Hint ve Çin Dinleri Test 2

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11655
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
Hint ve Çin Dinleri Test 2
« : 13 Haziran 2021, 21:53:17 »
1. • Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir.
• Belli bir kurucusu, inanç ve ibadet sistemi yoktur.
• Yoga, karma ve reenkarnasyon önemli kavramlardır.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?
A) Yahudilik
B) Budizm
C) Hinduizm
D) Taoizm
E) Konfüçyanizm

2. Hinduizm’e göre toplum, her biri tanrı Brahma’nın bedeninden yaratıldığına inanılan sınıflara ayrılmıştır. Kast sistemi denilen sosyal sınıflar kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır ve kastlar arası geçiş mümkün değildir. Bu sistemde insanlar kastlardan birine mensup olarak doğarlar
ve hayatlarını o kast içerisinde sürdürürler. Kişi, içinde bulunduğu kastın gereklerine göre davranmak zorundadır.
Bu metinden, kast sitemiyle ilgili;
I.   İnsanlar niteliklerine göre kategorilere ayrılmışlardır.
II.  Farklı kast sınıfındaki kişiler birbirleriyle evlenemezler.
III. Toplumsal tabakalaşmayı dini bir temele dayandırmaktadırlar. durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

3. Kast sistemini oluşturan sınıflarla ilgili;
I.   Vaisyalar - Çiftçiler ve esnaflar
II.  Paryalar - Nirvana’ya ulaşmış olanlar
III. Kşatriyalar - Hükümdar ailesi ve savaşçılar
eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

4. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in özelliklerinden biridir?
A) Veda’lar, kutsal kitaplarıdır.
B) Ruhun varlığına inanılmaz.
C) Tek tanrı inancına sahiptir.
D) İbadet toplu yapılmalıdır.
E) Brahman kurucu peygamberleridir.

5. Hindular ruhun ölmezliğine, bir bedenden diğerine geçerek sürekli yaşadığına inanırlar. İnsanın ölümünden sonra ruhunun başka bir bedene geçmesinde, bir önceki bedende yaptığı iyilik ve kötülükler etkili olur. Ruh eğer iyilik yapmışsa yeniden doğuşunda derecesi yüksek, kötülük yapmışsa derecesi düşük olur. İnsan, eylemlerinin iyi ya da kötü olmasına göre hayvan, bitki, insan veya tanrı şeklinde doğabilir. Dolayısıyla insan, geçmişte ne yapmışsa gelecekte onun karşılığını görecektir. Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sözü edilen inancın adı reenkarnasyondur.
B) İçine doğdukları ortamın aslında bir sonuç olduğuna inanırlar.
C) Daha güzel bir yaşama kavuşmak isteyen Hindular güzel davranışlar sergiler.
D) Ölüm sonrası hayatla ilgili inançları İslam’ın ahiret inancına benzer bir yapıdadır.
E) Yaptıkları eylemlerin bir karşılığı olacağını bilmeleri sorumluluk duygusu kazandırır.

6. • Kurucusu saray hayatını terk etmiştir.
• Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılmaktadır.
• Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Taoizm
B) Hinduizm
C) Konfüçyanizm
D) Caynizm
E) Budizm

7. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm’in ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ölüleri yakmaları
B) Reenkarnasyona inanmaları
C) Aynı kutsal kitaba inanmaları
D) İbadetlerini bireysel yapmaları
E) Aynı coğrafyada ortaya çıkmaları

8. • Hayat ızdıraptır.
• Izdırabın kaynağı arzulardır.
• Arzulardan kurtulmak için “Sekiz dilimli yol” olarak nitelenen ilkelere uymak gerekir.
Bu görüşler aşağıdaki şahısların hangisinindir?

A) Buda
B) Brahman
C) Konfüçyüs
D) Lao Tzu
E) Matta

9. “Beni hor gördü, beni üzdü, beni yendi, beni soydu… Böyle düşünceleri olmayanlar nefretten kurtulurlar. Çünkü nefretin üstesinden nefret gelmez, nefretin üstesinden gelen sevgidir. Bu ebedi bir gerçektir.” Buda’ya atfedilen bu söz ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı aynı doğrultudadır?
A) “Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!”
(Nahl suresi, 58. ayet)
B) “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!” (Hümeze suresi, 1-2. ayetler)
C) “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)
D) “Kötü duygularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen, bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin?” (Furkan suresi, 43. ayet)
E) “Görenle görmeyen, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz!” (Mü’min suresi, 58. ayet)

10. Hinduizm’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Milli dinlerden biridir.
B) Tanrıların sayısı bilinemez.
C) Ganj Nehri kutsal kabul edilir.
D) Ruhun ölümsüz olduğuna inanılır.
E) Kurban ibadeti için büyükbaş hayvanlar seçilir.

11. Aşağıdakilerden hangisinde Budizm’le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Tanrı’nın varlığı veya yokluğuyla ilgilenilmez.
B) Kişi Nirvana’ya ulaşmaya çalışmazsa ruhu ıstırap içinde kalır.
C) Çokça rağbet görmesinin sebebi kast sistemini reddetmesidir.
D) Buda’nın kaleme aldığı kutsal kabul edilen metinler önemli yer tutar.
E) Buda’nın aydınlanmaya ulaştıktan sonra Tanrı hâline geldiğine inanılır.

12. Buda’ya göre dinsel yaşamın amacı, dünya yaşamına ve dünya işlerine duyulan arzuyu sona erdirmektir. Bunu başaran birey aydınlanmaya ulaşabilir. Aydınlanmış insanın durumunu dile getiren sözcük “Nirvana”dır. Bu sözcük, “sönmek” anlamına gelir. Çünkü aydınlanma; hırsın, kötü
niyetin ve aşırı arzuların insan yüreğinde yaktığı ateşin sönmesi demektir. Bu metinden,
I.   Nirvana olgunluğa erişmiş insanı ifade eder.
II.  Din insanları kötülüklerden alıkoyan bir mekanizmadır.
III. Nirvana’ya ulaşabilmek için bütün dünya işleri terkedilmelidir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III

CEVAPLAR:
1. C
2. E
3. D
4. A
5. D

6. E
7. C
8. A
9. C
10. E

11. D
12. C