)
Yukarıdaki tepkimeye göre 2 mol H2 gazının tamamen yanması sonucu oluşan H2O gazı normal şartlar altında kaçlitre hacim kaplar? Cevap A) 44,8

31-C(k) + O2(g) CO2(g)
Yukarıdaki tepkimeye göre 2 mol C katısının tamamen yanması sonucu oluşan CO2 gazı normal şartlar altında kaçlitre hacim kaplar? Cevap D)44.8

32- Verilen işlemlerin hangisinde ilk duruma göre seyreltik bir çözelti elde edilir. Cevap A) Yarım bardak limonataya su ilave etmek

33- Verilen tepkimelerden hangisi sentez oluşum tepkimesi değildir.
Cevap A) 2KCIO3 2KCI+3O2

34- 3 mol N2O4 bileşiği ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur.
Cevap A) 6mol N atomu içerir.

35- Aynı şartlarda hazırlanan, bileşen miktarları verilmiş çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha sıcakta kaynamaya başlar?
Cebap A) 100g su + 30g şeker

36- Karışımlarla ilgili;
1 belirli bir formülleri yoktur.
2. karışımı oluşturan maddelerin oranı sabittir.
3. bileşenlerine kimyasal yöntemlerle ayrılırlar. ifadelerinden hangileri doğru değildir.
Cevap A) Yanlız I

37- Buğdayın öğütülmesi ile ilgili un elde edilir. Cevap B) Eleme
38- Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimede yer alan Mg(CIO3)x bileşiğindeki x değeri kaçtır.
Cevap B) 2

39- Çamaşır suları kütlece %5 oranında ağartıcı madde içeren sulu çözeltilerdir.
Cevap C) 15

40- 3CaO+2H3PO4 Ca(PO4)x +3h2O
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimede yer alan Ca3(PO4)x bileşiğindeki x değeri kaçtır.
Cevap A) 2

41- Tuzlu su çözeltisini oluşturan çözünen ve çözücü maddelerin fiziksel halleri hangisinde Doğru verilmiştir. Cevap D) Çözünen Katı, Çözücü: Sıvı

42- Seçeneklerdeki Tepkilemerden hangisi sentez (oluşum) tepkimesi değildir.
Cevap D) 2HgO 2Hg +O2

43- Şekilde gösterilen 1. ve 2. beherde bulunan çözeltiler karıştırılıp 3. behere konulduğunda çökeltme tepkimesi gerçekleşmektedir.
buna göre, çöken maddenin formülü verilenlerden hangisidir? Cevap D) AgCI

44- Lavosier, Proust ve Dalton yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucunda tarihe geçen üç temel kimya kanunu bulmuşlardır.
Cevap D) İdeal Gaz Kanunu

45- 45-
Metan Gazı (CH4) Havadaki oksijen ile yanma tepkimesi verir, Bu tepkimede CO2 Ve H2O gazları oluşur. En Küçük tam sayılar ile denkleştirilmiş bu tepkime verilenlerden hangisidir.
Cevap A) CH4 + 2O2 CO2 +2H2O

46- 50 mL amonyak (NH3) içeren 200ml amonyak - su çözeltisindeki amonyağın hacimce yüzdesi kaçtır?
Cevap A)10
47- 2H2 + O2 2H2O
3 mol H2 ve 3 mol O2 ile başlatılan yukarıdaki tepkimede 4 mol H2O oluşyor. buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
4 Cevap A) 1 mol H2 artar.

48- Çözünme olayı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap A) İyonik bileşikler suda iyon-dipol etkileşimleri sayesinde çözünür.

49- Etanol-su gibi homojen sıvı-sıvı karışımlarını ayırmak için verilen ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır. Cevap D) Ayrımsal damıtma

50- Verilenlerden hangisi karışımlara ait bir özellik değildir? Cevap B) KArışımdaki her bileşen yeni bir maddeye dönüşür.
51- Halk Dilinde bataklık gazı olarakda bilinen metan gazındaki karbon ve hidrojenin kütlece birleşme oranı buna göre verilen kütle miktarlarından hangisi kullanılırsa artansız metan gazı oluşur.
Cevap C) 9gram C ve 3 Gram H

52- Otomobillerde araç radyotörlerindeki ve cam suyu haznesindeki suya kışın antifiriz eklenmektedir. Çözeltilerin saf suya göre olmasından dolayı bu işlem yapılmaktadır.
Yukarıda ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir.
Cevap B) donma noktasının düşük

53- Böbrekleri yeterli çalışmayan kişinin, kanını zararlı maddelerden arındırmak için kullanılan makineye de adını veren koloit karışımları ayırma yöntminin adı nedir.
Cevap D) Diyaliz

54- Karışık kuruyemiş hangi tür karışıma örnektir? Cevap B) Adi karışım

55- 0,5 mol gazı N2 gazı kaç gramdır? (N:14g/mol)
Cevap A) 14
10
Açık Öğretim Lisesi / 421 - FİZİK 1 - ÇIKMIŞ SORULAR
« Son İleti Gönderen: D®agon 16 Aralık 2023, 18:57:57  »
421- FİZİK 1
1. Özkütlesi 1 g/cm3 olan su ile özkütlesi 1,27 g/cm3 olan sirke karıştırılıyor.
Buna göre karışımın özkütlesi hangisi olabilir?
CEVAP: 1,12

2. Bir sandığı 30N ve 40N’luk kuvvetle iki kişi zıt yönde
çekmektedir.
Buna göre sandığa etki eden net kuvvet kaç newton'dur?
CEVAP: 10

3. Sürtünme kuvvetinin ihmal edildiği bir yerde şekildeki cisme
belirtilen yönlerde F1=8N, F2=10N, F3=10N, F4=12 N'luk
kuvvetler etki etmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç Newton'dur?
CEVAP: 4

4. Radyo ve mikrodalga gibi cihazlar Fizik biliminin hangi
konusunda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilmiştir?
CEVAP: Dalgalar

5.Cisimlerin nasıl hareket ettiğini, kuvvet ve hareket arasındaki
ilişkiyi inceleyen fizik biliminin alt dalı verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Mekanik

6. Yarıçapı 60 m olan çember şeklindeki koşu pistinde K
noktasından harekete başlayan bisikletli tekrar K noktasına
gelerek duruyor. Buna göre bisikletlinin yer değiştirmesi kaç metredir? (π = 3 alınacak)
CEVAP: 0

7. Özkütleleri sırasıyla dx=1 g/cm3, dy=0,2 g/cm3 ve dz=0,4 g/cm3 olan birbiri içinde çözünmeyen eşit hacimli sıvılar bir kaba konuluyor. Buna göre dx, dY ve dz özkütleli sıvıların kap içindeki sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: dy, dz, dx

8. Işık olaylarını ve ışığın saydam ortamlarda davranışını inceleyen fiziğin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Optik

9. Bir tencerede 1 L süt bulunmaktadır. Buna göre tenceredeki süt kaç mililitre (mL)'dir?
CEVAP: 1000

10. Termodinamik; ısı, sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler.
Buna göre;
I.  buzulların erimesi,
II.  binaların dış yüzeylerinde yalıtım malzemesi kullanılması,
III.  sıcak su kaynaklarından enerji elde edilmesi olaylarından
hangileri termodinamik ile ilişkilendirilebilir?
CEVAP: I, II ve III.

11. Su ile ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir.
I.   Suyun sıcaklığını artırmak
II.  Suya deterjan katmak
III. Suyun sıcaklığını azaltmak
Bu ifadelerden hangileri yüzey gerilimini azaltmak için yapılmıştır?
CEVAP: I ve II

12.   Bazı eylemler aşağıda verilmiştir.
I.   Yağmur damlasının yaprağa yapışması
II.  Yağmur damlasının cama yapışması
III. Musluktan damlayan suyun küresel olarak aşağıya düşmesi
Bu eylemlerden hangileri kohezyon kuvveti etkisiyle gerçekleşmiştir.
CEVAP: I ve II

13. Aşağıdaki hareket örneklerinden hangisi hem öteleme hem de dönme hareketine örnektir?
CEVAP: Araç yolda giderken tekerleğinin hareketi

14. Bazı fiziksel olaylar aşağıda verilmiştir.
I.   Suyu ısıtmak
II.  Suya deterjan eklemek
III. Suya tuz eklemek
Bu olaylardan hangileri yüzey gerilimini etkiler?
CEVAP: I, II ve III

15. Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekilde verilmiştir.
8 M/S HIZLA 4 saniye yol alan bir araç var.
Buna göre hareketli 4 saniye sonunda kaç metre yol almıştır?
CEVAP: 32

16. Bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I.   Yağmur damlalarının yapraklar üzerine yapışarak durması
II.  Suda yıkanan bardağın ıslak olması
III. Havadaki yağmur damlasının küre şeklinde yere düşmesi
Bu olaylardan hangileri kohezyon (tutma) etkisiyle gerçekleşmiştir?
CEVAP: Yalnız III.

17. Verilen hareketlerden hangisi titreşim hareketine örnek olabilir?
CEVAP: Arının uçarken kanatlarının hareketi

18. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, a, ve 3a olan küplerin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür.
Buna göre D1, D2 ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: D1 = D2 > D3

19. I. Geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatının uygulanması
II. Killi topraktan imal edilen porselen eşya yapımı
III. Hastanelerdeki kan tahlilleri işlemleri
Verilen eylemlerden hangilerinin uygulama alanlarında özkütle farkından yararlanılır?
CEVAP: I, II ve III.

20. Tabloda skaler ve vektörel büyüklükler işaretlenmiştir.
Hacim - Vektörel
Hız - Vektörel
Kuvvet - vektörel
Özkütle - skaler
Buna göre hangi büyüklük yanlış işaretlenmiştir?
CEVAP: Hacim

23. K ve L vektörleri M noktasına etki ediyor.
Aynı Yönde K=7 N ve Ve L =3 N kuvvet etki ediyorsa
Buna göre toplam vektör kaç birimdir?
CEVAP: 10

24. Bir oyuncak araba şekildeki K noktasından L noktasına varıp hiç durmadan tekrar K noktasına 50 saniyede ulaşıyor.
K ve L arası 100 m olduğuna göre arabanın sürati kaç m/s dir?
(Yol = sürat X zaman)
CEVAP: 4

25. Bütün maddeler evrende bir yer kaplar. Buna göre maddenin evrende kapladığı yer verilenlerden hangisi ile ifade edilir?
CEVAP: Hacim

27. Kütlesi 2 ton olan kamyon kaç kg'dır? (1 ton = 1000 kg)
CEVAP: 2000

28. Fatma/Ayşe kirli olan bardak ve tabağını temizlemek için;
I.   sıcak su,
II.  soğuk su,
III. tuzlu su
Hangileri kullanılırsa suyun yüzey geriliminin artması sonucu temizlemek daha zorlaşır?
CEVAP:  II ve III.

29. Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini, kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik biliminin alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekanik

30. Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyip doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar getirmeye
çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Fizik

31. Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem ve deneye dayalı bilim dalına ne ad verilir?
CEVAP: Fizik

32. Isının madde içinde nasıl yayıldığını ve iletimini inceleyen
fizik biliminin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Termodinamik

33. Fizik Biliminin tarihsel gelişim sürecinde
I. Arşimet II. Newton III. Aristo
Bilim insanlarından hangileri yer almıştır?
CEVA:  I, II ve III.

34. Şekildeki cisme aynı doğrultuda üç kuvvet etki etmektedir.
25 N VE 10  N AYNI YÖNDE 40 N ise zıt yönde etki ediyor. Buna göre bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)
CEVAP:  F1 kuvveti yönünde 5 N

35. Fizik biliminin alt dalları ve ilgili meslek eşleştirmeleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?
A) Mekanik ─ İnşaat mühendisliği
B) Elektromanyetizma ─ Elektrik elektronik öğretmenliği
C) Optik ─ Mikroelektronik mühendisliği
D) Termodinamik ─ İklimlendirme uzmanı
CEVAP: C

36. Vektörel ve skaler nicelikler içeren cümleler aşağıda verilmiştir.
I.   Okul sırası doğu yönünde duvara doğru 10 N ve 5 N’luk kuvvetlerle çekildi.
II.  Ankara’nın salı günü hava sıcak- lığı 32 °C oldu.
III. Ayşe’nin okul harçlığı 10 TL oldu.
IV.  Okul servisi güney yönünde 70 km/h hızla ilerliyordu.
Buna göre hangileri vektörel büyüklük içeren cümlelerdir?

 CEVAP: I ve IV.

37. Yarıçapı 2 cm olan küre şeklindeki kap tamamen su ile doludur. Su, kenar uzunluğu 3 cm olan küp şeklindeki bir kaba
boşaltıldığında kaptan taşan suyun hacmi kaç cm3’tür?
CEVAP: 5

38. Şekildeki dereceli kapta bulunan 120 cm³ hacimli suya taş parçası atıldığında su seviyesi 136 cm³ oluyor.
Buna göre taşın hacmi kaç cm³ tür?
CEVAP: 16

39. Sabit sıcaklık ve basınç altındaki saf bir maddeye ait kütlehacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğiminden maddenin hangi ayırt edici özelliği hesaplanır?
CEVAP: Özkütle

40. Bir futbolcu ısınmak için şekilde verilen sahanın çevresinde 3 tur koşuyor. Buna göre futbolcunun ısınma turları sonunda aldığı yol kaç metredir? (Sahanın eni: 25 m ve boyu: 75 m)
CEVAP: 600

41. Ayşe Fizik dersinde verilen bir ödevle ilgili olarak temas gerektiren/temas gerektirmeyen kuvvetlere ait örneklerin
olduğu bir tablo yapıyor.
Temas gerektiren kuvvetler: Çekme Kuvveti, Elektrik Kuvveti
Temas gerektirmeyen kuvvetler: Manyetik kuvvet, Kütle-çekim kuvveti
Buna göre Ayşe hangi örneği tabloda yanlış yazmıştır?
CEVAP: Elektrik kuvveti

42.Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin avantajlarından biri değildir?
A) Hareketli bir aracın fren yaparak durması
B) Canlıların yolda yürümesi
C) Tahtaya yazı yazılması
D) Uzay araçlarının hareketi sırasında atmosferden çıkması
CEVAP: D

*************************************************
 
1=)SÜRTÜNME KUVVETLİ İLE İLGİLİ VERİLENLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
CEVAP:TEMAS GEREKTİRMEYEN BİR KUVVETTİR.

2=)VERİLEN İFADELERDEN HANGİSİ VEKTÖREL BİR BÜYÜKLÜĞÜ TEMSİL EDER?
CEVAP: CİSME +X YÖNÜNDE 20 n'LUK KUVVET UYGULADIK.

3=)YALNIZCA SAYI VE BİRİMİN YETERLİ OLDUĞU BÜYÜKLÜKLERE SKLAER BÜYÜKLÜK DENİR.
BUNA GÖRE VERİLENLERDEN HANGİSİ SKALER BİR BÜYÜKLÜKTÜR?
CEVAP: KÜTLE

5=) KÜTLESİ 15,6 HACMİ 2 CM3 OLAN METALİN ÖZKÜTLESİ (d) KAÇ G/CM3 tÜR?
CEVAP:d demir=7,8

6=)BİR CİSMİN DAYANIKLILIĞI;
I.CİNSİNE II. KALINLIĞINA III. SICAKLIĞINA
NİCELİKLERİNDEN HANGİLERİNE BAĞLIDIR?
CEVAP: I.II. VE III

7=)AŞAĞIDAKİ TABLODA TEMEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖRNEK ÖLÇME ARAÇLARI EŞLEŞTİRİLMİŞTİR.
BUNA GÖRE HANGİSİ DOĞRU VERİLMİŞTİR?
CEVAP:YALNIZ II

8=) "BİR CİSİMDE BULUNAN MADDE MİKTARI" VERİLENLERDEN HANGİSİ İLE İFADE EDİLMİŞTİR?
CEVAP:KÜTLE

9=) AHMET ÇEVREMİZDEKİ HAREKETLERİ,
I.DÖNME
II. ÖTELEME
III. TİTREŞİM HAREKETİ OLARAK SINIFLANDIRIYOR.
FİZİK BİLİMİNE GÖRE SINIFLANDIRIMALARDAN HANGİSİ DOĞRUDUR?
CEVAP: I,II,III

10=) I.ARCHİMENDS III.GALİLEO GALİLEİ III.ÖMER  SEYFETTİN
BİLİM İNSANLARINDAN HANGİLERİ FİZİK BİLİM TARİHİ İÇERİSİNDE YER ALMAMIŞTIR?
CEVAP: III

11=)BİR MADDEYE AİT KÜTLE-HACİM GRAFİĞİ ŞEKİLDEKİ GİBİDİR.
BUNA GÖRE 4 KG'LIK AYNI MADDDENİN ÖZKÜTLESİ KAÇ G/CM3 TÜR?
CEVAP:4

12=)CİSİM SABİT BİR NOKTA ETRAFINDA DÖNÜYORSA CİSMİN YAPTIĞI HAREKETE DÖNME HAREKETİ DENİR.
BUNA GÖRE VERİLEN HAREKETLERDEN HANGİSİ DÖNME HAREKETİNE ÖRNEK VERİLEBİLİR?
CEVAP:SAATTEKİ AKREP VE YELKOVANIN HAREKETİ

13=) AŞAĞIDAKİ BİR ARACA AİT HIZ-ZAMAN GRAFİĞİ VERİLMİŞTİR.
BUNA GÖRE ARACIN (0-15) SANİYEDEKİ YER DEĞİŞTİRMESİ KAÇ METREDİR?
CEVAP:90

14=) I.TÜBİTAK II.TAEK III.CERN
ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDEN HANGİLERİ ÜLKEMİZDE KURULAN BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ARASINDA YER
ALIR?
CEVAP: I VE II

15=)KÜTLESİ M OLAN OYUN HAMURUNUN HACMİ 2 CM3 TÜR.
OYUN HAMURUNUN KÜTLESİ 2M OLSAYDI HACMİ KAÇ CM3 OLURDU?
CEVAP:4

16=) BİR TAŞIN KÜTELSİ 4000 GRAM OLDUĞUNA GÖRE KİLOGRAM CİNSİNDEKİ DEĞERİ KAÇTIR?
CEVAP: 4

17=) KÜTLESİ 70KG OLAN BİR CİSMİN AĞIRLIĞI KAÇ N'DIR?
(G=10N/KG)
CEVAP: 700

18=)K VE L ŞEHİRLERİ ARASI UZAKLIK 300 KM DİR.BİR KAMYON BU YOLU 4 SAATTE ALIYORSA ORTALAMA SÜRATİ KAÇ KM/SAAT'TİR?
CEVAP:75

19=) BAZI CİSİMLERİN HAREKET TÜRLERİ VERİLMİŞTİR. HANGİ CİSMİN HAREKET TÜRÜ YANLIŞTIR?
CEVAP:SALLANAN SALINCAK ÖTELEME HAREKETİ YAPAR.

20=)SABİT SICAKLIK VE BASINÇ ALTINDA BİR CİSMİN ÖZKÜTLESİ
I.ÖZKÜTLE=KÜTLE
HACİM
II.ÖZKÜTLE= HACİM.KÜTLE
III: ÖZKÜTLE =HACİM
KÜTLE BAĞLANTILARINDAN HANGİLERİ İLE HESAPLANIR? CEVAP: YALNIZ I

***********************************************************

1- Düzgün doğrusal hareket yapan bir koşucu için konum-zaman değerleri tablodadır.
Konum (m) 0 30 60 90
Zaman (s) 0 5 10 15
Buna göre tobaloya ait kosşucunun sürati kaç m/s dir?
Cevap: 6

2- Bazı çalışma alanları aşağıda verilmiştir.
I.Mühendislik, uzay teknolojileri
II.Tıp, meteoroloji
III. Savunma sanayi
Bu alanlardan hangileri bilim araştırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır?
Cevap: I, II ve III

3- Kütlesi m olan oyun hamurunun hacmi 2 cm3 tür.
Oyun hamurunun kütlesi 2m olsaydı hacmi kaç cm3 olurdu?
Cevap: 4

4- Bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I.Yağmur damlalarının yapraklar üzerine yapışarak durması
II. Suda yıkanan bardağın ıslak olması
III. Havadaki yağmur damlasının küre şeklinde yere düşmesi
Bu olaylardan hangileri kohezyon (tutma) etkisiyle gerçekleşmiştir?
Cevap: Yalnız III

5- Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1= 6 N, F2= 3 N’luk kuvvetlerle çekilmektedir.
ŞEKİL VAR
Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kaç newton’dur?
Cevap: 9

6- Günlük yaşamdan bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I.Dalda duran elmanın yere düşmesi
II. Yayın çekilerek gerilmesi
III.Saça sürtülen tarağın kağıt parçalarını çekmesi
Bu olayların gerçekleşmesindeki kuvvetlerden hangileri temas gerektirmeyen kuvvet etkisi ile
olmuştur?
Cevap: I ve III

7- Şekildeki dereceli kapta bulunan 120 cm3 hacimli suya taş parçası atıldığında su seviyesi
136 cm3 oluyor.
ŞEKİL VAR
Buna göre taşın hacmi kaç cm3 tür?
Cevap: 16

8- Aşağıdaki tabloda temel büyüklükler ve örnek ölçme araçları eşleştirilmiştir.
Temel büyüklükler   Örnek ölçme aracı
I Sıcaklık Ampermetre
II Kütle Eşit kollu terazi
III Akım şiddeti Termometre
Buna göre hangileri doğru verilmiştir?
Cevap: Yalnız II

9- Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekilde verilmiştir.
ŞEKİL VAR.
Buna göre hareketli 4 saniye sonunda kaç metre yol almıştır?
Cevap: 32

10- Şekildeki cisme aynı doğrultuda üç kuvvet etki etmektedir.
ŞEKİL VAR.
Buna göre bileşke kuvveti yönü ve büyüklüğü nedir? (Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor)
Cevap: F1 kuvveti yönünde 5 N

11- Taşma seviyesine kadar su dolu bir bardağın içine bir taş atıldığında bardaktan 10 cm3 sıvı
taşıyor.
Buna göre hacmi kaç cm3 tür?
Cevap: 10

12- Bir demir bloğun hacmi 15 dm3 olarak ölçülüyor. Bu demir blok su içine tamamen daldırılsaydı kaç L’lik suyun yerini değiştirir?
Cevap: 15

13- Bir sandık iki kişi tarafından F1= 8 N ve F2= 12 N’luk kuvvetlerle şekildeki yön ve doğrultuda çekilmektedir.
ŞEKİL VAR. Buna göre sandığa etki eden bileşke kuvvet kaç Newton’dur?
Cevap: 4

14- Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem ve deneye dayalı bilim dalına ne ad verilir?
Cevap: Fizik

15- Bir bisikletliye ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir? ŞEKİL VAR. Buna göre 9 saniye sonunda bisikletli kaç metre yol almıştır?
Cevap: 270

17- Bir otomobil 60 dakikada 100 km yol almaktadır. Buna göre otomobilin sürati kaç km/h’dir?
Cevap: 100

18- Verilenlerden hangisi türetilmiş büyüklüktür?
Cevap: Hacim

19- 2 ton kaç kg’dir?
Cevap: 2000

20- I. Geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatının uygulaması
II.   Killi topraktan imal edilen porselen eşya yapımı
III.  Hastanelerdeki kan tahlilleri işlemleri
Verilen eylemlerden hangilerinin uygulama alanlarında özkütle farkından yararlanılır?
Cevap: I, II VE III

21- Verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin avantajlarından biri değildir?
Cevap: Uzay araçlarının hareketi sırasında atmosferden çıkması

22- Oyuncak bir kamyonun kütlesi 600g olduğuna göre kilogram cinsinden büyüklüğü kaçtır?
(1 kg=1000g)
Cevap: 0,6

23- Kenar uzunlukları 1 cm, 2 cm ve 4 cm olan şekildeki dikdörtgen prizmanın kütlesi 1.6 g’dır.
ŞEKİL VAR.
Buna göre prizmanın özkütlesi kaç g/cm3’tür?
Cevap: 0,2

24- Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde 5 kg kütleli cisme 10 N’luk bir kuvvet uygulanıyor.
Buna göre cismin kazanacağı ivme kaçm/s2 dir? (Kuvvet=Kütle X ivme)
Cevap: 2

25- I.Kuyumculuk
II.Porselen yapımı
III.Geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatı
Hangileri özkütlenin ayırt edici bir özellik olması sonucu günlük hayatta kullanılan meslek ve
sanat dallarına örnek verilebilir?
Cevap: I, II ve III

27- Bir kenarı a olan küpün dayanıklılığı D’dir. Aynı küpün kenar uzunluğu 2a olunca dayanıklılığı kaç D olur?
Cevap: ½

28- Bir kenarı 4 cm olan küp şeklindeki tahta cismin hacmi kaç cm3’tür? (V=a3)
Cevap: 64

29- Termodinamik; ısı, sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler.
Buna göre;
I.  buzulların erimesi
II.  binaların dış yüzeylerinde yalıtım malzemesi kullanılması
III. sıcak su kaynaklarından enerji enerji elde edilmesi
Olaylarından hangileri termodinamik ile ilişkilendirilebilir?
Cevap: I, II ve III

30- Doğrusal bir yolda hareket eden araca ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
ŞEKİL VAR.
Buna göre hangi zaman aralığında ivme sıfırdır?
Cevap: II ve IV

31- Sürtünme kuvveti ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.

32- K ve L vektörleri M noktasına şekildeki gibi etki ediyor.
ŞEKİL VAR.
Buna göre toplam vektör kaç birimdir?
Cevap: 10

33- Uluslararası birim sistemine göre kütle birimi verilenlerden hangisidir?
Cevap: Kilogram

34- Aşağıda bir araca ait hız-zaman grafiği verilmiştir.
ŞEKİL VAR.
Buna göre aracın (0-15) saniyedeki yer değiştirmesi kaç metredir?
Cevap: 90

35- Hareketlerden hangisi temas gerektiren kuvvetlere örnek olabilir?
Cevap: Paket lastiğinin gerilmesi

36- Verilen alanlardan hangisi fizik biliminin alt alanı değildir?
Cevap: Zooloji

37- Ülkemizde 1982 yılında nükleer enerjiden yararlanılmasını sağlamada öncü olması amacıyla
kurulan bilimsel araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: TAEK

38- I.TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
II.TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)
III.CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)
Yukasıdaki araştırma merkezlerinden hangileri ülkemizde kurulan bilim araştırma merkezleri
arasında yer alır?
Cevap: I ve II

39- Cismin belli bir referans noktasına göre olan yönlü uzaklığıdır.
ŞEKİL VAR
Buna göre şekildeki cisim X konumundan Y konumuna geldiğinde sırasıyla yer değiştirme ve
alınan yol kaç metredir?
Cevap: yer değiştirme 25 m, alınan yol 25 m

40- Cisim sabit bir nokta etrafında dönüyorsa cismin yaptığı harekete dönme hareketi denir.
Buna göre verilen hareketlerden hangisi dönme hareketine örnek verilir?
Cevap: Saatteki akrep ve yelkovanın hareketi

44- Yarıçapı 60m olan çember şeklindeki koşu pistinde K noktasından harekete başlayan bisikletli
tekrar K noktasına gelerek duruyor.
ŞEKİL VAR.
Buna göre bisikletlinin yer değiştirmesi kaç metredir?
(Pi sayısı 3 alınacak)
Cevap: 0

45- Düzgün doğrusal hareket eden bir otomobil 5 saniyede 50 m yol almaktadır.
Aynı otomobil 10 saniyede kaç m yol alır?
Cevap: 100

46- Su ile ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir.
I.   Suyun sıcaklığını artırmak
II.  Suya deterjan katmak
III. Suyun sıcaklığını azaltmak
Bu ifadelerden hangileri yüzey gerilimini azaltmak için yapılmıştır?
Cevap: I ve II

47- Şekilde doğrusal bir yolda Ahmet O noktasından K noktasına oradan da L noktasına gidiyor.
ŞEKİL VAR.
Buna göre Ahmet’in yer değiştirmesi büyüklük olarak kaç m’dir?
Cevap: 10

48- Bir maddeye ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir.
ŞEKİL VAR.
Buna göre 4 kg’lık aynı maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?
Cevap: 2

49- Atomun yapısındaki proton ve elektronların sahip oldukları elektrik yükleri ve etkileşimleri,
oluşturdukları elektrik alan ve elektriksel kuvveti incelemektedir. Yukarıda anlatılan fiziğin hangi alt alanıdır?
Cevap: Elektrik
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10