431 - KİMYA - ÇIKMIŞ SORULAR

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11655
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
431 - KİMYA - ÇIKMIŞ SORULAR
« : 16 Aralık 2023, 19:44:14 »
1. Fosil yakıtların yanması sonucu açğa çıkan , renksiz ve kokusuz olduğu için hissedilmeyen ve hemoglobine oksijenden daha hızlı bağlandığı için zehirlenmelere yol açan gaz verilenlerden hangisidir? CEVAP: KARBONMONOKSİT

2. I.Değersiz madenleri altına çevirmeye çalışmak.
Iı.-----------------------
Iıı------------------------ Yukardakilerden hangileri simyacıların çalışmaları içerisinde yer alır? CEVAP: I VE II

3. – RESİMLİ SORU – Periyodik sistemde ok yönünde verilen özelliklerden hangisi azalır? CEVAP : ATOM YARI ÇAPI

4. – resimli soru – Yukarıda güvenli uyarı işaretinin anlamı verilenlerden hangisidir? CEVAP: YANICI MADDELER

5. Verilenlerden hangisi simya döneminde keşfedilmiştir? CEVAP : BARUT

6. Verilenlerden hangisi tepkime hızları neden farklı ----------------------------------------------------------------------kimya ana bilim dalıdır_ CEVAP: FİZİKOKİMYA

7. Verilen elementlerden hangisi elektron ilgisi diğerlerine göre daha büyüktür? CEVAP: F

8. --- periyotlu soru ---
Buna göre verilen elementlerin elektronegatiflik değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir? CEVAP: F >N>P

9. Kimya labaratuarında kullanılan beherglas verilenlerden hangisidir? CEVAP: RESİMLİ ŞIK 10. HCl bileşiğinin yaygın adı verilenlerden hangisidir? CEVAP: ZAÇ YAĞI

11. Periyoduk sistemde elementler sembollerler gösterilmektedir Buna göre verilenlerden hangisi peryodik sistemde yer almaz? CEVAP : CO

12. X 2a a atomu ve Y19 9 izoton atomlardır. Buna göre a değeri kaçtır? CEVAP: 10

13. X 3- VE Y 1+ iyonları birbirinin izoelektroniğidir. Buna göre x atamonun protan sayısı 7 olduğuna göre y atomunun proton sayısı kaçtır? CEVAP: 11

14. Verilen elementlerden hangisinin sembolü ‘’ C’’ harfi ile başlamaz? CEVAP: KALAY 15. Verilen maddelerden hangisi bileşiktir? CEVAP: AMONYAK

16. ---ÜST BİLGİLİ SORU --- İyonlaşma enerjilerindeki artışın nedeni hangisidir? CEVAP: ELEKTORON BAŞINA DÜŞEN ÇEKİM GÜCÜNÜN ARTMASI

17. Verilen güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerinden hangisi radyoaktif madde anlamındadır?
CEVAP:

18. ---- YÖRÜNGELİ SORU ---
Buna göre hangi seçenekteki elementin periyodik sistemdeki yeri doğru verilmiştir?
CEVAP: Ar

19. Fosfor P15 atomunun elektronlarının bohr atom modeline göre enerji seviyelerine dağılımı hangisidir?
CEVAP: 2) 8)5 YÖRÜNGELİ GÖSTERİMİNDE DAGILIMI BÖYLE OLACAK.

20. Periyodik sistem ile ilgili verilen hangisidir yanlıştır?
CEVAP: İlk periyotta 2 element bulunur.

21. K19 elementinin periyodik sistemdeki yeri verilenlerden hangisidir? CEVAP: 4 PERİYOT 1A GRUBU

22. Kimyasal bağ oluşumunda kullanılan son katman elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme
gücüne…….. denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere verilenlerden hangisi yazılmalıdır? CEVAP: ELEKTRONEGATİFLİK

23. Verilenlerden hangisi-------------------------------------- gibi sorulara cevap arayan kimya bilim dalıdır?
CEVAP: FİZİKO KİMYA

24. Yaygın adı kezzap olan bileşiğin formülü hangisidir? CEVAP: HNO3

25. --------RESİMLİ SORU------------
Bu sembol neyi ifade etmektedir? CEVAP: ÇEVREYE ZARARLI MADDEDİR

26. CI iyonunun verilenlerden hangisidir? CEVAP: 18

27. NH3 bileşiğinin yaygın adı verilenlerden hangisidir? CEVAP: AMONYAK

28. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken kural seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? CEVAP: PİPETLEME
YAPILIRKEN KESİNLİKLE ÜFLENMEMLİ YA DA ÇEKİLMEMELİDİR

29. ---------PERİYODİK SİSTEMLİ SORU------
Buna göre metalik özelliği en fazla olan metal hangisidir? CEVAP: III

30. 1A grubu elementlerinden 3Li , 11Na , 19K atomlarının çaplarının büyükten küçüğe sıralanması verilenlerden
hangisidir? CEVAP: K>Na>U

31. Periyodik sistemde aynı grupta yer alan elementlerden yukarıdan aşağıya inildikçe atom çapının artmasının temel
sebebi nedir? CEVAP: KAYMAN SAYISININ ARTMASI

32. -------TABLOLU SORU-------
Tablodaki değerlere göre numaralandırılmış yerlere hangi elementler yazılmalıdır?
CEVAP: I: Na ıı. Al ııı. Mg

33. Simyacılar değersiz madenleri hangi maddeye dönüştürmeye çalışmıştır? CEVAP: ALTIN

34. . ATOM ÇAPI
. PROTON SAYISI
. NÖTRON SAYISI
. KİMYASAL ÖZELLİK
Nötron bir atom elektron vererek iyon haline geldiğine yukarıda verilenlerden kaç tanesi değişir? CEVAP : 3

35. Verilen bilim insanlarından hangisinin günümüzde kendi ismi ile bilinen atom modeli yoktur? CEVAP: ANTOİNE LAVOİSİER

36. ----- ÜST BİLGİLİ-----
Buna göre sahip olduğu elektron dağılımından kaynaklı olarak bu artışı bozan a grupları verilenlerden hangisidir? CEVAP: 2A VE 5A

37. Maden filizlerinden metal ve alaşımların elde edilmesi verilen meslek dallarından hangisinin görevidir? CEVAP: METALURJİ MÜHENDİSİ

38. --- RESİMLİ SORU----
Laboratuvarda hidroklorik asit şişesinin üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolünü gören bir kimyacı bu maddeyi kullanırken verilenlerden hangisini yapmamalıdır? CEVAP: ASİDİN BUHARINI SOLUMAK

39. I. Laboratuvar önlüğü giyilmemelidir.
ıı. ---------------
ııı. ---------------
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır? CEVAP: I, II, III

40. --------RESİMLİ SORU------
Bu malzemenin adı nedir?
CEVAP: DERECELİ SİLİNDİR

41. Verilen soru cümlelerinden hangisi simya ile uğraşan bir düşünüre ait olamaz? CEVAP: ATOMUN ÇEKİRDEĞİ PARÇALANARAK ENERJİ ELDE EDİLİR Mİ?

42. ı.Temizlik
ıı. Petrol ürünleri
ııı. Kozmatik ürünleri
Numaralanmış maddelerin hangileri kimya biliminden yararlanılarak üretilmektedir? CEVAP: I, II VE III

43. -------PERİYOTLU SORU-------
Verilen periyodik özelliklerden hangisi şekilde gösterilen ok yönünde artış gösterir? CEVAP: ATOM YARIÇAPI

44. -17 Cl iyonunun elektron sayısı verilenlerden hangisidir? CEVAP: 18

45. Vücudumuzda oksijen taşıyan ve kana kırmızı renk veren hemoglobinin temel parçası olan element verilenlerden hangisidir? CEVAP: Fe

46. Verilenlerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir? CEVAP: Plastik

47. I. Atomlar ve zehirli gaz içeren maddelerle çeker ocakta çalışılmalıdır.
II. Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemeli ya da çekilmemelidir.
III. Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır?
CEVAP: I

48.Verilen ‘’bileşik formülü – yaygın adı’’ eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
HCI-Zac Yağı
(431) KİMYA 1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
1. Birbiri ile karışmayan sıvıların ayrılmasında kullanılan şekildeki laboratuvar malzemesinin adı nedir?
AYIRMA HUNİSİ
2. Kimyasal tepkimelerin hızları enerjileri vb. konuları inceleyen, metal kaplamacılık piller elektroliz gibi uğraş alanları olan kimyanın dalı hangisidir?
FİZİKOKİMYA

3. Proton sayısı 18 olan bir elementin kütle numarası 40 olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?
22

4. Neon elementinin sembolü verilenlerden hangisidir? Ne

5. insan vucüdunda ........ elementinin eksikliği durumunda kemiklerin ve dişerin zayıflaması
sonucu raşitizm , kemik erimesi ve diş çürümesi gibi sorunlar ortaya çıkar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken element verilenlerden hangisidir? KALSİYUM

6. Periyodik sistemde 1A grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe verilenlerden hangisi artmaz?
SON KATMANDAKİ ELEKTRON SAYISI

7. Verilenlerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?
KİMYASAL TEPKİMELERDE ELEKTRON ALARAK (-) YÜKLÜ İYON HALİNE GELİRLER.

8. Verilen element sembollerinden hangisinin adı yanlıştır? Au- GÜMÜŞ

9. Modern atom teorisinde elektronların davranışı .......... modeli ile açıklanmaktadır. Bu
model, Bohr atom modelinden farklı olarak elektronların çekirdeğin çevresindeki belirli yörüngelerde değil, belirli enerji seviyelerindeki belirli bölgelerde bulunma ihtimalinin olduğunu öne sürmektedir.
Bu paragrafta boş bırakılan yere verilenlerden hangisi getirilmelidir?
ELEKTRON BULUTU

10. Verilen ifadelerden hangisi kimya laboratuvarında uyulması gereken kurallardan biridir? PİPETLEME YAPILIRKEN KESİNLİKLE ÜFLENMEMELİ YA DA ÇEKİLMEMELİ
11. 40 39
20 CA 19 K
atomları birbirinin - - - -. Bu atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere getirilecek uygun terim hangisidir?
İZOTONUDUR.

12. Verilen elementlerden hangisi simyayla uğraşan insanlar tarafından keşfedilmemiştir?
GALYUM

13. Formülü Ca(OH)2 olarak gösterilen maddenin adı nedir? SÖNMÜŞ KİREÇ

14. 1987 ‘de Crookes tüpü ile yaptığı çalışmalardan atomun yapısından parçacıkların
koptuğunu keşfeden ve bu sayede ‘ atom bölünemez’ görüşünün terk edilmesini sağlayan bilim insanı hangisidir?
THOMSON

15. Verilen maddelerden hangisi simyacılar keşfetmiş olamaz? PLASTİK

16. 4BE atomunun çapının 12MG atomunun çapından küçük olmasının sebebi verilen
ifadelerden hangisidir?
MG ATOMUNUN KATMAN SAYISININ DAHA FAZLA OLMASI

17.
Periyodik sistem kesintisinde yerleri verilen hangi element çifti benzer kimyasal özelliğk
göstermektedir? Na - K

18. Periyodik sistemde 1A grubu metallerinde yukarıdan aşağıya doğru hangi periyodik
özellik artar?
Metalik özelliği

19. Periyodik sistemin 3. periyot SA grubunda bulunan element hangisidir? 15P

20. Verilen maddelerden hangisi elementtir?
SİLİSYUM

21. Simyadan kimyaya geçiş sürecinde etkili olan kimyanın öncüleri ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
EMPEDOKLES . ELEKTRONUN VARLIĞINI KANITLAMIŞTIR.

22. Üzümlü Kek" olarak da adlandırılan Thomson atom modeline göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
ELEKTRONLAR DAİRESEL YÖRÜNGELERDE HAREKET EDERLER.

23. Aşağıda bir element atomuna ait katman-elektron dağılımı verilmiştir. GRAFİK VAR!
Buna göre bu elementin periyodik sistemdeki yeri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
3. PERİYOT 2A GRUBU

24. Kütle numarası 33 olan bir elementin proton sayısı 16 olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?
17

25. Bir elemt atomunun katman sayısı 3 olupspn katmanında bulunan elektron sayısı 1’dir.
Buna göre bu elementin periyodik sistemdeki yeri verilenlerden hangisidir?
3. PERİYOT 1A

26. Yandaki temel uyarı işaretini bir ürünün paketinde gördüğümüzde bu maddenin hangi özelliğe sahip olduğunu anlarız?

YAKICI
27. Verilenlerden hangisi organik kimyanın çalışma alanına girer? KARBON TEMELLİ MADDELERİN SENTEZLENMESİ

28. Verilen ‘yaygın ad- formül’ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? SUD KOSTİK, NaOH

29. Keskin kokulu sarımsı yeşil renkte ve solunduğunda insan sağlığına zararlı etkileri olan
gaz verilenlerden hangisidir? KLOR GAZI

30. Verilen bilgilerden hangisi simya döneminden günümüze aktarılan bir uygulama değildir? HAM PETROLÜN İŞLENEREK ENERJİ ÜRETİLMESİ

31. Periyodik sistemde aynı grupta atom numarası arttıkça verilen periyodik özelliklerden
hangisi artar? ATOM YARIÇAPI

32. Verilen ‘bileşik formül- yaygın adı’ eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
HCI – TUZ RUHU

33. Elementleri sınıflandırılıp periyodik sistemi oluşturmak için çalışmalar yapan Mendeleyev ve Moseley elementlerin farklı özelliklerini göz önüne alarak sıralmıştır. Ancak her ikisi de
sıralamarı sonucunda ortak bir ifade kullanmıştır. Günümüzde de kullanılan bu ifade
verilenlerden hangisidir?
ALT ALTA GELEN ELEMENTLER BENZER KİMYASAL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.
34. Verilenlerden hangisi bir elementin sembolü olamaz? CO

35. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerden
hangisinin sınıfı yanlıştır?
7N YARI METAL

36. Periyodik sistemde elementler metal, ametal yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma farklı desenler kullanılarak şekilde gösterilmiştir.
buna göre desenli alanlara ait sınıf türü hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?

37. Temel haldeki 17CI atomunun elektonları verilen şekilde doğru yerlere yerleştirildiğinde katmanlardaki elektron sayılarının büyükten küçüğe sıralınışı hangisidir?
L > M > K

38. Yandaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretinin anlamı
hangisidir?
RADYOAKTİF MADDE

39. Katman-elektron dağılımı aşağıdaki gibi olan atom için :
1. 3. periyotta bulunur.
2. A grubu elementidir.
3. Ametaldir. 1 VE 2

40.
Yukarıda verilen bileşik adları formüllerle doğru olarak eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?
Ca(OH)2

41. Formülü NH3 olarak gösterilen maddenin adı nedir?
AMONYAK

42. Kimya laboratuvarında,asit baz titrasyon deneylerinde kullanılan ve sıvıların kontrollü
akmasını sağlayan dereceli silindirik şeklindeki cam malzeme verilenlerden hangisidir?

43. Verilen tanecik çiftlerden hangisi izobar atomlar için örnektir?

44. Verilenlerden hangisi akaryakıt istasyonlarında gördüğümüz ‘yanıcı madde’ anlamına
gelen temel uyarı işaretidir?

45. Katman sayısı aynı olduğu bilinen X Y Z elementlerinin atom numarası en büyük olan Z en küçük olan X’dir. Buna göre verilen elementlerin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe göre sıralanışı hangisidir?
X > Y > Z

46. Kimya dersinde deney yapacak bir öğrencinin uyması gereken zorunlu kurallar
laboratuvar kapısına asılmıştır. Aşağıda dört tanesi verilen bu kurallardan hangisi öğrencinin zehirli bir sıvıyı yutmasını engellemek amaçlıdır?
PİPETLEME YAPILIRKEN KESİNLİKLE ÜFLENMEMELİ YA DA ÇEKİLMEMELİ

47. Saf maddeler element ve birleşik olarak sınıflandırılır.
Yukarıda verilen maddelerden hangisi için yapılan eşleştirme hatalıdır?
O2

48. Evlerde kullanılan temizlik maddeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Örneğin çamaşır suyu ve tuz ruhu karıştırıldığında oluşan zehirli gaz kalıcı hasarlar vermesinin yanında ölüme bile sebep olabilir.
Yukarıda bahsedilen keskin kokulu gaz hangisidir?
KLOR

49. Modern periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
8 TANE A GRUBU VARDIR.

50. Dört element teorisi ile Orta Çağ döneminde adından söz ettiren filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
ARİSTO

51.
Modern periyodik sistemin şekildeki gibi basamaklı bir yapıda olmasına sebep olan etken
hangisidir?
BENZER KİMYASAL ÖZELLİK GÖSTEREN ELEMENTLERİN ALT ALTA SIRALANMASI

52. Aşağıda insan sağlığı üzerine etkili olan üç farklı element ile ilgili ifadeler verilmiştir . . .
1. Sofra tuzunun yapısında bulunur ...
2. Kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısında yer alır . . . .
3. Kemik ve dişlerin temel yapısını oluşturur.
Buna göre numaralarla gösterilen boşluklara gelecek elementler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
SODYUM DEMİR KALSİYUM

53. Kimya laboratuvarında kullanılan erlenmayer verilenlerden hangisidir?

54. Verilenlerden hangisi ametallerin özelliklerinden biridir?
ISIYI VE ELEKTRİK AKIMINI İLETMEZLER.

55. Verilerden hangisi simyacıların kimya bilimine yaptığı katkılara örnek olamaz?
DİJİTAL ELEKTRİKLİ TERAZİLER KULLANARAK KÜTLENİN KORUNUMU YASASINI BULMALARI

56. Atomu oluşturan taneciklerin bazı özellikleri tabloda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ELEKTRONUN KÜTLESİ DİĞER TANECİKLERDEN OLDUKÇA KÜÇÜKTÜR.

57. Aşağıdakilerden hangisi kimya disiplinlerindendir?
FİZİKOKİMYA

58.Verilen ‘’yaygın ad-formül’’ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Amonyak ,HCI

59. Elektronların belirli enerji seviyelerindeki belirli bölgelerde bulunma ihtimalinin olduğunu öne süren atom modeli verilenlerden hangisidir?
Cevap: Modern

60. Verilen elementlerden hangisinin elektron ilgisi diğerlerine göre daha büyüktür?
(3Li, 7N, 9F, 10Ne)
Cevap:F

KİMYA 1 (431)

1) Nötron sayısı 20, elektron sayısı 19 olan nötr bir element atomunu proton sayısı verilenlerden
hangisidir?
CEVAP: 19

2) 19K elementinin periyodik sistemdeki yeri hangisidir?
CEVAP: 4 periyot 1A grubu

3) Atom çapı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Aynı grupta periyot numarası büyük elementin atom çapı daha küçüktür

4) Bir kimya firmasının tanıtım toplantısında karşılaşan dört kişi kimya alanı ile ilgili mesleklerini
verilen cümlelerle anlatmıştır.
Buna göre bu dört cümleden hangisini söyleyen metalurji mühendisidir?
CEVAP: Demir- çelik sanayinde araştırma ve geliştirme biriminde çalışıyorum

5) Verilen elementlerden hangisi soygaz değildir?
CEVAP: gF

6) Verilenlerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir?
CEVAP: Plastik

7) I. P
II. NaCI
III. Fe
Verilen maddelerden hangileri formül ile gösterilir?
CEVAP: Yalnız II

8)
Yukarıdaki güvenlik uyarı işaretinin anlamı verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Aşındırıcı madde

9) I. 2He
II. 10Ne
III. 18Ar
Yukarıda verilen elementlerin atom yarıçapları arasındaki ilişki verilenlerden hangisidir?
CEVAP: III>II>I

10) Verilen maddelerden hangisi bileşiktir? CEVAP: NH3

11) Kimyasal bir maddenin ambalajında radyo aktif kimyasal madde olduğunu bildiren etiket yer almaktadır.
Bu madde verilen kapların hangisinde bulunmaktadır?

12) 12/6C ve 13/6C
İzotopları ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
CEVAP: Nötron sayıları aynıdır

13) Şekildeki gibi ilk atom modelini tasarlayan ve ‘Atomlar çok yoğun içi dolu kürelerdir.’ Varsayımında bulunan bilim insanı verilenlerden hangisidir? CEVAP: Dalton

14) 13Al ve 17Cl elementleri için verilen:
I. Aynı periyotta bulunurlar
II. Grup numaraları farklıdır
III. Al ametal, Cl metal özellik gösterir
İfadelerinden hangisi doğrdur?
CEVAP: I ve III

15) Atom altı tanecikler:
I. Proton
II. Nötron
III. Elektron
Olarak adlandırılır.
Buna göre bu taneciklerden hangileri atom çekirdeğinde bulunur?
CEVAP: I ve II

16) Kimya laboratuvarlarında kullanılan, şekildeki malzemenin adı verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Beherglas

17) Kükürt elementinin sembolü hangisinde doğru verilmiştir?
CEVAP: S

18) Verilenlerden hangisi kimya laboratuvarlarında solunması zararlı gazların sebep olabileceği olumsuz etkileri engellemek amacıyla konulmuş bir kuraldır?
CEVAP: Zehirli gaz içeren maddelerle çeker ocakta çalışılmalı

19) Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı
verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Fizikokimya

20) Bir elementin ilk dört iyonlaşma enerjisi (kkal/mol) aşağıda verilmiştir.
İE1/2430 İE2/3660 İE3/25000 İE4/32820
Buna göre bu element atomunun son katmanında kaç elektron vardır?
CEVAP: 2

21) Aşağıda bazı elementler ve periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir.
Element Periyodik sitemdeki yeri
I
O
2. Periyot
6A grubu
II
Na
2. Periyot
6A grubu
III
P
2. Periyot
6A grubu
IV
K
2. Periyot
6A grubu
Buna göre hangi elementin periyodik sistemdeki yeri yanlıştır?
CEVAP: II

22)
F
Cl
Br
Yandaki şekilde, periyodik sistemden bir kesit verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? CEVAP: F’nin elektronegatiflik değeri en yüksektir

23) 2. periyot 7A grubunda bulunan elementin atom numarası hangisidir?
CEVAP: 9

24) X: 2-8-6
Y: 2-8-2
Yukarıdaki katman - elektron dizilimi belirtilen X ve Y elementleri ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?
CEVAP: X ve Y aynı grupta bulunur

25) I. Periyodik tabloda toplam 18 grup bulunur.
II. Asal gazlar periyodik tablonun en sağındaki sütunu oluşturur.
III. Periyodik tabloda bulunan elementlerin çoğu (yaklaşık dörtte üçü) metaldir. İfadelerinden hangileri doğrudur? CEVAP: I, II ve III

26)
Yukarıdaki sağlık güvenlik amaçlı temel uyarı işaretinin anlamı hangisidir?
CEVAP: Patlayıcı madde

27) Vücudumuzda oksijen taşıyan ve kana kırmızı renk veren hemoglobinin temel parçası olan
element verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Fe

28) Atom numarası 17 olan elementin nötr halinin katman-elektron dizilimi hangisidir?
CEVAP: 2-8-7

29) Bir kimyasal maddenin etiketinde aşağıdaki güvenlik işareti yer almaktadır.
Buna göre bu kimyasal maddenin taşıdığı tehlike verilenlerden hangisidir?
CEVAP: Yanıcıdır

30) Aşağıda bazı çalışma alanları verilmiştir.
I. Boyar maddelerin üretilmesi
II. İlaç ham maddelerinin sentezlenmesi
III. Toprak analizlerinin yapılması
Buna göre kimya biliminin uğraş alanları hangileridir?
CEVAP: I, II ve III

31) ‘Karbon tekraklorür’ bileşiğinin formülü hangisidir?
CEVAP: CCl4

32) ‘Atomlar bölünemez’ görüşü verilen bilim insanlarından hangisine aittir?
CEVAP: Dalton

33) I. Atomlar ve zehirli gaz içeren maddelerle çeker ocakta çalışılmalıdır.
II. Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemeli ya da çekilmemelidir.
III. Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır?
CEVAP: I

34) Bir element atomunun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamı, verilenlerden
hangisidir?
CEVAP: Kütle numarası

35) ‘Bütün maddelerin yapısını, maddelerin özelliklerini, maddeler etkileşimleri ve dönüşümleri inceleyen bilim dalına …denir’
Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
CEVAP: Kimya

36) Verilenlerden hangisi hastanelerin röntgen servislerinde gördüğümüz ‘radyoaktif madde’ anlamına gelen temel uyarı işaretidir?

37) Verilen ‘bileşik formülü-yaygın adı’ eşleştirmelerinden hangisi... CEVAP: CaCO3- Kireç taşı

38) Bir atomun katman-elektron dizilimi yazılırken son katmana en fazla kaç elektron yazılabilir?
CEVAP: 8

39) Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması farklı desenler kullanılarak aşağıda gösterilmiştir.
CEVAP:
A şıkkı
Buna göre deseni ile gösterilen elementler hangi sınıfa aittir?
CEVAP: Soygaz

40) 8O elementinin periyodik sistemde bulunduğu grup hangisidir?
CEVAP: 6A

41) 15P atomunun elektron dizilimi bohr atom modeline göre yapıldığında en fazla elektron hangi yörüngede bulunur?
CEVAP: n=2

42) Periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe,
I. Atom yarıçapı
II. İyonlaşma enerjisi
III. Atom numarası
Özelliklerinden hangileri artar?
CEVAP: I ve III

43) 20/10Ne elementinin nötron sayısı kaçtır?
CEVAP: 10

44)
Şekli verilen laboratuvar malzemesinin adı nedir?
CEVAP: Huni

45) Bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir.
Buna göre verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
CEVAP: Elektronegatifliği en fazla olan F elementidir.

46) Aşağıdaki tabloda bazı kökler, kök adları ile eşleştirilmiştir.
KÖK
KÖK ADI
CO2/3
Karbonat
NO3
Nitrür
SO2/4
Sülfit
PO3/4
Fosfür CEVAP: 1

47) Verilenlerden hangisi Aristo’nun belirttiği dört element içerisinde yer almaz?
CEVAP: Güneş

48)
Yukarıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretinin anlamı hangisidir?
CEVAP: Toksik madde

49)
‘Üzümlü kek’ modeli diye de bilinen yukarıdaki atom modeli hangi bilim insanına aittir?
CEVAP: Thomson