Uyanan Gençlik

Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi 2 – Ara Sınava Hazırlık

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63857
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanlarında yapılan inkılaplardan biridir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabul edilmesi.

2. Aşağıdakilerden hangisi MİHVER devletlerinde biri değildir?
-Yunanistan.

3. I. Demokrat Partinin kuruması
II.Celal Bayarın CHP’den istifa etmesi
III.Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koral Tan’ın CHP’den ihraç edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri “Dörtlü Takrir ” adı ile anılan önergenin sunulmasının sonuçlarındandır?
I., II., ve III.

4. 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde 1935 yılında maden ve enerji kaynaklarını bulmak ve bunları işletmek için …Kurulmuştur.?
-Eti Bank.

5. I.Tarımda makineleşme yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.
II.Devletin elindeki tarım arazisinin bir kısmı köylüye dağıtılmıştır.
III.Meraların bir bölümü tarım arazisine çevrilerek tarım arazileri
genişletilmiştir.
Demokrat partinin tarım politikaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
-I. Ve II.

6. 26 Mart 1931 tarihli ölçü kanunuyla beraber dirhem yerine …. Kullanılmaya
başlamıştır.
-Gram.

7. Demokrat Partinin iktisadi alanda gerçekleştirdiği başarılar nedeniyle “altın
yıllar” olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
-1950-1954

8. Türkiye ilk NATO katılım başvurusunu hangi yıl yapılmıştır?
-1950

9. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ülke geneline yayılmasında
büyük katkı sağlayan bakan aşağıdakilerden hangisidir?
-Reşit Galip.

10. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda İstanbul hükümeti Anadolu’daki
mücadeleyi meşru bir hareket olarak tanımıştır?
-Amasya Mülakatı (Protokolü).

11. Soyadı Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
-21 Haziran 1934.

12. I.ABD, SSCB’nin yayılmacı tavrından dolayı projeyi desteklemiştir
II.Bölgedeki Müslüman Devletlerle ilişkileri kolaylaştıracağı düşüncesiyle
Türkiye’de projeye dahil edilmek istenmiştir
III.Projeye, İngiltere’nin Ortadoğu ve Doğuakdeniz’deki çıkarlarını korumak
adına düzenlenmiştir
“Ortadoğu komutanlığı projesi” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
-I. , II, III.

13. Aşağıdakilerde hangisi 1923-1938 yılları arasında Mustafa Kemal ATATÜRK’
ün dış politikada aktif olarak izlediği temel ilkelerden biri değildir?
-Hayalcilik.

14. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi hangi tarihte toplanmıştır?
-12 Ocak 1920.

15. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.

16. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün vasiyetnamesine göre, İş Bankasındaki
hisselerin büyük kısmını bağışladığı kurumlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
-Türk Tarih Kurum-Türk Dil Kurumu.

17. İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal Paşa’yı 30 Nisan 1919 tarihinde 9.Ordu
Kıtaları Müfettişliğine atamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-Samsun ve çevresinde asayişini sağlamak.

18. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlardan biri
değildir?
-Türkiye Büyük Millet Meclisinin biran önce kurulması gerektiği.

19. Türkiye İMF’ ye hangi tarihte üye olmuştur?
-11 Mart 1947.

20. Türk ve Rum halkın ortak egemenliği ile yönetilen Kıbrıs Cumhuriyeti hangi
yıl kurulmuştur?
-1960

21. Hatay’ın anavatana ilhakı hangi tarihte gerçekleşmiştir?
-29 Haziran 1939.

22. Cumhuriyetin ilk Anayasası olan 1924 Anayasasının 88. maddesinde “Türkiye
ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariye Türk denir.” Hükmü
yer almıştır.
Buna göre, milliyetçilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
-Ortak geçmiş, kültür ve hukuk Türk milletini oluşturur.

23. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Çanakkale muharebelerinde edindiği
tecrübelerden de yararlanarak taktik meselesinin çözümü ve emirlerin
yazılmasına ilişkin önemli noktaları topladığı eseri hangisidir?
-Tabiye meselesinin halli ve emirlerin sureti tahririne dair nesayih.

24. Türkiye’ de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangi tarih de
verilmiştir?
-5 Aralık 1934

25. Aşağıdakilerden hangisi Türklük bilincini geliştirip milliyetçilik fikirlerini
yaymada önemli bir kurum olan Türk Ocaklarında yer alan kişilerden biridir?
–
Ziya Gökalp.

26. Aşağıdakilerden hangisi milli korunma kanununun yasallaşmasından sonra
yaşanan gelişmelerden biri değildir?-İstanbul’ da ekmeğin karneyle verilmeye
başlanması.

27. I.Üç kişilik bir idare kurulunun olduğu otuz kişiden oluşur
II.Müstakil grubun üyeleri kabineye girebileceklerden
III.Meclis toplantısında kendi gruplarının verdiği karara göre oy
kullanacaklardır
IV.Tek parti rejim içerisinde icraatları yapanların kendi kendilerini
eleştirmelerini sağlamak için düşünülen bir yoldur
“Müstakil Grup” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?-
I. ,III ve IV.

28. I.İstanbul ve çevresinde uygulanan sıkı yönetim kararlarını kaldırmıştır
II.Özel teşebbüsün ve yabancı sermayenin teşvik edileceği hususlarına
değinilmiştir
III.Alınan ekonomik tedbirlerle enflasyonu düşürmüştür
IV.Seçim yasasında değişiklik yapılmasına karşı çıkmıştır
Hasan Saka hükümetiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
-I. , II.ve III.

29. 6-7 Eylül olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Olayların yatıştırılmasında hükümete yardımcı olan Kıbrıs Türk’tür Cemiyetine başarı ödülü verilmiştir.

30. 14 Mayıs 1945 tarihli toplantıda “çiftçiyi topraklandırma kanununun”
gerekçelerinden bahseden bir konuşma yapan dönemin tarım bakanı
aşağıdakilerden hangisidir?
-Şevket Raşit Hatipoğlu.

31. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal’in ilk görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
-5.Ordu Komutanlığı (Şam).

32. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin kurucularından biri değildir?
– Emin Sazak.

33. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ülke geneline
yayılmasında büyük katkı sağlaya bakan aşağıdakilerden hangisidir?
-Refik Saydam.

34. I.SSCB Bağdat Paktı ve Balkan Paktını geliştirme çabası içine girmiştir
II.1953 yıllında SSCB, İkinci Dünya Savaşının ardından gündeme gelen
isteklerinden vazgeçmiştir
III.1954 yılında SSCB ile olan ilişkiler Batılı müttefikleri gücendirme kaygısıyla
gelişememiştir
Demokrat Parti dönemi Türkiye-Sovyet Rusya ilişkileri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
-II. ve III.

35. Avrupa’nın savaş sonrası tamiri ve gelişimi için askeri önlemlerin tek başına yetmeyeceğini, Avrupa ülkelerinin ekonomik kalkınmalarının da sağlanması
gerektiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
-Marshall Planı

36. I.Türkiye’nin, Batı yanlısı politika sergilemesi
II.1945’den bu yana devam eden Sovyet tehdidi
III.ABD’den alınan askeri ve ekonomik yardımın azalma kaygısı
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin NATO’ya üye olma gerekçelerindendir?
-I. , II. ve III.

37. Mustafa Kemal ATATÜRK askerlik görevinden istifa ettikten sonra ona sivil
önderlik yolunu açan ilk olay hangisidir?
-Amasya Genelgesi.

38. I.Cumhuriyet döneminin geniş kapsamlı ilk teşvik kanunudur
II.İşletme kurmak isteyen girişimcilere parasız ya da ucuz devlet arazisi
verilecektir
III.Yerli sermaye birikimi, sanayi alt yapısı ve örnek oluşturacak deneyimli
sanayiciler başvuru yapabilecektir
IV.İthal ürünlerden %10 daha pahalı olsa da devlet dairelerinde yerli malı olan
ürünler kullanacaklardır
Teşvik-i sanayi kanunu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
-I. ve III.

39. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih İnkılabı çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir?
-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulması.

40. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda İstanbul Hükümeti Anadolu’daki
mücadeleyi meşru bir harekat olarak tanımıştır?
– Amasya Mülakatı.

41. Aşağıdakilerden hangisi 2 Mayıs 1954 tarihinde düzenlenen seçimlere katılan
siyasi partilerden biri değildir?
– Milli Selamet Partisi.

42. Refik Saydam Hükümetinin ilk kararı aşağıdakilerden hangisidir?
– 1939 yılı genel seçimlerinin yapılması.

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1619 Gösterim
Son İleti 18 Nisan 2017, 14:15:47
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
1175 Gösterim
Son İleti 18 Nisan 2017, 14:46:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
1198 Gösterim
Son İleti 22 Nisan 2020, 14:19:43
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1068 Gösterim
Son İleti 22 Nisan 2020, 14:51:14
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
180 Gösterim
Son İleti 28 Nisan 2022, 02:27:41
Gönderen: Ders Hocası