Tus nedir tus’un açılımı nedir tus hakkında ayrıntılı bilgi

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mekke_medine

  • *
  • Join Date: Eki 2010
  • 33
  • +3/-0
Tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.

Sınavda adayların tıp konularında seçilmiş ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Bu sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. İspanyolca, İtalyanca ve Rusça için yapılacak sınavda ise, yaklaşık 200 kelimelik bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi istenecektir.

Yabancı Dil Sınavının sonuçları, ÖSYM’ce bir sonraki gün saat 11.00′de, listeler halinde sınav salonlarının kapılarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.

Yabancı Dil Sınavından muaf olma konusunda şu kural uygulanacaktır: Önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarına katılıp bu sınavların en az birinde başarı göstermiş olanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutulacaklardır.
İkinci Gün: Bilim Sınavı
Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

İkinci gün yapılacak olan sınavda adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorulara yer verilir.

TUS-Bilim Sınavında, Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1), Temel Tıp Bilimleri Testi-2 (TTBT-2) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere üç test kullanılacaktır. TTBT-1 ve KTBT tıp fakültesi mezunu adaylarca; TTBT-1 ve TTBT-2 tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylarca cevaplanacaktır. TTBT-1 anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; TTBT-2 histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarına dahil alanlar ile pediatri ve kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşacaktır.

Kaynak: http://www.tusonline.com