Hint ve Çin Dinleri Test 1

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11651
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
Hint ve Çin Dinleri Test 1
« : 13 Haziran 2021, 21:45:30 »
1. Kral, halkın ihtiyaçlarını yerine getirecek; bakanlar ona  bu hususta yardım edecek, sıradan halk ise, üstündekilere itaat edecektir. Ailede babanın görevi, ailenin geçimini temin etmek, eşinin görevi, ev işlerini çekip çevirmek ve kardeşlerin görevleri hem birbirlerini sevmek hem de
kendisinden büyüklere itaat etmektir.
Bu metinden, Konfüçyüs'ün yönetim ve toplum anlayışıyla ilgili;
I. Toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için bireysel gelişimin önü açılmalıdır.
II. Toplumdaki hiyerarşik düzenin getirdiği kurallara herkes uymalıdır.
III. Devlet, sosyal devlet anlayışıyla yönetilmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

2. Konfüçyüs, öğretilerini bir tanrı fikrine dayandırmamış, ancak zamanındaki yaygın inanca da saygılı olmuştur.  Çin’de yaygın olan ve "Şangti" diye adlandırılan yüce Tanrı inancı Konfüçyanizm'de de devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilebilir?
A) Öğretilerinin halk tarafından benimsenmesi kolaylaşmıştır.
B) Devlet yöneticileri tarafından takdirle karşılanmıştır.
C) Farklı görüşlerin gelişmesine zemin hazırlanmıştır.
D) Tanrı inancı felsefenin ilgi alanına girmiştir.
E) Çin’deki dini değerler zamanla zayıflamıştır.

3. Konfüçyüs tarafından ileri sürülen görüşler, o öldükten sonra bir araya toplanıp kitap hâline getirilmiştir. Beş Klasik ve Dört Kitap’tan oluşan bu görüşler Konfüçyaniz’min kutsal metinlerini oluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu “Beş Klasik”ten biri değildir?
A) Tarih kitabı
B) Şiirler kitabı
C) Orta yol kitabı
D) Törenler kitabı
E) Değişiklikler kitabı

4. Konfüçyüs’ün Çin halkı tarafından olumlu karşılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Çin’in devlet geleneğini bilmesi
B) Güzel ahlaklı olmayı önemsemesi
C) Dualarının kolay ve anlaşılır olması
D) Çin’de birçok tanrı inancının olması
E) Eski Çin törelerini canlandırmaya çalışması

5. Taoizm, Tao kavramı üzerine kuruludur. Tao, ezeli ve ebedîdir. O, kendiliğinden vardır. Her şeyin başlangıcıdır. Sadece tek bir gerçek vardır o da Tao’dur. Tao görünmez, tam anlamıyla bilinemezdir. O, ancak düşünce yoluyla kavranabilir.
Buna göre, Taoizm’in tanrı anlayışı;
I.    İslam,
II.  Hinduizm,
III. Hristiyanlık
dinlerinden hangileriyle benzerlik göstermektedir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

6. Dinler özelliklerine göre belli sınıflara ayrılmış ve genellikle bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlere millî  dinler denilmiştir.
Buna göre aşağıdaki dinlerden hangileri millî dinlerden biri değildir?
A) Taoizm
B) Yahudilik
C) Hinduizm
D) Hristiyanlık
E) Konfüçyanizm

7. Çin’de yaygın olan dinlerden Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tseng-Tzu
B) Lao Tzu
C) Tzu-Ssu
D) K’ung Futzu
E) Mensiyüs

8. Konfüçyüs’ün hayatı yoksulluk içinde geçmiştir. On beş yaşından itibaren kendini ilme vermiş ve yirmi yaşında iken açtığı okulda öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Onun hedefi yeni görüşler ortaya koymak değil, eskilerin hikmetli sözlerini aktarmaktır. Konfüçyüs, eski bilgelerin erdemlerini yeni nesillere aktarmak suretiyle geçmişin seçkin idarecilerinin, Çin’e barış ve huzuru nasıl getirdiğini
göstermeyi amaçlamıştır.
Bu metinden Konfüçyüs ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Azimli ve çalışkan bir insandır.
B) Atalarının mirasına sahip çıkmıştır.
C) Geçmişin irfanını geleceğe taşımıştır.
D) Toplumsal birliktelik için çaba sarf etmiştir.
E) Fikirleri ölümünden sonra etkisini göstermiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisinde Taoizmin tanrı anlayışıyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Tao somut bir varlık olarak düşünülmemelidir.
B) Tao’ya dileyen herkes çeşitli yollarla ulaşabilir.
C) Hem varlığın hem de yokluğun temelini teşkil eden ezelî güçtür.
D) İsimsizdir, görülemez, işitilemez ve maddi olarak kavranılamaz.
E) İnsan Tao’ya benzemeye çalışmalı ve O’nun kanunlarına tabi olmalıdır.

10. Lao-Tzu’ya göre, insanların bu dünyada acı, yoksulluk, üzüntü içerisinde olmasının sebebi yaptıklarının karşılığıdır. O, insan ömrünün giderek kısalmasını, insanın kötülüklerinden dolayı yıldızlar tarafından saldırıya uğramasına bağlamaktadır. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu metinde  anlatılandan farklı bir konuyla ilgilidir?
A) “Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur…” (Nîsa suresi, 111. ayet)
B) “Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir…”  (Nîsa suresi, 79. ayet)
C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şûrâ suresi, 30. ayet)
D) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu…” (Rûm suresi, 41. ayet)
E) “Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.”
(Yunus suresi, 44. ayet)

11. “On beş yaşında iken kendimi öğrenmeye verdim. Otuz yaşında irademe sahip olabildim. Kırk yaşında şüphelerden uzaklaştım. Elli yaşında Gök’ün emrini öğrendim. Altmış yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım. Yetmiş yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim.” Konfüçyüs’e atfedilen bu sözden;
I.  Genç insanlar iradelerini kontrol edemezler.
II.  Yaş ilerledikçe insan daha erdemli davranır.
III. Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III

[b]CEVAPLAR[/b]
1. E
2. A
3. C
4. E
5. A

6. D
7. B
8. E
9. B
10.
A 11.