Uyanan Gençlik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler - Ülkeler Arası Köprüler 1 - Soru Ve Cevapları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
1. I. 1877 -1878 Osmanlı Rus Savaşı
II. I.Dünya Savaşı
III. Balkan Savaşları
IV.Trablusgarb Savaşı
Yukarıda verilen savaşların tarihsel oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)    I - IV - III - II
B)    IV - I - II - III
C)    II - III - IV - I
D)    I - III - IV - II

2. XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin sınırları daralırken sınırlar içindeki nüfusu gitgide artmaktaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?

A)    Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin
B)    Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda olmasının
C)    Savaşların, daha çok, sınırlardaki çatışmalardan çıkmasının
D)    Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının

3. XIX.yüzyılda Rusya'nın:
I. Balkan yarımadasını Slavlaştırmaya çalışma
II. Açık ve sıcak denizlere çıkmak isteme
III.Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını korumaya çalışma
IV.Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çalışma
V. Osmanlı ülkesinde yapılan ıslahatları yetersiz bulma
VI.Hürriyetçi fikirlere karşı çıkma
girişimlerinden hangileri Osmanlı-Rus ilişkileri üzerinde en az etkili olmuştur?

A)    I.,III.
B)    III.,V.
C)    II.,V.
D)    IV.,VI.

4. I. Mondros
II. Ayestafanos
III. Uşi
IV. Sevr
Yukarıda verilen anlaşmalardan hangi ikisi kağıt üzerinde kalmış, yürürlüğe girmemiştir?

A)    I - II
B)    I - IV
C)    II - III
D)    II - IV

5. Aşağıdakilerden hangisi 19.yüzyıl islahatçılarından biri değildir?

A)    III.Ahmet
B)    II.Mahmut
C)    Mustafa Reşit Paşa
D)    II. Abdülhamit

6. Aşağıda verilen olayların hangisinde Avrupa devletlerinin müdahalesi olmamıştır?

A)    Sırp İsyanı
B)    Mehmet Ali Paşa İsyanı
C)    Yunan İsyanı
D)    31 Mart Olayı

7. Fransız İhtilali'nden sonra cumhuriyetçiliği ve özgürlüğü savunan kimi kitaplar Türkçe'ye ve azınlıkların dillerine çevrilerek Osmanlı ülkesinde de yayınlanmıştır.
Bu yayınların, aşağıdakilerden hangisi üzerinde önemli bir etkisi yoktur?

A)    Tanzimat ve Islahat hareketleri
B)    Ulusçuluk akımları
C)    Genç Osmanlı ve Jön Türk hareketleri
D)    Osmanlıların I.Dünya Savaşı'na katılmaları

8. Fransa ve İngiltere 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü kabul ederken, Birinci Dünya Savaşı sırasında aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni parçalamışlardır.
Fransa ve İngiltere'nin tutumundaki bu değişme,
I. Osmanlı Devleti siyasi gücünü yitirmiştir.
II. Avrupa'da sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylar çıkmıştır.
III.Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ni yenilik yapmaya zorlamıştır.
IV.Avrupa devletlerinin hammadde ve pazar gereksinimleri artmıştır.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A)    I ve II
B)    I ve III
C)    I ve IV
D)    II ve IV

9. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması'yla, Kırım'ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettirmiştir.
Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

A)    Kırım'ın Karadeniz ticaretindeki yerini
B)    Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
C)    Kırım halkıyla kültürel bağlarını
D)    Ortodoks Kilisesi'nin saygınlığını

10. Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Limanı Antlaşması'ndan başlayarak o zamana kadar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüzde on iki, ithalatta ise yüzde beş olarak belirlenmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanlı Devleti'nde sanayi gelişecektir.
II. Osmanlı tacirleri yabancı tacirlerle rekabet edecek duruma gelecektir.
III.Yabancı mallar Osmanlı Devleti'nin pazarlarına egemen olacaktır.
IV.Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sürdürecektir.
V.Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olacaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)    I ve III
B)    I ve V
C)    II ve III
D)    III ve VCEVAPLAR:

1. a   I - IV - III - II    
2. a   Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin    
3. d   IV.,VI.    
4. d   II - IV    
5. a   III.Ahmet    
6. d   31 Mart Olayı    
7. d   Osmanlıların I.Dünya Savaşı'na katılmaları    
8. c   I ve IV    
9. c   Kırım halkıyla kültürel bağlarını
10. d     III ve V

 

Related Topics