Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Look at the words in bold and answer the questions with the names of different sports,activities. In which sport or activity do you:
(Koyu kelimelere bakın ve soruları farklı sporların, etkinliklerin isimleriyle yanıtlayın. Hangi sporda ya da aktivitede?)

1. use a racket to hit a shuttlecock? (bir raketle vurmak için bir raket kullanın)
2. win a medal? (madalya kazanmak?)
3. use a bat to hit a ball? (Bir topa vurmak için raket kullanın?)
4. sit on a saddle and ride? (bir eyer üzerinde oturun ve binmek?)
5. score a point? (bir puan?)

2 How much do you know about football? Find the correct answer.
(Futbol hakkında ne biliyorsunuz? Doğru cevabı bul.)
2
1. Look at the picture and complete the sentences. Use the words in the box.
(Resme bak ve cümleleri tamamla. Kutudaki kelimeleri kullan.)
day: gün
win: kazanmak
sport centre: spor salonu
oliympic: olimpiyat
train: eğitmek, antrenman yapmak

He is a boxer. He trains  at the ...sport centre... ever...day... because he wants to ...win... at the ...olimpiyc ... games.

2 Look at the people in the pictures and write simple sentences about what they generally do. Use the words to help you.
(Resimdeki insanlara bakın ve genel olarak yaptıklarıyla ilgili basit cümleler yazınız. Sana yardım etmek için kelimeleri kullan.)
3
1 Look at the dialogue and ask your friend the frequency of events.
(Diyaloga bakın ve arkadaşınıza olayların sıklığını sorun.)

Work in groups of four and ask each other the following questions. Give explanations and reasons in your answers. Then talk about what your friends regularly do.
(Dörtlü gruplar halinde çalışın ve birbirinize aşağıdaki soruları sorun. Cevaplarınızdaki açıklamaları ve sebepleri belirtin. Ardından arkadaşlarınızın düzenli olarak ne yaptığını konuşun.)

1. Do you go to the cinema at the weekend? (Hafta sonları sinemaya gider misin?)
2. Do you have breakfast? (Kahvaltı yapıyor musunuz?)
3. Do you watch TV in the evenings? (Akşamları televizyon izler misiniz?)
4. Do you walk to school? (Okula yürür müsün?)
5. Do you go swimming? (Yüzmeye mi gidiyorsunuz?)
6. Do you go on a diet? (Diyet yapıyor musunuz?)

Listen. Then look at the pictures and talk about the event.
(Dinleyin. Ardından fotoğraflara bakın ve olay hakkında konuşun.)

4 Andrew’s team is playing now, but he is not at the match. Read the dialogue, use the sentences in the box, and act it out for different sports events (basketball, tennis, badminton, etc.).
(Andrew’in takımı şimdi oynuyor, ancak maçta değil. Diyaloğu okuyun, cümleleri kutudan kullanın ve farklı spor etkinlikleri (basketbol, tenis, badminton vb.) İçin harekete geçin.)
4
1 Look at the pictures and say: What places are they? What can you do there?
1 Resimlere bakın ve şunları söyleyin: Hangi yerler onlar? Orada ne yapabilirsin?)

2. Listen to Mark and Kirsty. Mark ve Kirsty için dinle.
They are talking about their Saturdays. Match them with the pictures.
(Cumartesileri hakkında konuşuyorlar. Onları resimlerle eşleştirin.)

3.Listen again and choose the correct frequency adverb.
(tekrar ve doğru olanı seçin.)

1. Mark sometimes/always has a football training on Saturday mornings.
Bazen işaretleyin / cumartesi sabahları her zaman futbol eğitimi vardır.

2. He always/hardly ever watches TV during the day.
O her zaman / gün boyunca hiç televizyon izler.

3. Mark and his friends go bowling once/twice a week.
Mark ve arkadaşları haftada bir / iki kez bovlinge giderler.

4. Kirsty usually/sometimes plays tennis on Saturdays.
Kirsty genellikle / cumartesileri bazen tenis oynar.

5. She often/always plays with her brother.
Sık sık / her zaman erkek kardeşi ile oynuyor.

6. She always/never wins.
O her zaman / asla kazanmaz.
5
1. Jimmy gets the ball, runs down the pitch and then scores the best ….
goal….. of the game.

2……spektators……………can add a lot to sporting events by creating an exciting atmosphere.

3. The score was 2-1, but the losing team scored a late goal and the game ended in a 2-2 .... Final score...

4. Every athlete’s dream is to win a gold………medal(madalya)………..at the Olympic Games.

5. The hockey team………train………..every Tuesday and Thursday after school.

6. Today’s basketball game is very close. The……draw…(kazanmak)……..is 70 to 78.

7. In tennis, you……hit…………..the ball with a racket.

b) Match the words above with the pictures.
(Yukarıdaki kelimeleri resimlerle eşleştirin.)
B) Spectators (syirciler)
C) Goal (gol)
D) Draw (kazanmak)
E) Train (eğitmek)
F) Final score
G) Hit (vurmak)
6
1 a) Which of the sports in the poster are: Team sports? Dangerous sports? Indoor sports? Outdoor sports?
( a) Posterdeki sporlardan hangileri: Takım sporları? Tehlikeli sporlar? Kapalı alan sporları? Dış mekan sporları?

b) Write the correct words.
b) Doğru kelimeleri yazınız.
1. You can swim there. (Orada yüzebilirsiniz.)
pool (havuz)

2. You can play basketball there. (Orada basketbol oynayabilirsiniz.)
court (oyun alanı)

3. You can play football or cricket there. (Orada futbol ya da kriket oynayabilirsiniz)
pitch (saha)

4. You can box there. (Orada boks olabilir.)
ring

2. in pairs and answer (çiftler halinde ve cevap ver)
goggles (gözlük)
bat - ball (beysbol topu)
racket ball (raket topu)
hoop: pota
gloves: eldiveen
ice-skates: buz pateni
weights: ağırlık
shuttlecock: badminton topu
 
A: What are the goggles for? (Gözlükler ne için?)
B) They are for swimming. (Yüzmek için.)

A: What are the bat for?
B) They are for ball.

A: What are the rackets for?
B) They are for ball.

A: What are the rackets for?
B) They are for shuttlecock.

A: What are the hoop for? (pota ne için?)
B) They are for basketball.. (basketbol için için.)

A: What are the glaves for?
B) They are for box.

A: What are the ice-skates for?
B) They are for skating ring (Onlar buz pateni pisti için)

A: What are the weights for?
B) They are for weight lifting (onlar halter sporu için)
7
Arapçada Zamanlar / Arapça Kalıp İfadeler - 1
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 09 Ekim 2018, 17:04:27  »
Bir şeye ek olarak
- Arapçaya ek olarak Çince öğreniyorum.
- Buna ek olarak tarih kitaplarını da okudum.
- Çok sayıda nasihate ek olarak kitabında önemli bilgiler de sundu.-Evimizi aydınlattın.
-Ev sizin varlığınızla (zaten) aydınlık.
8
Arapçada Zamanlar / Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Fiiller
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 09 Ekim 2018, 16:36:53  »
Bir şeyden emin oldu.
- Sonuçların doğruluğundan emin oldun mu?
- Bundan emin misin?
- Kaldığından emin olduktan sonra derse katılmadı.Bir şeye sebep oldu, yol açtı
- Bu işler kilo artışına neden oluyor.
- Tüm yollar Roma’ya çıkar.
- Bu hatalar evliliğin başarısızlığına yol açıyor.
- Bu gıdalar kalp hastalığına yakalanmaya neden oluyor.Bir şeye zorladı
- Onu, bunu yapmaya zorladım.
- Baba, kızını ders çalışmaya zorladı.
- Çocuğu yemeğini bitirmeye zorlamayın.

9
Arapçada Zamanlar / Geçmiş Zamanın Hikâyesi
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 09 Ekim 2018, 16:32:02  »
Geçmiş zamanın hikâyesi kipi, haberi mâzi fiil olan isim cümlesinin başına kâne getirilmek suretiyle elde edilir. Bu yapıda, mâzî fiilin başında anlamı güçlendiren ( ْقدَ – kad) edatı kullanılır.

(kad) edatı, mâzî fiilin başında kullanıldığında anlamı pekiştirir, “kesinlikle” anlamına gelir, bu durumda bazen bir başka kesinlik ifade aracı olan “ـَle” ile birlikte (– lekâd) biçiminde de kullanılabilir. Muzâri fiilin başında kullanıldığında ise ihtimal anlamı verir, “belki” anlamına gelir.

10
Arapçada Zamanlar / Gelecek Zamanın Hikâyesi
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 09 Ekim 2018, 16:26:28  »
Gelecek zamanın hikâyesi kipi, haberi (س ) ile gelecek zaman formunda fiil olan isim cümlesinin başına kâne getirilmek suretiyle elde edilir.

Şimdi, gelecek zamanın hikâyesi çekimini, kâne kullanılmazdan önceki isim cümlesinin mubtedâsının ayrık özne zamiri olduğunu varsayarak, bir tabloda görelim:


Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10