7.Sınıf Sosyal Bilgiler - Ülkeler Arası Köprüler 1 - Konu Testi

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +547/-0
  • Cinsiyet: Bay
1.  Aşağıdaki cephelerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Rusya’ya yardım ulaştırmak için açılmıştır?
A) Çanakkale Cephesi
B) Kafkas Cephesi
C) Kanal Cephesi
D) Romanya Cephesi

2.  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasında;
I.  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Alman hayranlığı
II. Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan inanç
III. İngiltere’nin Osmanlı’yı yanında tutma isteği
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II        D) II ve III

3.  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla;
I.  Savaş alanı genişledi
II. Savaşın süresi uzadı
III. Osmanlı tarafsızlığını yitirdi
durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?
A) Yalnız I            B) I ve II        C) II ve III        D) I, II ve III

4.  I.  Makedonya Cephesi
II. Çanakkale Cephesi
III. Suriye Cephesi
IV. Kafkas Cephesi
Mustafa Kemal yukarıda verilen cephelerin hangilerinde görev almamıştır?
A) Yalnız I            B) I ve II          C) I ve IV            D) II ve III

5.  İngiltere - Fransa - Rusya
      ________?_________           
Yukarıdaki kavram haritasında “ ? ” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İtilaf Devletleri      B) İttifak Devletleri      C) Miğfer Devletleri          D) Ortak Devletler

6.  Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafkas Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Kanal Cephesi
D) Makedonya Cephesi

7.  Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Çarlık Rusya’nın yıkılması
B) Ekonomik rekabet
C) Silahlanma yarışı
D) Hammadde ve pazar yarışı

8.  Kafkas Cephesi            .................
Suriye Filistin Cephesi      Savunma Cephesi
Romanya Cephesi            Destek Cephesi
Verilen eşleştirme tablosunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) Kalkınma Cephesi      B) Saldırı Cephesi      C) Savunma Cephesi      D) Yardım Cephesi

9.  Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda kesin zafer kazandığı tek cephe ................ dir. Mustafa Kemal’in bu cephedeki başarıları Millî Mücadele’nin lideri olmasında etkili oldu.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Suriye Cephesi
B) Makedonya Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephesi

10.  28 Haziran 1914’te Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı Ferdinand, devletin sınırları
içinde yer alan Saraybosna’ya gelmişti. Burada bir Sırplı’nın suikastı sonucu öldürüldü. Bu olay savaşın
başlamasına bahane olmuştur.
Yukarıda verilen bilgide I. Dünya Savaşı’nın hangi nedeni üzerinde durulmaktadır?
A) Askeri        B) Ekonomik          C) Sosyal          D) Siyasi

11.  Osmanlı Devleti sanayi devrimi ve sonrası gelişmeleri yakından takip edemediği için sanayisi gerilemiş ve
elle çalışan atölyeleri kapanmıştır. Gelişen Avrupa ülkeleri ürettikleri ürünleri Osmanlı topraklarında satmaya başlamışlardır.
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına sebep olmuştur?
A) Osmanlı sanayisinin gelişmesine
B) Osmanlı’nın Avrupalı devletlerin pazarı haline gelmesine
C) Osmanlı Devleti’nde kalifiye eleman yetişmesine
D) Osmanlı ticaret yollarının önem kazanmasına

12.  Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat, edebiyat, bilim ve düşünce mirasını korunmasının yollarından biri
değildir?
A) Müze ve kütüphaneleri çoğaltmak
B) Kullanımlarını kısıtlamak
C) Yasal düzenlemeler yapmak
D) Eğitimli bireyler yetiştirmek


CEVAPLAR:
1. A
2. C
3. D
4. A
5. A
6. C
7. A
8. B
9. C
10.D
11. B
12. B


KAYNAK: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/