Uyanan Gençlik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler - Ülkeler Arası Köprüler 9 - Soru Ve Cevapları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
1. Ülkemizdeki çevre sorunlarını azaltmak için hangisi yapılmamalıdır?

A)    Okullarda öğrenciler çevre hakkında bilgilendirilmeli
B)    Çevreyi kirletenlere ağır cezalar verilmeli
C)    insanlar çevre korunması hakkında bilinçlendirilmeli
D)    İşsizliği azaltmak için fabrika kurulmalı

2. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferinin sonuçlarından değildir ?

A)    Rusya'da Çarlık yönetiminin devrilmesi
B)    Milli Mücadele ruhunun oluşması
C)    Mustafa Kemal'in yaratıcı komutan olarak tanınması
D)    İtalyanların 12 Ada'dan çekilmesi

3. Aşağıdaki izcilik ilkelerinden hangisi izcinin çevreye ve tabiata verdiği önemi gösterir.

A)    izci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür
B)    izci başkalarına yardımcı ve yararlı olur
C)    izci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
D)    izci, herkese karşı naziktir.

4. Bu cephede Ruslara karşı savaştık. Amaç Bakü petrollerini ele geçirmek ve Orta Asya'daki Türklerle birleşmekti. Fakat başarısız olduk ve 90 bin askerimizi kaybettik.
Enver Paşanın sözettiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Irak cephesi
B)    Yemen cephesi
C)    Çanakkale cephesi
D)    Kafkas Cephesi

5. Aşağıdakilerden hangisi izciliğin amacını belirtmez?

A)    Sağlıklı ve olumlu düşünen bireyler yetiştirir
B)    Doğadaki yaşamdan çekinen bireyler yetiştirir
C)    Başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
D)    Kanunlara uyan bireyler yetiştirilir

6. Doğu cephesinde kaybedilen topraklarımız hangi komutan tarafından Ruslardan geri alınmıştır ?

A)    Mareşal Fevzi Çakmak
B)    Kazım Karabekir
C)    İsmet İnönü
D)    Mustafa Kemal

7. Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı adına kim imzalamıştır?

A)    Rauf Orbay
B)    Refet Bele
C)    Damat Ferit
D)    Mustafa Kemal

8. I. Dünya Savaşı'nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahdının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal veözellikle ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir.
Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A)    Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılmaz
B)    Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olur.
C)    Küçük olaylar birikerek büyük olaylara yol açarlar.
D)    Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde olayları etkiler

9. Almanya'nın Osmanlı Devletinin kendi yanında 1.Dünya Savaşına katılmasını istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    Boğazları kapatıp, karşı devletlere olan yardımı önlemek,
B)    Osmanlının teknolojik gücünden yararlanmak
C)    Yeni cepheler açıp savaşın alanını genişletmek,
D)    Osmanlı padişahının Halifelik unvanından yararlanmak

10. Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin parçalanması amacıyla başlattığı, bütün Slavları tek çatı altında toplama politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Faşizm
B)    Panslavizm
C)    Komünizm
D)    Pozitivizm


CEVAPLAR:

1. d   İşsizliği azaltmak için fabrika kurulmalı    
2. d   İtalyanların 12 Ada'dan çekilmesi
3. c   izci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
4. d   Kafkas Cephesi
5. b   Doğadaki yaşamdan çekinen bireyler yetiştirir
6. b   Kazım Karabekir    
7. a   Rauf Orbay    
8. d   Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde olayları etkiler    
9. b   Osmanlının teknolojik gücünden yararlanmak    
10. b    Panslavizm

 

Related Topics