Uyanan Gençlik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler - Ülkeler Arası Köprüler 7 - Soru Ve Cevapları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
1. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Haklarının Korunması için görevlendirilmiş Uluslararası bir kuruluştur?

A)    WHO
B)    UNICEF
C)    UNESCO
D)    ILO

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşına girmesinde etkili olan nedenlerden biri değildir?

A)    Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
B)    İngilitere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri
C)    İttihat ve Terakki Partisi'nin savaşı Almanya'nın kazanacağına inanması
D)    Hammadde ve pazar arayışı

3. Birinci Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki ülkelerden hangisi üçlü itilaf devletlerinden biridir?

A)    Almanya
B)    Rusya
C)    Avusturya-Macaristan
D)    İtalya

4. Fransız İhtilali'nden sonra yayılmaya başlayan hangi düşünce sistemi, çok uluslu devletler ve imparatorlukların yıkılmasında etkili olmuştur?

A)    Özgürlük Akımı
B)    İnsan Hakları
C)    Milliyetçilik Akımı
D)    Adalet Duygusu

5. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın, Osmanlı Devletinin kendi yanında savaşa girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?

A)    Savaşı geniş bir alana yayarak savaş yükünü hafifletmek
B)    Süveyş Kanalı'nı ve Boğazları kontrol altına almak
C)    Halifenin dini ve siyasi gücünden yararlanmak
D)    Osmanlı Devletinin ekonomik gücünden yararlanmak

6. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesine dayanarak İtilaf Devletleri Anadolu topraklarını işgal etmişlerdir?

A)    İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ile karşılaşırlarsa istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi.
B)    Toros tünelleri ve bütün demiryolları İtilaf Devletleri tarafından denetlenecekti.
C)    İtilaf Devletleri bütün haberleşme araçlarına el koyacaklardı.
D)    İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak ve İtilaf Devletlerince işgal edilecekti.

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden önce oldu ?

A)    Buhar gücünün sanayide kullanılması
B)    Coğrafi keşiflerin başlaması
C)    İngilterenin sömürgeler elde etmesi
D)    Alman ve İtalyan birliklerinin kurulması

8. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak'ın üyelerinden biridir?

A)    Rusya
B)    Fransa
C)    A.B.D
D)    Almanya

9. I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika'da ki topraklarımız Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır ?

A)    İngiltere
B)    Fransa
C)    İtalya
D)    Almanya

10. İnsanların tarih boyunca yaptıkları bilimsel çalışmalara bilim mirası denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim mirası içinde yer almaz?

A)    Astronomi çalışmalarının yapılması
B)    çiçek aşısının bulunması
C)    Buharlı lokomotifin icadı
D)    Diyarbakır surlarının yapılması


CEVAPLAR:

1. b   UNICEF    
2. d   Hammadde ve pazar arayışı    
3. b   Rusya    
4. c   Milliyetçilik Akımı
5. d   Osmanlı Devletinin ekonomik gücünden yararlanmak    
6. a   İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ile karşılaşırlarsa istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi.
7. b   Coğrafi keşiflerin başlaması    
8. d   Almanya
9. c   İtalya    
10. d    Diyarbakır surlarının yapılması

 

Related Topics