Uyanan Gençlik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler - Ülkeler Arası Köprüler 8 - Soru Ve Cevapları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
1. Fransız İhtilali'nden önceki dönemde halkı aydınlatan aydınların önde gelenleri hangileridir?

A)    Voltaire, Jean Jacques Rousseau
B)    Shakespare, Nietsche
C)    Descartes, Hegel
D)    Darwin, Rawls

2. I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)    Fransız İhtilali
B)    Sömürgecilik yarışı
C)    Devletlerarasında ekonomik rekabet
D)    Demokrasiyi geliştirme düşüncesi

3. 19. yy. boyunca Avrupa'da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu.
Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İmparatorluklardaki ayaklanmalar
B)    Kralların yetkilerini artırma isteği
C)    Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları

D)    Demokratik haklar elde etme çabası

4. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına, hangi devlete savaş ilan etmesi sonucu resmen girmiştir ?

A)    Rusya
B)    İtalya
C)    İngiltere
D)    Fransa

5. Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda düşmanın nereden karaya asker çıkarma yapacağın tahmin etmesi onun hangi kişilik özelliğine örnek olarak gösterilebilir?

A)    İnkılâpçılığına
B)    İleri görüşlülüğüne
C)    Kararlılığına
D)    İdealistliğine

6. Fransız devriminin getirdiği milliyetçilik düşüncesi aşağıda verilen gelişmelerin hangisine neden oldu ?

A)    Din ve devlet işlerinin ayrılmasına
B)    Demokrasi yönetimlerinin kurulmasına
C)    Her milletin kendi ulusal devletini kurmasına
D)    İmparatorlukların güçlenmesine

7. Aşağıdaki devletlerden hangisi 3'lü İtilaf Devletlerinden biri değildir?

A)    Rusya
B)    Almanya
C)    Fransa
D)    İngiltere

8. Sanayi Devrimi sonrası en çok sömürgeye sahip ülke hangisidir ?

A)    Almanya
B)    Fransa
C)    İtalya
D)    İngiltere

9. Dünyamız hızla kirleniyor. Buzullar eriyor. Okyanuslar yükseliyor. Ormanlar yok oluyor. nehirler kuruyor... Bütün bunların sebebi kimdir ve bu kötü durum aşağıdakilerden hangisi ile ortaya çıkmıştır?

A)    İnsan -çevre kirliliği
B)    Hayvan -kuş gribi
C)    Hayvan-küresel ısınma
D)    İnsan-küresel ısınma

10. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere toplanan İtilaf devletleri toplantısıdır?

A)    Paris Barış Konferansı
B)    Londra Konferansı
C)    Venedik Konferansı
D)    İstanbul Konferansı


CEVAPLAR:

1. a   Voltaire, Jean Jacques Rousseau    
2. d   Demokrasiyi geliştirme düşüncesi    
3. c   Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
4. a   Rusya    
5. b   İleri görüşlülüğüne    
6. c   Her milletin kendi ulusal devletini kurmasına    
7. b   Almanya    
8. d   İngiltere
9. d   İnsan-küresel ısınma
10. a    Paris Barış Konferansı

 

Related Topics