Fizik - 3 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11650
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
Fizik - 3 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar
« : 27 Şubat 2021, 18:24:50 »
1. Üzerinden akım geçen telin çevresinde manyetik alan oluşturur
Buna göre
Manyetik alan şiddeti bulunduğu ortama göre değişmez
Manyetik alan telden uzaklaşınca azalır
Manyetik alan tel üzerinden geçen akıma bağlıdır
Yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap I ve II

2. AŞAĞIDA BAZI TEKNOLOJİK ÜRÜNLER VERİLMİŞTİR
Elektrik motorlarında
Haberleşme ve görüntü iletiminde
Hızlı trenlerde
Bu ürünlerden hangilerinde manyetik alandan yararlanılır?
Cevap I, II ve III

3. VERİLEN DURUMLARIN HANGİSİ BERNOULLİ İLKESİ İLE
GERÇEKLEŞMEZ?
Cevap gemilerin denizde yüzmesi

4. Bir iletkenin birim kesitinden t sürede q kadar elektrik yükü geçtiğinde
telde i kadarlık bir akım oluşturmaktadır.
Aynı telden aynı sürede 2q lük elektrik yükü geçirin Seydi telde oluşan
akım şiddeti kaç i olurdu? (Q=i.t)
Cevap 2

5. buna göre cisimlerin temas ettiği yüzeye uyguladıkları basınç kuvveti
FX,fy ve fz nın büyüklük sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(S=temas eden yüzey alanı)
Cevap FX=Fy=Fz

6. Akım şiddeti ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur?
cevap akım şiddeti Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük
miktarı dır

7. Hava ortamında ağırlığı dinamometre ile 8n olarak ölçülen bir taşım su
içindeki dinamometre ile ölçülen ağırlığı verilenlerden hangisi gibi
olabilir?
cevap 12

8. Bazı katı maddelerin özdirençleri tabloda verilmiştir
buna göre elektriği hangi madde diğerlerine göre daha iyi iletir?
Cevap Bakır

9. Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti ile ilgili;
Sıvının özkütlesi ne bağlıdır
Yerçekimi alan şiddetine bağlıdır
Cismin rengine bağlıdır
Yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap I ve II

10.ELEKTRİK İŞLERİ İLE UĞRAŞIRKEN AYAKLARI LASTİK YA DA
KAUÇUK TABANLI AYAKKABILAR GİYİLMELİDİR
Yıpranmış kablo ya da kırık fişler kullanılmamalıdır
Kablosu yıpranmış elektrikli araçlar prize takılmalıdır
Yukarıdaki yargılardan hangileri elektrikle ilgili oluşabilecek tehlikelere
karşı alınması gereken önlemlerden dir?
Cevap I, II ve III

11.ŞEKİLDEKİ ÖZDEŞ K L M N kaplarına eşit miktarda kum ve özdeş
tuğlalar konulmuştur. Buna göre kapta oluşan basınç hangisinde en
fazladır
cevap B

12.Bir iletkende yük akışını sağlayan enerjinin adı verilenlerden hangisidir?
Cevap kinetik enerji

13.buna göre 1 2 ve 3 nolu ampullerin parlaklıkları ile ilgili verilenlerden
hangileri doğrudur?
Cevap 3 nolu lamba en parlaktır

14.Bir tahta blok özkütleleri Dk El Dm olan farklı sıvıları atıldığında
şekildeki gibi oluyor
Buna göre Dk DL Dm arasındaki ilişki nasıldır?
Cevap Dk >El>Dm

15.Bazı olaylar aşağıda verilmiştir
I. Güneşten gelen elektrik yüklü parçacıkların dünyaya çarpmasından
engellenmesi
II. Pusula ile yön bulunması
III. Göçmen kuşların gidecekleri yönü bulması
Bu olaylardan hangileri dünyanın manyetik alanı etkisi ve yardımı
ile gerçekleşir?
Cevap I , II ve III

16.Buna göre sistemlerdeki itme ve çekme durumları hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Cevap K çeker L iter M iter

17.
Buna göre özdeş büyüklükteki K L M N iletken maddelerinden hangisi
diğerlerine göre daha iyi elektrik iletir?
Cevap N

18.DURGUN SIVI BASINCI İLE İLGİLİ VERİLEN BİLGİLERDEN
HANGİSİ YANLIŞTIR?
cevap kabın şeklini ve sıvı miktarına bağlıdır

19.
Kaplardaki suyun temas ettiği alt kısımdaki K L VE M noktalarındaki PK,
PL PM basınçlar arasındaki ilişki nasıldır?
Cevap PK= PL= PM

20.
Buna göre i akımı kaç amperdir?
Cevap 9

21.Boyları ve kalınlıkları eşit olan iki gümüş telden her birinin direnci 8 ohm
dur
Gümüş teller üst üste konulduğunda oluşan yeni gümüş telin direnci kaç
ohm dur?
Cevap 4

22.bir elektrik devresinde direncin değerini değiştirmek için kullanılan araç
verilenlerden hangisidir?
Cevap reosta

23.buna göre hangi çizimdeki manyetik alan kuvvet çizgilerinin çizimleri
doğrudur?
Cevap I ve II

24.İletken telin direnci 110 ohm ulan elektrikli tost makinesi prize takılıp
çalıştırıldığında tel üzerinden 2 amper şiddetinde akım geçiyor.
Ona göre tost makinesinin takılı olduğu prizden ki gerilim kaç volttur?
Cevap 220

25.Verilenlerden hangisi basınç ölçmede kullanılamaz?
Cevap dinamometre

26.Buna göre K L M cisimlerine etki eden kaldırma kuvveti fk fl FM
arasındaki büyüklük ilişki ha hangisidir?
Cevap FK = FL= FM

27.Mıknatıs verilen maddelerden hangisini çekmez?
Cevap tahta

28.Normal koşullarda yalıtkan olan hava uygun koşullar oluştuğunda elektrik
akımını iletir.
bunu gerçekleştiği doğa olayı hangisidir?
Cevap yıldırımın düşmesi

29.Bir mıknatısın manyetik alanı içerisine konulduğunda manyetik alan
kuvvet çizgileri çok fazla sıkıştıran maddelere ferromanyetik maddeler adı
verilir.
buna göre aşağıdakilerden hangisi ferromanyetik maddedir?
Cevap Çelik

30.
Cevap K ve L noktalarında manyetik alan yönü terstir

31.Dengede olan K cismi aşağıdaki şekillerin hangisinde temas ettiği yüzeye
en fazla basınç uygular?
Cevap A

32.Buna göre hangi cismin ağırlığı sıvının kaldırma kuvvetinden büyük
olabilir?
Cevap M

33.İdeal bir direncin uçlarına v gerilimli pil bağlandığında dirençten i
kadarlık akım geçmektedir
ona göre 3 v gerilimli Pil bağlansaydı dirençten kaç i akım geçerdi?
Cevap 3

34.İletken bir madde de elektrik yüklerinin karşılaştığı zorla elektriksel
direnç adı verilir
Buna göre ifadelerin hangisi doğrudur?
Cevap Bir iletkenin direncinin birimi ohm dur

35.Taşma seviyesine kadar su dolu bardağın içine bir taş atıldığında
bardaktan boşalan suyun 10 santimetreküp olduğu ölçülüyor
buna göre taşın hacmi kaç santimetre küptür?
Cevap 10

36.Dirençlerin seri bağlanması ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur?
cevap seri bağlı dirençlerin eşdeğer i devredeki en büyük direnç
değerinden daha büyüktür

37.Üzerinden İ akımı geçen telin d 2 d ve 4 d uzaklığındaki noktalarda
oluşan manyetik alanlar sırasıyla B1 B2 b3 tür.
Buna göre B1 B2 b3 büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
Cevap b3>B2>B1

38.1. Şekildeki k ampulünün parlaklığına göre ikinci şekildeki K ve L nin
parlaklığı nasıldır?
Cevap k nın az L nın az

39. Bir iletkenin birim keşitinden t sürede geçen yük miktanna ne
denir?
CEVAP: Akım şiddeti

40. Bir iletkenin direnci;
I. telin boyuna
ıı. telin kesit alanına
111 . telin cinsine
niceliklerinden hangilerine bağIIdır?
CEVAP:, II ve III

41. Bir elektrik devresinde direncin
değerini değiştirmek için kullanılan
araç aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Reosta

42. Bakır bir telin direnci 6 Q' dur.
Bakır telin yarısı kesilip atılırsa
direnci kaç Q olur?
cevap: 3

43. Dirençleri 2 Q olan iki direnç şekildeki
gibi bağlanıyor.
2Q  2Q
Buna göre bu dirençlerin eşdeğer
direnci kaç Q' dur?
cevap: 4

44. Gerilimleri eşit olan özdeş piller şekildeki gibi bağlanıyor.
V1=20V
Buna göre ampulün uçları arasındaki gerilim kaç volttur?
CEVAP: 20

45. Ozdeş K ve L ampulleri ile kurulan 1.
ve il. devreler şekildeki gibidir.
K ampulünün parlaklığına göre il. şekildeki K ve L' nin
parlaklığı nasıldır?

CEVAP: Az Az

46. Mıknatıs aşağıdaki maddelerden hangisini çekmez?
CEVAP: Tahta

47. Şekil de mıknatıslar kullanılarak K, L
ve M sistemleri oluşturuluyor.
K sistemi L sistemi  M sistemi
Buna göre sistemlerdeki itme ve
çekme durumları aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
          K L M
CEVAP: çeker iter iter

48.
1. Elektrik işleriyle uğraşırken ayaklara lastik yada kauçuk tabanlı
ayakkabılar giyilmelidir.
II. pranmış kablo yada kırık fişler
kullan lmamalıdır.
III. Kablosu yıpranmış elektrikli araçlar prize takılmamalıdır.
Yukandaki yargılardan hangileri elektrikle ilgili oluşabiJecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemlerdendir?
CEVAP: I, II ve III


49. Aşağıdakilerden hangisi paramanyetik maddelere örnektir?
CEVAP: Platin

50. Demir levha bir mıknatısın manyetik alanı içerisine konuldugunda levhalar içinden geçen kuvvet çizgileri sıkılaşır Demir gibi manyetik alan çizgilerini çok fazla sıkıştıran maddelere ferromanyetik maddeler adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ferromanyetik maddedir?
CEVAP: Nikel