Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Mıknatısların en büyük kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

● Mıknatısın en önemli kullanımı coğrafi yönleri bulmak için kullanılan manyetik pusuladır.

● Elektrik motorlarını ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren jeneratörleri ve ayet ayırabilmek için kullanılırlar.

● Ayrıca elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştüren hoparlörlerde de kullanılırlar.

● Elektrikli kapı zillerinde kullanılırlar.
   
● Maglev trenlerinde kullanılırlar. Maglev trenlerinde süper iletken mıknatıslar, trenin yüzmekte olduğu izler üzerinde kullanılır. Bu tür trenler mıknatısların itme kuvveti üzerine çalışıyorlar.
   
● Ayrıca, hurdanın manyetik ve manyetik olmayan maddelerini ayırmak için kullanılırlar.

● TV ekranlarında, bilgisayar ekranlarında, telefonlarda ve teyplerde kullanılırlar.

● Şeker veya soğuk içecek satıcıları tarafından metal kapağı partilerden ayırmak için kullanırlar.

● Vinçlerde kullanılırlar.

● Mıknatısların tıp bilimlerinde kullanılması çok etkindir. İlaç kullanmadan ağrı tedavisinde mıknatıs terapisini kullanabiliriz. Mıknatıslar insan vücudundaki sinirleri uyarabilir ve dokulara oksijen taşıyan kan dolaşımını artırabilir.

● Mıknatıs, sporcuların ağrılarını ve yaralarını iyileştirmek için kullanılır. Doktorlar artrit, gut, spondilit ve sinir sistemi ile ilgili diğer problemleri tedavi etmek için mıknatısları kullanıyor.

● Manyetik şilteli vücudu rahatlatmak için kullanılır. MRI'da mıknatısları kullanırız.

● Mıknatıslar depresyon, baş ağrısı ve migreni iyileştirmek için kullanılır.

● Ağır cisimlerin kaldırılmasında güçlü mıknatıslar kullanılır.

● Hurda yığınları arasındaki demir parçalarının ayıklanmasında dev mıknatıslar kullanılır.
Bu sayede demir parçalarının geri dönüşümü sağlanır.

● Buzdolaplarının kapağının kapanmasını mıknatıs sağlar.

● Buzdolabı kapağının üzerine yapıştırdığımız süslerin altında mıknatıs kullanılır.

● Radyo, televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların yapımında mıknatıs kullanılır.

● Cep telefonu, elektrik motorları, kapı zilleri mıknatısla çalışır.
2
CEVAP ANAHTARI

A - Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D",yanlış olanların başına "Y" yazınız.(10 p)
1.     (   D   ) En küçük kemik kulağımızda en büyük kemik ise ayağımızda bulunur.
2.     (   Y   ) Kanın damarlara yaptığı etkiye nabız denir. Nabız sayımız her zaman aynıdır.
3.     (   D   ) Mıknatıslar günlük hayatta pusulalarda, radyo hoparlörlerinde ve buzdolabında kullanılır.
4.     (   Y   ) Bir cisme ters yönde kuvvet uyguladığımızda cisim hızlanır.
5.     (   D   ) Oyun hamuru esnek olmayan cisimdir.
6.     (   D  ) Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alır.
7.     (   D   ) Yaşamımız için en gerekli gazlardan biri oksijendir.
8.     (   Y   ) Tuz, un ve şeker sıvı maddeler grubunda yer alır.
9.     (   D   ) Gaz halindeki maddeler, bulundukları kabın tamamını doldurur.
10.   (   Y  ) Bebeklerin iskeletindeki kemik sayısı yetişkinlerden daha azdır.

B) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.( 14 p)

1.    İskeletin beyni koruyan bölümüne .....kafatası....., iskeletin akciğer ve kalbi koruyan bölümüne   ise…göğüs kafesi…… denir.”
2.     Maddenin boşlukta kapladığı yere ……hacim…… denir.
3.    Doğru nefes almak için havayı ……burun……dan   alıp ……ağız……dan vermeliyiz.
4.    Kan vücudumuzda …damarlar…………içinde dolaşır.
5.    Arabadan inerken şoför kapıya   …-itme… kuvveti uygular.
6.    Hareket halindeki cisme hareket yönüne zıt yönde bir  kuvvet uygulanırsa cisim ……yavaşlar…
7.    Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere……mıknatıs………denir.
8.    Mercimek, un, tuz gibi katılar ……küçük taneli…… katılardır.
9.    Değişmeyen madde miktarına……kütle…..  denir.
10.  Sıvı maddelerin belirli bir ……şekilleri…… yoktur.
11.  Bir maddenin sahip olduğu madde miktarına ……kütle…..… denir.

C. Mıknatıslar aşağıdaki şekillerde yaklaştırılırsa ne olur? Altlarına yazınız.(4 p)
S                                     N
N                                     S
N                                     S
N                                     S

Birbirini ……ÇEKER…………   

Ç.  Aşağıdaki tabloda verilen yerlere uygun özellikte maddeler yazınız.(8 p)
ESNEK :  Balon, sünger
BERK : Tahta   
MAT :  toprak, kömür,
SAYDAM : cam 
OPAK :  tahta, odun, ağaç 
PÜRÜZSÜZ : Ayna, cam
Mıknatısın Çektiği : çivi
Mıknatısın Çekmediği : kibrit

Boş Kutu : 220 G       Dolu Kutu: 680 g
a. Dara :       …220…
b. Brüt kütle : …680…
c. Net kütle : …460……

               
E.   N  ------->  2
      1  ------->  3
Yukarıdaki mıknatıslar birbirini çekiyorsa  sırasıyla 1-2-3 yerine hangi harfler gelmelidir?( 4 p)
C) S-S-N   

F. Aşağıdaki özellikleri verilen maddeleri “X” işaretiyle belirleyiniz.(6 p)
                                                                   Katı    Sıvı         Gaz
Belirli bir şekli vardır.                        ------>    x       
Akışkandır.                                   ------>                  x
Bulunduğu kabın şeklini alır.            ------>                 x
Sıkıştırılabilir.                      ------>                                         x
Konulduğu kabı tamamen doldurur.  ------>                              x   

G-
1-) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir?
D) Cisimlerin sıcaklığını değiştirme

2-) Egzersiz yaptığımızda veya koştuğumuzda aşağıda verilenlerdeki hız nasıl değişir?
Soluk alıp verme     Kalp atış       Nabız
D )    Artar                  Artar                 Artar

3. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda bulunan bir kemik çeşidi değildir?
B) Yuvarlak kemik   


4-) Aşağıdaki durumlardan hangisinde hızlanma hareketi vardır?
D) Yukarı atılan top, yere düşerken

5-) Aşağıdakilerden hangisi gaz maddenin özelliklerinden değildir?
C) Belli bir şekilleri vardır.     

6-) Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir?
B. Mıknatısla, dökülen toplu iğneleri toplamak.

7-) Mıknatısı yaklaştırdığımızda hangi cismi bozar?
B) Pusula

8-) Aşağıdakilerden hangisi bir madde değildir?
C) Ses   

9-) Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?
C)   Vücuda kan pompalama.

10-) Mıknatıs ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
D) Mıknatıs parçalandığı zaman her bir parça mıknatıs özelliği göstermez.

11-) Aşağıdaki sıralanan maddelerin hangisi katı-sıvı-gaz- şeklinde sıralanmıştır?
D) tahta – süt – hava

12-) Aşağıdakilerden hangisi suyu çekmeyen maddeden yapılmıştır?
B) Şemsiye

13-) Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır.Sıvıların hacmini………ile ölçeriz. ”Cümlesini nasıl tamamlarız?
D) Dereceli silindir

14-) Aşağıdaki maddelerden hangisinin suda batma ve mıknatısla çekilme özellikleri vardır?
B. Metal çivi

15-) 500 mL hacimli bir kaba bir taş bırakılınca  hacmi 750 mL oluyorsa, suya bırakılan taşın hacmi kaç mL’ dir?
B) 250 mL       
3
1) Hareket halindeki bir cismi aynı yönde hızlandırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?( 5 puan)
A) Yatay hareket eden bir cisme üstten bir kuvvet uygulanmalıdır.
B) Cisme hareket yönünde bir kuvvet uygulamalıdır.
C) Cisme hareket sırasında yandan bir kuvvet uygulanmalıdır.
D) Cismin hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanmalıdır.

2) “Gara yaklaşan tren ……….. hareketi yapar. Rüzgarın  etkilediği yaprak …….. hareketi yapar.” Verilen cümlelerde boş bırakılan yerler sırasıyla hangi seçenekteki ifadeler gelmelidir? ( 5 puan )
A) hızlanan – sallanma   B) hızlanan- dönme      C) yavaşlayan – dönme   
D) yavaşlayan – sallanma

3) Aşağıda verilen mıknatıs sistemlerinden  hangilerinde mıknatıslar birbirlerini çekerler. ( 10 puan )
I.   N  S    S  N
II.  N  S    N  S
III. S  N    N  S
IV. S  N    S   N
A)  I ve III       B)  II ve III       C)  II ve IV       D)  I ve IV

4) “ Varlıkların hareket türleri farklıdır.” Buna göre hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?(5 puan)
A) bisikletin tekerlekleri   (dönme)
B) araba direksiyonu       (çekme)
C) musluğun açılması      (dönme)
D) kapının açılması         (itme)

5) Atlar arabayı çekerek harekete başlamasını sağlamışlardır. Buna göre atlar kuvvetin hangi etkisine neden olur? ( 5 puan )
A) Hızlanma       B) Yavaşlama     C) Şekil değiştirme   D) Yön değiştirme

6) “Ali, Enes’e pas verdi. Enes topu kaleye attı ve top direkten döndü.” Bu olayda hangi hareket türüne örnek yoktur? ( 5 puan )
A) Hızlanma hareketi   
B) Sallanma hareketi 
C) Yön değiştirme hareketi 
D) Yer değiştirme hareketi

7) Yan yana konulan iki mıknatıs bir birini çektiğine göre, 1 ve 2 numaralı mıknatısın hangi kutupları olabilir? ( 5 puan )
      1   ---    2
A) 1 / S     2 / S   
B) 1 / L     2 / N   
C) 1 /N     2 / N   
D) 1 / S    2 / N   

8) Hangi görseldeki cisme uygulanan kuvvetin etkisi diğerlerinden farklıdır? ( 5 puan )
A) I          B) II.         C) III.          D) IV

9) Kapıyı açan Elif, hangi hareketleri yapmıştır? (10 puan)
A) I ve II itme –III, çekme 
B) I ve III itme- II, çekme   
C) I ve III çekme -II, itme 
D) I çekme -II ve III itme

10) Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına  “D” yanlış olanlarına “Y” yazınız. ( 10 puan )
(     ) Hareket eden bir cismi durdurmaya kalkmak bazen tehlikeli olabilir.
(     ) Mıknatıs parçalandıkça çekme kuvveti kaybolur.
(     ) Hareket eden bir cisme kuvvet uyguladığımızda cisim durabilir.
(     ) Öküz, at gibi hayvanlar ,uyguladıkları çekme kuvvetiyle tekerlekli araçları hareket ettirebilir.
(     ) Hareket eden bütün cisimleri ayaklarımız yada ellerimizle durdurabiliriz.
(     ) Çekmeceyi açıp tekrar kapamak için bir birine zıt yönde farklı kuvvet uygularız.
(     ) Voleybol oynarken oyuncular arasındaki paslaşmalarda kuvvetin yön değiştirme  etkisi gözlenir.
(     ) Mıknatıslar  banka kartı, bilgisayar, cep telefonu gibi eşyalara zarar verebilir.
(     ) Kum torbasına vurduğumuzda şekli değişmez.
(     ) Mıknatıslar hayatımızı kolaylaştıran kapı zilleri ,cep telefonları gibi araçlarda kullanılır.

11) Aşağıda verilen olaylarda kuvvetin hangi etkisi görülür? Eşleştiriniz. ( 5 puan )
1- Cam bardağın kırılması                          (   ) Yavaşlatma
2- Penaltı atışının direkten dönmesi            (   ) Şekil değiştirme
3- Otobüsün fren yapması                         (   ) Yön değiştirme
4- Otomobilin gazına basma                      (   ) Hızlandırma

12) “Yarıyıl tatilinde lunaparka giden bir grup öğrenci hız trenine biniyor. Yavaş yavaş tepeye tırmanan tren, resimdeki gibi zirveye ulaşıyor.  Daha sonra tren aşağıya doğru kaymaya başlıyor.”
Trenin bu konumundan A ve B konumuna gelene kadar hızında nasıl bir değişiklik olur? ( 10 puan )
A) A’ ya kadar hızlanır, A ve B arasında yavaşlar.   
B) Harekete başladıktan sonra hep yavaşlar.
C) A’ ya kadar yavaşlar, A ve B arasında hızlanır.   
D) Harekete başladıktan sonra hep hızlanır.

13) Topu yukarı atıp tutan birinin topa uyguladığı kuvvetle ilgili aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır? ( 5 puan )

A) Topu hareket ettirmiştir.          
B) Topun yönünü değiştirmiştir.   
C) Topa dönme hareketi kazandırmıştır.      
D) Topun şeklini değiştirmiştir


14) Görseldeki  çocukların oynadığı oyunlarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? ( 5 puan )
A) Çekme kuvveti uygulanır.      
B) İtme kuvveti uygulanır.
C) Herhangi bir kuvvet uygulanmaz.   
D) Döndürme kuvveti uygulanır.

15) Boş bırakılan yerleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlayınız. ( 10 puan )
Kuvvet - iter - yön değiştirir – yeterli - demir - iki - değişikliği – itme -  eski - zıt

1. Hareket halindeki cisimleri durdurmak için harekete ……… yönde kuvvet uygulamak gerekir.
2. Mıknatısın aynı kutupları bir birini ……………………..
3. Kuvvet cisimlerde şekil …………….. yapabilir.
4. Bir cisme uygulanan kuvvet  ……………. değilse  cismin şekli değişmeyebilir.
5. Esnek cisimlere uygulanan kuvvetin etkisi ortadan kalktığında ………. şekline dönebilir..
6. Hareketli cisimler bir engele çarptığı zaman  …………………
7. Mıknatıs ……..  kutba sahiptir.
8. Bir cismin hareket yönünü değiştirmek için ………………  uygulanmalıdır.
9. Kaleye şut atan bir futbolcu topa ………………….. kuvveti uygular.
10. Mıknatıs, ……….. ve nikele çekme kuvveti uygular.                           
4
A.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y)koyunuz.(10 Puan)
1. (      ) Egzersiz, kas ve kemik sağlığı için önemlidir.
2. (      ) Kanın damarlara yaptığı etkiye nabız denir.
3. (      ) Kırmızı ışığa yaklaşan bir araba hızlanma hareketi yapar.
4. (      ) Hareketli bir cismin yönü kuvvet uygulanarak değiştirilemez.
5. (      ) Paket lastiği esnek olmayan cisimdir.
6. (      ). Mıknatısları yaklaştırdığımızda bankamatik ve telefon kartları, CD, bilgisayar   disketi gibi araçları  etkileyip bozulmalarına neden olabilir
7. (      ) Yaşamımız için en gerekli gazlardan biri oksijendir.
8. (      ) Akciğerler, dolaşımda görevli yapılardan biridir.
9. (      ) Bakır,mıknatıs tarafından çekilen bir maddedir.
10. (      ) Bebeklerin iskeletindeki kemik sayısı yetişkinlerden daha azdır.

B.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları tablodaki kelimelerle uygun biçimde doldurunuz.(10 P)
çeker   eklem - itme - stetoskop - esnek - yavaşlama - Kalp   
kobalt - sıkma - soluk borusu

1.Mıknatıslar demir, nikel, ……………………. gibi maddeleri çekme özelliğine sahiptir.
2.Nabız ölçen alete ………….……………………… denir.
3.Gırtlaktan geçen hava ………………  ………………………dan geçerek akciğere ulaşır.
4.……………………. kanın vücuda pompalanmasını sağlar.
5.Sünger,lastik birer  ........................... cisimdir.
6.İskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirlerine bağlandıkları yere ……………………….. denir.
7. Cisimlerde germe, bükme ve ……….………………. sonucu şekil değişikliği oluşturulabilir.
8.Limana yaklaşan bir gemi ...................................... hareketi yapar .
9.Bebek arabasını ileri doğru hareket ettirmek için ............................. kuvveti uygularız.
10. Mıknatısların zıt kutupları birbirini ………………………

C. Aşağıdaki mıknatısların kutuplarını inceleyerek noktalı yerlere “iter”, “çeker” yazalım. (10 p)
A) N   S      N   S
B) S   N      N   S
C) N   S      S   N
D) S   N      S   N

D- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 13x4=52 puan )
 
1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde hızlanma hareketi vardır?
A) Yokuş yukarı koşan koşucu                                                     
B) Kırmızı ışığa yaklaşan araç
C) Yarışı bitiren sporcu                                                             
D) Duraktan ayrılan otobüs
 
2. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?
 A) Hızlandırma      B) Yavaşlatma             C) Durdurma   D) Söndürme

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapmaz.
B) Kuvvet her zaman harekete neden olmaz.
C) İtme veya çekme kuvvet olarak adlandırılır.
D) Hareketli bir varlık kuvvetin etkisi ile hızlanabilir.

4..I. Duran cismi hareket ettirebilir.
II.Hareket eden cismi durdurabilir.
III.Cismin şeklini değiştirebilir.
Yukarıda verilen açıklamalar hangisine aittir?
A. hız     B. kuvvet         C. basınç    D. Işık

5. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından biri değildir?
A) Kafatası       B) Omurga    C) Göğüs kafesi          D) Kaslar

6.Nefes  alırken  havanın  izlediği yol  hangi  seçenekte  doğru  olarak  verilmiştir?
A) burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğerler
B) yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğerler-burun
C) akciğerler-yutak-soluk borusu-burun-gırtlak
D) gırtlak-yutak-soluk borusu-burun-akciğerler

7.Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kaslar için ortak özelliktir?
A) Organlardan oluşur
B) Vücuda şekil verir
C) Kemiklerin birleşmesinden oluşur
D) Kasılıp gevşeyerek hareketi sağlar

8 Uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında aşağıdakilerden hangisinin şekli ilk
hâline kesinlikle dönmez?
A) Paket lastiği     B) Oyun hamuru     C) Sarmal yay       D) Sünger

9. Aşağıdakilerden hangisi bir mıknatıs çeşidi değildir?
A) Doğal mıknatıs    
B) Z mıknatıs    
C) Çubuk mıknatıs    
D) U  mıknatıası

10)  I. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir.
  II. Kuvvet uygulanan cisimler döner.
  III. Kuvvet itme ve çekmedir.
  IV. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri her koşulda daima doğrudur?
A. Yalnız I          B. Yalnız III         C. II – IV       D. I - III – IV

11.Bir işçi yük taşırken, eğik zeminde hızlanan el arabasını durdurmak ya da yavaşlatmak için ne yapmalıdır?
A) Koşmalıdır.         
B) Önüne geçmelidir.   
C) Kendine doğru çekmelidir.   
D) İtmelidir

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her cismi iterek ya da çekerek hareket ettiremeyiz.
B) Hareket hâlindeki cisimlere kuvvet uygulandığında yön değiştirebilir.
C) Hareketliye uygulanan etki hareket yönünde artırılırsa hızlanır.
D) Kuvvet ile hareket arasında bir ilişki yoktur.

13-  Aşağıdakilerden hangisi dolaşımda görevli yapılardan değildir?
A) Sinir         B) Kan     C) Kalp        D) Damar

E.Kuvvetin  varlıklar üzerine dört etkisini yazarak birer örnek veriniz.(10P)
1.……………………………………………………
2.……………………………………………………
3.……………………………………………………
4.……………………………………………………

F.Mıknatısın kullanıldığı yerlere 5 örnek veriniz.(10P)
5
CEVAP ANAHTARI:
1.)
1. Bir kaya koydurdu.
2. Bir köylü.
3. Başarılı bir insan olmak istiyorsak engellerle mücadele etmeliyiz.
2.)
Göz yummak (1)  - Kusurları görmezden gelmek (1)
Ağzından bal damlamak (2) - Çok tatlı konuşmak  (2)
Boğazı kurumak   (3) - Çok susamak ( 3 )
Etekleri zil çalmak (4) - Çok sevinmek ( 4  )
Aklı başka yerde olmak (5)  - Başka şeyler düşünmek ( 5 )

3.)
1. İstanbul( ' )a dayım ( , ) yengem ve kuzenim ile birlikte gideceğim.
2. Eyvah ( ! ) Okula geç kaldım ( . )
3. Cumhuriyet, ne zaman ilan edildi ( ? )
4. Atatürk ( , ) Milli Mücadele döneminde Samsun ( , ) Amasya ( , ) Erzurum ve Sivas( ' )a gitti.
                                         
4.)   * Bizim evde yemekler ……genellikle……yer sofrasında yenir.
* O problemi sınıfta  ……sadece...... ben çözdüm.
* Türkülerimizde ……Her zaman……… üzüntü, gurbet, sevgi konuları işlenmektedir.   

5.)     
1- Yaşasın! Teyzem geldi.                ( 3 ) Korku
2- Hey! Şuna bakın.                        ( 2 ) Uyarı               
3- Dikkat ! Köpek çıkabilir.               ( 4 ) Seslenme
4- İmdat! Boğuluyorum.                  ( 1 ) Sevinç         

6.)
Çocuklar evin bahçesinde toplandı. (3)   Nerede                           
Manavdan erik aldık. (4)  Ne                                               
Yarın Ankara’daki teyzeme gideceğiz.   (1)   Ne zaman                     
Az önce ağlaya ağlaya merdivenlerden indi.   (2)   Nasıl           
Yarım saattir hastanede bekliyorum.   (5)    Kim   

7.)                             
başlayınca – çamaşırlar ı– annem – yağmur – topladı–mı  -  balkondaki
Yağmur başlayınca annem, balkondaki çamaşırları topladı mı?

ankaraya-çıktık-sabah-yola-için-gitmek
Ankara'ya gitmek için, sabah yola çıktık.

8.)
Ahmet   fırsat buldukça müzeleri  geziyor.
iş: Müzeleri gezmek - Yapan: Ahmet

Sabah erkenden ben uyandım.
iş: uyanmak   Yapan: Ben

Yarın gelecekmiş babam.
iş: gelmek    yapan: babam

9.)
(…M…) Çok tatlı bir çocuk.
(…G…) Kurabiye  çok tatlı olmuş.
(…G…) Bugün hava çok soğuk.
(…M…) Bana  çok  soğuk  davrandı.
(…M…) Arkadaşım kalbimi kırdı.
(…G…) Vazoyu  istemeden kırdım

10. )
1. B) Ormanları korumalıyız.
2. C) bilyeleri
3. D) armağan
4. C) Yarışmayı kimin kazanacağını hepimiz merak ediyorduk.
5. B) Öğretmen ödev olarak çıkarma işlemi verdi.
6. D) Bu sene çok verimli bir yıl oldu.
7. C) Buse çok kitap okudu.
8. C) Bize “Yolculuk nereye?” dedi.
9. A) Gözleri uzaklara daldı gitti.
10. C) Bileti Aliden  aldım.
11. B) Sinema da ki film çok komikti.
6
My name is Esra. I would like to talk about my hobbies. First of all, I am really into music. I like listening to every kind of music with my headphones. I can play the guitar and the violin. My friends say that I have an unusual voice so I also sing in the school choir. However, I am really bad at physical activities. I can’t play any sports. I only like cycling, especially mountain biking. It is my favorite because it is a good exercise program for my health. 
  *(Voice:Ses    Choir:Koro  Headphone:Kulaklık)     
                                                                                                                             
1) Read the text and write True(T) or False (F). (5x1=5 puan)

1 .Esra dislikes every kind of music.  …………   
2.She is good at sports.     ..……….     
3.Esra thinks mountain biking is useful.    …………   
4. Esra’s friends admire Esra’s voice.   …………
5.She is into cycling.                ………… 

2) Match the verbs given in the box with the pictures (10x1=10 puan)
Türkçe anlamlarını yazınız.
chop – grate – knead – fry – boil  - slice – grill  - stir  - pour  - roast

3)Match the questions with answers.(Sorularla cevapları eşleştiriniz.)(8 puan)
  1. How do you usually cook chicken?                         a) Cool! That sounds great.         
  2. What kind of music do you like listening?               b) Sushi
  3.Where is spaghetti popular?                                   c)Of course, Sunday
  4.How do you go to school?                                      d) Folk.
  5. Which dish would you like to try?                          e) I roast it
  6.How often do you watch series?                             f)In Italy
  7.Would you like to come over tomorrow?                 g)By bus.
  8.What is your favourite day?                                   h)Hardly ever

4) Match the words with definitions.(Kelimeleri tanımları ile eşleştirin.)(5puan)
 1-) Grill      A-) to cook something in hot water
 2-) Slice      B-) to put something close to very strong direct heat
 3-) Boil      C-) to cut something into thin pieces
 4-) Peel      D-) to cook something quickly in oil on the top of the oven
 5-) Fry      E-) to take the skin of a fruit or vegetable

5) Order the sentences for the recipe.(Cümleleri sıralayınız.)(6x2=12 puan.)
(   ) Pour the mixture on the pasta.
(   ) Finally,bake for twenty minutes or until cheese is brown                             
(   ) Then add pasta and cook for ten minutes.
(   ) Next put some water into a saucepan and boil it.
(   ) After that put pasta in a dish.Stir cream and milk.Add some grated cheddar cheese
(   ) First, heat the oven to 180 C


ÇEVİRİ:
Benim adım Esra. Hobilerim hakkında konuşmak istiyorum. Her şeyden önce müzikle uğraşıyorum. Kulaklıklarımla her türlü müzik dinlemeyi severim. Gitar ve keman çalabilirim. Dostlarım olağandışı bir ses olduğumu söylüyor, bu yüzden de okul korosunda şarkı söylüyorum. Bununla birlikte, fiziksel aktivitelerde çok kötüyüm. Hiçbir spor oynayamam. Sadece bisiklet sürmeyi, özellikle dağ bisikletini seviyorum. En sevdiğim şey bu benim sağlığım için iyi bir egzersiz programı.
  * (Ses: Ses Korosu: Koro Kulaklık: Kulaklık)
                                                                                                                             
1) Metni okuyun ve True (T) veya False (F) yazın. (5x1 = 5 puan)

1.Esra her müziği sevmemektedir. ............
2.O iyi spor dalında. .. ..........
3.Esra dağ bisikletinin faydalı olduğunu düşünüyor. ............
4. Esra'nın arkadaşları Esra'nın sesini hayranlar. ............
5.O bisikletin içine giriyor. ............

2) Kutudaki fiilleri resimle eşleştirin (10x1 = 10 puan)
Türkçe anlamlarını yazınız.
kıymak - rendelemek - yoğurun - kızartın - kaynatın - dilim - ızgaraya - karıştırmaya - dökün - kızartın

3) Soruları cevaplarla eşleştirin. (Sorulara cevapları eşleştiriniz.) (8 puan)
  1. Tavuğu nasıl pişirirsiniz? havalı! Bu harika geliyor.
  2. Ne tür müzik dinlersiniz? b) Suşi
  3.Pazalı popüler nerede? c) Elbette, Pazar
  4.How, okula nasıl gidersin? d) Halk.
  5. Hangi yemek denemek istersiniz? e) Kızartırım
  6.Sizi nasıl sıklıkla izliyorsunuz? f) İtalya'da
  7. yarın gelmeyi ister misiniz? g) Otobüs ile.
  8. En sevdiğiniz gün nedir? h) Neredeyse hiç

4) Kelimeleri tanımlarla eşleştirin. (Kelimeleri tanımlar ile eşleştirin.) (5puan)
 1-) Grill A-) sıcak suda bir şeyler pişirmek
 2-) Dilim B-) çok güçlü bir sıcaklığa yakın bir şey koymak
 3-) kaynatın C-) ince parçaları parçalamak için
 4-) Peeling D-) Fırının tepesinde yağda çabuk bir şey pişirmek için
 5-) Fry E-) bir meyve veya sebze derisini almak

5) Tarif için cümleleri sıralayın. (Cümleleri sıralayınız.) (6x2 = 12 puan.)
() Karışımı makarna dökün.
() Son olarak, yirmi dakika veya peynir kahverengi oluncaya kadar pişirin
() Sonra makarna ekleyin ve on dakika pişirin.
() Bir tencereye biraz su koyup kaynatın.
() Sonra bir tabakta makarna koyun.Krem krema ve süt. Rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin
() Önce fırını 180 C'ye ısıtın Diafon
7
MİLLET MALI
           Soğuk bir havaydı, kar yağıyordu ve her yer bembeyazdı. Bu beyazlığı, yalnız önümüzde giden karartılar bozuyor.
         Bunlar, kağnılarıyla ordumuza cephane taşıyan köylü kadınlardı. Biraz sonra onlara yetişip selamlaştık. Biz, kalın paltolarımız altında titrerken, çok yaşlı bir nine, yorganını kağnının üstüne örtmüş, çıplak ayaklarıyla karları çiğniyordu.
          Sırtındaki peştamalın içinde de, kendisi gibi çıplak bir yavru vardı. Onları görünce içim sızladı.
-Nineciğim, dedim, üşümez misin sen? Bak torunun da neredeyse donacak. Arabaya serdiğin yorganı onun üstüne örtsene dedim!
          Nine kağnıya doğru koştu:
-Kar yağıyor oğlum, dedi. Bunun altındaki millet malıdır. Islanmasın dedi. Sonra, yorganın uçlarını çeke çeke top mermilerini iyice örttü. Torunundan, oğlundan, kendinden daha çok ordumuzun silahlarını düşünüyordu.
     İşte Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı’nı böyle fedakârlıklarla kazandı.

(1,2,3,4,5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)   (25 puan)

1.   Hikayede olayların geçtiği yerde hava nasılmış?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.   Yazar, yolda karşılaştığı köylü kadınlar ne iş yapıyorlarmış ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.   Yaşlı nine yorgan ile ne yapmış?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.   Hikayede geçen olaylar ne zaman yaşanmış?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.   Bu yazının ana fikri nedir? ( Bu yazı bizlere ne anlatmak istiyor? )
A) Kadın cephaneye çok önem vermektedir.               
B) Kadın cephaneyi torunu  gibi sevmektedir.
C) Türk Milleti vatanı için her fedakârlığı yapar.       
D) Köylü kadınlar karda yolculuk etmeyi severler.   

6. Aşağıdaki cümleleri, ad durum ekleri olan “-i, -e, -de, -den” eklerinden uygun olanıyla tamamlayınız.(8p)
* Babam kardeşimi doktor….  götürdü.           
* Okul.…  ev.…  yürüyerek geldim. 
* Kardeşim bahçe.….  oyun oynuyor.               
*  Hep birlikte sınıf.….  temizlik yaptık.

7. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Öznel”, nesnel olanların başına “Nesnel” yazınız.(10p)
[     ]  Dayımın her sözünü komik buluyorum.
[     ]  Dünyamız hem kendi etrafında,  hem de Güneş’in etrafında dönüyor.
[     ]  Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.
[     ]  Sigara ve içki iç organlarımıza zarar verir.
[     ]  Yaptığın resim çok güzel olmuş.

8. Aşağıdaki sesteş kelimeleri farklı anlamlarıyla cümlede kullanınız. (4p)
Yüz : ……………………………………………………………………………………………
Yüz: ……………………….……………………………………………………………………
Ekmek : ………………………………………………………………………………………
Ekmek: …………………………………………………………………………..……………

9. Aşağıdaki verilen deyimlerle birer cümle kurunuz. (4 p)
• Ağzının suyu akmak:……………………………………………
• Ağzına koymamak:…………………………………………………

10. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Gerçek ifadelerin başındaki kutucuğu gerçek, hayal ürünü olan ifadelerin başındaki kutucuğu da hayal yazınız. (10p)
(           ) Köprü tam yıkılırken fil hortumuyla köprüyü havaya kaldırdı.
(           ) Parkta arkadaşlarıyla oynuyordu.
(           ) Sabaha kadar bulutların üzerinde dolaşıp durdum.
(           ) Uçan halısına binip gökyüzünde özgürce dolaştı.
(           ) Dünya, Güneş’e seslendi.

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek  anlamda mı yoksa mecaz  anlamda mı kullanılmıştır? Kutucuklara gerçek yada mecaz yazınız. (10p)
(           ) Annem ortalığı dağınık görünce sinirden  köpürdü.
(           ) Eve geç geldiğimde annem burnundan soluyordu.
(           ) Patatesler çok güzel  pişmiş. 
(           ) Nihayet öğretmenimin  gözüne  girdim.
(           ) İnce  iple  örülen dantel çok güzel görünüyor.                       

12.   Aşağıdaki cümlelerde abartılı olanlara “abartılı”, duygusal olanlara “duygusal” yazınız. (10p)
(           ) Kızgınlıktan gözlerinin içinden ateş fışkırıyordu.
(           ) Yağmur yağmaya başlayınca çok korkuyorum.
(           ) Yarışmaya katılacağımız için çok heyecanlıyız.
(           ) Adam utancından yerin dibine girdi.
(           ) Öyle şaşırdı ki ağzı bir karış açık kaldı.

13. Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre yazınız.   (10p)
(1) Saatin zili çalınca sabah erkenden kaktı.         
(2) Güzel bir kahvaltı yaptı.
(3) Parka vardığında bütün arkadaşları onu bekliyordu.
(4) Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı.
(5) Elini yüzünü yıkadı ve mutfağa doğru gitti.
(6) Spor kıyafetlerini dikkatlice giydi.
...........................................................,

14. Aşağıda cümlelerde yazım yanlışları yapılmıştır.
Cümleleri doğru şekliyle altına yazınız. (8 p)
a) adanın dedesi başkent ankarada  yaşıyor.   
•   .................................................................

b) arda ingilizce, fransızca ve rusça biliyor.
•   ....................................................................

c ) ömerin kedisi minnoş hastalanmış.
•   ....................................................................

d) mersin şehir hastanesine yeni doktorlar gelmiş.
•   ...........................................................................
8
BENİM HAYATIM ÖNEMLİ DEĞİLDİR

1921 yılında düşman orduları Sakarya’ya doğru ilerliyordu. Mustafa Kemal Paşa, başkomutan olarak düşman ordusunun ilerleyişini durdurmak için ordunun yönetimini eline aldı. Cepheye gitti.
Bir gün Sakarya’da cephede dolaşırken, atın üzengisinden ayağı kayarak yere düştü. Kaburga kemikleri kırılan Mustafa Kemal, alçılar içinde yatağa girdi. Doktorlar kendisine uzun süre dinlenmesini, böyle yapmazsa hayatının tehlikeye gireceğini söyledikleri zaman Mustafa Kemal:
–– Hayır, diye cevap verdi. Benim hayatım değil, memleketin kurtulması önemlidir!

 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1) Doktorlar, Mustafa Kemal’e ne söylediler?

2) Mustafa Kemal nerede dolaşıyordu?

3) Mustafa Kemal, doktorlara nasıl cevap verdi?

4) Mustafa Kemal, ordunun yönetimini niçin ele aldı?

5)  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri
gerçek anlamlı (G), mecaz anlamlı (M)  kullanımlarına göre yanlarına yazınız.
(     ) Kara haber köyde hızla yayıldı.
(     ) Yeni bestelediğin şarkıya bayıldım.
(     ) Kötü haberi duyunca düştü bayıldı.
(     ) Sinan çok renkli bir kişiliğe sahipti.

6) Aşağıdaki cümlede geçen bitişik adları bularak karşısına yazınız.
- Eskişehir çok güzel bir şehirdir. ( .................)
- Yağmurdan sonra gökkuşağı çıktı. (...............)
- Cumartesi günü tiyatroya gittik. (..................)
- Eskihisar^dan gemiye bindik. (...................)
- Atatrürk Selanik^te doğdu. (................)

S-7) Aşağıdaki tablolarda kelimelerin zıt anlamlarını yanlarına yazınız.
       KELİME          ZIT ANLAMLISI
1.   Doğal   
2.   Sert   
3.   Ucuz    
4.   Taze   

S-8) Aşağıdaki tablolarda kelimelerin eş anlamlarını yanlarına yazınız.
KELİME             EŞ ANLAMLISI
1.   Hasret   
2.   Zaman   
3.   Rüzgar   
4.   Görev   

S-9)  Aşağıdaki cümlelerden öznel yargı olanların başına Ö, nesnel yargı olanların  N   koyunuz.
(     )Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığında 21 yaşındaydı.
(     ) Futbol  en çok sevilen sporlardan biridir.
(     ) Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.
(     ) İstiklal Marşı Mehmet Akif’in en güzel şiiridir.

S-10) Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralayınız. Sıra numarasını cümle başına yazınız.
[     ] Hemen bahçeye koşup kardan adam yaptı.
[     ] Bülent pencereyi açınca gözlerine inanamadı.                                       
[    ] Ancak bir şey eksik kalmıştı.                     
[     ] Havucu da burnuna takınca çok güzel oldu.
[    ] Her yeri bembeyaz bir örtü kaplamıştı.

 S-11) “kırılmak” sözcüğü cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?
(A) Cam büyük bir gürültüyle kırıldı.
(B) O sözlerinden dolayı sana çok kırıldım.
(C) Ağacın dalları fırtınada kırıldı.
(D) Fincan yere düşünce kırıldı.

S-12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”dolu” sözcüğü diğerleriyle  sesteştir? 
(A) Bardak yarıya kadar su dolu.                                                                                         
(B) Kuyuya su dolu olduğu için inemedi.
(C) Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.                                                   
(D) On dakika boyunca dolu yağdı.

S-13)  Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bir  yazım yanlışı yapılmıştır ?
(A)  Annen de geziye geliyor mu ?
(B)  Bahçede biraz top oynadık.
(C)  Okul   da  neler öğrendiniz ?
(D)  Kitabında bunlar yazmıyor mu ?

S-14)  “ Babam  bizi  hayvanat  bahçesine  götürdü. ” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı   yoktur ?
(A) nerede       (B) nereye       (C) kim         (D) kimi

S-15)   Aşağıdaki  kelimelerden  hangisi  sözlükte  baştan  üçüncü   sırada  yer  alır ?
(A ) börek      (B ) böbrek     (C) böcek      (D)  bölük

S-16)Aşağıdaki  isimlerden  hangisi  hem  yapım  hem de  çekim  eki  almıştır ?
(A ) Yolcular  (B ) Çocukluk    (C ) Ankaralı  ( D ) Ordular

S-17)   Aşağıdakilerden  hangisi  cins  addır ?
( A ) Sivas    (B )Ahmet    ( C ) Bardak     ( D) Fenerbahçe

S-18)  “ Ata  ödevini  gelişigüzel  yapıp  çantasına yerleştirdi. ”  cümlesinde “ gelişigüzel ”
sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden  hangisidir?
(A) Titiz bir şekilde        (B) Özene  bezene    (C) Dikkatlice   (D)Rastgele

S-19) “ sürmek ” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde“ devam etmek ” anlamında
kullanılmıştır ?
(A) Tarlaları bu yıl erken sürdük.
(B ) Elini  boyaya  sürdü.
(C ) Yanardağ  patlamaları  on  beş  gün  sürdü.
(D) Pazar  günü  bisiklet  sürdüm.

S-20) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde altı çizili  kelime mecaz  anlamda  kullanılmıştır ?
( A) Kitap , insanı aydınlatır.
(B ) Hava  aydınlanınca yola  çıkarız.
(C )Bu  lambalar  odayı çok  iyi  aydınlatıyor.
(D ) Ay,  geceyi  aydınlatıyordu.

S-21) Aşağıdaki  atasözlerinden  hangisinin  konusu
    “ zamanı  iyi  kullanma, işini vaktinde yapma ”  ile ilgilidir ?
(A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
(B) Akıl , kişiye  sermayedir.
(C) Bugünün  işini  yarına  bırakma.
(D) El  elden  üstündür.

S-22)Aşağıdakilerden hangisi  ismin “ - de ”  durum ekini  almamıştır ?
(A) Aklımda      (B)  Ortada      (C ) Dizimde    ( D) Soda

S-23) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır ?
(A ) Beni  kim  aradı
(B ) Nereleri  gezdiniz
(C ) Dördüncü  sınıfa mı  gidiyorsun
(D) İlginç mi  ilginç  bir  saat  gördüm

S-24)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
(A) Eğer anlaşırsak bu işe başlarım.
(B) Çok üşüyünce hastalandı.
(C)Burada görülecek çok yer var.
(D) Bu sözleri bana mı söyledin?

S-25)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim yoktur?
(A) Düşümde gördüm Leyla’yı dün gece.
(B) Artık hasret bitti.
(C) Şair duygularını izliyor şiirinde.
(D) Çamurdan yürünmüyor sokaklarda.
9
DENİZYILDIZI
Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür.
Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını, okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır:
- Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun?
Genç adam yanıtlar;
- Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek.
Onları suya atmazsam ölecekler. Yazar sorar;
- Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var.
Ne fark eder ki?
Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı
daha alır, okyanusa fırlatır.
- Onun için fark etti ama...

1- Yukarıdaki hikayeyi sınıfta arkadaşlarıyla paylaşan Ahmet bu güzel hikayenin haritasını çıkarmak istemiştir. Ahmet’in çıkaracağı hikaye haritasına yardımcı olur musunuz? (5 Puan)
HİKAYENİN ADI:
YER:
OLAY:
ZAMAN:
KİŞİLER:
 
2- * Reyhan, istanbulda okuyor.
    * ahmet bey bizim mahallededir.
    *İş bankası önünde çok kuyruk var.
    *Türkiye büyük millet meclisi 23 Nisan  1920 tarihinde  Ankara’da açıldı.
    *Sabri’de bizimle geldi.
Fatih öğretmen, Gizem’den söyleyeceği cümleleri  tahtaya yazmasını istemiştir. Gizem, cümleleri  yazarken hata yapmıştır.
Gizem’in hatalarını düzelterek ona yardımcı olabilir misiniz?

(Bütün cümleleri doğru şekilde aşağıya tekrar yazınız.)(10 puan)
*
*
*
*
*

3-Selçuk, aşağıdaki cümlelerde gerçek anlamlı ve mecaz anlamlı kelimelerin altını çizmiştir. Fakat hangisinin gerçek, hangisinin mecaz anlam ifade ettiğini ilgili boşluğa yazmayı unutmuştur. Sizler de ilgili boşluklara kelimelerin mecaz anlamlı kelime mi yoksa gerçek anlamlı kelime mi olduğunu yazınız.Gerçek anlamda olanları mecaz,mecaz anlamda olanları gerçek anlamda cümlelerde kullanarak alta yazınız.(15 puan)

Havalar bu aralar çok soğuk gidiyor.(……….  anlam)
.......................................................................................

Gecenin ağırlığı içersinde yürüyorum.(…..  anlam)
.......................................................................................

Bu adam çürük birine benziyor. (…..  anlam)
………………………………………………………

Sabah sporunda çok hızlı koşuyordum.(…..  anlam)
.......................................................................................


Bu sabah kahvaltıda hafif yemekler yedik.( ….  anlam)
......................................................................................

4-Aşağıdaki cümlelerde nesnel yargı içerenlerin başına “N” , öznel yargı içerenlerin başına “Ö” getiriniz.(10 puan)
(   ) Çok cici bir kızdı.
(   ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
(   ) Boncuk en sevimli köpekti.
(   ) Sınıf mevcudumuz otuz bir kişidir.
(   ) En güzel renk turuncudur.
(   ) Evimizde iki tane televizyon var.
(   ) Dünyayı dolaşmak çok güzel.
(   ) Maddenin üç halinden biri de sıvı haldir.
(   ) En güzel hikayeleri annem anlatır.
(   )  Türkçe sınavındayız.

5-Türkçe’de iki heceli bazı sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecesindeki ünlüleri düşer. Bu olaya ünlü düşmesi(hece düşmesi) denir.Buna göre aşağıdaki sözcüklere istenilen ekleri getirerek yeniden yazınız.(5p)
   Ağız+ı                 …………………….
   Burun+u            …………………….
   Şehir+i               ……………………
   Göğüs+ü           ……………………. 
 Koyun+u        ……………………..


MAVİ ÇANTA
Bir hafta gidip gelmişti okula öbür çocuklarla birlikte.. Yolda yorulduğu için, çantasını büyük ablaları, ağabeyleri taşırdı genelde ve akşam eve vardığında yorgunluktan, akşam yemeğini bile yiyemeden uyuyakalırdı bir köşede..

Yine böyle bir akşam uyumak üzereyken, çarşıdan gelen babası ona güzel bir çanta almıştı. Maviydi rengi. Yeni defterler, kalemler... Hepsini akşamdan çantasına doldurmuş ve başucuna koyarak uyumaya çalışmıştı o gece. Ama geç saatlere kadar uyku girmemişti gözlerine.. Yorgun düştüğünden kâbuslarla dalmıştı gecenin karanlığına. Çantasını kaybetmişti. Sabaha kadar onu bulmaya çalışmış ve sonunda kan ter içinde uyanmıştı uykusundan.

Saatler geçmek bilmiyordu sanki. Biran önce okula gitmek istiyordu o gün. Bütün arkadaşlarının çantasını görmesini istiyordu. Ablaları geldiğinde başı dik, koyuldu yine karlı yollara ama çantasını kimseye taşıtmak istemiyordu, kimsenin çantasına dokunmasını istemiyordu. Öylesine ayrıcalıklı hissediyordu ki kendini; İlk kez yeni bir şeyi oluyordu hayatında. Bütün çocuklar imrenerek bakmıştı çantasına ve içindekilere.. Dünyanın en mutlu çocuğuydu sanki..
  (Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre soru kalıbına uygun olarak yanıtlayınız.)

6-Çantasını niçin abi ve ablaları taşıyor?(5Puan)

7-Çocuk neyi yapamadan yorgunluktan uyuyakalıyor?  (5Puan)

8- Çocuk rüyasında ne görüyor? (5Puan)

9-Bir an önce okula gitmek istemesinin nedeni nedir? (5Puan)

10-"Sınıfta öğrencilerin kimisinin boyu uzun, kimi-sinin boyu kısadır."Cümlesindeki altı çizili sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? (5 puan)
A) Eve gitmek ve gitmemek arasında karasız kaldı.
B) Yemeğin sıcak mı  soğuk mu olduğuna bakıyor.
C) Ben uzak diyorum, o ırak diyor
D) Çok büyük, iri bir dev gördü.

       
11-   Niçin kondun a bülbül
   Kapımdaki güle
   Ben yarimden ayrılmam
   Herkes gülse bile
Yukarıdaki altı çizili sözcükler anlam yönünden hangi çeşide girer ? (5 puan)
A) Eş anlamlı     B) Eş sesli    C) Deyim anlamlı      D) Mecaz anlamlı

12- Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.    (4 Puan)
1) Ecel teri dökmek           2) El ele vermek
3) Eski hamam eski tas   4) Faka basmak
(    ) Güçleri birleştirip işbirliği yapmak, yardımlaşmak.
(    ) Çok korkmak, heyecan içinde bulunup terlemek, korku ve bunalım içinde olmak.
(    ) Tuzağa düşmek, aldatılmak.
(    ) Hiçbir şey değişmemiş, eski durumda kalmış.

13-Spor,tıp,matematik terimlerine üçer örnek yazalım( 5 Puan )
        Spor terimi   Tıp terimi      Matematik terimi
1.
2.
3.
      
14-Sözcüklerin yapılarına göre uygun kutucuklara tik koyalım.(6 Puan)
Sözcük   Basit   Türemiş   Birleşik
Koşucu         
Zeytinyağı         
Renkli         
Delik         
Sonbahar         
Kitaplar      
   
15. ”iyi, güzel, yaşlı, yeni, aydınlık” kelimelerinin zıt ( karşıt ) anlamlarını bulup belirginleştiriniz. Kalan harflarden şifreyi bulunuz (10 Puan)

K   A   R   A   N   L   I   K
B   E   K   N   O   K   U   L
E   U   Ö   M   G   E   N   Ç
S   U   T   Ç   O   K   S   E
K   V   Ü   İ   Y   O   R   U
İ   Ç   İ   R   K   İ   N   M
10
SOPADAN AT
        Baba ve iki çocuğu ormanda gezintiye çıkmışlardı. Bir süre yürüdükten sonra çocuklardan biri: “Baba çok yoruldum beni kucağına alır mısın?  ” dedi.
Baba : “ Üzgünüm seni kucağıma alamam, ben de çok yoruldum.” dedi.
Çocuk ağlamaya başladı. Baba tek söz söylemeden durdu ve bir çubuk parçası buldu.
 Baba: “Oğlum al, sana güzel bir at buldum .” dedi.
Küçük çocuk çok mutlu oldu, atına binerek eve doğru yürümeye başladılar. Baba kızına döndü:
“İşte hayat bu kızım. Bazen çok yorulduğunda kendini hayata bağlayacak bir şey ararsın” dedi.
(Aşağıdaki 3 soruyu metne göre cevaplayınız.)
1.Baba ve çocukları nerede gezintiye çıkmışlar?(4p)
……………………………………………………………………………….

2.Çocuk, neden ağlamaya başladı? (4p)
…………………………………………………………………………………

3.Baba, çocuk ağlayınca ne yaptı? (4p)
………………………………………………………………………………….

4.” Aşağıdaki cümlelerin hanisinde özel isim kullanılmamıştır? (5p)
A) Her insan sevgiye muhtaçtır.                                   
B) TBMM hangi yılda açıldı?
C)  Ahmet de okula gelmedi.                                       
D) Tokat önemli bir şehrimizdir.

5. “Dal” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?(5p)
A. Ağacın dalları meyveleri taşıyamıyordu.
B. Kuş ağacın dalına küçük bir yuva yapmış.
C. Gözleri uzaklara daldı gitti.
D. Çiçek dalında  güzeldir


6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz
yumuşamasına uğramış bir kelime vardır?(5p)
A. Dışarıda güzel bir hava vardı.
B. Çocuğun kolu kırılınca çok ağladı.
C. Yeşil gözleriyle bize baktı.
D. 10 Kasım’da Atatürk’ü anarız.

7 -Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?(5p)
A. Yarın boyacı gelip, evimizi boyayacak.   
B.  Annem bugün bana kitap okudu.
C. Kardeşim yemekteyken tuzluğu düşürdü.   
D. Öğrencilerim güzel kalemlikler yaptılar

8.Aşağıdaki noktalı yerleri uygun biçimde doldurunuz.(6p)
Eş anlamlısı             Sözcük           Zıt anlamlısı
…………………                Kara                      ………….     
…………....                   Uzak                       ………….
…………...                    İhtiyar                   ………….

9) Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz?4p
1) Ecel teri dökmek           2) El ele vermek
3) Eski hamam eski tas   4) Faka basmak

(   ) Güçleri birleştirip işbirliği yapmak, yardımlaşmak.
(   ) Çok korkmak, heyecan içinde bulunup terlemek, korku ve bunalım içinde olmak.
(    ) Tuzağa düşmek, aldatılmak.
(   ) Hiçbir şey değişmemiş, eski durumda kalmış.

10.Aşağıdaki terimleri kullanıldığı alan ile eşleştiriniz.(4p)
Terimler                                  Kullanıldığı Alan
1- Cetvel                                      (  )  Spor
2- Futbol                                      (  )  Geometri
3- Oyuncu                                    (  )   Müzik
4- Nota                                        (  )  Tiyatro

11 ) Aşağıdaki ifadeleri doğru – yanlış yönünden değerlendiriniz. ( 10 puan )
(   ) Korku, şaşkınlık gibi duygu bildiren cümlenin sonuna ünlem( ! ) konur.
(   ) Cins (tür) isimleri büyük harfle yazılır.
(   ) Alfabemizde sekiz ünlü harf vardır
(   ) ler, -lar ekleri yapım eklerindendir.
(   ) Sürü, ordu ve orman kelimeleri topluluk adıdır.
(   ) ”sütçü ”sözcüğü birden fazla yapım eki almıştır.
(   ) Dilimizde en uzun hece dört harften oluşur.
(   ) Tek harften oluşan hece olmaz.
(   ) “Çiçek” sözcüğüne -ler eki getirilirse çoğul olur
(   ) “vitamin” kelimesi büyük ünlü uyumuna uymaz.

12- Aşağıda verilen birleşik sözcükleri, kuralına uygun hecelerine ayırınız?(10Puan)
* Denizaltı:………………………………………..
* Kırkayak ………………………………………..
* Başöğretmen:…………………………………….
* İlköğretim:………………………………………
* Hanımeli:……………………………………….

13.Aşağıdaki sözcüklerin farklı anlamları ile cümle kurunuz.(4p)
Bin:…………………………………………………
Bin:…………………………………………………
dolu:…………………………………………………
dolu:…………………………………………………

14-Sert ünsüz harfleri yazınız? 2p
……………………………………………………….

15.Türkçe’de iki heceli bazı sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecesindeki (ı,i,u,ü) ünlüleri düşer. Bu olaya ünlü düşmesi denir.
Buna göre aşağıdaki sözcüklere istenilen ekleri getirerek yeniden yazınız.(5p)

Ağız+ı                 …………………….
Burun+u            …………………….
Şehir+i               ……………………
Göğüs+ü           ……………………. 
Koyun+u        ……………………..

16) Aşağıdaki cümleleri öznel ve nesnel yargı durumuna göre değerlendiriniz.(5 puan )
(    ) Türkiye demokratik bir ülkedir.
(    ) Bu yazılı çok kolaymış.
(    ) Haftalık sekiz saat Türkçe dersi işliyoruz
(    ) Balkabağı tatlısını çok severim.
(    ) Yaşadığımız şehrin ismi İzmir’dir.

17. Tablodaki soyut ve somut isimleri işaretleyiniz? 4 p
İSİMLER   Somut isimler   Soyut isimler
Ağaç      
Akıl      
Kitap      
Sevgi      

18. Aşağıdaki sözcüklerin karşılarına “basit, türemiş, birleşik” sözcüklerinden uygun olanı işaretleyiniz? (6 p)
Sözcük   Basit   Türemiş   Birleşik
Koşucu         
Zeytinyağı         
Renkli         
Lamba         
Sonbahar         
Kitaplar         

19)  Aşağıdaki cümlelerde ismin hal eklerini almış olan sözcükleri işaretleyiniz.  (8 p )
Örnek: Annem fırını açık unutmuş.
                    -i hali 
Tarla balçığa dönmüştü.

Tiyatrodan dönerken çok mutluyduk.

Kadına karşı şiddeti engellemeliyiz.

Seçimlerde oy kullanırken bilinçli olmalıyız.
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10