Uyanan Gençlik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler - Ülkeler Arası Köprüler 2 - Konu Testi

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
1.  Kuruluşun temel amacı; özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukların ve gençlerin gelişimine yardımcı olmaktır.
Hakkında bilgi verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) ILO         B) UNICEF         C) IMF       D) WHO

2.  Aşağıdakilerden hangisi, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?
A) Hayvan ve bitki türlerinin büyük bölümünün yok olması
B) Erozyon ve heyelan olaylarının artış göstermesi
C) İnsan yaşamına uygun alanların genişlemesi
D) Kutuplara yakın yerlerde deniz seviyelerinin yükselmesi

3.  Hacı Bektaşi Veli - Mevlana
Ortak mirasımızın bu iki kültürel öğesi hangi alanda ortak mirasımıza katkı sağlamıştır?
A) Düşünce         B) Sanat       C) Bilim        D) Spor

4.  Ortak miras eserleri tek bir devlete aittir.Aşırı ilaçlama ve aşırı gübreleme toprağa zarar verir
Sadece belirli insanlar ortak mirastan yararlanabilir.
Yukarıda verilen bilgilerin doğru olanlarına ‘D’ yanlış olanlarına ‘Y’ yazılacaktır. Buna göre verilen bilgiler değerlendirildiğinde doğru, yanlış tablosu aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D - Y - D             B) Y - Y - D               C) D - D - Y               D) Y - D - Y

5.  Kimyasal atıklar, Sera gazlarının salınımı, hava kirliliği, ozon tabakası delinmesi.
Yukarıdakiler ile anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortak Miras Öğeleri    B) Küresel Sorunlar      C) Doğal Kaynaklar      D) Küresel Isınma

6.  UNESCO tarafından hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ne onay veren devletler, kendilerine özgü olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri, sanatları ve gelenekleri ders olarak okutmaya başlayacak, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayacaktır.
Bu çalışmaların, aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yeni kültürel değerler oluşturmaya
B) Uluslararası kültürel etkinlikleri artırmaya
C) Ulusların geleneksel kültürlerini yaşatmaya
D) Ulusların benzer kültürel değerlerini belirlemeye
 
7.  Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze ulaşan ortak miras öğelerini korumak için yapılabilecek uygulamalardan değildir?
A) Ortak mirasların korunması konusunda duyarlılık oluşturmak
B) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak
C) Sit alanlarını yerleşime açmak
D) Yasal düzenlemelerle doğal tarihi ve kültürel varlıkları korumak

8.  Kuruluş amacı insanların beslenme düzeylerini yükseltmek, gıdaların ve tarım ürünlerinin üretimini artırmak
ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmektir.Amacı belirtilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) UNEP         B) FAO          C) WHO          D) DPB

9. Aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlar arasında gösterilemez?
A) Tüketimin hızla artması
B) Teknolojik aletlerin yaygınlaşması
C) Yeraltı sularının hızla tükenmesi
D) Yoksulluğun aşırı artması

10.  Çevre kirliliğinin azaltılması için yapılacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması
B) Orman alanlarının genişletilmesi
C) Enerji kullanımında tasarrufun özendirilmesi
D) Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması

11.  İnsanlığın koruması gereken miraslardan biri de sanat eserleridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sanat eserlerinden birisi değildir?
A) Selimiye Camii
B) Sultan Ahmet Camii
C) Diyarbakır Surları
D) Peribacaları

12.  Çınar: Tarihi çevreleri bakım ve onarım yaparak koruyabiliriz.
Cemre: Tarihi çevreleri halkı bilinçledirip eğitim vererek koruyabiliriz.
Zeynep: Tarihi çevreleri gerekli kurumlarla işbirliği yaparak koruyabiliriz.
Tolga: Tarihi çevreleri yerleşime açarak koruyabiliriz.
Öğrencilerden hangisi tarihi çevrelerin korunmasına yönelik yanlış bir bilgi vermiştir?
A) Çınar         B) Cemre          C) Zeynep           D) Tolga


CEVAPLAR:
1. B
2. C
3. A
4. D
5. B
6. C
7. C
8. B
9. B
10. D
11. D
12. D


KAYNAK: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

 

Related Topics