Uyanan Gençlik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler - Ülkeler Arası Köprüler 2 - Soru Ve Cevapları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
1. Osmanlı İmparatorluğu'nda,
*İstanbul'un fethi ile Kuruluş,
*II.Viyana Kuşatması ile Duraklama,
*Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

A)    Diğer devletlerle ilişkilerin
B)    Ünlü kişilerin
C)    Önemli olayların
D)    Yapılan yeniliklerin

2. Osmanlı İmparatorluğu, Yükselme Devri'nde Batı ile ilgili sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözmeye çalışmıştır. Tanzimat Devri'nde ise bu tür sorunların çözülmesinde Batı'lı büyük devletlerle görüş birliği içinde olmaya önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı'ya karşı tutumundaki bu değişmenin bir açıklaması olamaz?

A)    Büyük devletlerin olumsuz tutumlarından çekinmektedir.
B)    Islahatların Avrupa devletlerince de tanınmasına çalışmaktadır.
C)    Siyasal gücünü bu yolla korumak istemektedir.
D)    Genişleme siyasetini bu yolla sürdürmektedir.

3. Yakınçağ başlarında, Osmanlı İmparatorluğu Ortodoks Hıristiyanları birleştiren bir güç olma özelliğini yitirmiştir.
Bu güç aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?

A)    İngiltere
B)    Fransa
C)    Avusturya
D)    Rusya

4. Avrupa Devletleri 1854'ten sonra Osmanlı Devleti'ne bir çok defa borç para vermiştir. Fakat daha sonra Osmanlı Devleti bu borçları ödeyememiştir.
Bu sorunu çözmek için Avrupa devletleri aşağıdakilerden hangisini yapmışlardır?

A)    Osmanlı Devleti'nden ithalatı artırdılar.
B)    Osmanlı Devleti'ne ihracatı artırdılar.
C)    Osmanlı Devletiyle Balta Limanı Antlaşması'nı yaptılar.
D)    Osmanlı Devleti'yle Avrupa devletleri arasında Duyun-u Umumiye idaresini kurdular.

5. Osmanlı Devleti gerileme ve dağılmayı önlemek amacıyla çeşitli zamanlarda yenileşme hareketlerine girişmiştir.
Bu yenileşme hareketlerine devamlı karşı çıkan grup aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A)    Akıncılar
B)    Yeniçeriler
C)    Azınlıklar
D)    Sanatkârlar

6. Aşağıdaki ıslahat hareketlerinden hangisi 19. yüzyılda olmamıştır?

A)    Bakanlık sisteminin kurulması
B)    İtfaiye teşkilâtının kurulması
C)    Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
D)    Tanzimat Fermanı'nın ilân edilmesi

7. Aşağıdaki eyaletlerden hangisinin Osmanlı Devleti'nden ayrılmasında Fransız İhtilali'nin etkisi yoktur?

A)    Sırbistan
B)    Kırım
C)    Romanya
D)    Bulgaristan

8. Osmanlı Devleti'nde halkın büyük kısmı müslümandı. Ayrıca Museviler ve Hristiyanlar da vardı. Devlet hiç kimseye dini yönden baskı yapmazdı. Müslüman olmayanlar da sosyal ve ekonomik haklardan yararlanırlardı.
Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıda belirtilen yargılardan hangisi doğrudur?

A)    Sadece müslümanları vatandaş kabul ettiği
B)    Müslüman olmayanların ibadetlerini özgürce yapamadığı
C)    Herkesi İslamlaştırma politikası uyguladığı
D)    Hoşgörülü bir dini politika uygulandığı

9. Yirminci yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğunu destekleme ve kalkındırma görünümü altında, Osmanlılar üzerindeki etkisini giderek artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İngiltere
B)    İtalya
C)    Rusya
D)    Almanya

10. 1826'da Yeniçeri Ocağını kaldıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    III.Selim
B)    I.Abdülhamit
C)    II.Mahmut
D)    III.Mustafa


CEVAPLAR:
1. c   Önemli olayların    
2. d   Genişleme siyasetini bu yolla sürdürmektedir.    
3. d   Rusya    
4. d   Osmanlı Devleti'yle Avrupa devletleri arasında Duyun-u Umumiye idaresini kurdular.
5. b   Yeniçeriler    
6. b   İtfaiye teşkilâtının kurulması    
7. b   Kırım    
8. d   Hoşgörülü bir dini politika uygulandığı    
9. d   Almanya    
10. c    II.Mahmut

 

Related Topics